HomeViestejäTom Kenyon14.10.2013 - Tiedolliset ja tunnehaasteet kaaossolmujen aikana

14.10.2013 - Tiedolliset ja tunnehaasteet kaaossolmujen aikana

TIEDOLLISET JA TUNNEHAASTEET KAAOSSOLMUJEN AIKANA
 
Hathoreita kanavoinut Tom Kenyon (tomkenyon.com)
14.10.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Huom. Tämä viesti käsittelee kaaossolmujen erityishaasteita. Hathorien mukaan kaaossolmu on, silloin kun kaoottiset tapahtumat monilla näennäisen erillisillä kosmoksen alueilla (mukaan luettuna maa) ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, mikä vuorostaan generoi lisää kaoottisia tapahtumia. Kun kaaossolmun voima lisääntyy, maaelämämme moniin alueisiin vaikutetaan.
 
Luonteensa vuoksi kaikki kaaossolmut ovat haastavia biologisille järjestelmille. Tämä nimenomainen kaaossolmu on erityisen haastava niiden lukuisten tekijöiden vuoksi, joita olemme maininneet aiemmissa planeettaviesteissä. Samalla kun haasteet ekosysteemissänne, rahoitusjärjestelmissänne ja kulttuuri-instituutioissanne lisääntyvät, keskitymme tässä viestissä yhteen erityisalueeseen - muistiin ja kognitiiviseen toimintaan.
 
Tämän ajankohtaisen kaaossolmun lisääntynyttä kiihtymistä ajaa muutos aurinkonne magneettikentässä - sen magneettinapojen kääntyminen tarkemmin sanottuna. Tämä on syklinen tapahtuma noin joka 11. vuosi. Auringon magneettikenttien seuraava vaihtuminen on lähellä ja tämä aiheuttaa sarjan merkittäviä energioita.
 
Maapallon ja auringon magneettikenttien läheisen suhteen vuoksi jäätte eräänlaiseen kosmiseen ruuvipuristimeen. Tämä johtuu siitä, että muisti on magneettikenttätoiminto - sekä hermostonne generoimien sisäisten magneettikenttien että ulkoisten magneettikenttien, kuten maapallon. Lisäksi ihmismuistiin vaikuttaa kovasti auringon magneettikenttä.
 
Koska sekä maapallon että auringon magneettikentät vaihtelevat, teillä saattaa olla tiedollisia haasteita. Nämä haasteet voivat ilmestyä tilapäisinä ongelmina lyhytaikaisessa muistissa, kyvyttömyytenä laittaa tehtäviä peräkkäin samalla tavalla kuin ennen ja taipumuksena tunneailahtelevuuteen tai -epävakauteen, erityisesti suurten vaihteluiden aikana maan ja/tai auringon magneettikentässä.
 
Energeettinen suhde auringon ja maan magneettikentän välillä on todella monimutkainen ja kiehtova alue. Mutta tämän viestin tarkoituksen mukaisesti mikä on käytännönläheinen, emme mene tuon suhteen yksityiskohtiin. Summataanpa tämä monimutkainen suhde näin. Aurinkoonne vaikuttaa galaksin keskusaurinko, mikä on todellisuudessa musta aukko. Tämä musta aukko sinkoaa erilaisia energiamuotoja galaksiinne ja ne kulkevat aurinkokuntanne läpi ja vaikuttavat suoraan aurinkoonne. Sitten auringostanne ryöppyää energiaa maapallolle ja näin meidän perspektiivistämme katsottuna auringon ja maapallon magneettikenttävaihteluja katalysoi galaksin keskusaurinko. Tämä kosminen prosessi vaikuttaa kovasti teihin ihmisinä, biologisina organismeina.
 
Kun ajankohtainen kaaossolmu kiihtyy lisää, monilla teistä on enemmän tiedollisia häiriöitä ja tunneailahtelevuutta tai hämmennystä. Nämä epätasapainotilat voivat kestää muutamasta hetkestä muutamaan tuntiin ja joissain merkittävissä heilahteluissa päiviä. Nämä ovat todella koettelevia aikoja ruumiillistuneille olennoille maan päällä.
 
Haluamme jakaa tässä viestissä yksinkertaisen, käytännöllisen ja hyvin tehokkaan tekniikan tasapainon palauttamiseen aivojenne hermoradoissa. Ajatelkaa sitä kaaoksen vastavoimana. Tämä menetelmä vaatii vain kolme minuuttia. Jos käytätte tätä tekniikkaa muutaman kerran päivässä, huomaatte sen antavan jonkinlaisen tasapainon. Voitte toistaa tätä tekniikkaa päivän mittaan aina halutessanne, erityisesti tuntiessanne tasapainottomuutta tai tiedollista haasteellisuutta. Ehdotamme, että te ette käytä tätä ennen nukkumaanmenoa, koska sillä on taipumus virkistää mielen prosesseja ja tämä voi tehdä nukkumisesta ongelmallista.
 
Menetelmä
 
Tähän menetelmään liittyy praanaputki, mikä ulottuu pään kruunusta kehon keskiosan kautta välilihaan, mikä sijaitsee peräaukon ja sukuelinten välissä. Tämä kanava seuraa kehon magneettikentän keskusakselia.
 
Jos laitatte peukalon ja etusormen tai keskisormen yhteen ympyräksi, tämä on suurin piirtein praanaputken koko. Tämä energiakanava yhdistää taivas- ja maaenergiat.
 
Tämän menetelmän toinen osa on platoninen kappale nimeltään oktaedri. Oktaedri on 8-tahokas, mikä on periaatteessa kaksi neliöpohjaista pyramidia yhdistettynä pohjastaan. Oktaedrejä on luonnostaan monissa kristalli- ja molekyylirakenteissa. Olemme viitanneet oktaedreihin aiemmissa viesteissä, erityisesti puhuessamme tasapainoholonista. Oktaedrit antavat hienoenergiatasolla tasapainon.
 
Tässä menetelmässä kuvittelette pään keskelle oktaedrin, joka on korkeudeltaan noin tuuman (tai pari senttiä). Tämä kuviteltu oktaedri on pään keskellä, mikä on mielenkiintoisesti myös käpylisäkkeen sijaintipaikka. Oktaedri ja käpylisäke ovat siis praanaputkessanne.
 
Tähän menetelmään liittyy hienoenergioiden vetäminen maan magneettikentästä praanaputkeen välilihan kautta ja sitten niiden vetäminen oktaedriin, mikä on pään keskellä. Samaan aikaan hienoenergiat auringon magneettikentästä tulevat pään kruunuun ja laskeutuvat oktaedriin, mikä on pään keskellä. Silloin kun nämä kaksi hienoenergiaa kohtaavat oktaedrissä, ne saavat aikaan alkemiareaktion. Oktaedrin rakenteen myötä vapautettu energia on luonteeltaan tasapainoista ja tämä tasapainottava vaikutus ulottuu koko hermostoon. Menetelmä on erittäin yksinkertainen ja kuitenkin hyvin tehokas ja hienostunut.
 
Aluksi se voi näyttää hankalalta, mutta sitten kun saatte tunnun siitä, menetelmä on yhtä luonnollinen kuin hengittäminen. Menetelmässä on viisi askelta.
 
Ensimmäinen askel: Tunne praanaputki, mikä kulkee pään päältä kehon keskiosan kautta välilihaan. Ulota putki sitten maahan. Jotkut teistä ehkä tuntevat sen menevän maanhan vain muutaman tuuman, kun taas toiset aivan maan ytimeen saakka. Sillä ei ole merkitystä, miten pitkälle maahan praanaputki laskeutuu, kunhan se on kontaktissa maahan.
 
Toinen askel: Sitten ulota praanaputken yläosan päälaen yli BA-pisteeseen (kosminen portaali tai tähtiportti), mikä sijaitsee pään päällä paikassa, missä sormenne koskettaisivat nostaessanne kätenne suoraan pään yläpuolelle. (Huom. Käsien nostaminen on vain viitekohta. Käsiä ei tarvitse pitää kohotettuna menetelmää käytettäessä.)
 
Kolmas askel: Kuvittele pään keskelle oktaedri, mikä on noin tuuman korkuinen. Tämä on huomiosi pääkohde menetelmän aikana.
 
Neljäs askel: Tämä kohta tehdään pelkästään aikomuksena. Voi auttaa, jos sanot tämän lauseen hiljaa: "Lähetän maailmani liikkeeseen tahdollani." Hengität sitten sisään luonnollisesti, sallien hienoenergian maasta siirtyä praanaputkea pitkin oktaedriin ja samanaikaisesti hienoenergian laskeutua praanaputken yläpäästä BA-pisteen kautta oktaedriin. Ymmärrä, että vedät energioita, jotka liittyvät maan ja auringon magneettikenttään.
 
Viides askel: Kun nämä kaksi energiaa kohtaavat oktaedrissä, mikä sijaitsee keskellä päätä, anna itsesi tuntea syke tai energioiden yhdistyminen. Sitten kun hengität ulos, salli tämän yhdistyneen energian virrata ulospäin aivoihin ja hermostoon oman luonteensa mukaisesti. Tällä tarkoitamme, että sillä on luontainen älykkyys ja se virtaa sinne, minne tarvitsee, jos sallit sen.
 
Riippuen herkkyydestänne voitte tuntea jonkin aistimuksen energiasta pään keskellä. Koette tämän ehkä selvänä energialiikkeenä aivoissanne. Saatatte hyvinkin tuntea valoa sykkivän oktaedristä. Ja joissain tapauksissa oktaedri ehkä alkaa pyöriä. Nämä ovat kaikki positiivisia merkkejä. Jos oktaedri alkaa liikkua tai pyöriä, pitäkää se pään keskellä. Vaikka on mahdollista matkustaa muissa ulottuvuuksissa oktaedriä käyttäen, tässä menetelmässä pidätte sen pään keskellä. Tämä sen vuoksi, että oktaedriin muodostuvat energiat virtaavat aivoihin ja hermostoon. Tämä tasapainottaa energioita ja virkistää aivojen hermoverkkoja ja vahvistaa näin kognitiivisia prosesseja, muistia ja tunnevakautta.
 
Tämä yksinkertainen menetelmä voi olla suuri liittolaisenne, kun kuljette läpi tästä seuraavasta kaaossolmuvaiheesta. Meidän perspektiivistämme tämä kaaossolmu lisääntyy geometrisesti eli siitä tulee vielä intensiivisempi. Kaaostasot maapallolla (eli yhteiskunnallinen levottomuus, poliittiset konfliktit, ekologinen kuormitus, taloudellinen epävarmuus, resurssien niukkuus jne.) kiihtyvät jatkuvasti nopeammin. Tämä aiheuttaa kohtuutonta painetta biologisille järjestelmillenne.
 
Ehdotamme vahvasti, että teette tästä yksinkertaisesta menetelmästä osan jokapäiväistä elämäänne. On parempi kulkea kaaosportaalien läpi älylliset ja tunnekyvyt vahingoittumattomina.
 
Hathorit
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >