HomeViestejäTom Kenyon27.7.2013 - Orkidea

27.7.2013 - Orkidea

ORKIDEA
 
Hathoreita kanavoinut Tom Kenyon (tomkenyon.com)
27.7.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Maapallon kulkeminen vuoden 2013 kesäpäivänseisauksen läpi oli uuden kaaossolmun alkamismerkki.
 
Kun planeettanne käy läpi lisääntyneitä ilmastomuutoksia, näette meteorologisesti uusien asioiden ja epätavallisen vuorovaikutuksen lisääntyvän myrskyrintamien välillä. Ns. 100 vuoden myrskyjä tapahtuu useammin. Tämäntyyppiset myrskyt ovat ilmentymiä kaaossolmuista ja sellaisen kaaoksen yltymisestä, mikä näyttää syntyvän erillisiltä olemassaolotasoilta.
 
Vaikka olette jo kokeneet monia kaaossolmuja vuodesta 2011 saakka, olette aloittamassa yhden merkittävän kaaostapahtumahuipentuman. Samalla kun tämä kaaossolmu kiihdyttää ilmasto- ja geologisia muutoksia sekä yhteiskunnallista levottomuutta, henkilökohtaiseen psyykkiseen ja tunnetasoonne vaikutetaan ehkä eniten.
 
Voitte odottaa näkevänne merkittävää lisääntymistä tunne-epävakaudessa ja psyykkisessä tasapainottomuudessa kanssaihmistenne keskuudessa (kenties mukaan lukien itsenne). Tämän kollektiiviset sosiaaliset haasteet ovat merkittäviä.
 
Vihittävälle - mikä tarkoittaa sellaista joka on matkalla korkeampiin tietoisuustiloihin - tämä kaaossolmu on nyt ja jatkossa sekä äärimmäisen haastava että täynnä mahdollisuuksia. Haaste liittyy tämän ainutlaatuisen kaaossolmun luonteeseen, mikä ajaa tietoisuutenne pintaan syvään juurtuneet tunnemyrkyt.
 
Yksi haaste mitä henkisesti suuntautuneet ihmisten kokevat jonkin aikaa, on sen syvällinen tunnistaminen, että heillä on ratkaisemattomia ongelmia ja syvään juurtunutta vihamielisyyttä, joka ei sovi kovin hyvin heidän omakuvaansa. Tämä on tosiaan aikaa, jolloin omakuva pirstoutuu.
 
Näette tätä paljastuvan kansainvälisellä tasolla hallituksissa ja näette sitä paljastuvan kaikilla yhteiskuntatasoilla, mutta monilla henkilökohtaisen omakuvan pirstoutumisen kanssa on vaikein taistella.
 
Haluamme ilmaista teille, ettei negatiivisuuttanne, myrkyllisyyttänne, epätoivoanne ja toivottomuuttanne - jos niitä on - tarvitse kieltää. Ne voivat sen sijaan olla portaaleja syvään tiedostamattomaan, ihmisen alitajuisen aikomuksen perustaan.
 
Itsenne vapauttamisprosessissa teidän on käsiteltävä tämä negatiivisuus itsessänne - niistä menetelmistä riippumatta, joita käytätte itsenne vapauttamiseen.
 
Orkidea
 
Haluamme nyt kertoa menetelmästä itsenne täyttämiseen valolla ja elämää muuttavalla energialla. Esittelemme tällä kertaa tämän menetelmän, koska vaatii suurta sisua ja henkilökohtaista energiaa selviytyä tästä kaaossolmusta sekä niistä, joita tulee teille tulevaisuudessa. Kutsumme tätä "orkideaksi".
 
Se on erittäin yksinkertainen menetelmä, mihin liittyy biologinen vertauskuva. Suurin haaste ja vaikeus Orkideassa on se yksinkertaisuus. Ihmisillä on taipumus tehdä asioista monimutkaisempia, mitä niiden tarvitsee olla, silloin kun kyse on tämäntyyppisestä työstä.
 
Periaatteessa Orkidea merkitsee sitä, että vedätte KA:hanne (energiakeho) ja fyysiseen kehoonne henkisen valon ja elämää parantavan energian korkeita tasoja, mitä jooginne kutsuvat praanaksi ja taolaiset/daolaiset chiksi.
 
Tässä menetelmässä kuvittelette, että navassanne on orkidean kaltainen kukka. Tämän mielikuvituskukan pääjuuri on ontto ja ankkuroitunut tai juurtunut selkärankanne eteen, suoraan napaa vastapäätä. Taolaiset/daolaiset tuntevat tämän alueen ming-meninä (ming-ma) tai elämänsijana.
 
Huom. vaikka useimmat daolaiset/taolaiset käyttävät termiä "ming-men" ja sanovat sitä alueeksi enemmän tai vähemmän napaa vastapäätä, ihon alla selässä, Hathorit käyttävät termiä suuremmasta alueesta. Orkidean tarkoitusta varten kuvittele ming-men (ming-ma) selkärangan alueeksi, mikä on napaa vastapäätä. Elämän sija lähettää tältä alueelta elämänvoimaa kehosi elimiin.
 
Hienoenergiaa jaetaan elämänsijasta hienoenergiakehoonne ja myös fyysisen kehonne elimiin. Tämäntyyppisellä hienoenergialla on erittäin syvä ravitseva ja uudistava vaikutus.
 
Kun pidätte kuvaa orkideasta, kuvitelkaa, että heteet ulottuvat ulos eteenne navan keskeltä. (Huom. heteet ovat kukan siitepölyä tuottavat osat.) Kun luotte orkidean mielikuvituksellanne, heteet työntyvät kukan keskeltä. Kuva kukasta heteineen on toisaalla tässä viestissä (viestin lopussa).
 
Luonteensa mukaisesti orkidea vetää itseensä ja sitten ming-meniin (ming-ma) henkistä valoa ja hienoenergiaa kosmoksesta.
 
Orkideaan yhdistymiseksi teidän täytyy vain kuvitella tämä kukka itsellenne järkevällä tavalla niin, että sen kukinto on auki ja pääjuuri on ontto ja ulottuu navasta ming-mahan. Teidän on kriittistä ymmärtää, että orkidea vetää näitä taivaallisia energioita teihin itsestään oman luonteensa mukaisesti ja ilman tarvettanne tehdä mitään.
 
Hienoenergian virtauksella orkideaan ja hengityksellä ei ole mitään suhdetta. Kun olette aktivoineet taivaallisten energioiden virtaamisen orkideaan, ne virtaavat automaattisesti ja estämättä, kunnes lopetatte sen.
 
Herkät yksilöt voivat pian havaita aistivansa kosmisten energioiden virtaamisen orkidean heteisiin, muttei onnistuminen riipu tästä herkkyydestä. Tämäntyyppinen tietoisuus on vain parannus. On tärkeää tuntea ja aistia henkisen valon ja energian virtaaminen pääjuureen, onttoon putkeen, orkideasta (navassanne) ming-mahan ja sitten nauttia elämänvoiman virrasta koko hieno- ja fyysisessä kehossanne niin, kuin haluatte.
 
Ehdotamme, että koette tätä viiden minuutin jaksoina, jotta teille tulee tutuksi, miten orkidea toimii puolestanne, ja myös ylistimuloinnin välttämiseksi.
 
On mahdollista tuoda liikaa taivaallista energiaa järjestelmäänne, minkä vuoksi ehdotamme viittä minuuttia kerrallaan. Viisi minuuttia kerran päivässä riittää tutustuaksenne orkideaan ja sen mahdollisuuksiin.
 
Sitten kun ymmärrätte, miten orkidea toimii puolestanne ja miten paljon taivaallista energiaa voitte mukavasti tuoda itseenne, voitte kokeilla pidempiä jaksoja, jos haluatte.
 
Ehdotamme vahvasti, että jokaisen session jälkeen kuvittelette orkidean sulkeutuvan niin, ettei kukinto ole auki. Tämä on itsesuojelua varten, kun astutte maailmaan. Siihen saakka kunnes olette oppineet erottamaan ympärillänne elämälle positiiviset energiat elämälle negatiivisista energioista, ehdotamme käyttämään tätä suojastrategiaa.
 
Aethoksen lisääminen
 
Vaikka voitte käyttää Orkideaa ilman ääntä tai musiikkia, alkuvaiheessa havaitsette ehkä Aethos-äänimeditaation hyvin hyödylliseksi. Tämä johtuu siitä, että äänikappaleen sykkeet edistävät taivaallisten energioiden liikkumista orkidean juuressa, mikä yhdistyy ming-mahan.
 
Kun kuuntelette Aethos-äänimeditaatiota Orkideaa käyttäessänne, kiinnittäkää erityishuomiota onttoon kanavaan, juureen, mikä kulkee orkideasta ming-mahan. Aethoksen äänisyke vahvistaa taivaallisten energioiden virtaamista tähän kanavaan.
 
Filosofiset ja uskonnolliset esteet
 
Vaikka tämän Orkidea-menetelmän käyttäminen on yksinkertaista, sen seuraamukset elämänvoimanne ja henkisen energian sisältämiskapasiteettinne osalta ovat hyvin monitahoiset.
 
Tässä on yksi monimutkaisuus, mutta se liittyy uskomusjärjestelmiinne. Jos ette nouse näiden rajoittuneiden uskomusten yläpuolelle, rajoitatte taivaallisten energioiden virtaamista.
 
Elätte käsittämättömän kauniissa henkisen valon, tietoisuuden ja energian kosmoksessa. Olette kaikkien näiden aarteiden perijä ja jokainen niistä välittää teille tietoisuusvoimia. Kuitenkin monet filosofianne ja uskontonne erottavat teidät syntymäoikeudestanne.
 
Jokainen uskonto mikä opettaa teidän olevan erillään taivaallisista valontäyteisistä ulottuvuuksista, koska teillä on fyysinen keho, on este totuudelle olemuksestanne - sellaisena kuin me näemme sen. Jokainen uskonto mikä sanoo teidän olevan erillään taivaallisista maailmoista ja niiden aarteista syntymäsyntinne vuoksi, on myös meidän mielestämme este.
 
Ne filosofiat jotka tarkoittavat, että olette pelkästään fyysinen olento, jolla ei ole mitään ajan ja paikan ulkopuolisia tietoisuusulottuvuuksia, ovat meidän mielestämme myös este.
 
Orkidean kokeilemista varten ehdotamme, että väliaikaisesti unohdatte nämä uskomukset. Nähkää itse, miten hyvin Orkidea toimii, silloin kun luovutte näistä rajoittavista ajatusmuodoista. Työskenneltyänne Orkidean kanssa tällä tavalla (ilman rajoittavia uskomuksia), ehkä päätätte jättää kokonaan taaksenne nuo uskomukset ja ajatusmuodot.
 
Ehdotamme, että noudatatte seuraavia ajatusmuotoja työskennellessänne Orkidean kanssa:
 
1) Kuvitelkaa, että olette osa kosmosta - korkeimpia valoulottuvuuksia ja hienoimpia elämää parantavia energioita - ja kaikkien sen aarteiden perijä.
 
2) Kuvitelkaa, että orkidea vetää teihin vaivattomasti aarteita aina, kun päätätte avata kukinnon.
 
3) Voitte kokea orkidean kautta hienoenergiakehonne ja fyysisen kehonne elinten transformoituvan.
 
Käyttäkää tätä parannettua energiaa ja elämänvoimaa (sekä valovoimaa) antamaan voimia, kun kuljette tämän voimakkaan kaaossolmun ja sitä seuraavien läpi.
 
Hathorit
 
Äänimeditaatio tomkenyon.com/listening
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >