HomeViestejäTom Kenyon20.2.2013 - Itseä rajoittavien ajatusmuotojen ja uskomusten transformointi

20.2.2013 - Itseä rajoittavien ajatusmuotojen ja uskomusten transformointi

ITSEÄ RAJOITTAVIEN AJATUSMUOTOJEN JA USKOMUSTEN TRANSFORMOINTI
 
Hathoreita kanavoinut Tom Kenyon (tomkenyon.com)
20.2.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Koska 21.12.2012 tapahtui päivänseisaus ja galaktinen asetelma, koette nyt katalyyttisten evoluutioenergioiden lisääntynyttä tulvaa. Tämä tilanne on mahdollisesti kohottava ja myös häiritsevä ihmiskunnan lisääntyneen polarisoitumisen vuoksi.
 
Keskitämme kommenttimme näiden uusien energioiden kohottavaan aspektiin.
 
Aurinkokuntaanne tulevan henkisen valon lisääntymisen vuoksi, korkeamman ulottuvuuden aspektinne ovat nyt monin tavoin enemmän ulottuvilla.
 
Todellisuudessa nämä ulottuvuudet ovat aina olleet ulottuvillanne, sillä ne ovat osa luonnettanne, mutta tuon galaktisen asetelman jälkeen joitain verhoja on nostettu ja nostetaan lisää.
 
Kokemuksenne tästä eroavat riippuen kyvystänne aistia hienovaraisia energioita. Mutta muutos on tapahtunut ja se vaikuttaa pohjimmiltaan ihmishistorian suuntaan.
 
Se miten tämä ilmenee kollektiivisella aikajanallanne, on vielä näkemättä. Haluamme puhua tässä menetelmistä ja lähestymistavoista, joita te voitte käyttää vaikuttaaksenne positiivisesti omaan aikajanaanne ja henkilökohtaiseen kehitykseenne transformoimalla itseä rajoittavia ajatusmuotoja ja uskomuksia.
 
Filosofisia näkökohtia
 
Meidän perspektiivistämme teitä ovat rasittaneet monet uskonnot ja henkiset filosofiat. Vaikka nämä näkökohdat voivat näyttää abstrakteilta, niin todellisuudessa nämä ajattelumuodot vaikuttavat havaintotapaan ja jo luonteensa mukaisesti ne rajoittavat kokemuksianne aineen maailmoissa.
 
Monet - mutta eivät kaikki - uskonnolliset ja henkiset perinteenne katsovat karsaasti aineellista maailmaa. Ne sanovat, että taivas, paratiisi tai jokin muu täydellisen olemassaolon versio on kokemustenne ulkopuolella, kun olette ruumiillistunut ihminen.
 
Jotkut niistä pitävät fyysisyyttänne virheenä tai syntinä ja olette saastuneet pelkästään sen vuoksi, että teillä on keho. Vaikka olette ehkä etääntyneet älyllisesti tällaisista uskomuksista, nämä ajatusmuodot kulkevat kulttuurinne alimaailmassa. Ne vaikuttavat siihen, miten ihmismassa näkee itsensä.
 
Jos hyväksytte tietoisesti tai tiedostamatta tämän ajatusmuodon, se sitoo teitä ja on jännitettä ylimaallisten aspektienne (eli moniulotteisuutenne) ja ruumiillistuneen olemassaolonne välillä. Tämä on onneton tilanne meidän perspektiivistämme.
 
Näemme tietoisuuden yhtenä jatkumona korkeimmista värähtelytasoista, missä ei-kaksinaisuus on hallitseva periaate, valoulottuvuuksien kautta aineen ulottuvuuksiin. On tietenkin värähtelyrajoja, mutta aineen maailmat ovat aivan yhtä pyhiä kuin valon ja puhtaan tietoisuuden korkeimmat ulottuvuudet.
 
Silloin kun saavutatte tämän oivalluksen, teillä on pääsy olemuksenne kaikkiin ulottuvuuksiin, mikä lisää henkistä rohkeuttanne, kapasiteettianne syvään oivallukseen ja luovuutta sekä itsenne parantamiskykyjä.
 
Haluamme ehdottaa menetelmää tähän todellisuuteen hyppäämiseen - sen kokemiseen suoraan. Tämän menetelmän käyttäminen säännöllisesti nopeuttaa siirtymää rajoittuneesta olemustunteesta, suurempaan moniulotteiseen itseenne.
 
Jotkut teistä pystyvät tekemään tämän siirtymän nopeasti. Toiset vaativat enemmän aikaa. Se miten kauan se kestää, riippuu siitä, miten paljon teissä kuhisee rajoittavia ajatusmuotoja.
 
Menetelmä
 
Tämä menetelmä käyttää energian keskuskanavaa, mikä kulkee päälaen kruunusta, kehonne keskuksen kautta välilihaan, peräaukon ja sukuelinten väliseen keskikohtaan. Jotkut viittaavat tähän kanavaan praanaputkena, keskuspilarina tai salakanavana.
 
Tässä menetelmässä tunnet ja kuvittelet ensin, että tämä kanava kulkee välilihasta ylöspäin, kehon keskikohdan kautta kruunuun päälaella.
 
Kuvittele sitten, että tämä kanava ulottuu pään yläpuolelle. Voit paikallistaa tämän pisteen nostamalla käsivartesi väliaikaisesti pään yläpuolelle ja sitten antaa sormenpäiden koskettaa toisiaan suoraan pään yläpuolella. Sormien kosketuskohta on tuo sijaintipaikka. Egyptiläisen alkemian perspektiivistä tämä piste on energiaportaali BA:llesi, taivaalliselle sielullesi. BA on olemuksesi aspekti, mikä on kokemasi ajan ja paikan ulkopuolella, ja valtavien henkisten oivallusten ja kykyjen lähde. Meille tämä on vain yksi useista porteista moniulotteisuuteesi.
 
Sitten seuraavaksi ulotat keskuskanavasi välilihan kautta maahan. Henkilökohtaisesta energetiikastasi riippuen tämä kanava voi mennä maahan muutaman tuuman tai muutaman mailin. Joissain tapauksissa keskuskanavasi voi ulottua maapallon keskukseen. Ulottamalla keskuskanavasi moniulotteiseen porttiin pääsi päälle ja sitten alas maahan, liität symbolisesti yhteen aineen maailmat ja valoulottuvuudet. Jotkut viittaavat tähän taivaan ja maan yhtymisenä tai taivaan ja maan avioliittona.
 
Tämän menetelmän seuraava askel on soittaa Aethos-äänimeditaatiota pitäen tietoisuus koko kanavassa, pään yläpuolisesta portista kehon keskuksen kautta maahan.
 
Ehdotamme, että työskentelet ensin viiden minuutin "ääniraidan" kanssa. Aethosin korkean värähtelyn vuoksi käynnistät keskuskanavasi henkisen puhdistumisen, kun ylläpidät tietoisuuttasi kuvaamallamme tavalla.
 
Kun jatkat työskentelemistä meditaation kanssa tällä tavalla, tuot tietoisuutesi pintaan kaiken tyyppiset ajatusmuodot, joita on ns. majoittuneena chakrajärjestelmääsi ja solumuistiisi.
 
Rajoittavien uskomusten ja ajatusmuotojen loppukohta on oivallus, että olet elävä mysteeri. Olet aineen ja valon yhteenliittymä. Ja luonteensa mukaisesti olet silta maailmojen välillä ja näin sinulla on pääsy kaikkien ulottuvuuksien aarteisiin.
 
Ajatelkaa tätä menetelmää eräänlaisena henkisenä talon siivouksena. Kun ajatusmuotoja nousee meditoinnin aikana, päätätte, haluatteko jatkaa elämistä tässä uskossa vai ette. Jos ette, sivuuttakaa se kuin vanha ja rikkoutunut huonekalu, mitä ette enää tarvitse tai halua. Jos haluatte sen, pitäkää se. Jos ette, päästäkää irti.
 
Sitten kun viiden minuutin raita tuntuu mukavalta, voitte kokeilla puolen tunnin versiota, jos haluatte, tai voitte työskennellä muutaman viiden minuutin version ajan yhden meditoinnin aikana. Älkää kuitenkaan käyttäkö tätä meditaatiota useampaa kertaa päivässä, ellette ole valmistautunut matkustamaan alimaailmaanne.
 
Emme heiluttele tätä varoitusta jonkinlaisena kosmisena porkkanana teidän houkuttelemiseksi. Se on kutsu henkiseen raittiuteen, kun irrotatte itseänne kulttuurin vahvistamista negatiivisista ja rajoittavista ajatusmuodoista.
 
Tämä yksinkertainen meditaatio voi antaa teille valtavaa hyötyä sallimalla teidän puhdistaa pois ne uskomukset ja ajatusmuodot, jotka ovat rajoittaneet teitä ennen.
 
Jos olette sitoutuneet rajoittavien ajatusmuotojenne ja uskomustenne transformoimiseen, ehdotamme, että käytätte tätä meditointimenetelmää usein.
 
Hathorit
 
Suom. huom. äänimeditaatiot löytyvät täältä tomkenyon.com/listening kuuntelusopimuksen hyväksymisen jälkeen.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >