HomeViestejäTom Kenyon18.8.2012 - Kaikkien mahdollisuuksien sfääri

18.8.2012 - Kaikkien mahdollisuuksien sfääri

KAIKKIEN MAHDOLLISUUKSIEN SFÄÄRI
 
Hathoreita kanavoinut Tom Kenyon (tomkenyon.com)
18.8.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tässä viestissä pyrimme kertomaan teille menetelmän tulosten ilmentämiseksi 3D-todellisuuteenne sekä muihin olemisulottuvuuksiinne. Tämä menetelmä perustuu perusymmärrykseen geometriasta ja tietoisuuden luonteesta. Monia geometrioita voidaan käyttää ilmentämiskeinoina. Haluamme kertoa yhden yksinkertaisimmista ja ironista kyllä, tehokkaimmista.
 
Ilmentämisestä on ymmärrettävä ensimmäiseksi, että jokaiselle teolle on vastatoimi. Tämä johtuu kaksinaisuuden luonteesta, kunnes saavutatte korkeampia tietoisuusulottuvuuksia, joissa kaksinaisuutta ei enää ole. Koska tämä menetelmä on uusien todellisuuksien ilmentämiseen 3D-elämäänne, kaksinaisuus on tekijänä.
 
Toinen tärkeä asia ymmärrettäväksi on kehotus olla tekemättä vahinkoa. Tämä periaate on teidän suojelemiseksenne negatiivisilta seuraamuksilta ja yksinkertaisin tapa tämän toteamiseen on, että luomustenne ei pitäisi aiheuttaa vahinkoa itsellenne tai toisille.
 
Tämän materiaalin luonteen vuoksi annamme informaation kolmessa osassa. Tämä ensimmäinen osa käsittelee ilmentämisen geometriaa.
 
Toinen osa käsittelee tietoisuuden ei-kaksinaista tilaa ja sitä, miten kommunikoidaan näiden korkeampien olemisulottuvuuksienne kanssa. Nämä kaksi informaatio-osuutta ovat valmiina tämän vuoden lokakuun alkuun mennessä. Tämä on valmistelua Maailman äänimeditaatioon, mikä tapahtuu sunnuntaina 4.11. Hathori-intensiivin aikana, minkä otsikko on "Uusien todellisuuksien kylvämistaito".
 
Tämän informaation kolmas osa sisältää tietoisuuden ei-kaksinaisten tilojen liittämisen tulosten luomiseen ajassa ja paikassa. Tämä tiedon yhdistävä osa annetaan ennen joulukuun alkua tänä vuonna.
 
Olette kollektiivisesti ja yksilöinä kosmisessa risteyksessä. Asetelma 21.12.2012 on merkki siirtymisestä uuteen värähtelytodellisuuteen. Tiedoksenne, ettemme usko maailman loppuvan tuona päivänä. Tuntemanne maailma on kuitenkin muuttumassa.
 
Tässä viestissä antamamme informaation on tarkoitus auttaa teitä ilmentämään uusia todellisuuksia itsellenne ja ihmiskunnalle. Tämä menetelmä nopeuttaa kovasti ilmentämisprosessia ja koska hahmottamanne aika nopeutuu, uskomme nopeasti toimivasta menetelmästä olevan suurta etua.
 
Menetelmä
 
Tässä menetelmässä käytätte yhtä chakraanne polttopisteenä aikomuksenne ohjaamisessa. Ilmentämisen salaisuus lepää aikomuksen, tietoisuuden ja energian yhdistämisessä.
 
Yleisesti ottaen useimmat ihmiset saavat suurimpia tuloksia käyttämällä energiapolttopisteenä solar plexusta, mikä liittyy tahtoon ja henkilökohtaiseen voimaan.
 
Kannustamme teitä myös kokeilemaan muita chakroja - mukaan luettuna sydän, kurkku, kolmas silmä ja kruunu. Useimpien ihmisten mielestä uusien todellisuuksien ilmentäminen kruunuchakrasta on luonnostaan paradoksaalista, koska tässä paikassa tietoisuus näkee kaikki ilmiöt kuvitteellisina ja on taipumusta nousta kaikkien ilmiöiden tuolle puolen eikä näin ole luontaista halua luoda mitään työskenneltäessä tuosta chakrasta.
 
Meidän tarkoitustamme varten, mikä on tulosten ilmentäminen 3D-todellisuuteenne, useimmista ihmisistä solar plexus on tehokkain.
 
Tietoisuutenne kohdistettuna solar plexukseen, mikä sijaitsee vatsakuopan takana, kuvitelkaa universumin kokoinen pallo, minkä keskikohta solar plexuksenne on. Kun kuvittelette tämän pallon, käsittäkää, että sen pinnalla on ääretön määrä pisteitä ja aktivoitte "kaikkien mahdollisuuksien sfäärin", kuten sitä kutsumme.
 
Uusien todellisuuksien ilmentämisvaikeutena on ihmisen taipumus uskoa, että on vain nykytodellisuus. On taipumus "lukita" havainto ja seurata polkua, mikä on hahmoteltu oman havaintotapanne ja ulkoisten voimien ehdollistamisen avulla. Kuvittelemalla äärettömien mahdollisuuksien sfäärin luotte ns. särön havaintomunaanne. Uusista mahdollisuuksista ja uusista todellisuuksista tulee todennäköisiä.
 
Seuraava askel on kuvitella asuvanne siinä tulevaisuuden todellisuudessa, minkä olette valinneet. Jos päätätte ilmentää esineen tai tilanteen, kuvitelkaa, että teillä on se tulevaisuudessa. Jos kyse on ominaisuudesta tai kyvystä itsessänne, kuvitelkaa, että teillä on se tulevaisuudessa.
 
Laittakaa tämä kuviteltu tulevaisuuden itse eteenne etäisyydelle, mikä tuntuu mukavalta. Useimmille ihmisille tämä alue, tämä etäisyys on 3-9 metriä, mutta etäisyydellä ei kuitenkaan ole paljon merkitystä. Laittakaa se mukavalta tuntuvalle etäisyydelle.
 
Kuvitelkaa seuraavaksi suoran linjan kulkevan solar plexuksestanne tämän tulevan itsen solar plexukseen. Kun pidätte yllä tätä linjaa solar plexuksien välillä, kutsukaa hiljaisella aikeella äärettömien mahdollisuuksien sfääriä energisoimaan aikomuksenne.
 
"Hiljaisella aikeella" tarkoitamme tahtonne liikettä. Ei ole tarvetta sanoa mitään ääneen tai edes hiljaa. Ei tarvita sanoja. Tämä ei ole affirmaatio.
 
Henkilökohtaisen tahtonne liike saa kosmiset voimat harmonisoitumaan aikomuksenne kanssa.
 
Se tulee tiedosta ja odotuksesta, että kaikki mahdollisuudet ovat käytettävissänne tietoisuuteenne luonteen mukaisesti.
 
Näin ollen kun tunnette tulevaisuuden itsen edessänne ja olette tietoinen linjasta, joka kulkee omasta solar plexuksestanne tulevan itsen solar plexukseen, siirrätte yksinkertaisesti tahtoanne. Tahtonne liikuttamisella emme vihjaa, että se menee minnekään. Se on kuin paikallaan pysyvä generaattori, mikä alkaa pyöriä ja vetää energioita pallon pinnalta. Tämä tahtonne hiljainen liikuttaminen ei tarvitse sanoja. Kyse on yksinkertaisesti sekä siitä aikomuksesta että odotuksesta, että kaikkien mahdollisuuksien sfääri lähettää teille näitä energialinjoja, näitä uusia mahdollisuuksia pelkästään, kun olette linjassa tulevan itsenne kanssa (sen joka elää ilmentyneessä todellisuudessa, minkä haluatte luoda).
 
Kun teette tämän, monet valopisteet pallon pinnalla lähettävät energioita, jotka harmonisoituvat aikomuksenne kanssa, ja näiden valopisteiden ja solar plexuksenne välillä on voimalinjoja. Saattaa olla kymmeniä tai tuhansia linjoja pallon pinnan ja solar plexuksenne välillä. Energiaa virtaa sitten sitä linjaa pitkin, minkä olette luoneet tulevaan itseenne.
 
Tämä energisoi uutta todellisuutta. Tämä tulevaisuuden itse tulee sitten ns. magneettivetäjäksi. Kun jatkatte tämän kanssa työskentelemistä joka päivä, lisäätte tulevan itsenne magneettivetoa. Tämän tulos on moniulotteinen. Ensinnäkin alatte luoda aivoihinne uutta hermoverkkoa, mikä sallii teidän ilmentää tämän uuden todellisuuden hermostonne avulla. Tämä magneettivetäjä lisää myös onnekkaita sattumia ja vetää luoksenne odottamattomia ihmisiä, tilanteita ja tilaisuuksia, jotka nopeuttavat tämän todellisuuden ilmentämistä.
 
Magneettivetäjän/tulevaisuuden itsen vahvistaminen
 
Voitte nopeuttaa ja vahvistaa tämän uuden todellisuuden ilmentymistä elämäänne, jos lisäätte kiitollisuuden ilmentämistoimintaanne. Tällä tarkoitamme, että lisäätte kiitollisuuden tunteen tulevasta todellisuudesta, silloin kun tunnette energian virtaavan solar plexuksestanne tulevan itsenne solar plexukseen. Kun koette itsenne tulevaisuudessa, eläen tätä todellisuutta (mitä luotte), koette kiitollisuutta sen saamisesta elämäänne. Kiitollisuuden lisääminen luomismatriisiin on voimakas vahvistaja aikeellenne.
 
Kiitollisuuden ja luomisen aihepiiri on erittäin rikas ja toivomme tutkivamme sitä tulevaisuudessa, mutta se on liian monimutkainen käsiteltäväksi tässä.
 
Riittää, kun sanotaan, että ihmistietoisuuden kaksi voimakkainta katalyyttiä hermostollisten todellisuuksien leimaamisessa ja uusien ulkoisten todellisuuksien luomisessa on pelko ja rakkaus. Ihmiskollektiivissanne pelkoa on käytetty ja käytetään edelleen keinona kontrolloida ja ohjata nykyisiä ja tulevia tuloksia. Rakkaus tai tässä tapauksessa kiitollisuus on myös voimakas keino luoda ulkoisia todellisuuksia. Tämä kaksinaisuus, kuten se on ilmaissut itsensä kollektiivisessa historiassanne, on todella tutkimisen arvoinen alue.
 
Haluamme nyt kääntää huomiomme menetelmän kehittyneeseen tilaan. Jos ette kykene käyttämään kehittynyttä tekniikkaa, älkää huolehtiko asiasta. Perusmenetelmä on hyvin nopea keino tulosten luomiseen. Kehittynyt tekniikka pelkästään nopeuttaa tätä prosessia vielä lisää.
 
Jos työskentelette tämän perustekniikan kanssa riittävän pitkään, saatte vaadittavan osaamisen käyttääksenne kehittynyttä tekniikkaa.
 
On vielä yksi vaihe, jonka haluamme tuoda tietoonne ennen kehittyneestä tekniikasta puhumista. Tämä kriittinen vaihe vaaditaan kumpaankin tekniikkaan. Se on yksinkertainen - kuitenkin ihmiset usein välttelevät yksinkertaisuutta.
 
Teidän on tehtävä jotain siinä ulottuvuudessa, missä haluatte ilmentää. Teidän on ryhdyttävä toimeen. Jos haluatte muuttaa jotain 3D-elämässänne työskenneltyänne tämän menetelmän kanssa, tehkää jotain - ryhtykää elämässänne toimeen, mikä on linjassa haluamanne tuloksen kanssa. Kenties siihen liittyy informaation hankkimista siitä, mitä haluatte, tai kenties kyse on sen muuttamisesta, miten teette asioita elämässänne, harmonisoituaksenne haluamanne todellisuuden kanssa.
 
Jos se on jotain toisessa tietoisuusulottuvuudessa, teidän on ryhdyttävä toimeen tuossa todellisuudessa. Puhumme sen tekemisestä jossain tulevassa viestissä, muttemme nyt. Perustotuus on, että luodaksenne jonkin uuden todellisuuden mihin tahansa tietoisuusulottuvuuteen tai olemassaoloon teidän on ryhdyttävä toimeen tuossa ulottuvuudessa.
 
Kehittynyt tekniikka
 
Kun olette energisoineet tulevaisuuden itseänne yllä kuvatulla tavalla, siirrätte identiteettinne nykyitsestä tulevaan itseen. Tämä merkitsee, että siirrätte tietoisuutenne - tai osan tietoisuudestanne tarkemmin sanottuna - fyysisestä kehostanne tulevan itsenne kehoon. Koette nyt ruumiillistumisen tulevaan todellisuuteenne. Kun tunnette ruumiillistavanne täysin tuon todellisuuden, "katsokaa" fyysistä kehoanne tulevaisuuden perspektiivistä. Kun teette tämän, tunnette värähtelyä, kun nämä kaksi todellisuutta yhdistyvät. Ikään kuin energia-aallot tulevasta itsestänne, johon nyt samaistutte, törmäävät nykyitsenne aaltojen kanssa, mihin ette tällä hetkellä samaistu.
 
Energiapiste missä aallot tulevaisuudesta törmäävät yhteen nykyisyyden aaltojen kanssa, saa aikaan tyhjän pisteen (tai tarkemmin tyhjän alueen) ja sen kautta nykytodellisuutenne voi nopeasti siirtyä tulevaan todellisuuteenne. Kaikkia aikomuksia ja tarkoituksia varten olette hyppineet aikajanoilla.
 
Ehdotamme voimakkaasti, että luette aiemmin antamamme viestin "Aikajanoilla hyppimisen taito" saadaksenne paremman taustan kehittyneelle tekniikalle. Samalla kun tätä menetelmää voidaan käyttää henkilökohtaisiin toiveisiin, jaamme sen toivoen, että käytätte sitä Maailman meditaation aikana 4.11.2012 kylvääksenne uusia ja suotuisia todellisuuksia ihmiskunnalle.
 
Valmisteluohjeita niille jotka haluavat osallistua Maailman meditaatioon - riippumatta fyysisestä sijaintipaikastanne silloin - julkaistaan 1.10. mennessä.
 
Olette uusien todellisuuksien siementen kylväjiä - pidätte siitä tai ette, olette siitä tietoisia tai ette. Aikomuksemme tämän informaation jakamisessa on lisätä suotuisan tulevaisuuden mahdollisuutta ihmiskunnalle. Teitä jotka päätätte liittyä seuraamme Maailman meditaatioon - joko henkilökohtaisesti työpajassa Seattlessa tai "kaukona" - pyydämme kokeilemaan tätä menetelmää ennen tapahtumaa. Valitkaa elämästänne jotain, minkä haluatte muuttaa, ja käyttäkää menetelmää joka päivä.
 
Vaaditaan vain kerta päivässä. Testatkaa sitä. Nähkää, miten se toimii. Ymmärtäkää suorasta kokemuksesta, miten tehokas tämä menetelmä on. Pystytte sitten astumaan ihmiskunnan palvelukseen, kun osaatte tämän menetelmän. Kutsumme teitä, jotka olette riittävän kurinalaisia, astumaan tälle mestaruustasolle.
 
Hathorit
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >