HomeViestejäTom Kenyon1.7.2012 - Kaksinaisuus ja kolmiyhteinen voima

1.7.2012 - Kaksinaisuus ja kolmiyhteinen voima

KAKSINAISUUS JA KOLMIYHTEINEN VOIMA
 
Hathoreita kanavoinut Tom Kenyon (tomkenyon.com)
1.7.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Elätte kaksinaisessa universumissa. Tämä on sen luonne. Se ilmentyy vastakohtien periaatteena, missä voimilla on usein tasavertainen vastakkaisreaktio. Tämä pätee universuminne fysiikkaan ja kaksinaistietoisuuden luonteeseen.
 
Tähän universuminne kaksinaiseen luonteeseen vaikuttaa ajan nopeutuminen, mitä käytte läpi. Yksi tämän nettotulos on kaksinaisuuden tai ihmistietoisuuden polarisoitumisen lisääntyminen.
 
Polarisoituneet konfliktit valtioiden, yhteisöjen, uskontojen ja ihmisten välillä ovat nousussa. Tämä onneton asiaintila on odotettavissa, kun planeetan ja galaksin energia lisääntyy.
 
Viestimme käsittelee strategiaa, millä navigoida tämän lisääntyneen polarisoitumisen vaikeuksia. Olette ehkä jo havainneet, että joissain sosiaalisissa piireissänne on eräänlaista vihamielisyyttä ja polarisoituneita näkemyksiä tilanteista.
 
Ehdottamamme strategia on nimeltään "kolmiyhteinen voima".
 
Se on henkisen mestaruuden ominaisuus ja sallii teidän kulkea polarisoitumisen läpi tehokkaammin ja ilmentäen todennäköisemmin sen, mitä haluatte, sen sijaan että jäätte kiinni polarisoitumisen ja konfliktien draamoihin.
 
Periaate on yksinkertainen. Ihmisenä teillä on taipumusta tuntea vetoa ihmisiin tai tilanteisiin tai torjua ne. Tämä taipumus vetovoimaan tai torjumiseen on enimmäkseen tiedostamaton teko.
 
Kohtaatte ehkä jonkun ja tunnette vetoa häneen ja tuon vetovoiman syvyys tai intensiivisyys voi saada teidät sivuuttamaan muun informaation tuosta ihmisestä. Samalla tavalla kun tilanteita syntyy ympärillänne, ovat ne sitten sosiaalisia, poliittisia tai uskonnollisia, huomaatte ehkä vetoa näihin tilanteisiin ilman muuta informaatiota, mikä voisi auttaa sen määrittelemisessä, onko tietty tilanne "oikea" teille vai ei.
 
Sama pätee torjumiseen. Huomaatte ehkä jonkun ihmisen tai tilanteen inhottavan teitä ja vastaavasti samaistutte tuohon inhoon ja näin irrotatte itsenne muusta informaatiosta, mikä voisi olla hyödyllistä.
 
Kolmiyhteinen voima
 
Jos kuvittelette kolmion ja sen vasempaan kulmaan vetovoiman ja oikeaan kulmaan torjunnan, niin piste näiden kahden ääripään yläpuolella on kolmiyhteinen voima.
 
Se on mielen perspektiivi, millä on henkisiä ominaisuuksia. Se sallii teidän "leijua" tilanteen yläpuolelle ja nähdä sen monista perspektiiveistä.
 
Jos tunnette esimerkiksi vetoa johonkin ihmiseen ja antaudutte tuolle vetovoimalle sallimatta itsellenne pääsyä merkkeihin ja informaatioon tuosta ihmisestä, niin olette laittaneet itsenne arveluttavaan asemaan.
 
Mutta samaistumatta tuohon vetovoimaan "leijutte" kolmiyhteiseen voimaan ja olette vapaa tarkkailemaan käyttäytymistä, mikä voi olla merkki epäsopivuudesta tai vaarallisuudesta suhteessa tuohon ihmiseen.
 
Vastaavasti jos jokin ihminen tai tilanne inhottaa teitä, kolmiyhteinen voima sallii teidän "leijua yläpuolelle" ja olla samaistumatta tuohon torjuntaan ja samalla olette vapaa näkemään toiset mukana olevat tasot. Voi olla, että tämä ihminen tai tilanne on myrkyllinen teille, tai voi olla, että se on peili, joka heijastaa teille jotain, mistä ette pidä itsessänne.
 
Pidättäytymällä hetkellisesti samaistumasta vetovoimaan tai torjuntaan pystytte näkemään selkeämmin ja pääsemään informaatioon tuosta ihmisestä tai tilanteesta laajemmasta perspektiivistä.
 
Tieto on valtaa ja kolmiyhteinen voima antaa teille pääsyn selkeyden luontaisiin voimiin. Niinpä ehdotuksemme tässä ihmisten lisääntyneen polarisoitumisen ja ajan nopeutumisen ajassa on tarkkailla itseänne. Silloin kun tunnette vetoa, pysähtykää hetkeksi. Älkää samaistuko tuohon vetovoimaan. Leijukaa tilanteen yläpuolelle ja yhdistykää kolmiyhteiseen voimaan. Teette tämän, jotta astutte suhteeseen jonkun ihmisen tai tilanteen kanssa silmät avoimena.
 
Jos jokin ihminen tai tilanne inhottaa teitä, pysähtykää hetkeksi ja olkaa samaistumatta tuohon torjuntaan. Leijukaa tilanteen tai ihmisen yläpuolelle ja yhdistykää kolmiyhteiseen voimaan nähdäksenne syvemmin ja tunteaksenne selkeämmin, onko tuo ihminen tai tilanne myrkyllinen vai onko se peili itsessänne jostain, mikä teidän täytyy muuttaa.
 
Kun astutte syvemmälle planeetan polarisoitumisvaiheeseen, kolmiyhteinen voima voi auttaa teitä suuresti, kun kuljette läpi tästä lisääntyneiden henkilökohtaisten, ihmisten välisten ja kollektiivisten konfliktien vaikeasta ajasta.
 
Hathorit
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >