HomeViestejäTom Kenyon1.4.2012 - Aurinkomyrskyihin astuminen

1.4.2012 - Aurinkomyrskyihin astuminen

AURINKOMYRSKYIHIN ASTUMINEN
 
Hathoreita kanavoinut Tom Kenyon (tomkenyon.com)
1.4.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Huom.: Tämä viesti käsittelee KA-kehoa (sana muinaisen Egyptin alkemiasta) ja puhuu siitä, miten tätä ainutlaatuista energiakehoa voidaan käyttää vetämään itseensä ylösnousemusenergioita auringon lisääntyneestä aktiivisuudesta. Niille jotka eivät tunne KA-kehoa, niin KA-keho on "näkymätön" toinen keho, joka on samanmuotoinen kuin fyysinen keho. Tämä energiakeho sekä kietoo sisäänsä fyysisen kehon että tunkeutuu sen läpi. Tähän kehoon viitataan joskus eteerisenä kaksoiskappaleena tai henkisenä kaksosena. KA-keholla on samankaltaisuutta chi-kehoon joissain perinteissä (taolaisuus) ja praana- tai eetterikehoon tietyissä joogaperinteissä. Luonteensa mukaisesti KA-keho voi vetää itseensä ja sitten fyysiseen kehoon hyvin suotuisia energioita, jotka nopeuttavat yksilön henkistä kehittymistä.
 
Kuten vihjasimme aiemmassa viestissä 1.3.2011, olette olleet lisääntyneen aurinkoaktiivisuuden jaksossa jonkin aikaa. Yllytämme teitä kovasti lukemaan tuon viestin "Aurinkotuuliin osallistuminen" (käännetty) ymmärtääksenne sen syvempiä tasoja, mistä puhumme.
 
Olette nyt astumassa auringon ja galaksin korostuneempaan aktiivisuusjaksoon, missä maapallonne mangetosfääriin iskee arvaamattomia ja lisääntyvästi voimakkaita aurinkoenergiavirtoja.
 
Näette jatkuvasti lisääntyvän määrän auringon purkauksia ja vaihteluja, mitkä ovat hyvin epätavallisia. Näihin vaihteluihin auringossa ajavat sisäiset voimat sekä energiavirrat galaksinne keskusauringosta. Tämän monimutkaisen vuorovaikutuksen lisäksi on hyvin voimakkaita energiavirtoja syvältä avaruudesta. Aurinkonne magneettikenttään vaikutetaan ja itse asiassa se vääntyy ja kiertyy ja kaikella tällä on vaikutusta maapallonne ja kehonne magneettikenttään. Tämäntyyppisen auringon aktiivisuuden myötä näette jatkuvasti lisää sääpoikkeuksia, maanjäristyksiä ja vulkaanista toimintaa.
 
Viestimme ei keskity tämän auringon aktiivisuuden fyysisiin puoliin vaan tunne- ja henkisiin puoliin. Kuten olemme sanoneet aiemmassa viestissämme, tämäntyyppiset vaihtelut auringossa lisäävät tunne-epävakautta ja irrationaalista käyttäytymistä. Monet teistä havaitsevat epäilemättä olevansa ärtyneitä ilman erityistä syytä. Nukkumishäiriöt ovat myös yleinen muutospiirre auringon aktiivisuudesta.
 
Kun astutte tähän korostuneeseen aurinkomyrskyvaiheeseen, meillä on kaksi ehdotusta, jotka sallivat teidän navigoida näitä lisääntyneitä energiatasoja. Ensimmäinen on yksinkertaisin ja siitä on puhuttu yksityiskohtaisesti viestissämme "Aurinkotuuliin osallistuminen", joten emme puhu siitä tässä. Toinen menetelmä sallii teidän rauhoittaa fyysistä kehoanne vesielementillä. Viittaamme tässä toiseen aiempaan viestiimme "Valolääke" (käännetty). Tässä menetelmässä lataatte veden tarkoituksellisesti BA- tai taivaallisesta sielustanne. Alkuperäinen viesti käsitteli itsenne suojaamista viruksilta, bakteereilta ja radioaktiivisuudelta. Viittaisimme teidät takaisin tuohon viestiin, jotta ymmärrätte tämän menetelmän selkeästi.
 
Tässä valolääkkeen käyttötavassa lataatte veden aikomuksella tyynnyttää fyysistä kehoanne, niin että se kykenee sopeutumaan aurinkoenergioiden ailahtelevuuteen tehokkaammin ja sujuvammin. Ihanteellinen ajankohta tämäntyyppisen valolääkkeen tekemiseen on juuri ennen nukkumaanmenoa. Silloin valolääke vesielementin kautta kommunikoi solujen sisäisten ja välisten nesteiden kanssa kehossanne, mikä välittää rauhoittavaa ja tasapainottavaa vaikutusta.
 
Tämän valolääkkeen esitteleminen ennen lepojaksoanne vaikuttaa hyvin suotuisasti teihin levätessä ja seuraavan aktiivisuusjakson aikana. Sanomme "lepojakso" nukkumisen sijasta, koska monille teistä nukkuminen on hyvin kyseenalaista, koska sitä häiritään tai se katkaistaan lisääntyvässä määrin. Ehdotamme, että näiden lepojaksojen aikana päästätte irti kiinnittymisestä nukkumiseen sellaisena, kuin olette tunteneet sen. Kun olette enemmän rauhassa tilanteen kanssa, huomaatte, että voitte uudistua lyhyemmissä syvän rentoutumisen jaksoissa.
 
Kun heräätte yöllä tai muuten levätessänne, ehdotamme teitä käyttämään menetelmää, mitä ehdotimme "Aurinkotuuliin osallistumisessa" KA-kehonne lataamisessa. Koska olette kuitenkin hereillä, voitte yhtä hyvin käyttää tämän tilaisuuden KA-kehonne lataamiseen.
 
Kun työskentelette tämän kanssa, huomaatte voivanne uudistua ja energisoitua lyhyemmässä ajassa kuin ennen.
 
On kolmas menetelmä, minkä haluaisimme tarjota niille, joilla on kehittynyt ymmärrys KA:stanne.
 
Mikromadonreiät
 
KA-kehonne tunkeutuu fyysisen kehonne läpi ja on samanmuotoinen ja -kokoinen kuin fyysinen muotonne. Fyysisestä kehostanne ei ole mitään osaa KA-kehon ulkopuolella ja silloin kun lataatte KA-kehoa energialla, ylimääräinen energia virtaa luontaisesti fyysisen kehon elimiin, mikä lisää terveyttänne ja elinvoimaanne.
 
KA-kehonne on muodostunut lukemattomista eetterivalohiukkasista ja tässä valokehossa on yhteyspisteitä. Nämä pisteet linkittyvät solujenne mitokondrioihin. Mitokondriot ovat solujenne energian tuottajia, voimaloita. Mitokondrioita on vaihteleva määrä solutyypistä riippuen ja nämä soluelimet ovat solulimassa tuman ulkopuolella. Ainoastaan punaisissa verisoluissanne ei ole tumaa.
 
On mahdollista tuoda tietoisuutenne tälle kehotasollenne, niin että olette tietoinen mitokondrioista ja voitte aistia madonreiät KA:hanne. Nämä madonereiät ovat solunsisäisiä portaaleja KA-kehonne korkeampaan värähtelyyn ja todellisuuteen. Avaamalla nämä portaalit aikomuksella voitte kovasti vaikuttaa ylimääräisen energian virtaamiseen KA:sta fyysiseen kehoonne.
 
Tämä sallii fyysisen kehon virittyä helpommin KA:n nopeampaan värähtelytodellisuuteen. KA:n kautta nousette korkeampiin värähtelytodellisuuksiin. Mitokondrioidenne portaalien kautta voitte auttaa fyysistä kehoanne sopeutumaan helpommin tähän nopeaan kiihtymiseen.
 
Haluamme nyt kääntää huomion tunnepuolenne pulmatilanteeseen. Luonteensa mukaisesti sekä ajan nopeutuminen että värähtelytodellisuuksien lisääntyminen puhdistavat tiedostamatonta mieltänne.
 
Kuten sanoimme aiemmin, huomaatte yleistä lisääntymistä tunne-epävakaudessa ja impulsiivisessa, irrationaalisessa käyttäytymisessä. Jos ette koe näitä vaikutuksia itse, olette epäilemättä havainneet tätä tapahtuvan kanssaihmistenne keskuudessa.
 
Elätte paradoksaalisessa kaksinaisuudessa. Kun vanhat energiatodellisuudet hajoavat, uusia energiatodellisuuksia syntyy. Mutta ihmisluonne kiinnittyy siihen tapaan, miten asiat olivat ennen, niihin tapoihin joita odotetaan. Kuitenkin paljon asioiden olemistapoja on tulossa loppuun. Tuntemanne maailma on loppumassa. Ja uutta maailmaa synnytetään.
 
Ihmissydämen pulmatilanne
 
Yksi suurimmista kärsijöistä tässä prosessissa on ihmissydän. Tunnistamme ja aistimme syvää surua ja epätoivoa ihmisten kollektiivisydämessä. Osa tästä johtuu todellisuuksien hajoamisesta ja kiinnittymisestänne niihin. Mille rakennatte unelmanne, kun maailmanne perustat sortuvat?
 
Tämän sydänvaikeuden toinen puoli liittyy planeettanne tunneilmapiirin myrkyllisyyteen. Kun aurinkoenergiat lisääntyvät, polariteettien välisestä jännitteestä tulee ilmeisempää. Ihmistietoisuuden polarisoitumisesta niihin jotka vangitsisivat ihmishengen ja niihin jotka vapauttaisivat sen, tulee selvempää ja selvempää.
 
Antaisimme kaksi ehdotusta keinoksi käsitellä näitä sydämen haasteita.
 
Uuden todellisuudet syntyvät sydämen kautta - tällä tarkoitamme elämisen arvoisia todellisuuksia. Ensimmäinen ehdotuksemme voi näyttää liian pelkistetyltä ja kuitenkin niin on usein, että yksinkertaisimmat asiat ovat voimakkaimpia. Se miten teette tämän, ei ole tärkeää. Se on tärkeää, että luotte tunnevastalääkkeen itsessänne planeettanne tunneilmapiirin myrkyllisyydelle.
 
Kun viha ja suvaitsemattomuus lisääntyvät, teidän on löydettävä käytävä tämän pimeyden läpi. Yksinkertaisin ja tehokkain tapa minkä tunnemme, on löytää elämästänne pienimpiä asioita, joita arvostatte, ja ottaa muutamia hetkiä ollaksenne näissä arvostuksen tunteissa pitkin päivää. Sillä ei ole merkitystä, miten pieniä nämä arvostuksen tunteet ovat. Kiitollisuuden pienimmistä siemenistä voi syntyä suuria asioita. Arvostuksen tai kiitollisuuden värähtelytila on poikkeuksellinen vastalääke tunnemyrkyllisyyteen. Ehdotamme vahvasti, että vaalitte tätä liittolaista, kun kuljette läpi tästä seuraavasta aurinkomyrskyjaksosta.
 
Lopuksi tarjoamme äänimeditaation, mikä perustuu sydänchakraan. Tämä on yhdesä aiemmasta Hathor-intensiivistä. Tämän äänimeditaation ensimmäinen vaihe pyörittää ja aktivoi energioita sydänchakrassa puhdistustarkoituksessa. Meditoinnin toinen vaihe tyynnyttää ja hoivaa. Uskomme, että löydätte tästä äänimeditaatiosta toisen hyödyllisen liittolaisen.
 
Kun astutte tähän aurinkomyrskyjen uuteen vaiheeseen, ymmärtäkää, että ne ovat poikkeuksellisia tilaisuuksia kehittymiseen. Ne ovat myös paradoksaalisesti täynnä rappeutumisvaaroja intensiivisyytensä vuoksi. Jos vastustatte nopeutumisenergioita, koette suuria vaikeuksia tässä läpikulussa. Jos syleilette näitä energioita ja tulette niiden mestariksi - löytäen tavan navigoida niiden läpi kiitollisena ja hyvällä huumorilla - saatte suuremman vapauden. Tämä vapaus mistä puhumme, on ihmisen hengen, mielen ja sydämen vapautta. Se asuu tietoisuustasolla, mitä eivät maallisen olemassaolonne kaksinaisuudet kosketa.
 
Hathorit
 
 
Suom.huom. Sydänchakrameditointi (Heart Chakra Sound Meditation) löytyy Sound Gifts -sivulta tomkenyon.com/sound-gifts käyttöehtojen hyväksymisen jälkeen, kuunteluohjesivulta.
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja http://luxonia.com/viestit. Niillä näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni. En kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >