HomeViestejäElizabeth Ayres Escher16.11.2013 - Jumalaisena ihmisenä olemisesta

16.11.2013 - Jumalaisena ihmisenä olemisesta

JUMALAISENA IHMISENÄ OLEMISESTA
 
Valokollektiivia kanavoinut Eliza Ayers (Tazjima) (bluedragonjournal.com)
16.11.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Olemme Valokollektiivi, ryhmä valo-olentoja, enkeliolentoja, galaktisia olentoja sekä elementaaliolentoja ja te, ihmiskunnan moniulotteinen kollektiivi. 
 
Miksi otamme teidät esittäjään mukaan tänä aamuna? Otamme, koska te olette osa meitä ja me olemme osa teitä. Otamme, koska teillä on hyvin usein taipumusta aliarvioida se, mitä teette täällä, rakkaat. Onko teillä aavistustakaan, mitä saatte aikaan, silloinkin kun näytätte kompuroivan päivänne läpi hämmennyksen usvassa ja fyysisesti uupuneena? Olette väsyneitä, koska olette tehneet kovasti työtä niin monilla tasoilla, ettemme voi alkuunkaan ilmaista sitä.
 
Ainoastaan osa moniulotteista olemustanne on häikäistynyt viimeisimmästä kosmisesta energiatulvasta, mikä virtaa aurinkonne keskuksen läpi ja säteilee loistoa maapallolle. Maapallonne, ihmiskollektiivinne ja planeetan koko ekosysteemi ovat astuneet täysin viidennen ulottuvuuden taajuuksiin. Tunnetteko mitään eroa? Vai jumitatteko edelleen yrittäen määritellä, mitä koette tässä hetkessä, sen perusteella mitä vanhempanne ovat opettaneet teille menneisyydessä?
 
Jos vain voisitte nähdä itsenne niin kuin me, suurenmoisessa eheydessänne. Se on jo olemassa. Enkelit ja myyttiset pedot kulkevat rinnallanne, mutta joidenkin teistä täytyy vielä avata sisäiset silmänsä nähdäkseen. Ovatko unenne olleet vähän intensiivisempiä viime aikoina? Näettekö asioita näkökenttänne reunoilla? Onko teillä näkyjä? Ailahtelevatko tunteenne? Käytte tällä hetkellä läpi monimutkaista kasvu- ja kehitysjaksoa. Olkaa kiltti itsellenne. Älkää langetko itsenne tuomitsemiseen näennäisestä edistymisen puutteesta, rakkaat ystävät, sillä etenette tekemäänne uuteen maailmaan, mitä ei ole koskaan ennen ollut missään tässä universumissa.
 
Ymmärrättekö, mitä sanomme, rakkaat? Luotte uutta maailmaa ja teette sen hyvin itsevarmasti kuin mestarit, joita todella olette. Katselemme hämmästyneenä ja henkeämme pidätellen edistymistänne, kun selvitätte jokaisen kollektiiviolemuksenne eteen laitetun esteen.
 
Saatatte nyt universumin takaisin eheyteen. Tämä suuri työ päätettiin tehdä yhdellä pimeimmistä planeetoista tässä universumissa, mutta sellaisella jonka kylvi valtavien mahdollisuuksien rotu, ihmiset. Tähtiolennot ja enkeliolennot laskeutuivat fyysiseen muotoon tarkoituksenaan ankkuroida luomistaajuudet fyysiseen maailmaan ja irrottaa prosessin aikana niiden matalampien taajuuksien ote, joihin planeetta oli eristettynä hyvin pitkään. Niiden kosmisten energioiden tulvassa jotka kulkevat kehonne ankkuripisteen läpi, elämän koko ekosysteemi on ylösnoussut. Vaikka ette enimmäkseen tiedosta, mitä täällä saadaan aikaan, se tehdään pelkästään siksi, että te olette täällä. Olemme täällä muistuttamassa teitä siitä, mitä tulitte tänne tekemään, jotta voisitte ymmärtää, miten ratkaisevaa olemisenne täällä kehossa on, ja olisitte valmis lopultakin karistamaan tietoisuudestanne viimeisenkin hivenen uskosta rajoihin.
 
Nämä verhokerrokset jotka estävät teitä aktiivisesti näkemästä, mitä teette joka hetki - myös seistessänne peilin edessä hampaita harjaten - ovat kuin paperiverhoilu autotallin seinissä kirjurimme unessa (ks. päiväkirjamerkintä 15.11.2013, In Dreamland). Nämä verhot jotka estävät teitä täysin näkemästä ja kokemasta moniulotteisuutenne, ovat oma luomuksenne ja ne on tehty ajatus- ja uskomusjäänteistä rajallisuuteen, puutteeseen ja niukkuuteen. Te olette AINOA olento, joka voi poistaa ne, ja koko universumin energiat tukevat ponnistelujanne, jotta voitte siirtyä tämän prosessin läpi, missä puhdistatte kaiken viipyilevän pelon, surun, pettymyksen ja itsenne tuomitsemisen, mitä ehkä kannatte kehossanne.
 
Rakkaat ystävät, olette puhdistaneet ihmiskollektiivinne kaikkien sukupolvien ja sukulinjojen yhteisenergioita. Viimeisten 2000 vuoden aikana sen jälkeen, kun mestari Maitreya ankkuroi Kristus-energiat Jeesus-opetuslapsensa fyysisen kehon kautta, Kristus-valon kultaenergioita on kudottu planeetan, koko ihmiskunnan ja kaiken elämän fyysiseen kehoon suuressa elämän ympyrässä. Jo ennen Kristuksen tulemista te olitte laatineet suunnitelmia tästä siirtymäajasta, mistä löydätte nyt itsenne.
 
Monia tuhansia vuosia ennen sitä ja lineaarisen aikanne nykyhetkeen saakka, olette kukin esittäneet kaksinaisuuden kumpaakin puolta, joskus pimeyden joukoissa, joskus valojoukoissa. Olette kokeneet kaksinaisuuden ääripäitä perimmäisenä tarkoituksenanne saattaa kaksinaisuus eheyteen. Siellä missä koettiin ennen vain pelkoa ja erillisyyttä, olisi nyt ykseyttä ja eheyttä ja kaikki elämä olisi täysin tietoista keskinäisestä yhteydestään. Ainoastaan olemalla fyysisessä kehossa, kutoen kosmisia energioita kehon kautta ympäristöön, voitiin suorittaa tämä monisyinen tehtävä ja kehrätä eetteriverkko planeetan läpi ja ympärille.
 
Monet valotyötekijät uskovat tai ainakin toivovat, että valo voittaa. Kerromme teille tai paremminkin muistutamme teille, että te ette tulleet voittamaan yhtä taistelua valkohattujen puolesta, vaan toteuttamaan uuden universumin. Te, jumalaiset kätilöt, synnytätte uuden universumin kauttanne. Olette hämähäkkinainen, joka kutoo kultaista myötätuntoverkkoa kaiken ympärille ja läpi, mitä näette ja koette maailmassanne. Kaikki mikä on valoa ja kaikki mitä pidetään pimeytenä, kudotaan uudeksi ykseystietoisuuden kankaaksi, missä mikään tai kukaan ei ole vähempiarvoinen kuin toinen, vaan kaikki on yhtä olentoa.
 
Kenen luulette tarvitsevan rakkauttanne nyt, rakkaat? Onko se hän, joka kulkee katua pitkin säteillen voimaa, tyyneyttä ja tasapainoa? Vai onko se tuo huumehouruinen ressukka, joka istuu nurkassa väristen kylmästä ja ojentaa tärisevän kuppia pitelevän käden, toivoen muutamaa dollaria, jotta hän voi ostaa viinapullon ja jatkaa kieltämisessä elämistä? Minkä osanne käännätte pois inhoten? Minkä osanne kiellätte edelleen ja miltä pidätätte rakkautenne? Onko se hän, joka katsoo takaisin peilistä? Onko se hän, jonka tuomitsette vähempiarvoiseksi tai epätäydelliseksi tai kummalliseksi? Oletteko valmis päästämään irti uskostanne rajoittuneisuuteen ja puutteeseen? Oletteko valmis siihen rakkauteen ja voimaan, mitä olette?
 
Tietäkää, että olette täällä, koska olette kaikki mestareita ja teillä on suurta rakkautta kaikkea elämää kohtaan. Olette nähneet tasapainottomien energioiden aiheuttamia tuhoja ja näin olette liikuttuneet tulemaan tänne ja liittymään mukaan luomaan uuden olemistavan, sellaisen mitä ei ole koskaan ennen ollut tässä universumissa, täysin eheän maailman missä kaikki on täynnä myötätunnon kultaista säteilyä ja missä kaikki on täysin tietoista ollessaan fyysisessä ruumiillistumassa. Olette opettaneet koko universumille, miten ratkaistaan polariteetti- ja kaksinaisuusarvoitus. Silloinkin kun olette kulkeneet jokapäiväisen elämänne läpi näennäisesti laput silmillä ja tietämättömänä, olette olleet koko ajan niitä mestareita, joita todella olette, ja tehneet sitä. Planeetta ja koko elämä sen pinnalla ylösnousee. Te ylösnousette ja nyt on aika päästää irti kaikesta, mikä yrittää vetää teidät takaisin vanhan toimintamallin rajoittuneisuus- ja kontrollointienergioihin.
 
Älkää koskaan ajatelko, että te ette ole rakkauden arvoisia, rakkaat ystävät. Koko luomakunta katselee ponnistelujanne täällä. Olette tärkeitä. Olette suuria. Te ette ole, mitä näytätte olevan. Fyysistä olemustanne ympäröi valtava kosminen kehonne. Olemuksenne on ankkuroitunut sisälle ja tulevina viikkoina ja kuukausina teistä tulee tietoisempia siitä, mitä yritämme ilmaista teille nyt kielellänne. 
 
Ymmärtäkää, rakkaat ystävät, että kielenne on luotu rajoittuneisiin rakenteisiin. Sanat kantavat energiaa ja taajuutta. Sanat jotka on sidottu voimakkaisiin tunteisiin, ovat hyvin voimakkaita, ja niitä on käytetty kontrolloimaan ja sitomaan teidät uskomaan, että olitte voimaton muuttumaan. Ymmärtäen ne taajuudet joita on kaikkien kielien taustalla, voitte muuttaa itseänne ponnistelematta. Sananne voivat olla sekä rajoittavia että vapauttavia. On teidän valintanne, miten käytätte niitä.
 
Kun kommunikoimme teille tällä tavalla, juurrutamme koodeja ja taajuuksia, jotka tietoisuutenne omaksuu ja sitten purkaa silloin ja siellä, kun tarvitsette niitä. Sivuutatte sen, mitä ette tarvitse tai minkä kanssa ette resonoi tuolla hetkellä. Ja kun teille tulee mukavammaksi olla virtaustilassa, havaitsette voivanne virittyä tallennettuihin koodeihin ja hakea tietoa silloin ja siellä, missä tarvitsette sitä jonkin projektin toteuttamiseen tai vastauksen saamiseen kysymykseen. Koko moniulotteisen olemuksenne viisaus on tallennettuna kaikkiin, hyvin tietoisiin soluihinne. Kehonne on kävelevä valo- ja rakkauskirjasto, niin kuin on planeettannekin.
 
Teidät on tehty taajuudesta tai energiasta ja jokainen teistä on mestari, joka toimii taajuuksien kanssa, tai muuten ette olisi täällä nyt. Ainoastaan teidän kaltaisten mestareiden sallittaisiin tehdä tällaista monisyistä työtä, joten päästäkää irti kaikesta itsenne tuomitsemisesta, mitä ehkä tunnette, ja alkakaa arvostaa uudella tavalla läsnäoloanne tässä ja nyt.
 
Itserakkaus on kaiken sen perusta, mitä teette täällä. Oppikaa rakastamaan olemuksenne jokaista osaa, jokaista ajatustanne, jokaista päätöstänne ja tekoanne, jokaista tehtävää ja poisjättämistä, mitä olette koskaan tehneet. Tietäkää, että kaikki mitä näette maailmassanne, on tulosta luomisvoimastanne. Näette jatkuvasti esitettävän ympärillänne sitä prosessia, mihin keskitätte huomionne - olette siitä tietoinen tai ette. Avatkaa sydämenne, tuntekaa sydämenne rakkauden lämmön laajenevan ja rikkovan esteet ympäriltänne. Teidän on ensi alettava rakastaa sitä, mikä on sisällänne, ja kun tuo rakkaus sytyttää pyhän sisäisen alttarin liekin, rakkautenne laajenee sisältämään kokonaisuuden. Tulee ihmeellinen hetki, jolloin tunnette rakkautta kaikkea kohtaan. Ja tuolla pyhällä hetkellä koette yhtenäisen tietoisuuskentän todelliseksi. Enää ette koskaan kärsi erillisyyden tuskaa, sillä tiedätte ja koette eheytenne ja yhteytenne kaikkeen.
 
Silloin kun nähdään maailma myötätuntoisesti ja rakkaudella, kaikki annetaan anteeksi, kaikkea rakastetaan ja kaikki hyväksytään. Silloin kun katsotaan myötätuntoisin silmin, ei ole tuomitsemista, ei ole oikeaa ja väärää, mitä tahansa olettekin olleet tai tehneet. Luoja ei tuomitse teitä tai pyri rajoittamaan teitä tekemisissänne. Olette osa Luojaa täällä, ankkuroituneena ihmiskehoon ja käytte läpi suurta luomiskoetta synnyttäen kokonaisen universumin, myötätuntoisen universumin.
 
Kuulemme teidän sanovan itsellenne: "Se kuulostaa upealta ja mahtavalta, mutta olen vain yksi ihminen. Olen köyhä, olen velkaa viime kuukauden vuokran. Mitä minä voin tehdä?"
 
Voit alkaa siitä, missä olet nyt. Ole kiitollinen pienistä asioista elämässäsi. Kauneus ympäröi sinua aina, jos vain katsot hetken. Ja voit oppia hiljentämään mielesi ja ahdistuksesi. Opettele löytämään tuo hiljainen keskus, mikä on sisälläsi - tyyneytesi paikka, mihin voit palata, kun tarvitset lepoa ja parannusta.
 
Hengitä ensin syvään, istu hiljaisessa paikassa ja tunne sydämesi lyönti. Kun keskityt sydänkeskukseesi - alueeseen aivan rintalastan alapuolella, hieman vasemmalla - alat tuntea lämmön kerääntyvän sinne. Vain istu ja hengitä sisään kiitollisuutta ja rakkautta. Jos et tunne sitä itsestäsi, kuvittele, että me lähetämme sinulle rakkauttamme, sillä sitä me teemme vuorokauden joka hetki, kun nukut tai elät päivääsi. Kun sallit itsesi keskittyä rakkauteemme, taajuutemme punoutuvat omiin taajuuksiisi. 
 
Yhdistyneenä rakkautena alamme irrottaa niitä epäuskon ja itsensä tuomitsemisen siteitä, joita ehkä vielä on. Pystyt tiedostamaan, että olet rakkauden arvoinen - nyt. Sinun ei tarvitse odottaa ollaksesi rakastettu. Sinun ei tarvitse odottaa tullaksesi sen arvoiseksi. Sinun ei tarvitse tehdä mitään ollaksesi rakastettu. Rakastamme sinua nyt sellaisena, kuin olet, sellaisena kuin olit eilen ja sellaisena kuin olet huomenna. Rakastamme sinussa kaikkea, jokaista murusta, jokaista ajatusta ja jokaista tunnetta. Voitko rakastaa itseäsi niin, kun me rakastamme sinua? Olkaa anteliaita, rakkaat ystävät, ja rakastakaa itseänne.
 
Ja kun siirrytte itserakkauteen, se säteilee maailmaan ympärillänne. Kun kuljette päivän läpi, olette kuin tähti, joka säteilee rakkautta ja auttaa sulattamaan pois uskoa rajoituksiin, puutteeseen ja itsensä tuomitsemiseen niissä itsen osissa, jotka kulkevat ympärillä toisissa kehoissa. Olette täällä valomajakoina, valaisten maailmaanne - ei siksi, että valo saa perimmäisen voiton pimeydestä, vaan että tullaan eheyteen ja tasapainoon.
 
Miettikää jonkin aikaa jin/jang-symbolia tai buddhalaisten uskomattomia mandaloita. Näissä voimakkaissa symboleissa on koko luomakunta tiivistettynä eleganttiin sanattomaan kieleen. Jin/jangissa vastaanottava pimeys ja luova valo liikkuvat yhdessä ikuisessa tanssissa, aaltoillen virtaavasti ja helposti. Toinen puoli ei dominoi toista, toista puolta ei voi olla ilman toista - yhdessä ne ovat eheyden symboli.
 
Tämä eheys ei ole liikkumaton tai paikallaan, vaan se liikkuu ja muuttuu.  Ei ole seitsemättä päivää, jolloin luominen on tehty, ei. Rakkaat ystävät, luominen ei koskaan lakkaa. Tuhoutuminen ja kaaos ovat yhtä paljon osa luomista kuin rakentaminen ja uudelleenrakentaminen, mikä jatkuu. Elämä, erityisesti fyysinen elämä, liikkuu rytmisesti ja virtaavan tasapainoisesti, aina eteenpäin, laajentuen ja supistuen ja laajentuen taas.
 
Ihmiskulkuneuvo on energeettinen polttopiste, minkä kautta luomisenergiat virtaavat jatkuvasti. Tiedättekö, miten paljon voimaa on pikkurillissänne? Tietoisesti harmonisoituna voima- ja rakkaustasapainon kautta ja täytettynä myötätunnon kultaisella energialla, teillä on rajaton parannus- ja luomispotentiaali älykkäissä sormissanne. Kun teistä tulee tietoinen todellisesta jumaluudestanne, kaikki tieto ja viisaus mitä on sydämessänne ja sielussanne, tulee käyttöönne. Teitä opastaa ilman ulkoisten ohjeiden tai opastuksen tarvetta jumala, joka asuu sisällänne ja tietää, mitä tehdä. Teette tätä jo, rakkaat, mutta useimpien on vielä hyväksyttävä ja tunnustettava, mitä kykenette tekemään olemalla täällä. Tätä syystä hämmästelemme, mitä ovat jo saaneet aikaan ne elävät mestarit, jotka tulivat vapaaehtoisesti tänne laput silmillä ja näennäisesti kaikki voimat ja armo riisuttuna. Mitä peliä, rakkaat. Mikä järjestely!
 
Maailmanne on muutostilassa, siirtymäjaksossa ja se siirtyy toimintamallista toiseen. Olkaa lempeä itsellenne ja toisillenne. Sallikaa, että itsellenne on ok päästää irti tarpeesta tietää, mitä tapahtuu huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa tai ensi vuonna. Edes me emme tiedä, mitä ilmestyy esiin runsaasta työstänne. Rakennatte maailmaanne askel askeleelta. Se on hämmästyttävää katsottavaa.
 
Kenties olette huolissanne, että jos alatte rakastaa itseänne, unohdatte kaikki muut maailmassa. Ette kykene unohtamaan toisia ja vaikka vaikutattekin keskittyvän itseenne kovasti, tietäkää, että kaikki se mitä teette hyväksenne, säteilee kollektiiviin. Olette yhdistyneet sillä tavalla, että jos yksi avaa tietoisuutensa uudelle ymmärrykselle, niin tuo tieto kommunikoidaan välittömästi sydämestä sydämeen kaikille niille, jotka elävät tässä maailmassa. Sitten nuo yksilöt jotka ovat valmiita siirtymään suurempaan tietoisuuteen, voivat hyväksyä ja tunnistaa tämän ymmärryksen - kenties uskoen, että se on peräisin sisältä, vaikka se on levinnyt kokonaisuuteen ja vain odottaa tunnistamista. Jokainen teistä on Luojan jumalaisessa mielessä ja jumalaisessa sydämessä. Kaikki tietävät ja ymmärtävät sen, minkä yksi tietää tai ymmärtää, vaikkei ulkoinen tietoisuus ole ns. virittynyt signaaliin.
 
Se mitä teette, on ennenkuulumatonta. Kokonaisen planeetan ja sen kaikkien elämänmuotojen fyysinen ylösnousemus on verraton uroteko universumin vuosikirjoissa. Rakkaat ystävät, levätkää, jos tunnette väsymystä, sillä teette kovasti töitä. Levätkää ja huolehtikaa itsestänne. Olkaa lempeä ja sallikaa itsenne olla tietämättä kaikkea, ennen kuin se tapahtuu. Jollain tasolla te kyllä tiedätte - sillä hetkellä, kun luotte sen. Olkaa valmis virtaamaan sen taian myötä, mitä luotte elämällä sydämenne myötätunnon kautta. Olette todella ihmeellisiä olentoja.
 
Rakastamme teitä. Kunnioitamme teitä. Taputamme teille. Ja kuljemme rinnallanne, aina valmiina auttamaan, lohduttamaan ja opastamaan, jos tunnette tarvetta tukevaan olkapäähän, mihin nojata. Ymmärtäkää, rakkaat, että teette upeaa työtä ja voitte tehdä sitä vain pitämällä fyysisen olemuksen maapallolla. Valo-olentoina voimme vain lähettää teille rakkautta ja energiaa. Keholla ja kasvavalla tietoisuudella luontaisista kyvyistänne ja lahjoistanne voitte ankkuroida tätä energiaa ja näitä taajuuksia ja tehdä niistä omianne.
 
Älkää pelätkö voimaanne, rakkaat, sillä kuljette keskittyneenä Isä/Äiti Jumalan tahtoon ja Luoja ja lähde-energia toimii kauttanne. Sallikaa tietoisuutenne ottaa vastaan tämä voima ja käyttää sitä kaiken hyödyksi, sillä te olette yhtä.
 
Namaste. Kumarramme nöyrästi sen jumaluuden edessä, mikä on teidän kaikkien sisällä.
 
Kiitos, rakas Valokollektiivi.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >