HomeViestejäElizabeth Ayres Escher28.11.2013 - Laajentumisesta

28.11.2013 - Laajentumisesta

LAAJENTUMISESTA
 
Valokollektiivia kanavoinut Eliza Ayers (Tazjima) (bluedragonjournal.com)
28.11.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Eliza:
 
Kahtena iltana olen kuunnellut esitystä "Oletko energiaherkkä?" Vastaus tuohon kysymykseen on "kyllä, tietysti", kuten monet muutkin tähtisiemenet. Erittäin herkät olennot muodostavat luonnostaan 20% planeetan ihmisväestöstä. Tuosta ihmisryhmästä tähtisiemenet ovat luultavasti 1.5%. Ja jos satut olemaan äärimmäisen herkkä, tiedät kokemuksesta, että lahjojasi eivät ole vapaasti hyväksyneet tai ymmärtäneet monet omassa perheessäsi, ystäviesi keskuudessa ja erityisesti niissä, jotka kutsuvat itseään "asiantuntijoiksi" tietyllä alueella - on se sitten uskonto, lääketiede, pankkiala, tiede, armeija, kauppa tai hallinto. Toiset ovat tosiaankin sulkeneet meidät pois tai avoimesti olleet piittaamatta, silloin kun olemme antaneet ainutlaatuisen perspektiivin siitä, mitä koimme kullakin hetkellä. Miksi siis olemme täällä? Valokollektiivi on tullut tuomaan meille oman perspektiivinsä tähän kysymykseen.
 
Olemme Valokollektiivi, kokoelma ylösnousseita mestareita, valo-olentoja, galaktisia olentoja ja elementaaliolentoja, jotka edustavat Äiti Gaiaa. Tulemme tänne antamaan tunnustusta niille, jotka kantavat sisällään hyvin erityisiä lahjoja ja jotka ovat tällä muun ihmiskunnan jumalaisia edelläkävijöitä.
 
Kuten olemme selittäneet tämän kanavan ja toisten muissa viesteissä, tähtisiementen tarkoituksena oli inkarnoitua ihmisgenomiin ja näin soluttautua ihmiskollektiiviin sisältäpäin. Teidät siroteltiin planeetan pinnalle kaikkiin rotuihin, kulttuureihin, kansankerroksiin ja ehdollistettiin kaikilla mahdollisilla uskonnollisilla ohjeilla tai ei millään. Siellä, valitsemissanne perheissä koitte olosuhteita, jotka alkoivat laukaista muinaisia traumamuistojanne. Vähemmän tai enemmän menestyksekkäästi päätitte joko vetäytyä noista energioista tai laajentua niihin ja integroida sen, mitä olitte löytäneet siellä, millä oli vähän tai ei mitään tekemistä nykyisten elämänolosuhteidenne kanssa. Aloitte herätä siihen oivallukseen, että olitte enemmän, kuin vaikutitte olevan ihmisenä. Ja näin kyseenalaistitte jatkuvasti kaiken ja kaikki ympärillänne ja jotkut jättivät perheen ja ystävät lähteäkseen omalle henkilökohtaiselle itsensä löytämismatkalle.
 
Alusta saakka energiat tai taajuus mihin synnyitte, olivat epäharmoniassa niiden kanssa, joita kannoitte pikkukehoissanne. Ruumiillistuitte kantaen paljon korkeampia taajuuksia kuin muut ihmiset. Joillekin teistä, kenties kaikille, tämä oli suuri vastoinkäyminen. Kuitenkin se oli kokemus ja kokeilu, mihin ryhdyitte auliisti. Jokainen teistä ilmoittautui vapaaehtoiseksi tähän tehtävään, kukaan teistä ei ruumiillistunut haluttomasti. Ja ne joiden perheeseen ruumiillistuitte, suostuivat myös vapaaehtoisesti esittämään erityisrooliaan, kun he palvelisivat laukaisimena herättämään teidät lahjoillenne sekä muinaisille traumamuistoille, joita olitte kokeneet muissa elämissä (tosiasiassa rinnakkaiselämissä) ja myös niille joita ihmiskollektiivi oli kokenut.
 
Useimmat teistä päättivät kokea uhritietoisuuden, koska suuri osa ihmiskunnan useiden kuluneiden vuosituhansien elämäntarinoista oli ollut tuskaa, kärsimystä ja rajoittuneisuutta. Omien hyväksikäyttö- ja laiminlyöntikokemustenne kautta koitte uudestaan ihmiskollektiivin traumoja, vaikka enimmäkseen nykykärsimyksenne olivatkin vain kaiku traumoista, joita oma olemuksenne oli kokenut entisissä elämissä. Kun kolmannen ulottuvuuden ulkopuolella ei ole aikaa tai paikkaa, nämä elämät ovat itse asiassa jatkuneet samanaikaisesti sen kanssa, mihin keskitytte tällä hetkellä. Koettelemuksilla ja kärsimyksillä jotka olette onnistuneet voittamaan tässä elämässä, on kaikuja ja heijastevaikutuksia kaikille muille aikajanoille ja kaikkiin muihin ruumiillistumiin.
 
Miksi siis olette ottaneet tämän vaikean tehtävän, erityisesti vapaaehtoisena? Olette kaikki mestareita ja olette tehneet sen siitä rakkaudesta, mitä olette. Olette tehneet sen saattaaksenne ihmiskunnan pois rajoittuneisuudesta ja pimeydestä. Olette tehneet sen toimien valosiemenenä, mikä hedelmöittää ihmiskunnan evoluutioenergioilla. Ja nyt kun ihmiskunta on tullut raskaaksi omasta evoluutiostaan, jäätte kätilöiksi saattaaksenne ihmiskunnan uusiin taajuuksiin. Ja olette edelläkävijöitä sille, mitä ihmiskunnasta on tulossa. Lahjanne ovat yhteisiä koko ihmiskunnalle, sitten kun se on sopeutunut ja laajentunut uusille taajuustasoille.
 
Lahjojanne on kerätty ja jalostettu monissa, monissa elämissä. Te ette vain heränneet yhtenä päivänä ja alkaneet tuntea asioita, nähdä enneunia tai kanavoida, ilman suurta harjoittelua ja omistautumista omaan henkiseen kehittymiseenne monissa elämissä. Ja koitte energiaherkkänä noissa elämissä joskus suuria traumoja, kun lahjojanne pidettiin epäpyhinä tai törkeänä loukkauksena noiden aikojen ihmisyhteisön rajoittuneille uskomuksille.
 
Siis miksi herätä taas aikakausien traumoille? Mitä tarkoitusta varten halusitte tulla laukaistuksi kokemaan uudestaan sen, mistä olitte kärsineet muina aikoina? Taajuuksien tulkitsemisen ja ymmärtämisen asiantuntijana tiesitte intuitiivisesti, mikä oli totta teille. Lopulta epäonnenne kautta luontaiset lahjanne tulisivat käyttöön ja niin ne tulevat, erityisesti sen jälkeen kun suuri siirtymä korkeampiin taajuuksiin on tapahtunut planeetalle. Vaikka suuri osa ihmiskollektiivista ei ole vielä siirtynyt neljännen ulottuvuuden korkeampiin taajuuksiin, olette itse tunnistaneet nämä energiat tutuiksi. Ja kun planeetta jatkaa nousemista alemman viidennen ulottuvuuden taajuuksiin, tunnette olonne kotoisammaksi, sillä näitä taajuustasoja kannoitte sisällänne tämän elämän alussa, lempeänä vauvana sylissä.
 
Nämä samat taajuudet päätitte sulkea pois sopiaksenne joukkoon ja ollaksenne turvassa niissä rajoittuneissa rakenteissa, joissa huomasitte elävänne. Ei ole mikään ihme, että tunsitte jonkin sellaisen suurta menetystä ja kaipausta, mitä ette voineet enää muistaa itsellänne koskaan olleenkaan. Kaipaisitte Kotiin. Kaipasitte olla niiden lähellä, jotka ymmärtäisivät teitä ja hyväksyisivät teidät juuri sellaisena, kuin olette - ilman ehtoja tai rajoituksia. Ja kaipauksessanne ajoitte itsenne resonanssinlain avulla kauemmas ja kauemma siitä, mitä etsitte.
 
Kehotamme teitä nyt päästämään irti kaipauksesta, yksinäisyyden tunteesta, sillä te ette ole koskaan yksin, rakkaat ystävät. Olemme rinnallanne aina. Ja kun pystytte vapauttamaan nämä tunteet, alatte vetää itsellenne niitä asioita, joita olette kovasti kaivanneet, luontaisen ja luonnonmukaisen prosessin kautta. Yhdistytte taas niihin, joita rakastatte - tämä prosessi on jo alkanut.
 
Toinen kanava, Judith Dagley, on tuonut tärkeää ymmärrystä kaikkien energiaherkkien tiedostettavaksi nyt. Tulitte kaksiosaisen elämänsuunnitelman kera. Sen ensimmäinen osa oli kokea uhritietoisuus, kokea uudestaan jossain määrin menneisyyden vanhoja traumoja, mikä herättää sisällä halun etsiä merkitystä yrittäen ymmärtää ikivanaa kysymystä: "Miksi minä?" Ja joissain tapauksissa jättäessänne perheen ja kodin etsintänne keskellä, aloitte hitaasti löytää totuuden olemuksestanne: te ette ole voimaton, vaan äärimmäisen voimakas. Ja jos ette ole vielä heränneet tähän totuuteen, rakkaat ystävät, kertaamme tämän totuuden teille nyt.
 
Te jotka päätitte ruumiillistua ihmiskollektiiviin, olette tulleet tänne toimimaan seuraavan ihmisevoluution edelläkävijöinä, katkaisemaan haluttoman ihmiskunnan siteet maapalloon ja johtamaan heidät prosessiin, missä tullaan täysin tietoisiksi galaktisiksi olennoiksi.
 
Ja miten tämä suuri uroteko saavutetaan? Siinä kohtaa suunnitelmanne toinen osa tulee kuvioihin mukaan. Nyt myriadit lahjanne ovat tulossa nopeasti käyttöön, tulvien kosmisten säteiden ja rakkaus- ja valoaaltojen täysin tukemana. Alatte saada epätavallisia lisäaistikokemuksia, kenties itsepintaista korvien soimista tai sisäisten äänien kuulumista, heräten keskustellen olentojen kanssa, joiden luulitte olevan mielikuvitusta tai niin kaukana yläpuolellanne, että olette kauan vähätelleet omaa arvoanne vastaanottaa sellaisia vieraita. Kenties olette epäilleet mielenterveyttänne tai olleet huolissaan terveydestänne. Kuitenkin useimmat teistä oivaltavat, että jos ripittäisitte sisäisen tilanne psykiatrille, hän määräisi teille välittömästi psyykelääkkeitä äänien ja vastaheränneiden meta-aistien lopettamiseksi.
 
Nimittäin, rakkaat ystävät, heräävänä ihmisenä olette avoin uhka valtaapitäville. Niinpä teidät kaikki, vanhat ja nuoret, on ehdollistettu jossain määrin uskomaan, että teidän on annettava itsenne, kehonne ja elämänne asiantuntijoiden käsiin ja annettava heidän ajatella puolestanne. Tämä uskomusmalli on suunniteltu estämään lahjojanne tulemasta käyttöön ja murskaamaan ihmiskunnan seuraavan evoluutiovaiheen ensimmäinen kajastus, sillä mystikot, shamaanit ja näkijät ovat kauan ennustaneet tästä ajasta. Ja ne jotka ovat kauan kontrolloineet ihmiskuntaa, ovat hyvin tietoisia läsnäolostanne. Kuitenkaan he eivät voi vahingoittaa teitä, jos ette alistu heidän kontrolliinsa. Lahjanne ja universaali vapaa tahto suojelevat teitä.
 
Kerromme teille nyt, että jos kuulette ääniä sisällänne ja päätätte antaa itsenne lääkärin käsiin, joka vääjäämättä reagoi oman ehdollistumisensa vaatimuksiin ja määrää teille psyykelääkkeitä, lyhennätte nykyruumiillistumisenne aikaa. Eikä vain tämä, vaan mitätöitte myös sielunne halun auttaa ihmiskuntaa tässä ja nyt, tässä elämässä.
 
Luottakaa siis, rakkaat ystävät. On aika ottaa takaisin oma voimanne ja yksilöllinen täysivaltaisuutenne. On aika luottaa siihen, mitä tunnette sisällänne. On aika ymmärtää, ettei kaikki mitä tunnette, liity mitenkään teihin - suurin osa siitä ei liity, vaan se liittyy nykyiseen hämmennystilaan ihmiskollektiivissa tänä koettelevana siirtymäjaksona energiataajuudesta toiseen. Teidän täytyy kuitenkin käsitellä vain se, mikä on teidän kokemistanne varten. Tutustumalla omaan ainutlaatuiseen taajuuspuumerkkiinne, pystytte erottamaan itse, mikä on teidän ja mikä ei. Sen mikä ei ole teidän, voitte poistaa energiakentästänne yksinkertaisesti käskemällä. Ja se mikä on teidän, on tarkoitus tuntea, integroida ja sitten päästää irti.
 
Alkemiaprosessi mitä olette täällä käymässä läpi, on yksinkertainen, mutta se vaatii keskittymistänne ja haluanne hyväksyä se todellisuus, että olette voimakas ja täysivaltainen olento ja teillä on oikeus tehdä näitä asioita. Ja se minkä integroitte tässä ja nyt, vaikuttaa moniulotteiseen kokonaisuuteenne joka tasolla ja joka ruumiillistumassa tai olosuhteessa ympäri kosmosta. Lisäksi syleilemällä omaa prosessianne vaikutatte kaikkiin ympärillänne. Kun kohoatte omista ponnisteluistanne, kohotatte myös kaikkia ympärillänne olevia. Ajatelkaa sitä, rakkaat ystävät.
 
Kyllä, ymmärrämme, että monet niistä jotka kutsuvat itseään energiaherkäksi, eivät ehkä ole halukkaita astumaan valoon, tulemaan ns. ulos kaapista ja hyväksymään voimakkaana olentona olemista. Se merkitsee astumista pois perheen ja ystävien heittämistä varjoista, olemista valmis seisomaan omilla jaloillaan ja vastuun ottamista niiden lahjojen tunnistamisesta, joita kannatte sisällänne. Uusi tehtävänne on olla elävä esimerkki sellaisesta, joka on alkanut hyväksyä, että hän on enemmän kuin se, mikä on määritelty ihmiseksi. Yllytämme teitä hyväksymään tämän tehtävän kaikella sillä innostuksella, mikä on luonnostaan teidän. Ja näin tehdessänne heräätte taas siihen iloon ja rakkauteen, mitä luonnostaan kannatte sisällänne.
 
Nyt on aika astua tietoisesti yli kaikesta uskosta rajoihin ja rajoituksiin ja syleillä tätä uutta maailmaa, mihin ihmiskunta on astumassa. Ja te, energiaherkät, johdatte veljiänne ja sisarianne noihin samoihin taajuuksiin, jotka tuntuvat Kodilta teistä. Tyynellä ja neutraalilla olemuksellanne lohdutatte ja opetatte niitä, jotka epäröivät ja vastustavat muutosta. Kun pystytte hyväksymään muutoksen sujuvasti ja tyynesti, niin erityistaajuutenne säteilee niille, jotka ovat lähellä teitä. Kun energiakehonne laajenee, vaikutatte enemmän ja enemmän ihmisiin tekemättä mitään muuta, kuin olette harmoniassa hetken kokemuksenne kanssa. Tällä tavalla autatte ihmiskuntaa tulemaan lopulta täysin tietoiseksi, kun jokainen yksilö alkaa oivaltaa, että on aika hyväksyä oma voimansa ja täysivaltaisuutena ja päästää irti kaikesta uskosta rajoittuneisuuteen.
 
Se on upea asia, mitä teette vain olemalla täällä luontaisen herkkyyden ja taajuuksien erottelukyvyn kera. Te ette ole menettämässä järkeänne. Olette pelkästään heräämässä ja muistamassa, kuka ja mitä olette koko moniulotteisessa ilmaisussanne. Reaktiona tuleviin energioihin latentit DNA-puumerkkinne tulevat käyttöön. Ei ole enää tarvetta pelätä. Teidän ei tarvitse suojella itseänne tai vetäytyä energioista. Teidän täytyy laajentua, integroitua ja tuntea uusia energioita. Oman laajentuvan energiakenttänne kera sekä hyväksymällä ja elämällä henkilökohtaisen täysivaltaisuutenne, olette immuuni toisten yrityksille kontrolloida teitä. Kun pääsette itsetietoisuustilaan, on yksin teidän valintanne, vastustatteko vai menettekö eteenpäin ja hyväksytte lahjanne ja synnynnäisen voimanne. Ainoastaan te voitte romuttaa oman tarkoituksenne olla täällä. Vuoden 2012 lopun muutoksen jälkeen energiat tukevat täysin transformaatioprosessianne. On tullut aika luopua uskosta itseenne uhrina. Nyt on aika astua synnynnäiseen voimaanne täysivaltaisena olentona.
 
Tiedämme, että kun alatte oivaltaa olemuksenne merkityksen täällä, hyväksytte tuon tiedon sujuvasti ja määräätte itsenne taas käsillä olevaan tehtävään, tullen täysin harmoniaan ja hyväksyen kaiken, mitä olette - suuren vahvuuden ja suurten lahjojen voimakas ja täysin moniulotteinen olento. Se mikä olette ilmaisultanne, on täysin kirjoitettu DNA:hanne. Eläkää se, olkaa se ja hyväksykää se siksi, mitä todella olette.
 
Tulee monia uusia kokemuksia, kun kykynne tulevat käyttöön. Kosmisessa energiatulvassa tämä on väistämätön prosessi eikä sitä voi välttää, jos aiotte palvella sielunne tarkoitusta olla täällä. Ottakaa avosylin vastaan uusi perspektiivi ja herättäkää uteliaisuutenne ja ilontunteenne uusissa kokemuksissa. Muistakaa, kuka olette ja ketä palvelette - ihmiskollektiivia minkä osa olette nyt. Syleilkää tätä siirtymäjaksoa uudestisyntymäprosessina siihen eheyteen/kokonaisuuteen, mitä koette korkeammissa ulottuvuuksissa. Olette menossa Kotiin ja otatte veljenne ja sisarenne mukaanne.
 
Hämmästelemme, mitä saatte aikaa täällä lyhyessä ajassa, ja kunnioitamme teitä, sillä mistä tahansa olemistilasta löydättekin itsenne nyt, olette vaikuttaneet olemalla täällä. Ilman teitä ihmiskunnan siirtymä rajoittavista 3D-rakenteista 5D:hen olisi mahdoton.
 
Tietäkää, että teitä rakastetaan ja tuetaan, ettei kukaan teistä kulje yksin. Seurananne on enkeleitä ja elementaaleja, jotka täytyy vain tunnistaa, jotta ne auttavat ja työskentelevät kanssanne, kun muistatte kaiken, mitä olette, ja yhdistytte taas siihen. Te, rakkaat ystävät, olette todella lahja Kaikelle olevaiselle, ja tietäkää, että olette aina yhdistynyt Lähteeseen saakka, jos vain tunnistatte tämän yhteyden. Olette korkeimman Jumalan poikia ja tyttäriä. Hyväksykää se, eläkää se, olkaa se, eläen ja kokien koko siunatun moniulotteisuutenne ja ollen samalla inkarnoituneena kauniille ja elävälle planeetalle, mikä on myös palaamassa täyteen ilmaisuunsa viidennen ulottuvuuden taajuuksissa.
 
Menkää eteenpäin siunaustemme kera. Namaste.
 
Kiitos, rakas Valokollektiivi.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >