HomeViestejäJill Renee Feeler1.10.2011 - Näkymä ja näkemyksiä vuodelle 2012

1.10.2011 - Näkymä ja näkemyksiä vuodelle 2012

NÄKYMÄ JA NÄKEMYKSIÄ VUODELLE 2012
 
Kultaisen säteen suojelijaneuvostoa kanavoinut Jill Renee Feeler ( www.beaconforlightworkers.com)
1.10.2011
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Jaoin tämän viestin 1.10. ja julkaisen sen uudestaan, kun monet meistä odottavat nyt fokusoituneemmin ja innolla vuotta 2012 :)
 
Tervehdys ja siunausta. Olemme Kultaisen säteen suojelijatietoisuus, joka jakaa viisautta ja näkökulmia hyvin ainutlaatuiseen aikavaiheeseen, mitä koette. Annamme ainutlaatuisen perspektiivin kosmisesta suhteesta henkilökohtaiseen ylösnousemukseenne ja ainutlaatuiseen rooliinne tässä aikakausivaihdoksessa. Energiatulkkimme on yksi meistä, joka valitsee palvella kehopuvussa näinä taianomaisina aikajaksoina planeetallanne.
 
Aloitetaanpa tämä jakamistilaisuus.
 
Osallistutte vapaaehtoisesti osana maajoukkoa ns. platina-ajan sisäänohjaamiseen. Kun otetaan huomioon sen ainutlaatuisuus suhteessa muihin kultaisiin aikoihin ja tapahtumien ennenkuulumaton luonne, sille näyttää sopivan ainutlaatuinen nimi. Hyödynnätte näitä syklejä ja muutoksia toteuttaaksenne ennenkuulumattoman kasvuvaiheen, ihmiskunnan ja maapallon evoluution mikä vaikuttaa voimakkaasti aurinkokuntanne värähtelyyn, mutta myös jokaiseen "sielukotiinne" kosmoksessa ja kaikkeen olevaiseen. Monia edustajia ympäri kosmosta on ruumiillistuneena keskuuteenne tänä aikana. Näemme monia spesialisteja ja valtavasti mestaruutta, kun katsomme teitä, ja on kunnia jakaa omia näkemyksiämme teidän kanssanne ja auttaa teitä muistamisessa.
 
Samaan aikaan saatatte ulos tämän ohikiitävän pimeän aikakauden. Herääminen, puhdistuminen ja transformaatio joita vaaditaan, jotta vaikutetaan riittävästi tähän suureen siirtymään, on syvällistä ja kuten useammat ja useammat teistä havainnollistavat, hyvin todellista ja hyvin mahdollista. Taputamme saavutuksillenne tällä tärkeällä alueella, tunnistaen samalla työn jatkumisen. Puhdistatte tiedostojanne ja aloitatte omilla valituilla ohjelmillanne ja kerromme lisää hyödyllisiä yksityiskohtia tässä ja muussa jakamisessa kehityksenne edistämiseksi.
 
Tunnemme kiirettä kertoa kaikille kuuleville korville sen tilaisuuden yleinen tärkeys, mihin olette valinneet osallistua. Muistutamme teille, ettei tätä suurta siirtymää tehdä teille tai teidän puolestanne, vaan te teette sen. Se oli ja on vapaaehtoinen roolinne. Sielumestarinne antoi teille sen ainutlaatuisen ruumiillistuneen tilan, mitä nyt koette - kultaisen lipun - ei tarkkailemista varten, vaan suoraa osallistumista varten tähän platina-ajan kanssaluomiseen, minkä luomisen keskellä olette.
 
Nämä siirtymät vaativat paljon rohkeutta, myötätuntoa ja sisukkuutta. Sielutasolla teillä on pääsy tässä läsnä olevassa hetkessä ehdottomasti kaikkeen, ollaksenne kaikkea sitä, mistä uneksitte tässä ihmiskokemuksessa. Kaikki minkä näette esteenä tai hankaluutena, sisäisenä tai ulkoisena, on havaintotapa, ohjelma, minkä asetitte siihen ja minkä olette täysin kykenevä kohtaamaan ja vapauttamaan.
 
Ette helpota ainoastaan ihmisen kollektiivitiedoston puhdistamista ja parantamista, vaan myös planeetan kollektiivitiedoston. Pankaa merkille, että käytimme sanaa "kollektiivi". Tämä menee paljon yli sielunne omasta karmasta. Ihmisen ja planeetan kollektiivitiedosto on täynnä paljon matalamman taajuuden ohjelmia, tuskaa ja haavoja, joita koetaan ja jotka kenties määrittelevät henkilökohtaista matkaanne. Ne määrittelivät pimeän ajan. Ne pysyvät henkilökohtaisessa todellisuudessanne ja vaikuttavat iloonne, hyvinvointiinne ja rakastamiskykyynne, kunnes päätätte kohdata ja vapauttaa ne.
 
Tämän voivat tehdä ja tätä tekevät mestaritason sielut, spesialistit, te. Kykynne astua mestaruuteenne ja sallia sielunne jumalaisen ydinenergian tulla koetuksi ja vahvistetuksi ruumiillistuneessa tilassanne, nopeuttaa kovasti tätä prosessia. Löytämällä sisäisen mestarin voitte välittömämmin huomata, mikä ei sovi mahtavuuteenne, itsenäisyyteenne ja syntymäoikeuteenne sisäisestä ilosta, universaalista rakkaudesta ja itseluodusta rauhasta. Kun alatte laajentaa tietoisuuttanne näihin hyvin tehokkaisiin ja voimaannuttaviin energiavärähtelyihin, näette helpommin ne jäämäohjelmat, jotka olivat omistaneet, määritelleet ja lukinneet teidät ohikiitävän pimeän ajan erillisyyteen ja rajoituksiin.
 
Tämä moniulotteinen lähestymistapa ylösnousemuskokonaisuuteen on suunnitelman mukaista, teidän mestarillisella avustuksellanne. Se sopii ihanteellisesti tämän uuden ajan syleilemiseen ja näiden ohjelmien kaikkien kiinnikkeiden irtipäästämiseen. Vastuunne, vapaaehtoisuutenne liittyy kovasti näihin kahteen tiehen, joita te tavoittelette teitä varten huolellisesti muokatulta matkaltanne, mikä vaikuttaa samanaikaisesti kaikkeen olevaiseen.
 
Haluamme antaa hyvin lyhyen yleiskatsauksen tästä hyvin tehokkaasta puhdistamisprosessista, minkä tuovat ulottuville uudet energiat, kuten niitä kutsumme. Henkilökohtainen kiinnittymisenne kollektiivitiedoston eri muotoihin sallii jokaisen teistä kohdata ja vapauttaa ne. Vapautatte ne olemalla enää määrittelemättä sitä, kuka olette, mitä olette ja mitä voitte olla, tällä tuskallisella tai rajoittavalla kokemuksella tai tunteella.
 
Olemalla enää henkilöitymättä niihin tai päättämällä olla samaistumatta noihin matalamman taajuuden tunteisiin ja ohjelmiin, päästätte irti niistä. Se voi olla ja on niin yksinkertaista ja se on todella tehokasta. Tämä lähestymistapa sallii myös hyvin nopean laajentumisprosessin, erityisesti yhdistettynä samanaikaiseen sisäisen valonne ja sisäisen mestaruutenne laajempien tasojen löytämiseen, aktivoimiseen ja päästämiseen olemuksessanne - heijastettuna niin monille ihmiskokemuksen alueille, kuin kykenette.
 
Tätä lähestymistapaa havainnollistetaan henkilökohtaisesti muutamien ruumiillistuneiden olentojen kautta planeetallanne. Tunnemme, että teette prosessista omanne, kuten mestarit usein tekevät (hymy). Kannustamme teitä seuraamaan sisäistä opastustanne ja olemaan korvaamatta pimeän ajan ohjelmianne uusilla ohjelmilla, jotka mitenkään rajoittaisivat tai estäisivät pääsyn sisäiseen valoonne täysin ja välittömästi. Kerromme, että etsittäessä parhaillaan ruumiillistuneita esimerkkejä, olemuksen sisäisen ilon taso on merkki ruumiillistetusta värähtelystä. Korkeammat värähtelyt joista puhumme, säteilevät ilona ja rakkautena melkein ihon läpi, kuin oma valo. Teillä on esimerkkejä tästä tallennetussa historiassanne ylösnousseista mestareista. Se on hyvin todellinen ja konkreettinen vaikutus korkeampien valomäärien ruumiillistamisesta ja se tapahtuu aivan luonnostaan sen prosessin kautta, mitä korostamme lyhyesti tässä.
 
Kykenette valitsemaan rakkauden ja luottamuksen, että kaikki on hyvin koko ajan, myös tilanteissa jotka ovat epävarmoja, salamyhkäisiä, näennäisen salaliittomaisia, "kontrolloimattomia" ja kenties henkeä uhkaavia. Kaikki vastustus mitä tunnette tällä hetkellä tuota olotilaa vastaan, on merkki lisäparantumisesta ja -vapautumisesta (myös ns. kuolemanpelko, mistä puhumme yksityiskohtaisesti muissa viesteissä).
 
Kannustamme teitä keskittämään energianne sisäisen valonne löytämiseen lisää, sen vahvistamiseen ja olemiseen sen puhtaimmassa muodossa, mihin kykenette joka hetki, kaikissa olosuhteissa mahdollisimman harvoin poikkeuksin. Olkaa valoanne tutkimalla, kuka ja mitä olette ytimessänne, mikä on kokonainen, täydellinen, täysin ehjä, tietävä, täynnä hyvinvointia, sallivaa rakkautta, rauhaa ja harmoniaa säteiltäväksi tästä jumalaisesta ytimestä, sielustanne. Uudet energiataajuudet antavat teille parantuneen ja helpomman pääsyn näihin värähtelyihin kuin koskaan ennen.
 
Meidän perspektiivistämme kaikkia ohjelmia ja niistä johtuvia kipuja ja haavoja ei ratkaista jonkun päivän tai jonkun vuoden vuoksi tai sen aikana. Aikakausien vaihtuminen on prosessi, ei tapahtuma. Kuten olemme kertoneet, ylösnousemus on hyvin henkilökohtainen prosessi. Jotkut olennot etenevät nopeammin kuin toiset ohjelmiensa puhdistamisessa ja pääsemisessä enemmän ja enemmän sisäisiin Jumaltaajuuksiinsa, kun taas toiset ovat pidemmällä, mutta etenevät hitaammin lineaarisen aikanne mukaan. Suosittelemme kärsivällisyyttä itsenne sekä massojen kanssa, päättäen luottaa, että jokainen olento tekee parhaansa nykytietoisuustilassaan. Tämä auttaa kovasti pysymisessä ulkona tuomitsemisesta ja tunteesta, että ollaan yleisetenemisen järjestyksenvalvoja siirryttäessä platina-aikaan.
 
Löytämällä lisää ja vahvistamalla omaa valoanne ja päästämällä lisää irti omista ohjelmistanne, kivuistanne ja haavoistanne palvelette hyvin itseänne sekä kaikkea olevaista. Voitte vapauttaa vain omat valitsemanne ohjelmat. Voitte vahvistaa vain omaa sisäistä valoanne. Tämä voi tuntua pieneltä, mutta päinvastoin, se on voimallinen ja valtava kohotus ihmisrodun, planeettanne ja kosmoksen kollektiivivärähtelyyn.
 
Näette jatkuvasti laajentuvan kokemusasteikon maatasolla. Monet jatkavat matalamman taajuuden ohjelmien "elävöittämistä", tietämättömänä sisäisestä jumaluudestaan. Samanaikaisesti asteikon toisessa päässä monet ruumiillistavat valomääriä, joita monien on vaikeaa hahmottaa mahdolliseksi ihmismuodossa. Todellisuudet joita koetaan asteikon kummassakin päässä tai jossain sillä välillä voivat näyttää kuin elämiseltä eri planeetalla. Tämän monet ovat tulkinneet maailmojen jakautumiseksi. Meidän perspektiivistämme kyse on vaihtoehtojen lisääntymisestä, vapaan tahdon ilmaisemisen laajentumisesta, asteikon leventymisestä syklien seurauksena ja uusien energioiden tarjoamisesta kaikille - mutta harvat syleilevät niitä vielä.
 
Kaikilla on pääsy sisäiseen jumaluuteen. Kaikille tarjotaan tukea, opastusta ja apua korkeammasta itsestä ja henkitukitiimistä ja vapaa tahto antaa monia tapoja kokea tämän suuren siirtymän.
 
Tämän todellisuusasteikon jatkuvan laajentumisen - maapäällisen helvetin tunnusta henkilökohtaiseen taivaaseen maan päällä - kuvittelemme jatkuvan vuosia ja mahdollisesti vuosikymmeniä, mikä on yksi syy aktivoida lisää sisäisen opastuksen ja sisäisen hyvinvoinnin tuntuanne.
 
Mitä voitte tai mitä teidän pitäisi "tehdä"?
 
Jaamme monia avustus-, muistutus- ja oivallusviestejä liittyen omaan ylösnousemusprosessiinne hyödyntäen uusia energioita ja myös tuoreita näkökulmia ylösnousemuksen yleiskuvaan, auttaaksemme teitä laajentamaan tietoisuuttanne, lisäämään valomääräänne ja päästämään lisää irti matalamman taajuuden ohjelmista ja kivuista matkallanne.
 
Kannustamme teitä etsimään näitä viestejä niin, kuin tunnette itseänne johdatettavan. Jaamme tässä muutamia lyhyitä kohokohtia:
 
* Olkaa vastuussa omasta hyvinvoinnin tunteestanne parhaan nykyisen kykynne mukaan.
 
* Tunnustakaa ja olkaa oma mestaruutenne, Jumaltaajuutenne, parhaan kykynne mukaan.
 
* Päästäkää ja vahvistakaa sisäinen valonne tasoille, jotka jatkuvasti ylittävät sen, mitä tunnette mahdolliseksi ihmismuodossa maaplaneetalla, itsenne ja kollektiivin nautittavaksi.
 
* Tarkkailkaa universumin virtoja, niin kuin se opastaa teitä. Silloin kun olette tarkoituksella ja jumalaisella ajoituksella, toiminta näyttää lähes vaivattomalta, ikään kuin punainen matto olisi levitetty eteenne kunnioittaen ja tunnistaen, kuka olette ja miten olette omaa valoanne.
 
* Kehittäkää sisäistä opastusjärjestelmäänne.
 
* Käyttäkää teille tarjottavia uusia energioita.
 
* Pankaa merkille häiriötekijät ja esteet, astuen täysin mestaruuteenne ja toimikaa sitä vastaavasti.
 
* Luokaa haluamanne todellisuus laajentamalla tietoisuuttanne ja kouluttamalla ajatuksianne ja tunteitanne toimimaan harmoniassa sydänkeskeisen tietoisuutenne kanssa.
 
* Päästäkää irti kaikista kiinnikkeistä ohikiitävään pimeään aikaan ja kokekaa platina-aika alkaen itsestänne, mistä vain olette vastuussa.
 
* Välttäkää vertailemista toisiin tunnistamalla ne hyvin ainutlaatuiset kokemukset, joita kukin teistä valitsee, ja ne vaihtelevat ja ainutlaatuiset sielukokemukset, jotka tuotte mukananne.
 
* Luottakaa toisiin riittävästi salliaksenne heidän kokea se, mitä he luovat. Näkemällä toiset kanssaluojana, mitä he ovat sielutasollaan, annatte energeettistä kannustusta ja tukea heidän mestarivärähtelyilleen. Tunnistatte kenties nukkuvan täysivaltaisuuden, mikä on heidän sisällään täynnä potentiaalisia aktivointeja ja valokoodeja, jotka tuo toinen olento voi päättää hyväksyä tai sitten ei. Se on hänen valintansa. Irrottautuminen lopputuloksista joita toiset luovat itselleen, voi olla terve lähestymistapa, tunnistaen energiaraja teidän ja heidän valitsemansa todellisuuden välillä.
 
* Pidättäytykää tuomitsemisesta (mikä on tunne tai vihjaus, että toinen olento tekee "väärän" tai "huonon" valinnan). Erottelukyvyn juuret ovat rakkaudessa, itsensä ja toisten kunnioittamissa. Erottelukyky on sen huomaamista, että te ette tee samaa valintaa itse. Erottelukyky antaa teidän huomata erilaisten valintojen tekemisen ilman tarvetta nimittää toisen valintoja huonoksi/hyväksi, oikeaksi/vääräksi. Sen päättäminen, ettei jokin ole korkeimmaksi parhaaksenne, on erottelukyvyn käyttämistä. Sen määritteleminen, ettei jokin ole toisen olennon korkeimmaksi parhaaksi, on tuomitsemista ja yli auktoriteetin tai vastuun suhteessa siihen vapaaseen tahtoon ja henkilökohtaiseen täysivaltaisuuteen, mitä tarjotaan ulottuvuuksissanne.
 
Näistä kaikista astumista mestaruuteenne pidettäisiin päätavoitteena, sillä se voi olla haastavinta, kun siirrytte juuri pois pimeistä aikakausista. Olla omassa täysivaltaisuudessanne - ei ylimielisyydessä vaan tunnustaen sen ainutlaatuisen osan Jumalasta, mitä vain te voitte olla ja minkä tulitte vapaaehtoisesti ruumiillistamaan tässä taianomaisessa aikakausisiirtymässä.
 
Mitä tulevaisuuden näkymiin tulee, niin yksilöllinen prosessinne määrää, miten kauan pimeän ajan jäämäohjelmia ja energiaverkkoja koetaan henkilökohtaisessa energiakentässänne. Näiden jäämäohjelmien ja matalampien taajuusmallien puhdistaminen on prosessi, mikä voi jatkua hyvinkin tuleviin vuosikymmeniin, ollen olemassa kenties vain jätteenä tuon ajan tai mahdollisesti pysyen siintävinä esteinä ja pelkopohjaisina lopputuloksina. Se valitsetteko jätetason tai siintävän tason, riippuu kokonaan luottamuksestanne, rohkeudestanne ja kyvystänne olla mestaruudessanne ajattelematta muuta ja epäröimättä, juurtuneena rakkauteen itseä ja kaikkea olevaista kohtaan ja muistaen, että kaikki on valoa ytimeltään, on sitä tunnistettu tai ei.
 
Kun ihmiskunta kehittyy aiemmin kartoittamattomiin maailmoihin, se mitä ajattelitte tai mitä teille on kerrottu sen olevan, voi olla hyvin erilaista kuin se, minkä kanssaluotte. Tämä vaatii vielä enemmän joustavuutta ja virtaavuutta siinä, miten näette itsenne, toiset ja yleensä kaiken. Sielun evoluutio ei ole koskaan valmis. Mitä hauskaa siinä olisi? Näemme teidän resonoivan tämän kanssa, mikä herättää jännitystä jumalaisessa ytimessänne ja aktivoi mestarivärähtelyjänne. Luojataajuutenne kysyy itseltään: "Mitä seuraavaksi? Mitä voimme olla? Mitä voimme kokeilla?" Juuri niin, ja katselemme luomuksianne, kokemuksianne kunnioittaen ja kiitollisuudella, kun tutkitte näitä jatkuvasti lisääntyviä mahdollisuuksia sallien enemmän ja enemmän kasvua ja laajentumista itsellenne ja kaikelle olevaiselle.
 
Namaste.
 
Kultaisen säteen suojelijaneuvosto
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja http://luxonia.com/viestit. Näillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< Prev