HomeViestejäMarilyn Raffaele25.2.2024 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

25.2.2024 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ

Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
25.2.2024
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tervetuloa viestimme pariin, rakkaat lukijat.

Älkää koskaan unohtako, että valitsitte olla maan päällä tänä aikana voidaksenne osallistua ylösnousemusprosessiin, ja tehdessänne tätä valintaa olitte hyvin tietoinen siitä, että unohtaisitte, kuka olitte, miksi tulitte ja että olisi henkilökohtaisten ja globaalien mullistusten aikaa.

Maa on henkinen universumi, jota asuttavat Jumalan pojat ja tyttäret, mutta sitä ei nähdä tai koeta tällä tavalla, koska enemmistön tietoisuutta hypnotisoi edelleen kaksinaisuus- ja erillisyysuskomukset. Useimmat eivät vielä oivalla, että heidän oman tietoisuutensa ja kaikkien muiden tietoisuuden luova aspekti luo ja ylläpitää aineellisen maailman.

Palvelette ylösnousemusprosessia pelkästään elämällä jokaisen päivän korkeimmassa tietoisuustilassanne. "Valotyössä” on kyse olemisesta, ei niinkään tekemisestä, koska tietoisuutenne energiavärähtelyä säteilee teistä, minne tahansa menette henkilökohtaisesti tai ajatuksissa. Muistakaa aina, että hyvät aineelliset vaikutelmat ovat aivan yhtä kuvitteellisia käsityksiä kuin huonot vaikutelmat, koska kummatkin ovat kaksinaisuuden ilmaisumuotoja – sota/rauha, sairaus/terveys, onnellisuus/surullisuus, puute/yltäkylläisyys.

Ympärillä olevat tuntevat automaattisesti jollain tasolla ne energiat, joita säteilee jokaisesta ihmisestä, koska on vain yksi tietoisuus. Kuitenkin se valinta on teidän, harmonisoidutteko toisen ihmisten energian kanssa. Empaateille jotka ovat hyvin herkkiä muiden energialle, on usein vaikeaa välttää harmonisoituminen muiden energiaan, koska he tuntevat sen ja uskovat sen omakseen. Jos kamppailette tämän kanssa, kääntykää sisäänpäin ja ilmaiskaa aikomus olla aina valppaana, kun se tapahtuu.

Toisen ihmisen energiaan harmonisoituminen tapahtuu tavallisesti tiedostamatta, jonkin niin yksinkertaisen aikana, kuin intensiivinen keskustelu, minkä jälkeen teistä tuntuu uupuneelta. Esimerkki energian tavasta toimia nähdään kiusaamistilanteissa. Matalalla värähtelevä energia jota tiedostamatta virtaa ”olen vähemmän kuin” tai ”en ole rakkauden arvoinen” -tietoisuudesta, harmonisoituu jonkun sellaisen ihmisen samalla matalalla tasolla värähtelevän energian kanssa, joka ilmaisee sitä tietoisuuden ”kiusaajatason” kautta.

Välttäkää voimakasta sekaantumista kaksinaisuuden, erillisyyden ja kahden voiman vaikutelmiin, ja luottakaa, että kaikki etenee suunnitelman mukaan. Kun jäätte kiinni vaikutelmiin, lisäätte energiaa niihin. Ottakaa askeleita, joita teidän täytyy, pysyäksenne keskittyneenä totuuteen, sallien intuition opastaa teitä. Olkaa informoitu, mutta sen irrallisuuden kera, jota tulee sen tietämisestä, että jumalainen todellisuus on jokaisen vaikutelman alla – muuten ei olisi vaikutelmaa, koska tyhjästä ei voi tehdä mitään.

Jokaisella on ainutlaatuisia lahjoja, koska jokainen on jumalaisen luovuuden yksilöitynyt ilmaisumuoto. Huomaatte lahjojenne muuttuvan, vaikka se olisi vain muutos ajattelussanne jostain. Työ, luovuus, kiinnostukset ja pitkäaikaiset käsitykset elämästä yleisesti joko häviävät tai muuttuvat uuteen ja korkeampaan muotoon.

Sen sijaan, että pidätte kiinni ”tällä tavalla olemme aina tehneet sen ja se toimii”, olkaa avoin uusille ideoille oivaltaen, ettei mikään todellinen voi koskaan kuolla tai hävitä. Ainoastaan alemmalla värähtelevä aineellinen muoto tai käsitys henkisestä ajatuksesta kuolee tai häviää. Kaikki muutokset eivät ole ensin parempia tai korkeampaa värähtelyä, koska monet jotka ovat vastuussa muutosten tekemisestä, toimivat edelleen kolmiulotteisessa tietoisuudessa.

Kun ihminen kehittyy henkisesti, hänen energiavärähtelystään tulee kevyempi, kirkkaampi ja jalostuneempi, mikä vuorostaan sallii laajemman näkemyksen/oivalluksen ihmisistä, paikoista, ideoista, uskomuksista jne. Oivalluskokemukset voivat olla pelottavia, koska ne tekevät automaattisesti aiemmista ”totuuksista” valheellisia. Pitäkää oivalluskokemuksia sydämessänne tuntematta tarvetta hyväksyä tai kieltää niitä – sallikaa niiden vain kypsyä ja paljastua, kun olette valmis.

Jotkut teistä jatkavat sitä työtä, mitä olette tehneet, ja alkavat saada ideoita, miten sen voisi tehdä paremmin tai tehokkaammin. Toiset teistä huomaavat poistuvansa täysin siitä, mitä olette tehneet, joko valinnasta tai pakosta. Tietäkää, että korkeampi itsenne tuo teille kokemuksia, joita tarvitsette lisäkasvuun ja jotka työntävät teitä johonkin korkeampaan ja parempaan, mikä odottaa. Ottakaa niitä ”ihmisaskelia”, joihin teitä opastetaan, tietäen aina, että jokainen kokemus on henkisen evoluutiomatkan osa eikä koskaan sattumanvaraista ”huonoa tuuria”.

Kaiken mikä värähtelee vanhentuneita taajuuksia, täytyy muuttua, koska kollektiivitietoisuus kehittyy, mikä vuorostaan sallii sen ilmentyä muotoina, jotka ovat paremmin linjassa todellisuuden kanssa. Luottakaa ITSEEN – ei egopohjaiseen tunteeseen itsestä, vaan todelliseen SINUUN, joka on aina ollut ja tulee aina olemaan läsnä, vaikkei sitä vielä koettaisi täysin. Huomaatte, että ratkaisuja ja uusia ideoita tulee nopeasti ja ponnistelematta, koska tietoisuutenne täyttymyksestä ja omavaraisesta täydellisyydestä on avannut oven sen ilmentymiselle.

Meditointi on itsensä tietoista tunnustamista ITSEKSI ja lepäämistä tuossa tietoisuudessa ilman odotuksia tai pyrkimistä/etsimistä. Kun meditoitte tällä tavalla, kerrotte korkeammalle itsellenne, että olette avoin ja valmis enempään. Ideoita ja vastauksia tulee joskus meditaatiossa, mutta useimmiten ne ilmentyvät myöhemmin, kun henkilö on paremmin valmistautunut vastaanottamaan tarvittua informaatiota, ja usein silloin kun vähiten odotetaan. Älkää koskaan uskoko, että meditointiin käytetty aika on haaskattu, koska ”mitään ei tapahtunut”.

Monet on ohjelmoitu odottamaan tätä tai tuota tapahtuvaksi meditoidessa, ja jos niin ei käy, he luulevat epäonnistuneensa. Jotkut pitävät meditointia henkilökohtaisena ”lypsylehmänä” sen saamiseen, mitä haluavat. Aika joka omistetaan hiljaiselle lepäämiselle siinä, että ”minä ja isä olemme yhtä”, EI ole KOSKAAN haaskattua ja siihen vastataan AINA. Päästäkää irti kaikista käsityksistä, miten vastausten täytyy tulla tai meditaatio täytyy kokea. Sekuntikin joka vietetään tietoisuudessa ykseydestä, on todellinen rukous ja siihen vastataan aina.

Olette odottaneet uuden maailman syntymää hyvin kauan. Yrittäkää ymmärtää, että Maan ylösnousemus on prosessi, joka sisältää kollektiivitietoisuuden kolmiulotteisia energioita, jotka ovat laajentuneet ja rakentuneet tuhansia vuosia. Tapahtuu globaaleja ja henkilökohtaisia puhdistuksia, ja korkealla värähteleviä taajuuksia integroituu fyysiseen kehoon, mutta sen täytyy tapahtua prosessina kolmiulotteisessa energiassa.

Ette ole koskaan olleet tai ette voisi koskaan olla muuta, kuin yksi ääretön Jumala joka ilmaisee itseään. Kaikki muu on unta.

Olemme Arcturuslainen ryhmä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >