HomeViestejäMarilyn Raffaele11.2.2024 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

11.2.2024 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ

Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
11.2.2024
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat lukijat, tervetuloa viestimme pariin.

Kaikki etenee suunnitelman mukaan, vaikka ulkoiset vaikutelmat indikoivat usein muuta. Pitkäaikaiset käsitykset oikeasta ja väärästä, hyvästä ja huonosta, sekä ihmisen tekemät oikeellisuussäännöt elämän joka aspektissa, kyseenalaistetaan aina vain useampien yksilöjen sydämissä ja mielissä.

Olette nyt ajassa, jota on ennustettu, rukoiltu ja haluttu tuhansia vuosia. Valitsitte ja teidän sallittiin olla maan päällä tänä voimallisena aikana voidaksenne osallistua maan ylösnousemusprosessiin, mutta koska maan kolmen ulottuvuuden energia on hyvin tiheää, useimmat teistä olivat tietämättömiä aikomuksestaan ja alkoivat asettua linjaan maan kolmen ulottuvuuden uskomusjärjestelmän kanssa.

Ylösnousemusprosessi tapahtuu, mutta myös jotkut jotka ovat tietoisia siitä, pitävät edelleen käsityksiä, miltä sen pitäisi näyttää ja miten ilmentyä – ”Muiden planeettojen olentoja tulee pelastamaan meidät ja muuttamaan kaiken. Maailman tapahtumat todistavat, että ylösnousemusprosessi ei ole vielä alkanut …” jne. Päästäkää irti kaikista käsityksistä, joita teillä edelleen on ylösnousemusprosessiin liittyen. Ihmismieli joka tulkitsee pääasiassa kolmannen ulottuvuuden tasolta, on kykenemätön täysin ymmärtämään ylösnousemusprosessia tai sitä, miten siihen liittyvät korkeavärähteiset energiat vaikuttavat kaikkeen ja kaikkiin.

Ideoista ja elämistavoista jotka heijastavat aiempia tietoisuustiloja, tulee vähemmän relevantteja monien mielissä, ja ne alkavat hävitä automaattisesti, lisäten valoenergiaa maan kollektiivitietoisuuteen. Monet niistä joka ovat haluttomia tai kyvyttömiä hyväksymään uusia ideoita ja muutosta, käyvät kaikkien ja kaiken kimppuun, minkä he uskovat olevan vastuussa maailman pilaamisesta (sellaisena kuin he tuntevat sen). On tärkeää ymmärtää, että hyvä ihmisyys ei ole sen todellisempaa kuin huono ihmisyys, koska kumpikin on aineellinen käsitys henkitodellisuudesta.

Niiden jotka ovat henkisesti valmistautuneita, mutta jotka kieltäytyvät päättäväisesti hyväksymästä muuta kuin sen, mitä he ovat alkaneet uskoa todellisuudeksi, täytyy usein oppia, minkä he ovat valmiita oppimaan, kovalla tavalla fyysisten, tunnepuolen tai mentaalisten herätysten myötä. Monet yleiset uskomukset tulevat puheenaiheeksi tänä vuonna, kun aina vain useammat hyväksyvät henkisen voimaantumisen ja alkavat ajatella itse. Ylösnousemusprosessi on todellisuutta siitä huolimatta, tunnetaanko se, uskotaanko siihen tai vastustetaanko sitä.

Kolmas ulottuvuus on alin askelma hyvin korkeilla ulottuvuustikkailla, vaikka useimmat pitävät ihmistietoisuutta älykkyyden ja viisauden malliesimerkkinä. Ihmiset juuttuivat aina vain enemmän tiheyteen, kun he ajan kuluessa ja tietämättömänä todellisesta luonteestaan, uskoivat, elivät ja loivat jatkuvasti ulkoista maailmaansa tietoisuustiloista, jotka olivat saastuneet uskosta kaksinaisuuteen, erillisyyteen ja kahteen voimaan.

Kaikki elämä on yhtä ja ainoaa elämää, Jumalan/jumalaisen tietoisuuden/Lähteen elämää, ja se peli on loppu, että teeskennellään jotain muuta. Se on jatkunut liian pitkään, ja aina vain useammat sielut ovat kyllästyneet pelaamaan tätä peliä. Tuska, kärsimys, puute, rajoittuneisuus jne. eivät ole koskaan olleet todellisuutta – ne vain näyttävät olevan, koska ne ovat olleet enemmistön kokemuksia satojen elämien ajan, mikä on luonut henkilökohtaista ohjelmointia ja kollektiivitietoisuuden, joka on tietämätön mistään muusta kuin siitä, minkä voi nähdä, kuulla, maistaa, haistaa ja tuntea.

Älkää koskaan epäilkö sitä, että olette jumalainen olento, joka ruumiillistaa jumalaisen tietoisuuden täysin, riippumatta mistään ulkoisista vaikutelmista tai tilanteista, jotka indikoisivat muuta. Lakatkaa yrittämästä selvittää kaikkea rajoittuneella kolmen ulottuvuuden tiedolla, koska rajallinen ihmismieli on kyvytön olemaan harmoniassa äärettömän kanssa ja ymmärtämään sitä. Jumalainen tietoisuus ilmaisee, on aina ilmaissut ja tulee aina ilmaisemaan itseään ja paljastaa itsensä, mutta ne jotka valitsevat elää jatkuvan melun ja ulkoisten häiriötekijöiden kanssa, eivät voi kuulla tuota hiljaista ja pientä ääntä, jota aina virtaa sisältä, ja näin he uskovat, ettei sitä ole olemassa.

Te – ja vain te – voitte valita henkisen evoluution, koska teillä on vapaa tahto. Henkilö voi pelata kolmen ulottuvuuden pelejä ja haaskata monta elämää samalla. Hän voi valita elää haamuna jonkin aikaa, tai kieltäytyä inkarnoitumasta voidakseen kokea tarvitsemiaan maaoppitunteja. Kuitenkin ne korkeavärähteiset energiat joita virtaa maahan tänä erityisenä aikana, ovat sellaisia, että ne jotka eivät käytä hyödykseen niitä, huomaavat jääneensä vanhaan energiaan.

Luojatietoisuus on jokaisen ihmisen tietoisuus, koska on vain yksi tietoisuus. Tietämättömyyden myötä ja ajan kuluessa, useimmat ovat sallineet yksilöityneen jumalaisen tietoisuutensa täyttyä kaksinaisuuden, erillisyyden ja kahden voiman uskomuksilla, mikä sallii näiden uskomusten aineellisten muotojen ilmentyä ulkoisesti ja tuo ihminen alkaa uskoa, että hän on ulkopuolisten voimien uhri. Maailma on saavuttanut valmiuden mennä niiden kahleiden yli, joita nämä uskomukset luovat, mutta tutun jättäminen taakse on vaikeaa, vaikka se olisi tuskallista, koska nämä vanhat energiat tunnetaan ja useimmat pelkäävät tuntematonta.

Yrittäkää olla menemättä liikaa mukaan uutisiin ja kuviin sodasta ja kärsimyksestä. Olkaa tietoinen siitä, mutta muistakaa, että henkinen todellisuus on kaikkien ulkoisten vaikutelmien alla. Vanhan maailman tietoisuus romahtaa, ja sen kuolemantuskat ilmentyvät tilanteina, jotka ovat usein tuhoisia ja tuskallisia. Älkää koskaan unohtako, että jokainen ihminen inkarnoituu sopimuksen kanssa, jonka hän ja hänen oppaasta ovat laatineet ennen syntymää niihin kokemuksiin liittyen, joita pidetään tarpeellisina lisäoppimisen ja henkisen kasvun kannalta.

Tehkää, mitä opastetaan tekemään, kun pieniä tai suuria tilanteita syntyy, samalla tunnistaen aina jokaisen osallisen jumaluuden. Hymy, ystävällinen sana, tarvittu tuki, kuunteleva korva, yksinäisen koiran silittäminen, aina myöntäen jumalaisen valon säteilevän jokaisen ihmisen silmistä, hänen tietoisuustilastaan huolimatta. Tämä on valotyötä, ja sitä tulitte tänne tekemään. Yksinkertaisimmatkin aktiviteetit jotka tehdään henkisen tiedostamisen kera, lisäävät energiaa maan kollektiiviin ja voivat kohottaa tai parantaa toista, jos hän on vastaanottavainen.

Mille tahansa annatte energiaa, tämä ruokkii ja jatkaa sitä. Jokainen sota huumeita, syöpää tai sairautta vastaan, tätä tai tuota vastaan, pelkästään vetää huomioita ja lisää energiaa tuohon ongelmaan, mikä sallii sen pysyä hengissä ja voida hyvin kollektiivissa. Työnne henkisesti heränneenä ihmisenä on elää korkeimmasta totuudestanne käsin, ja kun teette näin, lisää annetaan. Tämä ei merkitse päänne laittamista pensaaseen huutaen samalla ”Jumala on kaikki”, vaan se merkitsee ulkoisten vaikutelmien uudelleentulkitsemista – olla maailmassa, mutta ei maailmasta.

On intensiivistä ja vaikeaa aikaa monille, kun pitkään pidetyt ja viattomalta näyttävät käsitykset ja uskomukset alkavat murentua, mutta vanhan täytyy pudota pois, jotta korkeampia ja todellisempia muotoja näistä samoista asioista (lait, uskomukset, terveydenhoito, armeija, hallitus) voi ilmentyä. Maailma on synnytyksen keskellä, ja synnytyspoltot jatkuvat vielä jonkin aikaa.

Kaikki eivät ole henkisesti valmiita ymmärtämään, mitä tapahtuu heille ja maailmalle. Antakaa rehellistä käytännön opastusta, kun pyydetään, mutta älkää yrittäkö informoida, muuttaa tai pakottaa tietoanne toiselle siinä uskossa, että ”pelastatte” hänet. Jokaisella ihmisellä on oppaita ja korkeampi itse, ja hän on jossain muodossa evoluutiopolullaan. Salaa ja hiljaisesti myöntäkää jokaisen ihmisen jumaluus, ja sitten jatkakaa elämäänne. Ne jotka ovat valmiita totuuteen, vedetään luoksenne oikeaan aikaan, ja tavallisesti sellaisia, joiden vähiten odotatte olevan kiinnostuneita totuudesta.

Levätkää todellisuudessa, mieluummin olkaa kuin tehkää, ja luottakaa, että kaikki etenee suunnitelman mukaisesti.

Olemme Arcturuslainen ryhmä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >