HomeViestejäRon Baker27.9.2013 - Säätilaraportti syys-joulukuu 2013 - Fyysiset ja tunneoireet

27.9.2013 - Säätilaraportti syys-joulukuu 2013 - Fyysiset ja tunneoireet

Moi!

Jos muistatte, niin jokin aikaa sitten muutettiin Gabrielin kanavoijaksi Robert, kun olin virheellisesti käyttänyt Ronia. Nyt ympyrä ikään kuin sulkeutuu, kun tuo Robert otti ja kuoli tässä taannoin ja nyt Ron sitten kanavoikin Gabrielia. Nimen muuttaminen ei siis ole virhe tällä kertaa ;)

Pirjo


SÄÄTILARAPORTTI SYYS-JOULUKUU 2013
Fyysiset ja tunneoireet
 
Arkkienkeli Gabrielia kanavoinut Ron Baker (www.childrenoflight.com)
27.9.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
(Huom.: Saadaksesi laajemman kuvan siitä, miten nämä kuukaudet sopivat suurempaan kuvaan, kannustamme sinua lukemaan vuoden 2013 yleiskatsauksen. Tuohon artikkeliin olemme sisällyttäneet paljon informaatiota, mikä on tärkeää vuoden jokaisen osan ymmärtämiselle. Emme toista tuota informaatiota tässä.)
 
Olemme saavuttaneet ajan, mikä on saanut enemmän huomiota kuin mikään muu tuntemamme aika - merkittävän profetian ja muutoksen ajan.
 
Tuntemanne maailman loppu tulee, silloin kun planeetta saavuttaa elämänsä keski-iän - ajan elämässänne, kun voimakasta uutta energiaa vapautetaan, minkä tarkoituksena on herättää teidät korkeimmalle henkiselle potentiaalillenne.
 
Tuntemassanne selviytymismaailmassa keski-ikä on ollut aikaa, mikä on merkinnyt lisääntyvää romahdusta ja kriisiä, kun uudet energiat ovat pelkästään törmänneet kehossanne tukoksiin, joita olette luoneet ajan kuluessa pelon, puolustautumisen ja erillisyyden vuoksi.
 
Se onko tämä laajentuneen tietoisuuden ja potentiaalin vai suuremman kriisin aikaa, riippuu jokaista teistä yksilönä … ja sitten tietysti kollektiivitietoisuudella on myös vaikutuksensa. Tämä on jo alkanut syvällisesti ja käytännöllisesti kaikkialla ympärillänne.
 
Planeetalle keski-iän muutos on 180 asteen muutos elämän heilurissa ja se alkaa liikkua vastakkaiseen suuntaan. Tässä muutoksessa kannustetaan korkeampiin energioihin - ajasta jolloin katsoitte itsenne ULKOPUOLELLE kuin haavoittuneet lapset, jotka etsivät jotain antamaan tarkoituksen tunnetta tai ainakin pätevyyden ja tärkeyden tunnetta, aikaan jolloin teitä kannustetaan katsomaan SISÄÄNPÄIN ja löytämään ITSEN/kodin ydinolemus.
 
Tämä sisäinen suhde herättää syvempää tiedostamista ja lopulta yhteyden sielutietoisuuteen, missä KOETTE sen syvemmän totuuden, että olette kaikki jumalaisia, kirjaimellisesti Luojan osia. Tämä on pyhä graali.
 
Tunteaksenne tämän syvemmän todellisuuden, korkeampien energioiden liike tuo teidät ensin kasvotusten niiden rajoitusten kanssa, jotka olette tunteneet juuttuneena kiintymisen ja glamourin primitiivisempiin vaiheisiin, siihen HARHAAN että ulkoisen fyysisen todellisuutenne tavarat ja tilanteet antavat teille hyvinvoinnin tunteen, jotta voitte reagoida ja kasvaa.
 
Tämä kokemistapa on tulossa loppuun ja se on ollut pelkästään oleellinen oppimisvaihe, ennen kuin olitte valmis "johonkin enempään" …
 
Siitä tässä ennenkuulumattomassa profetoidussa evoluutioajassa on vain kyse! Teidän on ensin opittava, MITEN päästään näihin energioihin ja miten valmistellaan fyysinen, tunne- ja mentaalikeho, jotta voitte tehdä tästä keski-iästä liikettä eteenpäin eikä menemistä syvempään kriisiin.
 
Sitä, että olleet tämän heräämisen eturintamassa, voi parhaiten havainnollistaa faktalla, että olette kiihdyttäneet enemmän muutamassa vuosikymmenessä, kuin olette muuttuneet aiemmin tuhansissa vuosissa … Ja olette vasta aloittaneet!
 
Vuotta 2013 kutsutaan uusien alkujen vuodeksi, kun valmistaudutte lopettamaan vastakohtien ja vastakkainasettelun ristiriidan.
 
Tämä on sielun heräämisen tärkeintä aikaa. Ja olette nyt siirtymässä vuoden 2013 neljään viimeiseen kuukauteen, mikä on mahdollista syvän INTEGROITUMISEN aikaa.
 
Tämä tietysti riippuu siitä, mitä olette sallineet vuoden kahden ensimmäisen osan aikana, mitkä ovat esitelleet vanhan romahtamista ja sisäisiä läpimurtoja, joiden tarkoitus on valmistella teitä reagoimaan kaikkeen, mitä nyt tapahtuu, ja kasvamaan.
 
Tätä heräämistä ja liikettä on pääasiassa aktivoinut tietoisuuden seitsemäs säde, seremoniallinen taikajärjestys ja energia, mikä tunkeutuu fyysiseen, perimmiltään inspiroimaan suurempaa tasapainoa.
 
Tämä tapahtuu, kun se inspiroi myös teidät siirtymään haavoittuneesta narsismista ja rajoittuneesta selviytymistunteesta me-tietoisuuden todelliseen yhdistymiseen, missä kokonaisuuden hyvästä tulee syvempi totuus ja inspiraatio.
 
Viimeisten neljän kuukauden aikana (touko-elokuu) olette nähneet seitsemännen säteen vaikutuksen, kun se siirsi energiaa seitsemännestä chakrasta (kruunu) alempaan kehoon, herättäen polun korkeamman sielutahdon yhdistymiselle fyysiseen kehoon täydemmin.
Seitsemäs säde siirtyi kruunusta kolmannen silmän ja kurkkuchakran kautta sydäntilaan.
 
Nämä neljä kuukautta ovat nyt aikaa, jolloin tuo energia jatkaa alakehoon, kolmeen alimpaan chakraan, innostamaan mentaali-, tunne- ja fyysisiä yhteyksiä ja transformaatiota.
 
Jos olette jo alkaneet sallia yhteyden seitsemännen säteen energioihin, kun ne siirtyivät korkeampien inspiraatiokeskusten läpi, olette ehkä alkaneet kokea heräämistä uusien valintojen ja syvempien totuuksien harkintaan, mitä voitte nyt käyttää aktivoimaan kolme alinta keskusta - persoonallisuuden, alemman tahdon ja egon paikkaa.
 
Tämä on erilainen haaste, mihin olette tottuneet. Se on aikaa, jolloin voimakkaat korkeammat energiat tuovat teidät suoremmin kasvotusten joidenkin vanhojen valintojenne kanssa, ja tarkastellaan niiden ulkoisten rakenteiden rajoja, jotka olette tunteet ja joihin olette nojanneet monin tavoin.
 
Tämä on heräämisaikaa, mikä ravistelee mukavuusaluettanne kokemuksellisemmin. Tämä on ratkaiseva vaihe, mutta sitä monet eivät ehkä ota avosylin vastaan.
 
Nimittäin silloin kun teillä on jokin tuttu muoto, alempi itse vaatii usein tunnetun toistamista, jotta teillä on harhakuva jatkuvuudesta ja luotettavuudesta. Kuitenkin kasvaaksenne teidän on oltava valmis tarkastelemaan, mikä on vakaata ja mikä epävakaata noissa muodoissa.
 
Tämä ei ole helppo tehtävä alemmalle tahdolle, mikä kamppailee joka tapauksessa selviytymisen reunalla. Alempi tahto mikä pyrkii pelkästään toistamaan tuttua, ei ole vakaa voima. Se on ollut rajoittunut mukavuusalue, mitä se yrittää suojella ja puolustaa.
 
Ja syvempi totuus on, että jos elämä ei olisi jatkuvassa liikkeessä, alempi tahto päättäisi pysyä vain tutussa, vaikka siinä olisikin kasvavaa tasapainottomuutta ja tuhoutumista. Jos päätös jätetäisiin alemmalle tahdolle, ette luultavasti antaisi itsenne oikeasti kasvaa ja kehittyä.
 
Paljon enemmän elämää odottaa paljastumista. Mutta teidän on ensin kohdattava enemmän niitä vanhoja myyttejänne ja harhakuvianne, että maailmanne ulkoiset rakenteet pystyvät käsittelemään kaiken, mitä pyydätte niiltä.
 
Tämä on totta monissa järjestelmissänne, kuten hallitukset, uskonnot, yhteiskunnalliset ja perherakenteet.
 
On aikaa, jolloin tapahtumat pyytävät teitä ottamaan enemmän vastuuta, näkymään ja kasvamaan enemmän potentiaaliinne ja voimaanne. Tätä vuoden neljä viimeistä kuukautta tuovat. Ja tästä syystä niitä kutsutaan integroitumisajaksi.
 
Syyskuu
 
Syyskuu on aikaa tutustua niihin uusiin vaihtoehtoihin, joita on inspiroitu viime kuukausina, ja alkaa soveltaa niitä jokapäiväisessä elämässänne.
 
Haasteena on, että tällöin seitsemännen säteen energia siirtyy myös alemman haavoittuneen itsenne reunoille. Tuon alemman itsen portti on kolmas solar plexus -chakra.
 
Tämä alue on konstikas, koska se on myös alemman tahdon keskus, ja se on kuin vahtikoira kaikessa, mikä haastaa tutun mukavuusalueen. Monin tavoin se haluaa jatkaa tanssimista lelujensa ja ajanvietteidensä kanssa ja toivoo, että joku muu on vastuussa turva- ja kasvurakenteen pitämisestä paikoillaan maailmassanne.
 
Tämä on oire alemman itsen olemisesta jumissa haavoittuneessa narsismissa. Teillä on kuitenkin voimaa haastaa tämä pelkorakenne ja siirtyä uusien syvempien totuuksien ja tyydyttävämpien valintojen integrointiin.
 
Katsokaa vain maailmaa ympärillänne. Kun korkeamman tahdon (Jumalan suunnitelma) energia alkaa siirtyä planeettaan, teidät haastetaan suoremmin siinä, mitä edelleen pidetään puolustautumis- ja erillisyysagendoissa, haavoittuneessa minä-tietoisuudessa jota hallitsee kiintyminen mielihyvään.
 
Tämä saattaa kuulostaa kovalta, mutta yritämme auttaa teitä heräämään totuuteen, mikä pelastaa teidät paljolta sydänsurulta. Totuus vapauttaa teidät. Kyllä, se on totta, mutta teidän on kerättävä rohkeutta katsoa syvempiin totuuksiin.
 
Totuus on, että saatte kovasti kaivattua kasvua ja otatte suuremman vastuun maailmasta, mitä kanssaluotte joka päivä. Se voi todella olla transformaation ja edistymisen maailma tai se voi olla maailma, mikä on haastettu polvilleen.
 
Tänä ensimmäisenä kuukautena teidän on tarkasteltava kolmannen chakran uskomuksia, jotka pitävät teidät pelossa ja kontrollointiyrityksessä. Teidän on katsottava sitä mahdollisuutta, että on näistä uskomuksista riippuvaisia rakenteita, jotka nojaavat siihen, että luovutte henkilökohtaisesta voimastanne ja pelkästään luotatte niiden jatkavan eteenpäin samalla vanhalla tavalla.
 
Tällaiset rakenteet eivät toimi teillä enää. Teidän on herättävä ja alettava käyttää vaihtoehtoja, joita ilmestyy sisältä, jos haluatte kasvaa ja parantaa maailmaanne. Pitäkää mielessä, että kaikkien asioiden on kasvettava elääkseen ja kukoistaakseen.
 
Esimerkiksi, se mikä tyydytti teitä lapsena, on yksinkertaista verrattuna aikuisen tarpeisiin. Jos pysytte lapsena, ette tunne aikuisen täyttymystä voimaantuneissa totuuksissa.
 
Se on tämän kuukauden haaste.
 
Monet teistä näkevät menneisyyden pelkojen tulevan uusintavierailulle. Näette, miten nämä pelot ovat pitäneet teidät jumissa - olette pitäneet päänne pensaassa epävarmana siitä, mitä tehdä muuttaaksenne maailmaa tai vaikuttaaksenne siihen.
 
Jos kuitenkin sallitte näin olla, teitä inspiroidaan sisältä juuri sillä, mihin teidän täytyy reagoida.
 
Jos vain hidastatte ja opitte olemaan hiljaa, kaikki vastaukset ovat sisällänne. Teidän on vain mentävä yli tavanomaisista reaktioistanne ja peloistanne ja hiljennyttävä. Teillä kaikilla on intuitio, mikä pyrkii opastamaan teitä tyydyttävämpiin valintoihin - valintoihin joissa arvostetaan toisiaan, luotetaan tosiinsa, inspiroidaan toisiaan ja perimmiltään rakastetaan toisiaan.
 
Mutta ette voi siirtyä tähän tilaan täysin aivan vielä. Aloittakaa yksinkertaisesti. Aloittakaa valinnoista, jotka kannustavat teitä pysähtymään ja keskeyttämään tuttu automaattiohjaus istuen alemman tahdon penkillä.
 
Pysähtykää ja pohtikaa hetki. Mikä on henkilökohtainen totuutenne siitä, mitä pohdiskelette? Minkä OIKEASTI uskotte vaikuttavan tietyssä tilanteessa tai vievän teidät parempaan paikkaan elämässänne?
 
Teillä on voima transformoitua. Teillä on voima oppia, kasvaa ja kehittyä voimaantuneeksi aikuiseksi. Teillä on voima muuttaa maailmaa, yksi rakastava askel kerrallaan.
 
Ja niin kannustamme teitä tarkastelemaan kaikkea, mitä ympärillänne tapahtuu - sotia, kapinointia, hämmennystä sekä maiden, ryhmien ja uskontojen konflikteja. Tämä voi pahentua, kun nämä korkeammat energiat pyrkivät tasapainottamaan sen, mitä pidetään peloista kolmannessa chakrassa.
 
Alemman tahdon tavanomainen pelkoreaktio on työntää vastaan.
 
Olette tunteneet vastarintaa. Se on tavanomainen reaktio, silloin kun ette saa tahtoanne läpi. Mutta se vain vahvistaa ja kiihdyttää tuntemaanne epätasapainoa. Muistakaa, että elämä on liikettä eikä mikään pysy paikoillaan.
 
Elämä haluaa parantaa ja elämä virtaa teidän jokaisen läpi. Sallikaa syvempien totuuksien herättää ja inspiroida teidät toimintaan. Oppikaa käyttämään niitä vaihtoehtoja, jotka tulevat rakastavasta totuudestanne, heräävästä yksilöllisyydestänne. Se on tämän ajan potentiaali.
 
Teidän on kuitenkin kohdattava monien niiden rakenteiden loppuminen, jotka pystyvät ylläpitämään vallitsevan tilanteen. Näette tätä tapahtuvan eri järjestelmissä. Esimerkiksi, USA:n hallituksella on haasteita, mitkä paljastuvat oppositiovoimien tuodessa valoon joitain harhoja, joita ette ole halunneet nähdä rahoitusrakenteissanne.
 
Nämä lähestymistavat ja rakenteet eivät pysty elättämään sellaisista yksilöistä muodostuvaa maata, jotka pysyvät kuin lapsina ja haluavat "isähahmojen" selvittävän kaiken. Teidän on oltava totuudessa omalla yksilöllisellä tavallanne …
 
Kun opitte reagoimaan elämään arvostamalla toisianne ja seisomalla totuudessa, mikä herää omassa elämässänne ja yhteisössänne, energiayhdistelmä rakentaa hitaasti uuden värähtelyn jokaiselle tietoisuustasolle ja voitte alkaa yhdistyä. Voitte jokainen oppia inspiroimaan ratkaisuja ruohonjuuritasolla. Voitte alkaa kehittää valintojanne kasvava visio mielessänne.
 
Tämä on yksi tapa, jolla voitte alkaa soveltaa niiden korkeampien energioiden inspiraatiota, joita kulkee kehonne lävitse.
 
Teidän täytyy vain oppia suoriutumaan kolmannen chakran, mentaalikehon ja sen alemman tahdon portista.
 
Mitä valintoja voitte alkaa tehdä etsiäksenne syvempiä totuuksia ja ratkaisuja, jotka innostavat teitä katsomaan kaikkia perspektiivejä, jotka kunnioittavat kaikkia?
 
Tämä on suurin tavoitteenne. Miten opitte arvostamaan KAIKKEA? Teitä tarvitaan tässä ja sisäinen haavoittunut lapsi on koulutettava ja hoivattava syvempiin totuuksiin.
 
Joitain fyysisiä oireita ovat toiminta solar plexuksessa ja ruuansulatusjärjestelmässä. Itse asiassa useina seuraavina kuukausina voi olla kipuja ja oireita, kun energiat polttavat tiensä alakehon tukosten läpi.
 
Alaraajoissa voi myös olla haasteita, kun liikkumisen ja muutoksen pelko haastaa alitajuisen ohjelmoinnin, jonka olette tunteneet hyvin pitkään.
 
Tämä kaikki alkaa syyskuussa ja syvenee, kun siirrytte lokakuuhun.
 
Lokakuu
 
Lokakuussa stimuloitte planeetan toista chakraa, tunnekehoa. Kaikki mitä pidetään tunne-epätasapainossa ja kaksinaisuudessa, haastetaan esiin.
 
On syvempien tunneratkaisujen aikaa niillä, jotka ovat tehneet sisäistä työtä ja valmistelua, ja mahdollista mullistusaikaa niillä, jotka eivät ole. Näette tätä heijastuvan maailmaan ympärillänne, kun tänä aikana maailmassa on hyvin paljon tunne-epätasapainoa
 
Tunnekehonne esittää jättiroolia siinä, mitä on tulossa. Olette jo kuulleet, että totuuden heräämistä tapahtuu psykologiassa ja vastaavilla aloilla, kun opettajat alkavat ymmärtää sen tärkeän roolin, mitä tunnekeho esittää elämässänne.
 
Teidän on alettava ymmärtää, että tunnekehossa on monia vinkkejä etsimäänne parantumiseen, sillä se mitä KOETTE, määrittelee kaikki valintanne. Teitä motivoi sekä sellaisten kokemusten etsiminen, joista pidätte ja jotka sallitte, että yritys VÄLTTÄÄ niitä kokemuksia, joihin olette assosioineet tuskaa, häpeää ja ristiriitaa.
 
Tämä on ratkaiseva tekijä elämänne joka hetki. Olette maailmassa, missä on kyse pyhästä tilaisuudesta KOKEA, oppia ja kasvaa. Ja useimmat teistä planeetalla ovat olleet jumissa tunnekaksinaisuuden ja tunteiden välttämisen perspektiiveissä.
 
"Useimmat teistä" saattaa taas kuulostaa kovalta. Mutta siinä on suuri totuus, mitä kerromme. Ja jos teillä on rohkeutta tarkastella sitä puolustautumatta, luultavasti näette oireita kaksinaisuudesta, mitkä vaativat kannustavaa reagointianne.
 
On aika, jolloin korkeammat energiat tukevat teitä tuntemaan, ilmaisemaan, vapauttamaan ja katsomaan, mitä vielä on pelossa ja häpeässä, jotta voitte vapautua vapauden, rauhan, yhteyden ja läheisyyden kokemiseen tavoilla, jotka ovat syvällisiä ja merkityksellisiä.
 
Mutta ette voi saada näitä kokemuksia reagoimatta rohkeasti näihin korkeampiin energioihin. Teidän on työskenneltävä näiden energioiden kanssa kasvaaksenne aikuisen kapasiteettiin tuntea ja kokea kaikki, mitä elämä haluaa tuoda teille.
 
Ja niiden tunteiden välttäminen, jotka ovat epämukavia ehdollistuneelle itsetunnollenne, on saanut alun perin teidät pois tasapainosta.
 
Maailma on astumassa ennenkuulumattomiin kasvuvaiheisiin. Pitäkää mielessä, että jokainen vaihe on pyhä. Siinä vaiheessa ei ole mitään väärää, missä olette. Kuitenkin se on vaihe, mikä transformoituu nopeasti ja yrittää kannustaa teitä omistamaan enemmän sen, mitä jo olette.
 
Tämä on luonnollista elämän virtausta, mikä kehittyy ja muuttuu enemmän omaksi itsekseen, kun te nyt alatte siirtyä tähän uuteen "sisäisesti ohjattuun kotiinpaluuseen".
 
Sanomme teille taas kerran, että tunnekeho on menestymisenne avain. Teidän on opittava tuntemaan kaikki tunteenne pyhinä viestintuojina, joita ne ovat. Teidän on opittava tunteman, jotta voitte luoda läheisyyttä oman elämänne kanssa. Vasta sitten kun luotte, voitte siirtyä korkeamman tunneälykkyyden intuitioon, mikä odottaa uusien rakenteidenne opastamisessa.
 
Tämä on sielutietoisuusulottuvuus, mikä pyrkii tapaamaan teidät elämänne kynnyksellä.
 
Siis reagoikaa. Etsikää työkaluja sekä niiden inspiraatiota, jotka ovat oppineet miten. Tuntekaa, ilmaiskaa ja tukekaa toisianne syvään tunnetietoisuuteen elämässänne. Tämä pelastaa teidät myös monilta sydänsuruilta.
 
Haavoittunut maailmanne on "reunalla". Mutta teidän on herättävä ja reagoitava.
 
Marraskuu
 
Tämä tuo meidät marraskuuhun. Se on aikaa, jolloin energiat siirtyvät selkärankanne tyveen ja aktivoivat elämänne transformoitumisen tavoilla, jotka ovat syvempiä ja rikkaampia, mitä olette tunteneet.
 
Se on aikaa, joka haastaa elämänne ytimen - haastaa teidät reagoimaan ja panostamaan, kun rakenteet ja muodot aloittavat matkansa uuden tutkimiseen, kun pyritte ratkaisuun ja siirrytte tutun lähestymistavan rajojen yli.
 
Tämä voi olla myös mullistusten aikaa, joita tapahtuu muutosaikana. Tämä ei ole huono asia, se on oikein hyvä - vanhoja kaksinaisuustermejänne käyttääksemme. Se on nimittäin transformaation oppimiskäyrän läpikäymistä ja irtipäästämistä vanhasta, mikä ei enää palvele teitä, kun tutkitte ja sovellatte uutta, mikä antaa suuremman täyttymyksen.
 
Ei voi ajatella, että tämä tapahtuu ilman haasteita. Sitä ei voi tehdä. Vanha antaa periksi syvemmille totuuksille, jos jatkatte siirtymistä hiljaisuuteen ja sisäisen kuuntelemiseen, mitä olemme ehdottaneet.
 
Tämä aika pakottaa teidät uusien syvällisempien ratkaisujen etsimiseen. Mikä voisi olla parempaa? Näytte elämässänne ja otatte suuremman vastuun kaikesta, mitä tapahtuu. Tämä ei ole mitään muuta kuin maailman yritystä siirtyä "johonkin enempään".
 
Olette kaikki jumalaisia, pyhiä olentoja. Teitä rakastetaan ja tuetaan kaikissa asioissa, myös muutoksessa ja transformaatiossa. Kuitenkin tämän alemman itsen ravisteluaika innostaa teitä siirtymään tuon alemman itsen rajoittuneista näkemyksistä, nousevan sielun korkeampaan tietoisuuteen.
 
Tämä on todella hyvä uutinen … kun reagoitte.
 
Elämä liikkuu. Elämä on liikettä. Elämä on niiden energioiden liikettä, joita virtaa lävitsenne fyysisyydessä, antaen teille etuoikeuden kokea. Ja kokeminen inspiroi teitä reagoimaan ja tanssimaan … kasvamaan ja tulemaan enemmän kaikeksi, mitä olette.
 
Tämä on elämää. Ette kuitenkaan ole eläneet ELÄMÄÄ monin tavoin. Tämä on syvempi totuus, minkä löydätte tänä aikana.
 
Katsotte siis haastettuun alempaan tahtoon, haastettuihin rakenteisiin jotka on luotu alemmasta tahdosta ja tuntemastanne pelko-, kontrollointi- ja erillisyysajattelumallista. Reagoiden kasvavalla korkeammalla älykkyydellä, mikä liikkuu sisällänne tänä aikana.
 
Tehkää työtä tien selvittämiseksi, alemman itsen polun, mikä on kokemusulottuvuus. Selvittäkää tietä käytettävissänne olevilla työkaluilla, jotta voitte jokainen ottaa paikkanne maaplaneettanne paljastuvassa jumalaisessa luomissuunnitelmassa.
 
Tämä on juhlimisen, uudestisyntymän aikaa. Ja tuo uudestisyntymä herää vanhan ja rajoittuneen loppumisella.
 
Tätä tapahtuu planeetallanne, kun hengen seitsemäs säde liikkuu elämänne ja planeettanne läpi. On mitä jännittävintä aikaa elää … ei vastustaa.
 
Joulukuu
 
Tämä vuoden viimeinen kuukausi on aikaa, jolloin alatte yhdistää kaikkea, mitä olette oppineet integroidessanne ensimmäisen pääaallon seitsemännen tietoisuussäteen latauksesta.
 
Alatte katsoa kaikkea tapahtuvaa syvemmin inspiroituneena reagoimaan ja heräämään. Selvemmin tietoisena siitä, mikä ei toimi ja mitä tarvitaan.
 
Planeetan transformaatioprosessi tapahtuu yksi pyhä askel kerrallaan ja tämä antaa teille aikaa oppia ja kasvaa yksilöinä samalla progressiivisella tavalla.
 
Käyttäkää siis tätä vuoden huipentumisaikaa katsoaksenne taaksepäin kaikkea, mitä olette oppineet. Ja käyttäkää aika hiljaisuutenne syventämiseen, kun valmistaudutte siihen, mitä on seuraavaksi. Oppikaa kuuntelemaan sisällä heräävää totuutta.
 
Pitkää mielessä, että tämä on teille uutta. Olette vastasyntyneitä vauvoja maailmassa, mikä kuljettaa teitä vasten sen virtaa, mitä on ollut. Ja olkaa myötätuntoisia itsellenne prosessin aikana. Tämä on yksi niistä monista totuuksista, jotka palvelevat teitä hyvin.
 
Voikaa hyvin ja luokaa uusista valinnoistanne ja reaktioistanne jumalaiseen heräämiseen. Teitä rakastetaan. Teitä rakastetaan kovasti. Mutta on aika rakastaa aktiivisesti itseänne, kun opitte kasvamaan jumalaisen pyhän olennon potentiaaliin.
 
Rakastakaa toisianne niin, kuin pystytte. Rakastakaa toisianne koko sydämestänne … kokeaksenne kaiken, mitä olette.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >