HomeViestejäRon Baker5.1.2014 - Yleiskatsaus vuodelle 2014 - Suhteiden parantamista ratkaisemalla kaksinaisuuskonflikti

5.1.2014 - Yleiskatsaus vuodelle 2014 - Suhteiden parantamista ratkaisemalla kaksinaisuuskonflikti

YLEISKATSAUS VUODELLE 2014
Suhteiden parantamista ratkaisemalla kaksinaisuuskonflikti
 
Arkkienkeli Gabrielia kanavoinut Ron Baker (www.childrenoflight.com )
Uutiskirjeestä 5.1.2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Olemme täällä puhumassa vuodesta 2014 - vuodesta mikä on "suhteiden parantamista ratkaisemalla kaksinaisuuskonflikti".
 
Haluamme aloittaa varmistamalla, että suurempi kuva on teille selkeä. Planeetta on merkittävässä evoluutiovaiheessa, heräämässä enemmän potentiaaliinne. Olette kehittymässä planeetan seuraavaksi juuriroduksi, heräämällä sielutietoisuuteen ensimmäistä kertaa planeetan historiassa.
 
Teidän auttamiseksi ymmärtämään lisää, niin olette kehittäneet tähän saakka ensisijaisesti alempaa itseä massaevoluutiossanne. Neljä ensimmäistä juurirotua auttoivat teitä keskittymään kolmen alimman chakran kehittämiseen elämillä, jotka käsittelivät ensimmäistä chakraa (turvallisuus, varmuus ja selviytyminen), toista chakraa (tunnekeho) ja kolmatta chakraa (mentaalikehon ja alemman tahdon kehittäminen) - ja viimeaikaisempi, nykyinen juurirotu kehitti persoonallisuutta (kaikkien alempien chakrojen yhdistelmä).
 
Olette parhaillaan siirtymässä energiayhteyteen sydänchakran kanssa. Tämä tapahtuma sallii teidän tietää, että olette henkiolentoja suoralla ja yksilöllisellä tavalla. Paljon lisää potentiaalistanne paljastuu, kun integroitte tämän tilaisuuden ja nopeutumisen.
 
Se alkoi kiihtyä 2000 luvun viime vuosikymmenellä ja jatkui vuoteen 2012, jolloin saavutitte universumin/Linnunradan keskipisteen.
 
Opettelette integroimaan keskipisteen tänä aikana. Sydän on olemuksenne keskipiste, mikä yhdistää alemman ja korkeamman itsen.
 
Olette myös planeettakehityksen keskipisteessä, kuin saavuttaisitte keski-iän potentiaalin makrokosmoksessa. Keski-iässä vapautetaan lisää kundaliinia/seksuaalienergiaa yrityksenä herättää teidät enemmän potentiaaliinne. Kuitenkin tähän saakka, kun teitä tuetaan energeettisesti siirtymään sydäntilaan, tuo energia on paiskautunut puolustus- ja pelkoesteisiin, joita olette keränneet. Ja siksi se on vain nopeuttanut liikettä elinkaarenne loppuun.
 
Tämä johtuu siitä, että olitte valmistautuneet käsittelemään tämän eikä teitä palvellut jäädä fyysiseen kulkuneuvoon annettujen rajoitusten kera. Sen sijaan opitte rakentamistanne rajoituksista ja valmistauduitte päästämään irti fyysisestä kulkuneuvostanne. Teidät vapautettiin sitten seuraavaan oppimisjaksoon ja elämään.
 
Tässä vaiheessa olette kuitenkin valmistautuneet aloittamaan siirtymiseen uuteen keski-iän potentiaaliin, kun siirrytte kehonne ja tietoisuutenne keskikohtaan.
 
Syvempi totuus on, että nyt teidän on tarkoitus herätä kundaliinienergian vapautuksesta korkeampaan henkitietoisuuteenne. Ja tässä seuraavassa vaiheessa heräätte suorempaan kokemukseen siitä, että teidät on kaikki tehty Jumalatietoisuudesta. Olette jokainen Jumalan pyhä osa.

Ja näin kun teette vaadittavan sisäisen työn (oppien yhdistymään sisäiseen elämäänne ja kehittäen sydämen ominaisuuksia hoitaaksenne ja selvittääksenne sen haavoittumisen, mitä pidetään alemman itsen muistissa), pystytte avautumaan ja luomaan elämän, millä on merkitys, arvo ja tarkoitus.
 
Tähän saakka useimmat ihmiset ovat etsineet ja etsineet tarkoituksen ja merkityksen tunnetta elämästään. Mikä on tarkoitukseni? Mikä on asian ydin? Haluan elämälläni olevan merkitystä. Mutta olette olleet haavoittuneita lapsia, jotka etsivät itsensä ulkopuolelta useimmiten. Tämä johtuu siitä, ettei teillä ole ollut malleja, jotka kannustaisivat teitä laskeutumaan itsenne sisälle lähteenä ja kotipesänä.
 
"Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa" kannustaa etsimään yhteyttä sisäiseen pyhään itseenne, mikä löytyy sydämestä tai tietoisuutenne keskipisteestä.
 
Tämän olette valmiita tekemään planeetalla ja olette edistyneet kovasti planeettana näinä vuosikymmeninä. Pystymme tässä antamaan teille lisävihjeitä, mitkä päästävät teidät paremmin siihen, mikä on mahdollista kullekin teistä.
 
Teidän on kuitenkin oltava valmis toimimaan, katsomaan sisällenne ja ottamaan vastuu kaikesta, mikä on poissa tasapainosta, juuttunut pelkoon, häpeään, erillisyyteen ja puolustukseen. Teistä on tultava voimaantuneita aikuisia, jotka näyttävät haavoittuneelle lapsiosalleen, että olette kirjaimellisesti taas vanhempi noille lapsille, joita pidetään alemmassa itsessä jähmettyneenä ja haavoittuneena. Teistä on tultava aikuisia, jotka hoivaavat itseään tavoilla, jotka ovat vasta tulossa näkyviin planeetallanne tänä aikana.
 
Teidän on välttämätöntä ymmärtää tämä yleiskatsaus hyötyäksenne seuraavista informaatiokerroksista. Ja informaatioon on sitten reagoitava tietoisilla ja tukevilla valinnoilla, jos teidän on tarkoitus tuntea se sielun KOKEMUS, mikä yrittää herätä sydänkeskipisteessä.
 
Ette ole tähän saakka enimmäkseen tunteneet sielua tai rakkausvoimaa planeetallanne. Sielu on toiminut elämänne kulissien takana ja opastanut elämästä toiseen peruskerrosten, potentiaalinne primitiivisempien osien kautta.
 
Kuitenkin tänä aikana valmistelette fyysistä kehoa nostamaan energiaansa, värähtelyään ja taajuuttaan siihen pisteeseen, missä se pystyy käsittelemään sielun säteilyvoiman.
 
Olemme antaneet paljon informaatiota vuosien saatossa siitä, mitä tähän prosessiin sisältyy ja miten näiden energioiden kanssa työskennellään. Tämä on Children of Lightin pääfokus, luoda tapoja päästä tuohon informaatioon kerros kerrallaan, kun opitte, mitä oikeasti merkitsee rakastaa toista niin kuin itseään.
 
Tästä on tulossa mahdollista tavoilla, joita ei ole ollut koskaan ennen ulottuvilla, kun olitte tarpeellisissa vaiheissa kehittämässä ainoastaan alempaa itseä, ihmisen fyysistä itsetuntoa.
 
Viime vuosi (2013) keskittyi ensimmäiseen energiasiltaan 2012-heilurin muutettua suuntaanne. Kun kuljitte universuminne keskipisteen läpi ja latasitte energioita Suuresta keskusauringosta universumiinne, aloititte suoran liikkeen "kotiin". Takaisin sisäiseen itseen, takaisin lähteeseen, mihin pääsee sydänkeskuksessa tai -keskipisteessä - Jumalan valtakunnan sisäänpääsykohdassa teidän jokaisen kehossa.
 
Ensimmäiseen energiasiltaan sisältyi seitsemännen chakran avaaminen päälaella ja tietoisuuden seitsemännen säteen liikkuminen kehoon, yhdistäen seitsemännen chakran ensimmäiseen chakraan selkärangan tyvessä.
 
Tämä energia valmistelee fyysisyyttä pakottamalla kaiken, mikä on poissa tasapainosta, tulemaan pintaan käsiteltäväksi. Tämä seitsemäs säde tuntee vain tasapainon. Siksi liikkuessaan kehonne läpi MUODON ensimmäiseen chakraan, se valmisteli teidät tuomaan esiin kaiken, mikä on epätasapainossa ja mitä pidetään kaksinaisuuden pelossa ja erillisyydessä.
 
Yksi puoli vastaan toista. Oikea ja väärä. Hyvä ja huono. Nämä ovat primitiivisiä näkemyksiä elämästä, mitkä ovat tarpeellisia tietyissä oppimisvaiheissa. Ne eivät kuitenkaan ole syvin totuus.
 
"Tulette tietämään totuuden ja totuus vapauttaa teidät." Mitä tämä tarkoittaa? Olette valmiita aloittamaan heräämisen syvemmille totuuksille tänä aikana, mm. sille että olette kaikki Jumalan pyhiä osia. Tämä vaatii kuitenkin, että kohtaatte ne rajat, jotka olette hyväksyneet aiemmissa oppimisvaiheissanne, ja tämä haastaa tavanomaisen selviytymistunteenne.
 
Ja näin kannustamme teitä etsimään aikuisina syvempiä totuuksia. Voitte aloittaa keskittymällä kaksinaisuuteen ja vastakkaisiin ajatuksiin. Oikea ja väärä tulevat kontrolloinnista ja tuomitsemisesta. Toista puolta vältetään, se tuomitaan ja hylätään tästä perspektiivistä. Syvempi totuus on, että KAIKKI asiat palvelevat oppimiselementteinä.
 
Ei ole huonoa. Ei ole väärää. On vain oppimista. Oppimista rakastamaan. Oppimista, mikä parantaa teitä. Oppiminen vaatii kumpaakin puolta, jotta voitte tutkia, päättää ja erottaa, mikä parantaa teitä ja mikä ei. Olette planeetalla kohdassa, mihin teidän on kiinnitettävä huomiota, kun asiat ovat melko epätasapainossa kumulatiivisten vanhojen valintojenne vuoksi.
 
Teidän on katsottava ja opittava. Sen tuomitseminen, mitä on ollut, ei palvele teitä. Mutta sallikaa itsenne kaikin mokomin herätä syvempiin totuuksiin siitä, mikä palvelee teitä ja mikä ei. Mikä tulee pelosta ja mitä inspiroi rakkaus? Mikä sallii teidän hyväksyä itsenne yksilöiksi, jotka ovat kaikki täydellisellä polulla oman sielumatkansa kannalta? Ja tämä kehittyvä perspektiivi sallii teidän luonnostaan ajatella hyväksyen toisten henkilökohtaisia valintoja ja polkuja.
 
Tämä on oppimisenne elintärkeä vaihe ja olette alkaneet katsoa tavoilla, joita ei ole ollut aiemmissa vaiheissa. Katsokaa jatkuvasti myötätuntoisesti kaikkea, mitä on ollut. Oppikaa ymmärtämään, mitä kukin osa on opettanut teille - älkää tavanomaisesti tuomitko mitään osaa.
 
Tämä antaa teidän valmistautua astumaan sydämen keskikohtaan, mihin voidaan astua vain neutraalina.
 
Ja niin jatkatte sisäistäen seitsemännen chakran liikkumista ensimmäiseen chakraan ja sitä jatkuu vuosia ja vuosia. Tämä silta on vasta alkanut kehittyäkseen sielutietoisuuden inspiroimana.
 
Ja nyt 2014 valmistaudutte lisäämään toisen sillan. Tämä on korkeampien tietoisuustasojen liittämistä alempaan itseen enemmän, mitä olette tietäneet.
 
Silta mikä alkaa 2014, siirtää energiaa kuudennesta chakrasta toiseen chakraan.
 
Tämä on vuoden 2014 fokus. Toinen chakra on suhdechakra. Tässä tarkoitetaan suhdettanne kaikkiin asioihin. Suhteenne alkavat suhteesta itseen, kun koko elämä on pelkää heijastusta siitä suhteesta, mikä teillä on itsenne kanssa.
 
Toistamme tämän uudestaan. KOKO elämä on heijastusta siitä suhteesta, mikä teillä on itsenne kanssa. Ja niinpä valmistautuessanne siirtymään tähän uuteen elämänvaiheeseenne, tulee selvemmäksi, miten elintärkeää on tutustua itsenne sisältä ulospäin.
 
Jos teillä ei ole tietoista suhdetta itseenne, se merkitsee, että teillä on tavanomainen ja tiedostamaton suhde itseenne ja sitä elämänne heijastaa jatkuvasti.
 
Teidän on aika herätä. Teidän on aika ottaa suurempi vastuu omasta elämästänne, elämistä ympärillänne ja planeetasta kokonaisuutena. Jos ette ota, luodun epätasapainon kumuloituminen jatkuu suurempana epätasapainona maailmassa ympärillänne.
 
Parantaminen alkaa kotoa, tietoisuuden keskipisteestä, mikä alkaa kehittää sydämen ominaisuuksia ja soveltaa niitä ensin itseenne. Vasta sitten siirrytte pois alemman itsen kaksinaisuudesta, pelosta ja erillisyydestä ja sen rajoituksista.
 
Kuten te jotka olette alkaneet tehdä tätä sisäistä työtä tietoisesti, tiedätte jo, että mitä enemmän vastaatte kutsuun ja hoivaatte itseänne, sitä enemmän sallitte rakkauden ja tuen virrata maailmasta ympärillänne. Elämänne muuttuu ja alatte kokea intiimiyttä elämän kanssa, mikä - kuten aina - heijastuu intiimiydestä, minkä luotte itsenne kanssa.
 
Te jotka ette ole aloittaneet tuota sisäistä työtä, alatte vasta kiinnittää huomiota siihen, että etsitte syvimmässä itsessänne rakkautta enemmän kuin mitään muuta. Rakkautta, turvallisuutta ja sen tunnustamista, että teillä on merkitystä.
 
Ette ole ymmärtäneet, että olette enimmäkseen vain välittäneet itsen pelon ja häpeän sukupolvelta toiselle. Kaikki perustuu myytteihin lapsesta, jota eivät ole rakastaneet täysin toiset haavoittuneet aikuiset lapset, jotka kantavat samoja rajoituksia. Ja tämä tarkoittaa teitä.
 
Ja näin teidän on alettava jostain ja viisain paikka aloittaa on ajatella, että oppituntinne ovat olleet täydellisiä ja opettaneet teille, mikä EI TOIMI, ja kannustaneet teitä tekemään uusia valintoja oppien toisiltanne, mikä TOIMII. Ja tämä tuo teidät aina takaisin RAKKAUTEEN. Oppikaa valitsemaan rakkaus, mistä tiedätte hyvin vähän olemuksenne aiemmassa potentiaalissa.
 
Mutta älkää tuomitko sitä, missä olette oppimiskäyrällä. Ilmestykää vain paikalla ja aloittakaa. Tulette parhaimmaksi siinä, mitä harjoittelette eniten.
 
Esitelläänpä, mitä tarkoitamme sillalla kuudennesta chakrasta toiseen. Annamme yksityiskohtaisia lisäohjeita kuukausittaisissa sääraporteissa.
 
Ratkaiseva asia on, että tämä on sielusuunnitelman ensivinkkien liikkumista, jotta kukin yksilö voi aloittaa. Se alkaa teidän jokaisen tunnekehon parantamisella.
 
Pääsyy on, että parantuneesta tunnekehosta tulee sielun kulkuneuvo. Sielu on rakkauden KOKEMISEN maailma. Ja kokemusperäiset mahdollisuutenne alkavat tunnekehosta.
 
Tämä on ollut yksi elämänne väärinymmärretyimmistä ja vähiten integroiduista osista. Siinä olette keskittyneet eniten häpeäänne ja pelkoonne. Ja näin teillä on maailma, mikä pelkää tunteita ja olettaa, että ne vain pohjustavat teille lisää häpeää, pelkoa, nöyryytystä ja loukkauksia.
 
Tämäkään ei ole syvin totuus, mutta sitä teidän täytyy alkaa katsoa. Sieluenergia alkaa liikkua korkeammalta alaspäin kehossanne uudella tavalla 2014.
 
Se alkaa aiheuttaa enemmän energialiikettä, mikä innostaa suurempaan tasapainoon. Tämä voi tapahtua vain teidän, aikuisten, kanssa, jotka ilmestyvät esiin toimimaan ja sallimaan liikkeen.
 
Tämä on suuri haaste. Oletteko valmis kasvamaan aikuispotentiaaliinne? Sen tekemiseksi tarvitsette selkeää informaatiota (koulutusta) ja työkaluja, jotka sallivat teidän hoivata tunnekehoa. Huomaatte, ettei tämä ole teille aikuisena mitenkään uhka.
 
Ja jos te ETTE katso ja toimi, jäätte romahdukseen, mikä on tyypillinen aiempien oppimisvaiheiden keski-iässä.
 
Etsikää siis opettajia ja työkaluja tunnekehon suoraan hoivaamiseen. Se on tärkein asia, mitä voitte tehdä elämässänne tässä vaiheessa. Ja tietäkää, että te ette ole yksin pelkotunteissa. Tämä vie teidät primitiivisimpiin "alkujälkiin" limbisessä selviytymisjärjestelmässä.
 
Ja kuitenkin on aika toimia. Teitä tuetaan energeettisesti kasvamaan selviytymispelon läpi, kun teistä tulee koulutettuja ja voimaantuneita tunneaikuisia planeetalla. Tämä on suurinta palvelua, mitä voitte mitenkään antaa, jos etsitte edelleen hyödyllistä tarkoitusta.
 
Rakastakaa ja hoivatkaa itseänne tunteellisesti. Oppikaa, miten vapautetaan ja selvitetään haavoittunut tunnekeho neutraaliin, turvalliseen, luottavaiseen ja itseä arvostavaan tilaan. Se on upea aloituskohta.
 
Ja kun energiat liikkuvat kuudennesta chakrasta alaspäin ankkuroimaan siltaa toiseen chakraan, se käy läpi kolme päävaihetta vuoden aikana.
 
Ensimmäinen neljän kuukauden vaihe on esittely ja haaste elämänne vanhalle selviytymismallille. Toinen neljä kuukautta on aikaa neuvotella ja oppia, MITEN sovelletaan tarvittavia työkaluja kaikkeen, mitä löydätte neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Ja viimeiset neljä kuukautta ovat INTEGROINTI ja läpimurto.
 
Pitäkää mielessä, että tämä on voimakkainta mahdollisuusaikaa, minkä olette koskaan tunteneet tällä planeetalla. Teitä tuetaan energeettisesti kaikissa näissä heräämisissä. Mutta kuten aina, kaikki riippuu teistä ja vapaasta tahdostanne.
 
Kannustamme teitä kaikella rakkaudellamme ilmestymään esiin ja oppimaan askel kerrallaan, MITEN rakastetaan ja tuetaan itseään ja sitten toisia, alkaen tänä vuonna kaksinaisuuskonfliktin parantamisesta tunnekehostanne. Tämä on suora silta sieluun.
 
Tunnette paljon aktivoitumista päässä, sydämessä ja alakehossa, kun jokaista vaihetta kannustetaan energeettisesti avaamaan ja päästämään tämä uusi sielusilta todellisuuteenne.
 
Näette suurta parantumisen nopeutumista niillä, jotka toimivat, ja myös toisten valintojen luontaista heijastusta. Silloin kun laukaistaan pelkoa ja vastustusta, mikä on oleellinen osa parantumisprosessia, näette pelkoa ja reaktioita esiintyvän myös kaikkialla ympärillänne.
 
Maailman näyttämölle heijastetaan paljon konfliktia, kun vastustuksella ja pelkotunteilla on taipumusta aiheuttaa sellaisia voimakkaita selviytymisreaktioita.
 
Silloin kun valitsette reagoinnin, esittämisen ja suuremman välttelemisen, näette suurempaa romahdusta. Tämä on pakottavampaa kuin koskaan, myös vaikutuksessa fyysiseen kehoonne.
 
Syvempi totuus on, että kehonne yrittää vain näyttää, missä olette epätasapainossa. Ja näin tunnette kipua ja painetta siellä, minne teidän täytyy katsoa, missä toimia, hoivata ja ratkaista.
 
Tämä on yleiskatsaus siitä, mitä voitte odottaa 2014. Ja kun hyvästelemme teidät iloisesti, muistutamme teitä, kuten aina, muistamaan toistenne rakastamisen.
 
Gabriel
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >