HomeViestejäMichelle Eloff1.10.2010 - 10:10 Avainpäiväaktivointi

1.10.2010 - 10:10 Avainpäiväaktivointi

10:10 AVAINPÄIVÄAKTIVOINTI

Kuthumi-Agrippaa kanavoinut Michelle Eloff (thelightweaver.org)
1.10.2010 Johannesburg, Etelä-Afrikka
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Olen Kuthumi-Agrippa ja tulen rakkauden ja viisauden säteillä tervehtimään teitä tällä kertaa ja tuomaan teille siirtymän, itsetutkiskelun, järjestyksen ja kurinalaisuuden siunauksia. Tervehdys, rakkaat ystävät.

Suuri ilo ja mielihyvä sydämessämme saamme kokoontua kanssanne tänään, kun pidämme teitä tiukasti Kristuksen sydämessä ja turvallisesti Jumalan kämmenillä.

Maailmanne käy edelleen läpi voimakkaita muutoksia, jotka ovat parhaillaan menossa. Näiden muutosten joka taso tarjoaa syvällisiä tilaisuuksia käsittää, että itsen syvemmät puolet kutsuvat tietoista mieltä kiinnittämään huomiota, heräämään ja reagoimaan nopeutumiseen sisäisessä ja ulkoisessa elämässä. Ylösnousemusaallot tarjoavat yksilöille tilaisuusikkunan astua voimakkaisiin yhdistymisenergioihin, jotka synnyttävät järjestykseen ja kurinalaisuuteen johtavaa transformaatiota. Kurinalaisuus josta puhumme, ei rajoitu jonkin kurinalaisen rutiinin harjoittamiseen päivittäin. Kyse on myös kurinalaisuudesta, että totuuden, rakkauden, valon ja viisauden lakeja käytetään kaikkeen, mitä teette. Nämä harjoitukset jotka opettavat ykseyttä, ovat osa vihkimyksiä, joita jokainen teistä käy läpi. Tämän ylösnousemusaallon myötä 10.10. jokaista teitä pyydetään astumaan henkilökohtaisen voimanne uudelle tasolle ja vahvistamaan sitä sisäistä auktoriteettia, jonka olette alkaneet tuntea lähimenneisyydessä.

Sisäisen auktoriteetin hyväksymisprosessi ei ole helppo tie, sillä se vaatii teitä olemaan rehellinen itsellenne, olemaan avoin ja hyväksymään jokaisen osanne, mikä haastaa teidät ja sabotoi teitä. Joka kerta kuin puratte syvemmän tason tietoisuudestanne ja tulette tietoiseksi siitä, mikä motivoi puhettanne, ajatuksianne ja tekojanne, ja teistä tulee enemmän itsenne. Tämä on erittäin tärkeä työkalu sen ymmärtämisessä, että aitona sieluna oleminen merkitsee, että kaikki naamiot pudotetaan, kaikki viitat jätetään taakse ja seisotte paljaassa totuudessa.

Useimmat ihmiset eivät ymmärrä, mitä totuus on. Heidän elämänsä perustuu yksinkertaisiin totuuksiin, joita he näkevät ja kokevat maailmassa ympärillään ja jotka yhteiskunta on ottanut käyttöön sääntöinä, lakeina ja määräyksinä - tietämättä, että se mikä motivoi noita lakeja, sääntöjä ja määräyksiä, ei perustu totuuteen. Itse asiassa valtaosa yhteiskunnan uskomusjärjestelmistä perustuu valheellisiin identiteetteihin ja valheellisiin käsityksiin ja nämä väärinkäsitykset ovat saaneet ihmiset vieraantumaan suuresta osasta elämäänsä.

Sisäinen auktoriteetti auttaa teitä yhdistymään henkilökohtaisen rohkeutenne ja voimanne syvempiin resursseihin. Nämä resurssit innostavat teitä ottamaan askelia, joita ette ennen olisi edes harkinneet. Itse asiassa ne innostavat teitä ottamaan riskejä, jotka ovat tärkeitä, sillä näin tekemällä työnnätte henkilökohtaisia rajojanne ja kehitätte näin suurempaa itsekunnioitusta. Pysymällä omahyväisenä ja jumissa mukavuusalueella juuri mikään ei muutu. On usein sanottu, että kenenkään on typerää jatkaa samaa käyttäytymistä odottaen eri lopputulosta. Itse asiassa on suorastaan naurettavaa edes puntaroida sellaista ajatusta tai että sellainen idea voisi olla totta. Tällä tarkoitan samojen mallien toistamista ja erilaisen lopputuloksen odottamista.

Viime aikoina olemme vaatineet, että teidän on siirryttävä eteenpäin, että teidän on syleiltävä elämäänne syvemmän tason rohkeudella, motivaatiolla, armolla ja pokalla. Siksi näette, että sillan rakentaminen kuiluun vanhan ja uuden maailman välille ei ole niin pelottavaa, kuin alun perin kuvittelitte. Vaatii sisua, vaatii sellaista kummallista, villiä, omalaatuista ja sekopäätä sielua kuin te rikkomaan tuota maaperää, tasoittamaan sitä siinä määrin, että toiset voivat nähdä, mitä heidän mukavuusalueensa rajojen, heidän rajoittavien totuuksiensa maailman ulkopuolella on.

Totuutenne voi olla erilainen kuin toisten. Kuitenkin kollektiivinen totuus siitä, miten elämänne on muuttumassa, seuraa samanlaista lankaa. Kukaan ei voi kieltää, että elämänmatka on muuttumassa tällä hetkellä. Transformaatio on avaintekijä kaikessa, mitä on tehty. Tämä koskettaa jokaista elämän puolta, jokaista elämän ulottuvuutta ja tuleva ylösnousemusaalto tuo mukanaan valovoimaa, mikä hajottaa lisää esteitä, huuhtoo pois paljon vanhaa jätettä. Se kantaa monia harjallaan ja toisista voi tuntua, että heidät ikään kuin pyyhkäistään pois tietämättä, mihin suuntaan he ovat matkalla. Jotkut voivat tuntea ikään kuin hukkuvansa ja toiset ulvovat ilosta, koska he rakastavat hurjaa menoa. Riippumatta siitä, miten muutos koetaan, muutos on tulossa ja muutos on tulosta siitä, mitä tulee esiin nyt.

Muinaisia viisausperinteitä on tulossa pintaan ja paljon siitä hajoaa, minkä moderni aika on hakannut kiveen totuudeksi ainoana tapana elää. Monet järjestelmät joihin moderni yhteiskunta nojaa raskaasti, kaatuvat myös. Tämä on välttämätöntä, jotta elämä yksinkertaistuisi suuresti. Yksinkertaisuus on avain sisäiseen rauhaan ja vapauteen. Maailmastanne on nimittäin tullut monimutkaisempi kaikkien ulkoisten häiriötekijöiden/ajanvietteiden tuloksena. Nämä ovat vieneet teitä kauemmas ja kauemmas hengestä, elämänmatkan henkisestä prosessista ja ilman henkistä prosessia muu elämä jää tyhjäksi suurelta osin. Siksi tämä matka on tehtävä, jotta ihmiset yhdistyisivät elämän intohimoon, saisivat vastauksen kysymyksiinsä "kuka olen?", "mitä teen täällä?" ja "mikä on tarkoitukseni?".

Ketään ei ole vapautettu, kenelläkään ei ole tekosyytä eikä kenellekään annata VIP-korttia korkeampiin ulottuvuuksiin, missä ylösnousseet mestarit asuvat tai missä korkeampi älykkyys on - teidän täytyy ansaita oma lippunne. Nyt edessänne on aika, jolloin kukin teistä saa suuremman palkinnon ponnistuksistanne ja vaikka haasteet voivat toisinaan vaikuttaa suuremmilta tai intensiivisemmiltä, palkkiot ovat aina sen arvoisia. Kannattako teidän tehdä se, mitä vaaditaan haasteidenne voittamiseen? Oletteko todella valmis jäämään mukavuusalueelle vain, koska se on turvallinen paikka ettekä halua uskaltautua tuntemattomaan? Kenenkään joka kieltäytyy astumasta ulos vanhasta itsestään, ei pidä valittaa surkaa osaansa elämässä, erityisesti jos välähdyksiä tulevaisuudesta on paljastettu.

Kaikki valotyöntekijät saavat sanan, viestin, että aika on nyt. Hälytys on lähetetty kaikille, jokaiselle sielulle. Ketään ei ole jätetty ulkopuolelle. Se on täysin eri tarina, kuuntelevatko yksilöt vai eivät. Siksi teidän kaikkien on ymmärrettävä, että muutosaika on täydessä vauhdissa, vuorovesi on kääntynyt, uusi päivä on koittanut ja todistatte suurinta muutosta maan henkisessä historiassa. Koette valon yhdistyvän pyhien totuusmaailmojen muinaisperinteiden välillä. Tämä yhdistyy moderniin maailmaan, jossa itä ja länsi kohtaavat, kun sisäinen ja ulkoinen maailma törmää yhteen monilla tasoilla. Tämä yhteentörmäys johtaa kuitenkin syvällisiin yhteyksiin, jos ihmiset ovat valmiita luopumaan alemmasta egostaan, toisin sanoen pelkoon perustuvista motiiveistaan ja heijastuksistaan, ja ottamaan vastuun elämästä ja ratsastamaan aalloilla, kulkemaan elämänvirran mukana.

En voi korostaa liikaa, miten tärkeää jokaisen on herätä, nähdä, että tämä ns. "mikä-mikä-maa" missä jotkut ihmiset väittävät elävänsä, ei ole sitä. Tämä on katkeamispiste, tämä on aikaa, jolloin kriittisen massan heilahdus juurtuu tietoisuuden suurempiin verkkoihin. Minä, Kuthumi-Agrippa, seison edessänne ja muistutan teille, että jokainen teistä joka kuulee sanani nyt, on ilmaissut aikomuksen, että haluatte ylösnousta. Kutsuitte henkeä vapauttaman teidät, vapauttamaan mielenne, vapauttamaan sydämenne, parantamaan teidät, vapauttamaan teidät kurjuudestanne, tuskastanne ja kärsimyksestänne, mutta emme tee tätä työtä puolestanne. Se on puhtaasti teidän vastuullanne.

Olemme kuitenkin kanssanne tien jokaisella askeleella, olemme rinnallanne jokaisella sydämen sykkeellänne. Teitä pusketaan nyt luottamaamaan enemmän kuin koskaan ennen, ottamaan vastaan elämänlähde tavoilla, joita ette ole koskaan uneksinet mahdolliseksi. Itse asiassa hämmästyttävästä ja naurettavasta tulee nyt elämänne teema, mutta älkää koskaan unohtako käytännön elämää, olla maadoittuneena kehoonne, toimia puheidenne mukaisesti ja johtaa esimerkillä. Teillä ei voi olla vain älyllistä tietoa - toteuttamatta sitä käytännössä, mitä olette oppineet teoriassa. Teoria ei merkitse mitään, teot puhuvat kovempaa kuin sanat.

Isä/Äiti Jumalan silmät eivät koskaan nuku. Tämä tunnetaan omatuntonanne joissain tapauksissa - osananne joka valvoo, tarkkailee, tietää kaiken, mitä teette ja olette tekemättä, joka on tietoinen kaikesta, minkä kiellätte ja torjutte, jokaisesta tekosyystänne. Nyt on aika siirtää sivuun tekosyyt, astua ulos kieltämisestä, ottaa askel kerrallaan, päivä kerrallaan ja tehdä kaikki eri tavalla siinä, missä haluatte muutosta.

Antakaa minun muistuttaa teille, että valinta on hyvin pieni osa muutosyhtälöä. Jokainen puhuu valintojen tekemisestä, vapaasta tahdosta, halusta muuttua. Valitseminen on ensimmäinen askel. Se mitä sen jälkeen tulee, määrää, tapahtuuko muutosta vai ei, mikä perustuu toimiinne ja laittaa toimeen tekemänne valinnat. Ja jos jossain kohtaa horjutte, älkää antako periksi - Roomaa ei rakennettu päivässä (anteeksi tämän esimerkin käyttäminen, mutta se on totta). Kun koette taantuman tai horjutte, pysähtykää, tunnustakaa, mitä tapahtuu, ja palatkaa ohjelmaan. Luovuttaminen yhden virheen jälkeen on lintsaamista. Sinnikkyys saa teidät määränpäähänne ja kaikesta mitä opitte matkan varrella, tulee viisauden työkalu.

Toinen osa tämän ylösnousemusaallon oppituntia ja vihkimystä on siirtyminen pois itsen ja toisten tuomitsemisesta ja kritisoinnista. Teitä kutsutaan seisomaan kosmisten lakien ytimessä. Te jotka olette opiskelleet näitä opetuksia, tiedätte, että on parempi tehdä niin, kuin itse saarnaatte. Muistakaa minun sanoneen, että teoria ei ole mitään ilman toimintaa sen taustalla.

Teitä kutsutaan valon johtajiksi syystä. Viittaan teihin valonkutojina (lightweaver), koska olen päättänyt olla osa tätä yhteisöä, minkä päällikkö minä, Kuthumi-Agrippa, olen. Tämä on luomus, mikä on tullut Kristuksen sydämen kautta, mikä on annettu tehtäväksi minulle ja missä auttavat Maria Magdaleena, Lady Guinevere, Jumalatar Jezebel, Mestari Jeesus, Lordi Soltec ja arkkienkelien solaarijoukkueeni. Teidän kaikkien jotka olette osa valonkutojayhteisöä, on määrä tulla "äärimmäisyysvalotyöntekijöiksi", kuten niin mielellämme kutsumme jokaista teitä. Äärimmäisiä olette siksi, että olette päättäneet ryhtyä äärimmäisiin toimiin saavuttaaksenne totuuden, ilmentääksenne uuden elämän lupauksen ja näyttääksenne toisille, miten se tehdään. Tämä yhteisö luotiin hyvin erityistarkoituksella ja hyvin selkeällä suunnitelmalla ja jokainen ihminen, joka yhdistyy tähän suunnitelmaan, osuu äärimmäisyysvalontyöntekijäluokkaan.

Minä, Kuthumi-Agrippa, Kuthumi-Agrippa-energiamuodossani johdan tietä mestariopettajana, jonka kautta nämä energiat tulevat. Maria Magdaleena ylläpitää näiden energioiden jumalaista feminiiniprinsiippiä ja jokainen teistä ylösnousee pyhää spiraalia saavuttaakseen rakkauden ja viisauden huipun, joka perustuu tekemiinne valintoihin. Jokainen teistä on vapaa siirtymään eri suuntaan koska tahansa niin päätätte. Ketään teistä ei ole sidottu tähän suunnitelmaan, olette vapaita sieluja, valon viestintuojia, jotka liittyvät yhteen levittämään valon, rakkauden ja viisauden sanaa.

Luotamme, että tämän kulkuneuvon kautta useammat lisää löytävät oman totuutensa sisäisen ulottuvuuden, sisäisen rauhan ytimen ja sisäisen auktoriteetin, mikä laajentaa sitä horisonttia, joka kuvaa aidon sielun suunnitelman luonnetta ja olemusta. Tämä on tämän avainpäiväaktivoinnin teema ja tämän ylösnousemusaallon tuoma energia. Teitä kaikkia kutsutaan palvelemaan uudella tavalla. Teille annetaan tilaisuus vastata syvemmällä tasolla kykyynne reagoida elämään. Siksi teille annetaan laajempi tilaisuus ottaa enemmän vastuuta ollaksenne valomajakka, muutoskatalyytti.

Oletko valmis jatkamaan kulkemista rinnallamme aidon sielun polkua? Oletko valmis tekemään sellaista, mitä et ole koskaan ennen tehnyt, kokeaksesi muutosta ennen kokemattomilla tavoilla? Oletko valmis rikkomaan mukavuusalasi muotin? Haluatko syvemmän yhteyden itseen ja Isä/Äiti Jumalaan ja kaikkiin muihin Äiti/Isä Jumalan osiin? Nouse sitten ylös, ole kypsä ja realistinen elämästä eli katso "elämän ruutua" silmiin ja myönnä itsellesi, missä on totuus ja missä on harhaa. Luovu ratkaisujen tekosyistä. Luovu itsesi tiedostamisen kieltämisestä. Luovu peloistasi ja näet polun avautuvan sinulle.

Tämä ylösnousemusaalto avaa polun teille. Teitä kutsutaan Suuren keskusauringon energian ytimeen vastaanottamaan uudistavia energioita, uudistamaan sopimuksenne, esim. Valaistumishierarkioiden kanssa. Tämä ylösnousemusaalto antaa teille tilaisuuden astua ylöspäin tai takaisin alas. Jos päätätte astua ylöspäin ja jatkaa kulkemista, tietäkää, että vaatii valtavan määrän sisäistä vahvuutta ja rohkeutta olla uskomatta ulkoiseen maailmaan ja sen sijaan nähdä itsensä. Kun sanomme "nähdä itsensä", emme välttämättä viittaa vain pimeän tai varjopuolenne näkemiseen. Ihmisille on todellisuudessa paljon haastavampaa nähdä kauneutensa, nähdä voimansa ja vahvuutensa. Se vaatii rohkeutta, sillä monet pelkäävät omaa valoaan. Pelkäätte valoa, koska pelkäätte, että te ette ehkä pysty ylläpitämään tuota energiaa. Ette odota pystyvänne säilyttämään tuota virtausta - pelkäätte, että jos saatte vauhtia, niin kaadutte, ja jos menetätte vauhdin hetkeksi, niin … mitä sitten? Katsokaa edelleen eteenpäin.

Tämä on kaikki, mitä olette odottaneet. Tämä on käännekohta elämässänne. Se on käännekohta elämänne jokaisessa osassa maaplaneetalla eikä vain näkyvissä ulottuvuuksissa, vaan myös näkymättömissä ulottuvuuksissa, koska monia ovia, monia ulottuvuusportaaleja avautuu ja ne jotka ovat valmiita todella viemään elämän uuteen tapaan, kokevat toisia ulottuvuuksia. Löydätte nuo ulottuvuusportaalit ja koette asioita, joita olette vain kuvitelleet ja fantasioineet, ja ainoa syy miksi voitte kuvitella ja fantasioida, on, että se on olemassa. Koskaan ei voi kuvitella mitään, mikä ei ole olemassa. Kuitenkin on olemassa myös monia asioita, joita ihmismieli ei vielä ole pystynyt ymmärtämään, ei ole vielä pystynyt kuvitteleman, koska pelivaranne on kapea ja rajoittunut, mutta nyt murtaudutte vapaaksi, työnnytte noiden rajojen taakse, riskeeraatte elämänne - vanhan elämänne uuden hyväksi.

Pelko ja paniikki ovat vanhaa toimintamallia ja vaikka tuntisittekin pelkoa, pääskää sen yli ja tehkää asia joka tapauksessa. Olettehan äärimmäisyysvalotyöntekijöitä vai kuinka? Siksi luotamme, että "saatte hyvänolontunnetta" omien rajojenne työntämisestä, itsenne työntämisestä äärirajoille ja sen näkemisestä, että kun iskette uuteen maaperään ja olette löytäneet tutkimattoman alueen itsestänne, tiedätte, että epäilyksen varjon tuolla puolen nuo syvät, syvät sisäiset tuntemuksenne, tuo ääni syvyyksissänne jonka toisinaan olette kuulleet vihjaavan, miten upea olette ja miten suurenmoinen olette, on totta. Mahtavuutenne ja suurenmoisuutenne paljastaa enemmän elämästä teille, mutta teidän on saatava se tapahtumaan, ja me näytämme teille miten. Vain tulkaa kanssamme, olkaa rohkea, tehkää valintanne ja toimikaa niiden mukaisesti.

Kiitämme jokaista teitä siitä rohkeudesta ja päättäväisyydestä, mitä teiltä on vaatinut päästä siihen, missä nyt olette. Olemme luottavaisia, että jatkatte näin, sillä olette maistaneet aivan liian paljon itseänne perääntyäksenne nyt, palataksenne vanhaan tapaan. Siksi yhdistämme valovoimat ja jatkamme siirtymistä eteenpäin kukistaen pimeyden maailmat, rakastaen ne "kuoliaaksi" ja jättäen valomerkin sinne, minne menemme. Ja kun heitämme nyt hyvästit, jätämme valomerkin sydämeenne, mieleenne, sieluunne ja henkeenne. Älkää koskaan epäilkö hetkeäkään, älkää koskaan pelätkö, sillä te ette ole yksin.

Siunattakoon teitä kaikella, mitä vaaditte eniten tänä aikana, ja paljastukoon elämän loisto eteenne luottamalla, että on muutakin elämää, kuin minkä silmä näkee.

Olen Kuthumi-Agrippa, rakkauden ja viisauden kultaisen säteen chohan. Tervehdin ja siunaan teitä rakkaudessa. Adonai.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >