HomeViestejäMichelle Eloff8.8.2010 - 8:8 kvanttitantra-alkemian uudelleentarkastelua

8.8.2010 - 8:8 kvanttitantra-alkemian uudelleentarkastelua

8:8 KVANTTITANTRA-ALKEMIAN UUDELLEENTARKASTELUA

Maria Magdaleenaa kanavoinut Michelle Eloff (thelightweaver.org)
8.8.2010 Etelä-Afrikka
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Olen Maria Magdaleena. Tervehdin teitä ja toivotan teidät tervetulleiksi valon, totuuden ja rakkauden jumalaiseen seuraan.

Tämä on jatkuvan muutoksen ja niihin energioihin nopean sopeutumisen aikaa, joiden kanssa huomaatte tanssivanne tällä hetkellä ihmiskunnan kriittisessä henkisen evoluution kodassa. Vuorovesi on kääntynyt ja elämän monet puolet paljastavat totuuden asemastaan jokaiselle teille, myös maailmallenne kokonaisuutena. Kaiken sen juuren paljastaminen, mikä on tullut olemaan viime syklien aikana, on erittäin tärkeää, sillä se paljastaa teille, mikä on juurtunut vakaasti ja tietoisesti voimaan ja vahvaan perustaan, ja se mikä ei ole, voidaan sitten kitkeä, muuttaa ja parantaa.

Tämä 8-8-juhla paljastaa jokaiselle teille sen äärettömän Isä/Äiti Jumalan viisauden, mikä loi teidät ja mikä on sisällänne. Hyvin pitkän aikaa tärkeä osa heräämistänne on ollut tunnistaa, että tuo sisäinen viisaus on osanne. Kuitenkaan monet teistä eivät ymmärrä, mitä se merkitsee. Viisaus on totuuden valo, mikä paljastuu, kun on kuljettu alimaailmaan ja koettu tilaisuus tulla syvemmin valaistuneeksi. Nämä tietoisuustasot on punottava yhteen sen uuden verkon synnyttämiseksi, mikä auttaa ihmiskuntaa heräämään täysin totuudelle ja kaiken elämän juurelle ja aidolle alkuperälle.

Kun jokainen teistä löytää elämän todellisen filosofian, mikä motivoi teitä positiivisella lopputuloksella, kasvatte voimassa, jatkatte kasvamista tietoisuudessa ja sisäisestä valostanne tulee kirkkaampi ja se ulottaa heräämisen voimakkaita säteitä elämänne moniin puoliin, joihin vaikutatte ja jotka vaikuttavat teihin.

Valo on kipinä, joka valaisee. Se on energia, joka tuo uuden elämän suudelman siihen, mikä kerran vaikutti kuolleelta ja elottomalta. Siksi tämä tulee jokaiselle teistä auttamaan ns. kuolleiden ja elottomien puolienne henkiin herättämisessä, jotta tämä uusi pyhä aalto, tämä uusi tantravalo voi ilmentyä.

Tantralla on tässä tapauksessa vain vähän tekemistä seksiaktin kanssa. Se liittyy pyhään aaltoon, valon ja viisaan tietoisuuden energioiden yhdistymiseen, jotta voidaan sulattaa nämä tietoisuuden voimakkaat lähteet yhteen valokehon kanssa, mikä yhdistyy kehonne kanssa. Jokainen askel itsensä voimaannuttamisen polulla otetaan, jotta kollektiivi saavuttaa uuden sisäisen oivalluspisteen liittyen matkaan, joka on tehty tähän mennessä.

Kun nämä uudelleenarviointiprosessit ovat tapahtuneet, ollaan voimakkaampia tekemään informoituja päätöksiä siirtymiseksi eteenpäin ja tulemiseksi tämän pyhän aallon osaksi - säikeeksi, joka punoo tämän uuden tietoisuuspeiton yhteen ja siitä tulee myös mukava viitta niille, jotka etsivät valoa omassa pimeydessään.

Jokainen teistä on Isä/Äiti Jumalan valon ja äärettömän viisauden viestintuoja ja tänään teitä pyydetään heräämään ja tunnistamaan, miten teidän täytyy tässä kohtaa elämässänne määritellä ja keksiä itsenne uudestaan uudella tasolla. Tämä johtaa syvempään sidokseen suhteessa itseenne ja muuhun elämään.

Itsensä uudelleen määritteleminen ja keksiminen vaatii vetäytymis- ja itsetutkiskelujaksoa, jotta voitte todella ymmärtää, mikä motivoi teitä syvemmällä tasolla. Kuitenkin koska monet näistä energioista ovat alitajunnassa ja tiedostamattomassa, on tärkeää, että te ette arvioi uudelleen nykyidentiteettinne näkökulmasta, vaan yritätte arvioida korkeammasta, kaikkea rakastavasta viisaasta itsestänne, aidosta itsestänne, osastanne, mikä kutsuu teitä noustakseen sisältä ja tullakseen ikuiseksi hengeksi, mistä synnyitte.

Jos totuus tulee tunnetuksi, olette kaikki osa tantran pyhää geometrista voimaa. Multiversaali energiajärjestelmä tunkeutuu tietoisuuteenne tällä hetkellä. Tämä tuodaan elämään sen kautta, että "koko kaikkeus" on pysäyttänyt kaiken, mikä tällä hetkellä pahentaa negatiivisia pelkoja ja tätä hetkeä varten se ulottaa teihin vain sitä, mikä ilmentää valoa, mikä ilmentää totuutta, vapautta ja valaistumista.

Luottamus on avaintekijä näihin uusiin energioihin yhdistyessä ja kyvyssä ymmärtää, miten tämä uusi tietoisuustaso voi auttaa teitä määrittelemään ja keksimään itsenne uudestaan. Jokaisen aktivoinnin tarkoitus on näyttää teille, että olette enemmän, mitä alun perin ajattelitte olevanne. Jokaisen aktivoivamme valoprojektin tarkoitus on levittää energiaa tiedostamattoman ja alitajunnan syvempiin ulottuvuuksiin ja laajentaa niitä energioita yhteiskunnan luomien rajojen yli.

Nyt energia on nopeutunut. Se on nostettu toiselle tunkeutumistasolle, jotta jokainen teistä voi alkaa ymmärtää ja oivaltaa sen, mikä ei enää palvele teitä. Monta vuotta olemme puhuneet siitä, mikä ei enää palvele teitä. Jotkut ovat sanoneet, etteivät he tiedä, mikä ei enää palvele heitä. Siksi selitämme, että kyse on itse asiassa hyvin yksinkertaisesta prosessista. Jokainen elämänne puoli mikä ei virtaa tasaisesti, jokainen elämänne puoli mikä on haastava, sisältää avaimen siihen, mikä tässä nimenomaisessa tietoisuuspuolessa ei enää palvele teitä. Siksi on aika arvioida uudelleen uskomusjärjestelmänne, asenteenne ja filosofianne elämässä löytääksenne totuuden, mikä todella motivoi teitä. Joskus totuus mikä todella motivoi teitä, voi aivan hyvin olla harhaa, mutta silloin kun se tunnistetaan harhaksi, se avaa teille oven uuteen valaistumistilaisuuteen ja näin syvemmän ja realistisemman filosofian synnyttämiseen suhteessa siihen, miten Isä/Äiti Jumala on vuorovaikutuksessa kanssanne eri luonnon rakenteiden kautta.

Alkemia on tärkeä osa ihmistietoisuuden transformointia. Kaikkia ei ole kuitenkaan suunniteltu alkemistiksi, maagikoksi, velhoksi, noidaksi, parantajaksi jne., jne. siinä kapasiteetissa, mitä kuvittelette sen tällä hetkellä olevan. Totuus on, että alkemiaprosessi kehittyy aina jokaisella teistä, jokaisessa elämänne puolessa ja nyt teidän kaikkien on tullut aika vaatia uudestisyntymää, vaatia valaistumista, kutsua suojelusenkeleitänne paljastamaan teille seuraavan askeleen, mikä teidän täytyy nyt ottaa kokeaksenne tuon voimakkaan alkemiaprosessin, mikä muuntaa tietoisuutenne tiheät perusosat kultaiseksi tietoisuudeksi, jumalaiseksi valoksi ja viisaudeksi.

Tämä on transformaatioprosessinne kaunis ja aistillinen puoli. Koska se vie teidät syvemmälle sisäänne, se tuo teidät lähemmäs totuutta siitä, kuka olette, ja tukee teitä tunnistamaan ne osanne, mitkä torjuitte kehitysvuosina, osat mitkä ovat hyvin, hyvin kallisarvoisia teille. Vaikka on tapahtunut vieraantumista, nyt on tilaisuus yhdistyä taas elämän kanssa, yhdistyä noihin jumalaisiin osiin ja ymmärtää, että on suurempi energia, joka näyttää teille, että tällä kertaa velvollisuutenne on kysyä itseltänne, mitä kunnia/arvostussääntönne ovat, mikä henkilökohtainen totuutenne on ja onko jonkin noista kunniasäännöistänne vanhentunut.

Tämä on aikaa saada uutta energiaa, selkeyttä ja näkökulmaa. Se on myös tilaisuus yhdistyä Isä/Äiti Jumalan voiman kanssa syvemmällä ja tyydyttävämmällä tavalla. Koska ihmiskunta on eronnut hyvin syvällä tasolla Isä/Äiti Jumalan totuudesta, nyt on tullut aika synnyttää, muodostaa todellinen yhteys uusien aineen järjestelmien kautta, mitkä antavat tietoisuutenne luottaa siihen, että tämä ylimmäinen voima on rakastava, omistautunut herättämisellenne ja tienne löytämiselle takaisin kotiin.

Moderni maailma on jakanut monia muinaisopetuksia ilman totuuden suuria osia. Monet teistä ovat tunteneet tämän olevan totta ja olette tehneet jo omaa etsintäänne totuuden löytämiseksi ja tämän päivän (8.8.) käännekohta tuo voimakkaan ja valaisevamman "kotiutuslaitteen". Tämä "kotiutuslaite" on magneettisyke, mikä puhuu syvimmille osillenne muistuttaen, että nyt on kutsu käynyt, kutsu ottaa vakaasti totuuden miekkanne ja leikata niiden tiheiden ja sankkojen metsien läpi, mitkä estävät teitä näkemästä maailmanne toista puolta ja uskaltautumasta tähän uuteen maailmaan löytämään sen, mikä tähän saakka on ollut piilossa silmiltänne ja sydämeltänne.

Sydän on itse asiassa se "kotiutuslaite", josta puhumme, ja energiat joita tulee Koko kaikkeudesta, herättävät kaikkien ihmisten sydämen ymmärtämään, että Isä Jumalan luonto on se jumalainen luonto, joka tukee ja antaa elämäänne hoivaavia lähteitä. Tämä energia on syvempää tietoisuutta siitä ravinnosta/ylläpidosta, mitä teille on tulossa, ja miten yhdistyä tuohon voimaan, miten käyttää sitä ja miten määritellä ja keksiä itsenne uudelleen siitä.

Yhdistyminen mitä koette näiden elämänne puolien kanssa, avaa silmänne uudella tavalla. Se näyttää luonnon puolia, joita ette ole ennen nähneet tai kenties olette nähneet, mutta ette ole havainneet niitä tavalla, millä ne oli tarkoitettu havaittavaksi. Havaintojanne on värittänyt kaikki, mitä olette kokeneet elämässänne, ja nyt tämä pyhä kvanttitantraenergia auttaa kaikkia teitä ymmärtämään sen, mitä ei voi määritellä, ymmärtämään sen, mitä ei voisi koskaan keksiä uudelleen, koska sen totuus on vakaa ja vankka. Se on luomisen ydin, ydin sisällänne mitä nyt etsitte, ydin mikä tuo sisäisen tasapainon, jota olette etsineet monta, monta vuotta.

Luottaminen siihen, että Jumalana ja Jumalattarena tunnetut voimat on todella olemassa ja mahdollistamassa teidän kohoamisenne kohtalonne ja karmanne yläpuolelle, voi olla joskus vaikeaa, erityisesti kun kohdataan haasteita, jotka haastavat oman totuuden ja filosofiat. Nuo totuudet ja filosofiat ovat tulleet tähän muutoskohtaan, koska kyse on planeetan muutoksesta. Se on jotain, mikä muuttaa monia tietoisuusjärjestelmiä, ei vain teillä, vaan jokaisella elämän valtakunnalla planeetallanne. Tämä on aikaa, jolloin modernin maailman täytyy yhdistyä taas Jumalan kanssa muistaakseen, että Jumala on todella olemassa ja että Jumala josta puhumme, ei ole se, josta monille on opetettu uskonnon opetuksissa, tiukoissa kulttuurijärjestelmissä, mitkä edustavat vain yhtä polkua vapauteen, parantumiseen ja vapautumiseen tästä fyysisestä muodosta, jota kutsutaan ihmiskehoksi.

Yksi syy miksi maailmassanne on niin paljon pimeyttä, on, että hyvin monet ovat unohtaneet rakkausalkuperän, hyvin monet ovat unohtaneet, että Isä Jumala on kaikkivaltias olemus, joka synnyttää jumalaisia tapoja nousta sen yläpuolelle, mikä haastaa teidät yksilöinä, mutta myös koko maailman. Niinpä kutsumme teitä tulemaan kanssamme, uskaltautumaan tuntemattomaan, tulemaan pyhäksi säikeeksi, joka kutoo valonne yhteen luoden tämän upean energiapeiton, joka kietoo sisäänsä kaikki, jotka ovat valmiita ja halukkaita avaamaan sydämensä itselleen ja löytämään totuudet, jotka ovat tähän saakka jääneet piiloon. Kun nämä kätketyt puolet löydetään, tapahtuu kollektiivinen itsenne uudelleenmäärittely ja -keksimisprosessi, mikä johtaa muutokseen kaikessa, mitä haluatte kokea ja miksi tulla.

Nämä muutokset eivät ole helppoja, ne ovat usein täynnä haasteita. Tietäkää kuitenkin, että se nopea tahti millä nämä haasteet tuovat teidät totuuteen, on itsessään lahja. Siksi kyse ei ole pitkitetystä prosessista, jolloin on jatkuvasti käsiteltävä taisteluja ja käytävä sotaa itsenne tai maailman kanssa. Kyse on kohdasta, missä yksilöt löytävät tasapainon ja rauhan laajentaakseen sen ulkoiseen maailmaan, jotta rauha ja tasapaino voidaan palauttaa ulkoiseen maailmaan, minkä osa olette. Älkää siksi aliarvioiko koskaan tärkeää roolia, mitä esitätte, älkää epäilkö koskaan, ettei parantumisprosessinne tue sitä jumalaista valaistumisprosessia, mikä muistuttaa ihmisiä heidän lähteestään ja yhteydestään Jumalaan, luontoon ja toisiinsa.

Tantra on jumalaista energiaa, joka puhuu kaikille chakroillenne käynnistäen voimakkaita valaistumissäteitä. Kun nämä säteet laajentuvat lävitsenne, ne tunkeutuvat harhamatriisiin ja hajottavat virheellisyyksiä, jotka ovat hallinneet elämäänne ja jotka hallitsevat monien ihmisten elämää tänä ajankohtana. Parantumisenne ja heräämisenne mikä tapahtui menneisyydessä, on valmistellut tietä toisten seurattavaksi, ja koska monet ovat päättäneet seurata, teidän on nyt aika johtaa lisää, johtaa yksilöjä tuntemattomiin maailmoihin löytämään ne monet aarteet, jotka ovat odottaneet paluutanne. Nämä aarteet ovat täynnä monia työkaluja, jotka tukevat edelleen itsenne tunnistamisen valaistumisprosessia. Siksi uudelleenmäärittely ja -keksimisenergia voi ulottua sosiaalisten verkostojen jokaiseen osaan sivilisaatiossa sekä luonnollisempiin sivilisaatiojärjestelmiin, mikä tuo pyhälle avioliitolle tilaisuuden astua Äiti Maan kehon pyhiin luoliin, joissa valaistumiskoodeja pidetään.

Tämän 8:8-aktivoinnin myötä avautuu 24 valoportaalia vastaanottamaan uusia ja voimistuneita siunauksia ylimmältä voimalta - Isä Jumalalta. Nämä valoportaalit laajentavat nämä säteet teihin jokaiseen tunkeutuen DNA:nne 12 säikeeseen ja loistaen valoa eri tietoisuuspoluille, joiden kanssa tulette yhteen eri aikoina elämässänne ja eri aikoina vuorokaudessanne.

Nämä säteet tukevat niitä voimakkaita parantumisprosesseja, jotka aktivoimme 24 kuukautta sitten, ja nämä portaalit yhdistetään kukin yhteen kuukauteen viimeisten kahden vuoden aikana. Tämä merkitsee, että kaikki energiajäänteet joita on jäänyt, voidaan nyt pyyhkäistä pois. Tämä kutsuu kaikkia sieluja jotka ovat heränneet valaistumisprosessille viimeisten kahden vuoden aikana, tulemaan korkeampaan totuuteen ja korkeampaan ymmärrykseen siitä, mitä merkitsee palvella ja mitä merkitsee olla tantraenergiaa, joka punoo yhteen Isä/Äiti Jumalan pyhän viisauden, jumalaisen valon ja mahdollistaa monien siirtymisen niiden järjestelmien yli, jotka ovat vanginneet ihmistietoisuuden, ja synnyttää hyvin tärkeän tarpeen tasapainoon ja harmoniaan sisäisessä elämässä.

Tämä merkitsee joillekin teistä, että vaaditaan kenties elämäntyylimuutosta. Se voisi liittyä uraan, suhteisiinne, rakkauteen, moniin, moniin asioihin. Syynä tähän on, että merkittäviä muutoksia ja valintoja on tehtävä. Monet teistä ovat työskennelleet erittäin kovasti, olette ponnistelleet hyvin päättäväisesti ja tasapainoilleet monien eri asioiden kanssa - vaatimukset, vastuut ja haasteet. On ollut huolia, monia eri huolenaiheita, jotka teidän on myös tarvinnut käsitellä.

Teidän on tarvinnut oppia, miten olla joustava ja keskittynyt saavuttaakseen kaikkein parhaan, mitä henki on esitellyt teille viime aikoina, mutta tietäkää, että tämä energia esittelee palkkion hyvin tehdystä työstä. Voi kuulostaa, että tulossa on ikään kuin paljon haastetta. On kuitenkin myös voitokkaan menestyksen aika, sillä tunnistaessanne, että olette tehneet kovasti työtä vastaanottaaksenne sen, missä olette nyt, teidän on myös tiedettävä, että seuraava tilaisuus on kohta tulossa. Se on muistutus, että teidän on nyt huolehdittava jokaisesta elämänne puolesta, ja jos se merkitsee elämäntyylinne muuttamista - no, sitten on niin tehtävä.

Monet teistä ovat palvelleet opettajina ja nyt teillä on tilaisuus tulla taas oppilaaksi joksikin aikaa, mutta ei oppilaaksi vanhassa luokassa, josta olette valmistuneet, vaan oppilaaksi korkeammalla luokalla. Teille esitellään uusia opetusjärjestelmiä, uusi tilaisuuksia kasvaa ja ymmärtää ja yhdistyä siihen, minkä jo tiedätte sisällänne todeksi, ja otatte nuo informaatiotiedostot, yhdistytte niiden tietoisuuteen ja laajennatte nämä uudet menetelmät palvelukeinoiksi ulkoiseen maailmaan. Ne voimakkaat tunnesiteet joita teille tulee nyt, auttavat teitä parantamaan sen, mikä on ollut tuskan syvyyksissä menneisyydessä, yksinkertaisesti siksi, että se on ollut näkymätöntä teille. Teidät valonne vie totuuteen, jotka olette kieltäneet ne energiat, joihin täytyy tarttua tänä aikana, jotta voitte siirtyä pois jumiutuneisuudesta, tyytymättömyydestä ja kyllästyneisyydestä.

Olemme huomanneet, miten monet teistä tuntevat levottomuutta ja kärsimättömyyttä, koska havaitsette, ettei mikään muutu, tai kenties joillakin teistä on muuttunut niin paljon, että tunnette tarvetta vetää henkeä ja vetäytyä. Riippumatta nykyolosuhteistanne tietäkää, että tämä energia joka tulee teille nyt 8.8., on tilaisuus sallia uuden intohimon ilmentyä maailmaanne, niin että hengen synnyttämät runsaat tilaisuudet voivat auttaa teitä saavuttamaan universumin ytimen, kulkemaan näiden ulottuvuuksien läpi ja tapaamaan opettajanne, uudet opettajanne.

On monia korkeamman tietoisuuden ulottuvuuksia. Kuitenkin voimakkaat valo-olennot suojelevat niitä. Nämä olennot eivät salli kenenkään päästä näihin ulottuvuuksiin, jos tiettyjä tunne-, henki- ja mentaalisen älykkyyden tasoja ei ole muodostettu. Siksi on erittäin tärkeää, että saavutetaan vaadittavat kypsyystasot noihin ulottuvuuksiin astumiseksi. Kun pääsy on annettu, nämä ulottuvuudet paljastavat voimallisia ja upeita oivalluksia sisäisistä osistanne, mikä saa aikaan suurta muutosta ja muokkaa sitä maailmaa, missä olette nähneet itsenne elävän.

Sisäänpääsy näihin ulottuvuuksiin tukee itsenne uudelleenmäärittelyä ja -keksimistä ja niiden järjestelmien muuttamista, missä elätte. Jos tunnette, ettei olosuhteitanne voi muuttaa - ette voi muuttaa työpaikkaa, ette voi muuttaa asuinpaikkaa, ette voi jättää ihmissuhdetta - niin aloittakaa vain itsestänne, sisäisestä tietoisuudestanne, asenteestanne ja havainnoistanne. Käyttäkää mielikuvitustanne jonkin erilaisen visualisoimisen ja pyrkikää joka päivä soveltamaan jotain uutta, mikä auttaa energioita muuttumaan kokonaisuutena ja näin tiedätte, että ponnistelette jo muuttaaksenne sitä, mikä ei enää tue teitä. Koska ette voi tehdä muutosta juuri nyt, se mitä teette, vahvistaa teille, että melko lähitulevaisuudessa syntyy tilaisuuksia tukemaan haluanne tehdä muutoksia, joita tarvitaan määritelläksenne ja keksiäksenne itsenne uudelleen.

Näistä energioista tulee voimakas tietoisuuden, valaistumisen, puhdistumisen ja parantumisen aalto, mikä huuhtelee kaikkien maailman pimeiden osien läpi, kaikkien tietoisuuden pimeiden osien läpi ja jakaa muistamisen autuutta, minkä monet teistä kokevat, kun matkaatte aspekteihinne, jotka pitävät voimallista tietoa henkialkuperästänne. Tämä on teille tilaisuus tietää, että onnistuneiden tulosten visualisointi johtaa saavutukseen, koska teette jotain erilaista, ja silloin kun tunnelin päässä ei näytä olevan valoa, niin istukaa kynttilän edessä, tuijottakaa syvälle liekkiin ja kutsukaa suojelusenkelinne valoa. Ja kun tuijotatte liekkiin, vahvistakaa itsellenne jatkuvasti: "Tunnelin päässä on valoa".

Pikkuruinen liekki voi valaista pimeimmänkin tilan, pimeimmänkin paikan ja te olette osa sitä, te olette liekki, te olette kipinä. Jos on aikoja, jolloin teitä kutsutan menemään pimeimpään paikkaan ja tilaan, tietäkää, että teitä kutsutaan noihin paikkoihin, koska olette liekki, ruumiillistatte liekin ja tuotte valoa, olette pyhä säie, joka kutoo yhteen tämän valaistumispeiton, jotta toiset voivat seurata.

Maailmanne ei ole säälittävässä tilassa, koska niin on vain sattunut tapahtumaan. Maailmanne on säälittävässä tilassa, koska riittävä määrä ihmisiä ei elä valaistumisen, korkeamman tietoisuuden, viisauden ja totuuden tilassa. Jokainen teistä on osa oven avaamista tälle suurelle valaistumisaallolle, joka pyyhkäisee ihmiset jaloiltaan ja kantaa heitä totuutensa suuntaan. Älkää pelätkö tätä. Luottakaa, että tämä on aikaa juhlia, koska se saattaa enemmän ja enemmän ihmisiä yhteen, enemmän sieluja yhteen, jotta vaadittava valaistuminen voi ilmentyä ja ilmentyy.

Seuraavien 12 kuukauden aikana nämä tantraenergiat lisääntyvät voimaltaan ja valoltaan. Siksi nämä samat energiat lisääntyvät sisällänne voimaltaan ja valoltaan. Matkanne nyt oppilaana uuden opettajan kera auttaa teitä hallitsemaan menneisyytenne aspektit, joista joskus ehkä ajattelitte, että te ette koskaan pysty hallitsemaan niitä, koskaan pysty voittamaan niitä, mutta se aika on nyt. Te ette ole enää unessa, te olette hereillä, te näette, että on monia elämän järjestelmiä, joista ette tienneet 10 vuotta sitten, jotka ovat nyt tiukasti juurtuneet tietoisuuteenne ja tukevat teitä, vaikuttavat positiivisesti maailmaanne ja elämään ympärillänne. Kasvakaa edelleen tässä valossa, luottakaa edelleen ja olkaa joustava. Tietäkää edelleen, että on suurempi kuva, mitä ette voi nähdä, mikä on aina ollut ja tulee aina olemaan.

Energiat jotka ulotamme jokaiseen teistä, auttavat teitä sytyttämään nämä liekit oman tietoisuutenne synkimmissä sopukoissa, ja tämä auttaa teitä nousemaan niiden yläpuolelle, yhdistymään näihin tietoisuuden korkeampiin muotoiin ja tämä vie teidät lähemmäs Jumalaa omalla tavallanne. Vaikka on sanottu, ettei Jumalaa voi koskaan todella tuntea ihmismuodossa - ja kyllä, tämä on totta - teidän on myös käsitettävä, että palatakseen ns. kotiin on noustava ihmistietoisuuden yläpuolelle, tultava niin valaistuneeksi kuin ihmismuoto sallii kenenkään tulla, ja tässä tulemisessa teille annetaan automaattisesti pääsy matkanne seuraavalle tasolle.

Ihmiskeho on muoto, se on ainetta, se on tiheä, ja tämä muoto, tämä tiheys muuttuu koko ajan kaikkien näiden energioiden tuloksena, ja hengen luonne vaatii teitä hallitsemaan lävitsenne työskentelevän hengen ihmisolentona niin, että saavuttamanne täydellisyyspiste on ainutlaatuinen, se on ainutlaatuinen energiakudos sisällänne. Siksi teistä tulee kvanttitantra-alkemian tietoinen puoli/aspekti muodossa.

Silloin kun yksilö hallitsee alemman itsen piirteet ja kohottaa nuo energiat, mikä kohottaa omat värähtelyt korkeampaan tiedostamiseen ja tietoisuuteen, hän astuu Isä Jumalan maailman valoon. Tämä ei merkitse, että te ette sitten pysty käyttäytymään niin kuin ihminen kokiessaan ja juhliessaan elämän iloja ja kaikkia upeita asioita, joita sen mukana tulee, sillä tässä elämän hallitsemisprosessin osassa on kyse pelin pelaamisesta, ei tulemisesta ylivakavaksi siinä määrin, että elämä ottaa teistä voiton.

Laajentakaa siis tämä energia, nämä siunaukset, tämä valo ja tämä rakkaus kaikkiin ympärillänne tietäen, että roolinne katalyyttienkelinä synnyttää vaadittavan muutoksen, että totuutenne resonoi totuuden kollektiivin kanssa ja kun on ilmaistu aikomus tietää totuus, se tulee teille tai löydätte sen.

Vain hetken kuvitelkaa säteiden multiversumista tulevan kehoonne. Kuvitelkaa vielä voimakkaampien energioiden tulevan teihin koko kaikkeudesta. Nämä energiat punoutuvat yhteen ja yhdistyvät Galaktisen keskuksen pyhien ulottuvuuksien ja kaikkien valaistumisen, totuuden ja tietoisuuden voimakkaiden säteiden kautta, punoen tiensä luoksenne, punoen tiensä sisäänne, punoen tiensä lävitsenne - ja jokainen punottu säie on kaunista energiaa, kaunista ääntä. Ääni kommunikoi kaiken hienokeholle sisällänne ja ympärillänne. Elämän kätketyt valtakunnat vastaavat, elämän kätketyt valtakunnat sisällänne vastaavat, kunnes jokainen elämän valtakunta vastaa tähän totuuteen, pyhään ääneen, mikä sisältää sen Jumalan sanan alkuperäisen äänen, joka synnytti elämän.

Elämä on todellisuudessa valoa, valo on elämää. Syvä tuska ja kärsimys ovat alimaailman ulottuvuutta, kuoleman ulottuvuutta, mutta koskaan ei kuolla ikuisesti, olla ikuisesti syntymättä uudelleen, joten kaikki nuo haasteet alimaailmassa, jokainen kokemanne kuoleman hetki, on antanut teille tilaisuuden syntyä uudelleen ja astua johonkin uuteen, kohtaan missä määrittelitte uudelleen, kuka olitte, ja keksitte itsenne uudelleen, ja tämä tilaisuus on tullut teille nyt taas.

Mestari Jeesus astuu nyt esiin ja syleilee jokaista teitä voimakkaassa valossaan ja totuudessaan, sillä hän on juuri palannut pitkähköstä retriitistä, missä hänkin meni Isä Jumalan luomisalkuperän muinaiseen mysteerikouluun. Hänen energiakenttänsä on muuttunut, se on harmonisoitu tämän multiversaalin luomismaaliman kanssa, missä hän "ruumiillistuu" nyt, ja se laajenee teihin jokaiseen. Seuraavat kuusi kuukautta hän kulkee hyvin läheisesti kanssanne yhtenä opettajistanne ja paljastaa teille tilaisuuksia, joita tulee tiellenne. Ne näyttävät teille valaistumisavaimia ja vihjaavat, mitä teidän pitää tehdä nyt määritelläksenne ja keksiäksenne itsenne uudelleen ja tehdäksenne lisäyksen tämän valopeiton polttaviin, voimakkaisiin ja upeisiin energioihin, mikä sisältää kvanttitantra-alkemian energioita.

Sallikaa itsenne hyväksyä, että introspektiomatka valaisee sellaista, mikä on ollut kauan piilossa. Kaikki ne osat jotka ovat väijyneet haavojenne varjoissa, voivat tulla esiin ja saada tarvitsemaansa parannusta. Tämä ei siis ole aikaa pelätä itsenne kohtaamista, itsenne tutkimista ja yhdistymistä luontoäidin aistillisiin, parantaviin energioihin. Aistillisuus on lempeyttä, armoa, pehmeyttä ja vaivattomuutta, millä energiat virtaavat antauduttaessa elämälle. Koko luontoon on punottuna aistillisuutta, se on osa sen luonnetta ja tämä on tilaisuutenne yhdistyä samoille tasoille itsessänne.

Vain rentoutukaa, kun vastaanotatte näiden energioiden äärettömän viisauden punoutumista lävitsenne ja kaikille elämänne alueille, jotka ovat valmiita vastaanottamaan näitä tietoisuuden ja tiedostamisen kehittyneitä laatuja. Hyväksykää, että nyt on aika hyväksyä, missä olette tällä hetkellä omassa elämässänne, hyväksyä se ehdottomasti. Kun se on hyväksytty, voitte antautua ja antautumishetkellä näette selvästi kaiken, mitä täytyy tehdä suuntanne muuttamiseksi.

Hyväksyminen ei ole luovuttamista, se on osa antautumista. Jos olette elämässänne asemassa, mikä aiheuttaa teille suurta onnettomuutta, ja hyväksytte sen ettekä enää taistele sitä vastaan - hyväksytte, että teidän on mentävä töihin joka päivä ja tehtävä työtä, mikä ei anna teille vaatimaanne tyydytystä. Hyväksymällä sen voitte muuttaa asennettanne sitä kohtaan ja vahvistaa itsellenne, että se on lyhytaikaista. Kun antaudutte sille tosiasialle, että teidän on tehtävä sitä vielä vähän pidempään, vielä jonkin aikaa, niin elämä työskentelee kanssanne, elämä alkaa tuoda tilaisuuksia synkronistisille tapahtumille, jotta voitte kohdata nuo avaimet, avainpelaajat ja katalyytit, mitkä avaavat teille ovia sen muutoksen kohtaamiseen, mitä olette koko ajan halunneet.

Silloin kun jatkuvasti vahvistatte, miten paljon inhoatte sitä, mitä teidän on tehtävä, miten turhautunut olette sen tekemiseen, niin ette muuta mitään, vaan keskitytte ongelmaan ja vahvistatte jatkuvasti, miten kamala osa teillä on. Te ette hyväksy, te ette antaudu, te taistelette. Siksi hyväksykää, antautukaa ja antakaa elämän tukea teitä, päästäkää elämä sisään, antakaa Isä Jumalan rakkauden valaisevien liekkien osoittaa teille uusi tapa. Sallikaa myös Äiti Jumalattaren upeiden ja aistillisten energioiden hoivata teitä, viedä teidät sujuvasti ja vaivattomasti ratkaisun ulottuvuuksiin, missä vastaukset kysymyksiinne ovat, mistä avaimet teidät vankilaan sulkevaan porttiin löytyvät. Tämä vapauttaa teidät siirtymään ulkopuolelle, määrittelemään itsenne uudelleen, määrittelemään elämänne uudelleen ja keksimään itsenne uudelleen.

Sallikaa itsenne toivottaa tervetulleeksi tämän juhlan lahja ja jakakaa se toisten kanssa. Tehkää tänään valinta keskittyä hyväksymiseen ja antautumiseen, ratkaisuihin ja vapautumiseen ja missä tahansa on ongelma, missä tahansa on haaste, niin tunnistakaa ongelma ja tunnistakaa haaste, hyväksykää se, antautukaa ja sallikaa elämän tuoda ratkaisut. Tämä passiivinen teko synnyttää voimallista toimintaa, mikä tapahtuu paljastaen teille, mihin olette matkalla, miten päästä ulos tilanteestanne ja uudet tilaisuudet rikastuttavat teitä pitkän aikaa.

Kiittäkää nyt henkeä, Isä Jumalaa ja Äiti Jumalatarta kaikesta, millä teitä on siunattu elämässänne. Sitoutukaa itsellenne keskittymään yhteen asiaan päivässä, mistä olette vilpittömän kiitollinen, ja ilmaista tuota kiitollisuutta. Ilmaiskaa yksi rakastava ja ystävällinen sana yhdelle ihmiselle joka päivä. Hymyilkää yhdelle vieraalle joka päivä ja näette, miten maailmastanne tulee parempi paikka, miten maailmanne muuttuu. Ja kenties teette siitä teeman ystävienne, perheenne ja tuttujenne keskuudessa, että joka päivä jokaisen on tehtävä yksi asia, yksi positiivinen asia, mikä sytyttää elämän kipinän toisen sydämessä - koskaan unohtamatta myös kiittää siitä, mitä teillä on.

Ulottamalla nämä energiat maailmaanne siitä tulee teema, joka voi menestyä, ja sen sijaan että negatiiviset energiat motivoivat kaikkia, siitä tulee positiivisten energioiden prosessi. Nähkää, miten voitte vaikuttaa työssänne, ympäristössänne, ystävienne, perheenne ja koko elämän osalta. Miten voitte tukea korkeamman tietoisuuden pyhän verkon kutomisessa? Mitä voitte tehdä yhden ystävällisen sanan tai eleen avulla, mikä sytyttää rakkauden kipinän jonkun sisällä ja avaa hänen sydämensä siinä määrin, että tämä tantraenergian suuri peitto voi koskettaa hänen elämäänsä? Mitä voitte tehdä eri tavalla tällä hetkellä, mikä vaikuttaa jonkun elämään, mukaan luettuna omanne? Yrittäkää tuoda iloa elämään. Yrittäkää leikkiä. Yrittäkää olla valo, inspiraation lähde jollekin tänään, myös itsellenne.

Kiitämme jokaista teitä kokoontumisesta kanssamme, näiden energioiden pitämisestä. Rentouttakaa kehonne ja mielenne, kun tuomme lisää parannusta teille, syvemmän keveystason pitäen teitä tässä energiassa. Nämä pyhät säikeet jotka punotaan yhteen luomaan tämän peiton, jatkaa kasvamistaan ja vahvistumistaan. Luottakaa tähän. Lisätkää tätä ja pitäkää hauskaa määritellen ja keksien itsenne uudelleen, sillä silloin Jumaluus näyttä teille sen, mitä olette kaivanneet koko ajan.

Täyttäköön rauha sydämenne. Täyttäköön ilo elämänne ja motivoikoon leikki teidät löytämään kätketyt ulottuvuudet matkasta, jolle lähdette.

Olen Maria Magdaleena ja rakkauteni on kanssanne. Au revoir.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >