HomeViestejäPetra Margolis26.10.2010 - Kaikki on sisällämme

26.10.2010 - Kaikki on sisällämme

KAIKKI ON SISÄLLÄMME

Isistä kanavoinut Petra Margolis ( www.ascendedmasters.org)
26.10.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Viikonloppuna menin tapamaan Amrit Desaita, gurua josta monet ovat ehkä kuulleet. Hän puhui tarpeesta yhdistyä ja siitä, miten kaikki ihmiset haluavat tätä enemmän kuin mitään muuta riippumatta siitä, mitä uskonto haluaa.

Minun mielestäni uskonnosta riippumatta kaikilla on sama tarkoitus löytää sisäinen itsemme.

Haluamme vain löytää tuon sisäisen ykseyden.

Hänen mukaansa ihmiset etsivät sitä enimmäkseen ulkopuoleltaan ja hän antoi esimerkin kaksoissielusta tai kaksoisliekistä. Kun joku tulee hänen luokseen ja sanoo etsivänsä ja haluavansa kohdata kaksoisliekkinsä tai sielunkumppaninsa, hän sanoo vain: "Näen sinut ensi vuonna."

Eli jos etsit sitä tai jotain muuta toisesta ihmisestä, etsit väärästä paikasta.

Näin hän sanoo monien tapaan, että meillä on kaikki sisällämme.

Monet sanovat: "En tarvitse opettajaa", mutta miksi sitten hän opettaa tätä, miksi monet muut opettavat tätä. Jos se olisi niin helppoa löytää, miksi tarvitsemme opettajia?

Koska olen ollut tällä polulla pitkään, tiedän, että ilman opettajiani en olisi koskaan löytänyt näin paljon sisäisestä itsestäni.

Niinpä päätin kysyä mestareilta, miksi tarvitsemme opettajia toisinaan.

Isis tuli vastaamaan näihin kysymyksiin.

--------

Minä: Miksi tarvitsemme opettajia?

Isis: Kun tulitte maan päälle, tulitte matalampaan värähtelyyn. Tämän tehdäksenne teidän täytyi "alentaa" paljon sitä, mitä olette hengessä ja laittaa passiiviseen tilaan monia korkeampia osianne. Nämä osat odottavat aktivoimista, yhdistymistä.

Ihmisenä teillä on ollut opettajia koko elämänne - vanhemmat, kouluopettajat ja ihmiset lähellänne. Niin ylhäällä kuin alhaalla. Tarvitsette opettajia fyysisyydessä, kuten tarvitsette opettajia henkimaailmassa.

Tulette tähän fyysiseen elämään vauvana ja tarvitsette opettajia ohjaamaan teitä. Hengessä ette ole vauva, mutta ihmisosa tulee menettäneenä muistinsa henkiosastaan ja tarvitsee opastusta ja opettajia muistaakseen ja kasvaakseen.

Minä: Voimmeko aktivoida nämä osat itse?

Isis: Useimmiten tämän on prosessi, jota tukee joku, joka tietää. Minäpä selitän. Olette 3D:ssä - fyysinen kehonne on 3D:ssä ja henkikehonne on korkeammissa ulottuvuuksissa. Ne ovat korkeammissa taajuuksissa. Teidän täytyy tietää, miten saavuttaa nuo korkeammat taajuudet.

Minä: Miten teemme sen?

Isis: Sanotaanpa, että haluatte rakentaa talon. On jotain asioita, jotka voitte löytää itse, koska näette sen ympäristöstänne - tarvitsette puuta, tiiliä ja muita tavaroita. Mutta miten rakennetaan talo? Etsitte vastauksia, kysytte toisilta, jotka tietävät.

Henkikehonne on kuin talo. Teillä on rakennusaineet. Teidän täytyy vain tietää, miten laittaa ne yhteen, miten tehdään siitä tukeva ja tällä hetkellä myös, miten tuodaan se fyysiseen kehoon.

Minä: Ihmisillä on kokemuksia guruista ja muista, mitä he pitävät energiaolemuksensa aktivoimisena. Miten tämä toimii?

Isis: Joillakin guruilla ja opettajilla on kyky kohottaa teidät noihin korkeampiin taajuuksiin. Kun saavutatte ne, pystytte ulottumaan korkeampiin osiinne ja saamaan kokemuksen niistä. Joskus tämä riittää aktivoimaan tuon osan, joskus tarvitaan muuta, erityisesti jos ihminen ei ole todella valmis yhdistettäväksi noihin korkeampiin taajuuksiin. Hän saa kokemuksen ja tämän pitäisi antaa hänelle potkua katsoa pidemmälle, miten aktivoidaan nuo osat ja yhdistytään niihin.

Siis kyllä, hyvin korkeataajuuksinen guru tai opettaja voi nostaa teidät omaan itseenne monissa tapauksissa. Mutta he seuraavat aina, ettei aiheudu vahinkoa, joten hyvin paljon riippuu siitä, missä kohtaa olette energiakehityksessänne ja mikä on polkunne ja valittu ajoituksenne.

Mutta joka tilanteessa teidän on silti säilytettävä nämä yhteydet itse. Sillä jos guru tai opettaja ylläpitää yhteyttä puolestanne, se rikkoo ykseydenlakia, mikä on oman voimansa, valintojensa ja kykynsä pitäminen. Keskinäinen riippuvuus tai hullaantuminen ei kelpaa, kuten oikea guru tai opettaja painottaa koulutuksen joka osassa.

Minä: Mikä on maan päälle tulevien korkeampien energioiden tarkoitus, kun monet sanovat tuntevansa sisäisiä muutoksia?

Isis: Nämä energiat ovat tukevia energioita, jotka voivat aktivoida osianne ja myös yhdistää teidät niihin, mutta se ei tapahdu itsestään. Henkilön on joko oltava valmis kohotettavaksi seuraavalle tasolle tai henkilö tarvitsee apua näiden energioiden käyttämiseen ja seuraavan tason saavuttamiseen.

On oltava jotain, kuten korkeampi energia tai joku kohottamassa henkilö seuraavalle tasolle, jotta hän voi aktivoida korkeamman osan.

Tulevat energiat ovat, kuten sanon, tukevia ja monet tuntevat ne sisällään. Jotkut antavat noiden energioiden yhdistyä fyysisyyteen. Mutta he unohtavat, että nämä energiat on tarkoitettu myös tukevaksi energiaksi aktivoimaan korkeampia henkiosia ja yhdistymään niihin ja monet eivät työstä tätä tietoisesti.

Se on sama asia kuin talon rakentamisessa - talon korkeampien tasojen saavuttamiseksi tarvitaan jotain, kuten portaat. Teidän on opittava rakentamaan omat portaanne.

Joku voi lainata teille portaita, että voitte nähdä, miten ne on rakennettu, ja käyttää niitä korkeampien tasojen saavuttamiseen. Mutta teidän on rakennettava omat portaanne noiden tasojen ylläpitämiseksi, koska lainaamanne portaat palautetaan omistajalle.

Minä: Miten tämä liittyy sisäänpäin kääntymiseen?

Isis: Sisäänpäin kääntyminen on kaiken sen löytämistä, mitä olette, ja ykseyden löytämistä sen kaiken kanssa, mitä olette.

Selitämme tätä taajuuskerroksina, menemisenä korkeammalle ja korkeammalle, vaikka kaikki tämä on todellisuudessa sisällänne - se on samassa paikassa. Erona on se, että suuri osa siitä, mikä on korkeampaa taajuutta, on passiivista tai sitä ei voida saavuttaa, ennen kuin joku tai jokin vie teidät sinne.

Minä: Mitä on sfäärien musiikki?

Isis: Olette jo löytäneet osan siitä, koska se on teidän kaikkien sisällä. Voitte nähdä sen koskettimina. Kaikkia koskettimia, mustia ja valkoisia, käytetään tekemään laulu, joka on erityisesti teille.

Minä: Näen ihmisten puhuvan Elohim-taajuuksista, enkelitaajuuksista. Mikä merkitys noilla taajuuksilla on meille?

Isis: Jokaisella olennolla on oma taajuutensa. Voitte yhdistyä Elohim- tai enkelitaajuuksiin, mutteivät ne ole teidän erityistaajuutenne. Mutta koska olemme kaikki yhtä, ne kantavat joitain taajuuksia, joita ehkä tarvitaan sisällänne. Jokaisella ihmisellä on oma laulunsa.

Henkenä ette käy läpi kuolemaa, olette jo kuolemattomia. Fyysinen keho ei kuitenkaan ole ja se vaatii sopeutumista korkeampiin taajuuksiin. Tämä tehdään tuomalla sfäärien musiikkia fyysiseen kehoon. Tämä voidaan tehdä vain aktivoimalla sfäärien musiikki ensin hengessä. Sieltä henki tuodaan fyysiseen kehoon.

Riippuen itselle laatimastanne polusta, tuotte sisään osia hengestä tai koko hengen.

Viidennen ulottuvuuden saavuttamiseen ette tarvitse sitä kokonaan, koska ette tarvitse kuolemattomuuskoodeja. 5D-taajuuksissa fyysisen kehon elämän ja kuoleman kierto on edelleen läsnä.

Jos polkunanne on siirtyä pois fyysisen kehon elämän ja kuoleman kierrosta, tarvitsette koko hengen.

Minä: Entä valokehomme ja ylösnousemuskulkuneuvomme?

Isis: Ylösnousemuskulkuneuvo on erittäin monimutkainen ja se vaatii säätöjä sen jälkeen, kun kaikki mitä olette hengessä, on aktivoitu. Osa tästä prosessista on jo sisällänne ja osa ei.

Kun siirryitte matalampiin taajuuksiin, kaikki mitä tiedettiin ylösnousemusprosessista, laitettiin sisällenne. Koska ylösnousemus on jatkuvaa muutosprosessia tällä hetkellä, uusia osia voidaan tuoda sisään ja aktivoida, kun haluatte.

Maa ja ihmiset maan päällä kohotetaan tuloksena muutoksista maapallossanne ja universumissa. Tämä prosessi on uusi meille kaikille, joten menemme virran mukana siinä, mitä tarvitaan maapalloa ja ihmisiä varten.

Minä: Voinko kysyä pari kysymystä vielä, jotka eivät liity tähän, mutta ovat saaneet minut miettimään?

Isis: Kyllä, tietysti.

Minä: Kun kirjoitan kanavointia joltain mestarilta, saan reaktioita ihmisiltä, jotka itse asiassa reagoivat minuun eivätkä mestariin. Useimmiten he sanovat, etteivät he ymmärrä, tai sanovat negatiivisempia reaktioita. Jos ne kertoisi tuolle ihmiselle, hän suuttuisi siitä. Älä käsitä väärin, minä en suutu, mutta mietin vain, miksi ihmiset edelleen tekevät näin, vaikka näytämme muuttuvan hyvin paljon.

Isis: Monet tuntevat jotain sisällään lukiessaan viestiä ja se suututtaa heitä toisinaan. He näkevät mestarit olentoina, jotka ovat valosta, eikä heitä näin voi pitää vastuullisena viestin sanoista. Sinä kuitenkin voit olla väärässä viestin sanoista, koska olet ihminen. He siis puhuvat mieluummin sinulle kuin mestarille.

Kun he käyttävät sanoja kuvaamaan tunteitaan, he voivat valita toisia loukkaavia sanoja. He eivät käsitä, että kun he puhuvat näin toisille, he puhuvat todellisuudessa itselleen.

Minä: Entä ihmiset, jotka sanovat, etteivät he tunne mestarin energiaa viestissä?

Isis: Koska viesti on ihmisryhmälle, on aina eri energiaa, mikä puhuu erityiselle ryhmälle. Olemme olentoja, joilla on kyky käyttää joka taajuutta. Emme ole rajoittuneita tiettyyn taajuuteen.

Kun jokaisen ihmisen on aika seistä omilla jaloillaan, on myös meidän aika alkaa rajata energioitamme, mikä antaa ihmiselle tilaisuuden löytää oman sisäisen sfäärien musiikkinsa.

On myös aika päästää irti ennakkoajatuksista ja uskomusjärjestelmistä, joista on tällä hetkellä tulossa jokseenkin vanhanaikaisia, kun siirrymme aikaan, joka on uusi meille kaikille.

Minä: Vielä viimeinen kysymys, mikä on monien ihmisten mielessä. Entä rahan pyytäminen siitä, mitä teemme henkisinä ihmisinä, kuten parannustyö ja kurssien pitäminen?

Isis: Aikana jolloin olin korkea-arvoinen papitar Egyptissä ja työskentelin temppelissä, emme pyytäneet mitään. Mutta se ei ollut tarpeellista, koska meillä oli kaikkien tuki, jotka tulivat temppeliin. He toivat ruokaa ja paljon muuta pitääkseen olomme mukavana - enemmän kuin mukavana, sanoisin. Monet myös työskentelivät temppeleissä tukemassa meitä. Energiavaihto tapahtui lahjoituksina ja työn tekemisenä meille. Jotkut myös maksoivat arvometalleina, kuten kultana, ja arvokivinä.

Näin on ollut tapa kaikkina aikoina.

Tänä aikana näemme vähemmän kunnioitusta parantajia ja opettajia kohtaan.

Emme käännyttäisi ketään pois, jos hän tulisi saamaan parannusta, mutta on aina ollut jotain vaihtoa, koska parannettavat joilla ei ollut mitään annettavaa, tekivät töitä temppeleissä. Ei koska heidät pakotettiin, vaan koska he tiesivät energiavaihdosta.

Minä: Luin jostain, että jotkut opettajat - tai en tiedä, olivatko ne oikeastaan opettajia - sanovat, ettei pitäisi koskaan maksaa mistään henkisestä.

Isis: Ne jotka sanovat näin, tietävät, että ihmiset tuntevat velvoitetta tehdä lahjoituksia. Joten heillä on edelleen energiavaihtoa, mutta tavallaan se ei ole suoraviivaista. He voisivat vain sanoa: "Toimin lahjoituksilla" ja tämä olisi suoraviivaisempaa ja rehellisempää.

Kun pyydetään tehtävästä työstä rahaa - kutsutaan sitä sitten lahjoitukseksi, ehdotetuksi lahjoitukseksi tai vain kustannukseksi - ollaan suoraviivaisia. Energiavaihto on läsnä koko ajan, koska tämä on universaali laki.

Jotkut ostavat henkisiä kirjoja, tämä on energiavaihtoa.

Internet joka teillä on nyt, on tuonut enemmän toisten ulottuville ja monet jakavat toisille sen, mitä tietävät ja vastaanottavat.

Kun monet ihmiset lukevat näitä viestejä, he tosiaan alkavat muistaa sisäistä tietoa.

Sitä voi kutsua opettamiseksi. Hyvä opettaja auttaa teitä muistamaan, kuka olette.

Energiavaihtoa ei kuitenkaan oikeastaan löydy tästä jakamistavasta.

Siitä on tullut monille ihmisille tapa saada ilman jakamispiirrettä. Siinä ei ole tasapainoa ja monet näkevät sen sellaisena, mikä annetaan ilmaiseksi, ja heillä on oikeus saada se. He ovat unohtaneet energiavaihdon, kun he ajattelevat itsellään olevan oikeus tietää. Ja heillä toki on oikeus tietää, mutta sitten kun he löytävät sisäisen tiedon, he unohtavat sen tavan, millä he löysivät tämän tiedon. Se johtui siitä, että toiset muistuttivat heille.

He saivat vapaasti/ilmaiseksi, koska toiset käyttivät energiaansa viestien vastaanottamiseen ja lähettämiseen. Nettisivujen käyttäminen kuitenkin maksaa.

Ihmisten täytyy operoida näitä nettisivuja. He käyttävät energiaansa ja antavat vapaasti.

Voitte siis tehdä lahjoituksia niille, jotka pitävät nettisivuja.

Mutta älkää unohtako, että ne jotka laittavat viestejä, ovat myös mukana ja antavat energiaansa vapaasti. Ilman heitä näitä nettisivuja ei olisi olemassa.

Ihmiset jotka pitävät nettisivuja, ovat jo vaihdossa niiden kanssa, jotka laittavat viestejä. Lukijat saavat energioita tuosta jakamisesta.

Puu tarvitsee ravintoa kasvaakseen. Se käyttää maata paikkana, mistä se saa ravintoa. Se varistaa lehtensä suojellakseen maata. Se käyttää juuria pitääkseen maan kasassa sateen aikana. Saamisen ja antamisen kierto.

Maksatte viljelijöille ruuan antamisesta - tämä on saamisen ja antamisen kierto.

Tätä tarvitaan elämänne kaikilla alueilla.

Fyysinen keho tarvitsee ruokaa, henkikeholla on myös tarpeensa.

Niin kuin maksatte viljelijälle ruuan antamisesta, maksatte opettajalle ravinnon antamisesta henkikehollenne.

Energiavaihdosta on tullut järjestelmä, minkä monet ovat unohtaneet, koska olette hitaasti irronneet lisää korkeammista energioista sisällänne.

Monet unohtavat henkikehonsa tarpeet ja unohtavat, että olette itse asiassa noissa henkikehoissa.

Egyptiläiseen aikaan henkikehon tarpeet olivat tärkeämpiä kuin fyysisen kehon tarpeet, mutta energiatasapainon vaikutuksesta ei ollut tarvetta huolehtia fyysisen kehon ruuasta, koska ruokaa oli aina saatavilla. Silloin kun on sisäinen tasapaino, on ulkoinen tasapaino. Henkikehon ruokaa oli aina opettajien kautta, joita tuettiin energiavaihdolla.

Tänä aikana jolloin havaitsemme tasapainottomuutta energiavaihdossa, näemme keskityttävän enimmäkseen fyysisyyteen ja unohdetaan henkisen tarpeet tai päätetään olla ruokkimatta niitä.

Unohdetaan, että kun henkisellä puolella on kaikki tarvittava, fyysinen puoli saa kaikki tarpeensa sen tuloksena.

Kuten kaikki tiedätte, fyysinen keho on vain hengen kuljettaja, ja se mitä olette hengessä, on tärkeämpää. Miksi ette laita henkistä etusijalle tärkeysjärjestyksessänne?

Monet ovat heräämässä tälle ja monet työstävät tätä.

Mutta epätasapaino pysyy, kun monet ovat unohtaneet, että energiavaihtoa tarvitaan auttamaan teitä sisäisen ykseyden löytämisessä.

Irrotitte itsenne hyvin monin tavoin ykseydestä, kun siirryitte fyysiseen kehoon.

On syy opettajiin, niin kuin on syy oppilaisiin.

Tarvitsemme kaikki tosinaan opettajaa kohottamaan meidät seuraavalla tasolle.

Minä: Entä ihmiset, joilla on omat oppaansa aktivointien ja puhdistusten tekemiseen?

Isis: Kaikki te saatte tämän, tiedätte siitä tai ette. Oppaanne auttavat teitä kaikin mahdollisin tavoin aktivoimaan korkeampia osianne ja yhdistymään niiden kanssa. He voivat auttaa teitä tässä, koska he ovat korkeammissa taajuuksissa ja voivat ulottua joihinkin korkeampiin osiinne.

Jotkut oppaat ovat 5D-tasolta. He voivat työskennellä vain 5D-tason osienne kanssa. On siis rajat. Riippuen tietämyksestään he voivat auttaa teitä siinä, mitä he tietävät.

On ollut ja aina tulee olemaan tarvetta opettajiin henkisen kasvun prosessissa.

Opettaja ja oppilas löytävät toisensa niissä rajoissa, mitä opetusta oppilas tarvitsee tuona aikana. Kun oppilas on valmis siirtymään eteenpäin, opettajan pitäisi kertoa oppilaalle tämä, ellei opettaja siirry itse eteenpäin ja pysy oppilaan edellä ollessaan myös itse oppilas.

Tänä aikana tarvitaan opettajia, jotka ovat avoimia ja valmiita tuomaan uutta informaatiota ja uusia opetuksia, joita tarvitaan, kun siirrytte uuteen maailmaan.

Monia pyydetään opettamaan uudessa maailmassa ja nyt on aika valmistautua.

Minä: Miten voimme muuttaa sitä vaikutusta, mikä rahalla on meihin tällä hetkellä, kun käytämme sitä energiavaihdossa?

Isis: Kun siirrytte eteenpäin, energioissa on vaihtotarvetta, koska ne ovat tukossa tällä hetkellä. Niiden jotka näkevät tarpeen ja pystyvät siihen, on aika tukea toisia, jotka voivat täyttää sen henkisen informaatioyltäkylläisyyden tarpeen, mitä tarvitaan henkistä puolta varten, koska tämä johtaa myös fyysiseen yltäkylläisyyteen.

Minä: Olen pitänyt useita työpajoja, joista en pyytänyt mitään tai pyysin toisia tukemaan niitä, joilla ei ollut mahdollisuutta tällä hetkellä. Sain ihmiset allekirjoittamaan, mutten koskaan lahjoittamaan mitään toisille.

Isis: Siksi energia on tukossa. Ne jotka voivat antaa, eivät näe tarvetta, eivätkä he näe tarvetta myöskään itsessään. He eivät näe, miten antaminen ruokkii heitä sekä muita.

Minä: Näen monien lataavan ilmaisia meditaatioita, mutten tekevän lahjoitusta. Onko tämä osa tukosta?

Isis: Jonkun ei ole aina tarvetta lahjoittaa, mutta monet olisivat voineet tehdä sen ja havaitsevat olevansa edelleen tukossa yltäkylläisyyden osalta. Koska te kaikki tarvitsette tässä kohtaa opettajia, on myös tarvetta tukea opettajia monin tavoin. Opettajien tukeminen tukee myös toisia ja teitä - se antaa ruokaa sielullenne, kuten sitä voitaisiin kutsua.

Jakamista tehdään monin tavoin. Se voi olla naapurinne auttamista ruualla.

Minä: Vaikein osa on rahayltäkylläisyyden jakaminen.

Isis: Todellinen yltäkylläisyys on sisällä. Kun löydätte ykseyden yltäkylläisyyden sisältä, on ykseyttä ja yltäkylläisyyttä ulkopuolellanne.

Minä: Mitä minun pitäisi tehdä opettajana? Olen pitänyt ilmaiseksi työpajoja ja huomaan, että monet ilmoittautuvat ja sanovat olevansa onnellisia voidessaan olla paikalla, mutta kun tulee se aika, he eivät ole paikalla ja he odottavat vain nauhoituksen olevan valmis seuraavana päivänä. Annan aikaani eivätkä he anna omaa aikaansa. Tämä saa tavallaan tuntemaan, ettei antamiseni ole minkään arvoista heille.

Isis: On oppilaita jotka ovat paikalla. Keskity heihin. Ne jotka eivät tule, eivät ehkä ole valmiita. He eivät ehkä ole valmiita jakamaan yltäkylläisissä energioissa, jotka ovat käytettävissä heidän sisällään ja ulkopuolellaan.

Minä: Miten muutamme tätä jakamista? Mitä voin tehdä tämän muuttamiseksi tai auttamaan tämän muuttamisessa?

Isis: On tehtävä valintoja tällä hetkellä, koska voisit mennä ainoastaan lahjoituksiin.

Minä: Kyllä, tiedän, mutta minulla on jo vaikeaa laskujen maksamisen kanssa ja kuten näen ilmaisten viritysten osalta, monet eivät jaa ja näin en pysty maksamaan laskujani.

Tiedän, että minun täytyy luottaa, mutta kokemukseni kertovat minulle tällä hetkellä muuta.

Mutta ymmärrän kyllä ja mietin tätä.

Isis: Löydät vastauksen sisältä, kuten aina.

Minä: Minulla ei ole enää kysymyksiä tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssani täällä.

Isis: Ole hyvä ja tiedä, että olen kanssasi aina.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >