HomeViestejäPetra Margolis31.10.2010 - Maan ylösnousemuspäivitys

31.10.2010 - Maan ylösnousemuspäivitys

MAAN YLÖSNOUSEMUSPÄIVITYS

Isistä kanavoinut Petra Margolis ( www.ascendedmasters.org)
31.10.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Kun informoimme teitä tapahtuvasta ylösnousemuksesta, haluaisimme ilmaista kiitollisuutemme niille, jotka avustavat.

Maa on siirtymässä ylösnousemuksensa viime vaiheeseen. Se on puhdistunut ja puhdistuu edelleen, kun sen ytimestä tulee kristallisempi. Viime vaiheessa se alkaa muodostaa kristallirakennetta energeettisesti koko kehoonsa. Niiden apua tarvitaan tänä aikana, jotka ovat rakentamassa omaa kristallikehoaan.

Kun maa valmistautuu ylösnousemukseen fyysisestä kehosta, teidän on aika valmistautua myös. Maa on ollut tukijärjestelmänne ja teidän on aika tukea sitä. Maa itse siirtyy ei-fyysiseen ulottuvuuteen, mutta kun se siirtyy, tukijärjestelmiä sijoitetaan niitä varten, jotka eivät pysty seuraamaan.

Sen fyysisessä energiakehossa on edelleen ulottuvuuksia, joita se tukee niin kauan, kuin tarvitaan niitä varten, jotka eivät ylösnouse tällä kertaa. Tukea on myös niille, jotka ylösnousevat sen kanssa, kun heistä tulee uusia opettajia.

Maan ylösnousemus on evoluutioprosessi, mihin liittyy koko universuminne, kun monet planeetat seuraavat sitä ylösnousemusportista. Uusi maatodellisuus on fyysisessä viidennessä ulottuvuudessa ja erilainen monin tavoin. Kuten tulette huomaamaan, tasapaino sisällänne muuttuu, kun olette siirtyneet eri valolähteeseen.

Energioissa on enemmän virtaavuutta, kun ilmentämisestä tulee helpompaa niille, jotka ovat valinneet käyttävänsä tätä uutta todellisuutta saattaakseen loppuun täydellisen ylösnousemuksensa valoon. On mahdollista ylösnousta täysin maan kanssa, kun tuo avautuva portti tukee tätä, koska kosminen oikeutenne on käyttää tätä porttia. Kyse on kuitenkin valinnasta, joka teidän on tehtävä, kun jokainen tekee oman päätöksenä siitä, minne hän tuntee tarvetta siirtyä.

Monet siirtyvät yhdistettyyn kolmannen, neljännen ja viidennen ulottuvuuden maatodellisuuteen ja pysyvät reinkarnaatiokierrossa, fyysisen kehon elämässä ja kuolemassa, kunnes ovat valmiita siirtymään näiden ulottuvuuksien yli ja valitsemaan inkarnoitumisen toiselle planeetalle tai valitsemaan reinkarnaatiokierron loppuunsaattamisen ja siirtyvät noiden ulottuvuuksien ulkopuolelle.

Tämä kaikki on osa evoluutioprosessia, kun universumi laajenee ja muuttuu. Teidän kosminen oikeutenne on ylösnousta koska tahansa riippumatta olosuhteista.

Kun ylösnousette jatkuvasti, on askelia, jotka loppuunsaattavat osia tästä ylösnousemuksesta sisäiseen lähdeolemukseenne. Planeetan ylösnousemus on sellainen loppuunsaattaminen. Se vie teidät viidennen ulottuvuuden taajuuksiin ja sallii teidän siirtyä maan kanssa uuteen maatodellisuuteen.

Toinen on kosminen ylösnousemus, mikä sallii teidän siirtyä ulottuvuuksien ulkopuolelle, kun astutte pois fyysisen kehon kuolemankierrosta ja kun transformoitte fyysisen kehon lähdeolemuksenne valoksi.

Koska maa on osa universumianne, se seuraa tuota evoluutiovirtaa. Kuitenkin ihmisenä teillä kaikilla on oma sisäinen evoluutioprosessinne. Prosessinne vaikuttaa universumin evoluutioprosessiin, koska muutos universumissa on kaikkien universumin energioiden prosessi.

Kun kohotatte taajuuksianne, universumin taajuudet muuttuvat. Kun kohotatte taajuuksianne, maassa tapahtuu muutoksia. Sillä on vaikutuksensa kaikkeen universumissanne yhtenä olentona.

Toivon teidän muistavan, että viides ulottuvuus on edelleen fyysinen ulottuvuus. Fyysinen keho jää, kuten jää myös fyysisen kehon elämän ja kuoleman kierto.

Fyysisessä kehossa tapahtuu muutos, mikä sallii yhtenäisemmän yhteyden olemuksenne korkeampiin osiin. Monet fyysisen kehon haitoista häviävät, kun useimmat nykytodellisuutenne sairauksista poistetaan, koska niitä ei voi olla viidennen ulottuvuuden korkeammissa taajuuksissa.

Kuka menee maapallon kanssa ja minne?

Ensimmäinen ryhmä on täällä vain seuraamassa mukana uuteen maatodellisuuteen. Tämä ryhmä ei ole hereillä ja se siirretään uuden maapallon kolmannen ulottuvuuden taajuuksiin. He ovat täällä kokemassa ja oppimassa kaikkea, mitä voidaan oppia fyysisessä kehossa. He jäävät elämän ja kuoleman kiertoon, kunnes he heräävät ja päättävät siirtyä ulos tuosta kierrosta. Heitä tuetaan tässä taajuudessa ja todellisuudessa niin kauan, kuin tarvitaan. Uusi maatodellisuus sallii nopeamman heräämisen, koska se on yhdistelmä kolmannen, neljännen ja viidennen ulottuvuuden taajuuksia.

Toinen ryhmä ovat ne, jotka ovat riittävän hereillä ja ovat kohottaneet taajuuttaan viidennen ulottuvuuden tasolle. He poistuvat pelkopohjaisesta tietoisuudesta ja siirtyvät rakkauspohjaiseen tietoisuuteen. Sitten kun he siirtyvät viidennen ulottuvuuden taajuuksiin, heitä tuetaan heräämään täysin ja työstämään siirtymistä pois fyysisen kehon elämän ja kuoleman kierrosta, kun niiden viidennen ulottuvuuden energiat ja tuki, jotka siirtyivät fyysisyyden yläpuolelle, on auttamassa ja opettamassa.

Kolmas ryhmä on täysin hereillä ja he ovat löytäneet yhteyden omaan sisäiseen lähdeolemukseensa. He ovat rakentaneet ylösnousemuskehonsa ja yhdistäneet sen ihmisen fyysiseen kehoon. Heidän taajuutensa on valmis siirtymään universuminne rajoitusten ulkopuolelle tutkimaan ja menemään syvemmälle ykseyteen, mikä ylittää heidän tähän hetken kokemuksensa omassa lähdeolemuksessaan. He muuttavat fyysisen kehonsa täysin oman lähdeolemuksensa valoksi.

Monet teistä ovat inkarnoituneet tänä aikana tukemaan prosessia, kun olette käsitelleet monia oppimiselämiä maan päällä.

Maa on saanut uusia koodauksia, joita tarvitaan prosessin loppuunsaattamisessa. Se saa niitä lisää tulevina aikoina. Sen piirustusta on muutettu ja uusia osia on lisätty, kun se siirtyy viimeiseen vaiheeseen.

Ihmisen sisäistä piirustusta on muutettu siirtymiseksi uuteen maatodellisuuteen ja riippuen valinnastanne tällä hetkellä sitä muutetaan siirtymiseksi viidennen ulottuvuuden taajuuksiin.

Jokaiselle joka on tehnyt valinnan siirtyä elämän ja kuoleman kierron ulkopuolelle, uusi piirustus on luotu hänen omaan olemukseensa, kun hän siirtyy syvempään ykseyteen omassa olemuksessaan. Tämä fyysisen kehon siirtäminen valoon on prosessi, joka vaatii täyttä omistautumista ja sisästä opastusta, mikä sallii heidän olla avoin vastaanottamaan ja seuraamaan opastustaan siinä, mitä tässä prosessissa tarvitaan.

Piirustus on ohjenuora. Piirustus näyttää, mitä tarvitaan kierron loppuunsaattamiseksi fyysisen ja energiakehon monien prosessien ja muutosten välillä. Piirustusta käytetään vain siihen riippumatta tasostanne.

On edelleen työtä tehtävänä, koska piirustus on ohjenuora siihen, miten saatetaan työ loppuun ja miten rakennetaan ylösnousemuskulkuneuvo.

Isis

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >