HomeViestejäJames Tyberonn11.6.2014 - Kuolemakokemus ja kuoleman jälkeinen maailma - Mitä siirtymässä tapahtuu?

11.6.2014 - Kuolemakokemus ja kuoleman jälkeinen maailma - Mitä siirtymässä tapahtuu?

KUOLEMAKOKEMUS JA KUOLEMAN JÄLKEINEN MAAILMA
Mitä siirtymässä tapahtuu?

Metatronia kanavoinut James Tyberonn (www.earth-keeper.com)
Uutiskirjeistä 11.6.2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys mestarit! Olen Metatron, valonherra, ja toivotamme jokaisen teistä tervetulleeksi ehdottoman rakkauden vektorilla. Puhumme kiehtovasta aiheesta nyt.

Rakkaat ihmiset, elämä ei lopu koskaan! Ei ole kuolemaa teidän ajattelemallanne tavalla. Tietoisuus on ikuista.

Monet teistä pelkäävät kuolemaansa, enemmän kuin haluatte myöntää. Riippumatta siitä, pohdiskeletteko paljon kuoleman jälkeistä elämää, te kaikki kysytte jossain kohtaa elämässänne, mitä tapahtuu kuollessanne ja mikä odottaa teitä toisella puolella. Nekin jotka ovat päättäneet, ettei fyysisen elämän jälkeen ole mitään, ovat ironisesti ajatelleet sitä paljon.

Niinpä haluamme puhua kuolemakokemuksesta. Ja mestarit, kun luette tämän kanavoidun viestin sanoja, teille annetaan hienovaraisia intuitiivisia katalyyttejä, intuitiivisia aktivointikoodeja, jotka ovat osa näitä jaettuja taajuuksia, ja niiden on tarkoitus auttaa teitä laajentamaan omia intuitiivisia kykyjänne.

Nykyiset patriarkaaliset uskontonne kertovat teille, että kuolemassa on joko taivas tai helvetti. Kertoisimme teille toisin. Rakkaat ystävät, ei ole mitään fatalistista loppua ja lopullista tuomitsemista, mikä johtaa ikuiseen palkitsemiseen tai ikuiseen rankaisemiseen. Itse asiassa ei ole mitään loppua. Elämä laajentuu ikuisesti.

Kuolema ei ole pelottava kokemus, mitä pitää kammota. Se mitä sanotaan kuolemaksi, on uudestisyntyminen suurempaan todellisuuteen ja monin tavoin se on hyvin ihastuttava ja hieno herääminen. Tosiasiassa syntymä fyysiseen maailmaan on paljon traumaattisempi kuin paluu enkelimaailmaan. Siirtymistä pois fyysisyydestä voidaan osuvasti kuvata kotiinpaluuksi. Tietyt poikkeukselliset todellisuuden laajentumiset ovat luontaisia paljon laajemmassa horisontissa olemiselle, mikä antaa paljon suuremman herkkyyden ja ymmärryksen.

Kuoleman hetkellä henkiolemuksenne poistuu fyysisestä kehosta ja siirtyy eetterimuotoon. Joissain olosuhteissa leijutte fyysisen kehon yläpuolella ja tarkastelette huonetta alapuolellanne. Te kaikki olette kokeneet kuoleman paljon useammin, kuin ehkä käsitätte.

Tietoisuutenne lähtee fyysisestä organismista eri tavoin myriadien siirtymäolosuhteiden mukaisesti - on se sitten sairaus, seniliteetti tai äkillinen kuolema, kuten auto-onnettomuus. Sellaisissa tapauksissa kuin seniliteetti, vakava kooma ja Alzheimerin tauti, tietoisuus voi siirtyä täysin kuoleman jälkeiseen maailmaan, vaikka fyysinen biologia pysyy elossa. Fyysinen kuolema voi tapahtua myös asteittaisena prosessina. Niillä jotka kuolevat sairastamisen lopuksi, prosessi tapahtuu usein ajoittaisena vaipumisena, vaiheittaisena tietoisuuden siirtymänä, missä siirtyminen edestakaisin pois kehosta ja takaisin voi kestää muutamia päiviä ennen lopullista poistumista. Näissä asteittaisissa kuolemaprosesseissa ihminen on kohonneessa tilassa ja näkee usein enkeleitä, oppaita ja rakkaita, jotka ovat jo kuolleet.

Tämä prosessi valitaan usein poistamaan kuolemanpelkoa. Tavallaan tämä sallii sarjan tiedusteluretkiä, lyhyitä kuoleman lähikokemuksen tutkimisia, mikä sallii kuolevan ihmisen vapautua pelosta ja oivaltaa, ettei ole mitään kammottavaa. Ne joilla on kuoleman lähikokemuksia, havaitsevat tavallisesti, että se ei anna ainoastaan suurta rauhantunnetta, vaan myös niin valoisan ja autuaan hyvinvointiympäristön, että on haluttomuutta palata fyysiseen maailmaan.

Sitten kun tuo kynnys on ylitetty, tapahtuu automaattinen siirtymä ja noustaan korkeampaan tilaan. Korkeammissa tiloissa on monia tasoja, jotka vastaavat ulottuvuuskenttiä. Kuoleman jälkeiset ulottuvuudet ovat perimmiltään taajuusaitoja, mitkä ymmärretään kenties paremmin psyykkisten tilojen erilaisina värähtelyvoimakkuuksina.

Useimmat teistä oivaltavat välittömästi kuolemasiirtymänsä. Olette hyvin ilahtuneita oivaltaessanne, että olette edelleen tietoinen, vaikka olette kuollut fyysisesti. Monet teistä ovat ikionnellisia tajutessaan, että te olette vielä te. Sisäinen kertoja ja kokemusten tarkkailija on sama, mikä teillä oli juuri päättyneellä fyysisellä matkalla. Saatte täyden tiedon elämästänne ja nämä muistot ovat keskeisiä ja välittömästi käytettävissä jonkin aikaa. Pystytte kommunikoimaan toisten kanssa, jotka olivat tärkeitä päättyneessä elämässänne.

Käsitätte tietysti, että te ette ole enää fyysisessä kehossanne. Löydätte itsenne toisesta muodosta - kuvasta mikä vaikuttaa teistä fyysiseltä, mutta opitte nopeasti, että te ette voi toimia fyysisessä järjestelmässä samalla tavalla kuin eläessänne. Sen ja fyysisen kehon erot tulevat selviksi, koska elävät eivät näe teitä ja pystytte kulkemaan fyysisen aineen läpi. Teidän täytyy oppia uudestaan tietyt käyttäytymissäännöt, sillä ette ehkä oivalla välittömästi ajatustenne ja tunteidenne luomispotentiaalia uudessa ympäristössä. Ällistytte ehkä löytäessänne itsenne viidestä eri ympäristöstä samanaikaisesti eikä teillä ole aluksi aavistustakaan tilanteen taustasyystä.

Alussa ette ehkä näe liikejatkuvuutta ja tunnette paiskautuvanne paikasta toiseen ilman mitään rytmiä tai syytä, vaihtavan hyvin kirjaimellisesti kokemuksesta toiseen. Ette ehkä aluksi oivalla, että ajatuksenne sinkoavat teitä yhtä nopeasti, kuin ajattelette niitä. Niinpä välittömästi kuoleman jälkeen on vaiheita, joissa opetellaan taas navigoimaan ja totutellaan uuteen "mentaalifysiikkaan".

Tulee vaihe, missä tarkastelette huolellisesti juuri loppuneen fyysisen kokemuksenne kudelmaa. Kuitenkin tämän tarkastelun jälkeen huomaatte tapahtuvan uutta luontaista laajentumista. Sen seurauksena on asteittainen sielusulautuminen, missä integroidutte toisiin elämiinne ja toisiin aspekteihinne - ei ainoastaan maaelämissänne, vaan myös muista todellisuuksissa.

Kun tämä laajentuminen tapahtuu, sieluidentiteetistä tulee luonnostaan suurempi ja eetterimuotonne muuttuu. Voitte valita ulkoisen olemuksen, mikä korreloi eri elämiin, tai "sielukehon" mikä sisältää kaikki kokemuksenne.

Poikkeamat

On harvinaisia tilanteita, joissa joku kuolee äkillisessä ja odottamattomassa tilanteessa, kuten onnettomuus, ja kuolema tapahtuu niin odottamatta, että on erittäin lyhyt hämmennysjakso. Tämä on kuitenkin harvinaista ja tapahtuu tavallisesti vain, jos ihminen on ylikiinnittynyt fyysiseen elämään eikä pysty päästämään irti.

Yleensä tätä on kehittymättömämmillä sieluilla, jotka eivät tunne toteuttaneensa omia tavoitteittaan, tai sieluilla jotka ovat niin kiinni elämässään eri syistä, että ne eivät pysty hyväksymään siirtymää. Erittäin harvoissa tapauksissa joku voi kuoleman jälkeen kieltäytyä niin tiukasti hyväksymästä kuoleman tapahtumisen, että hän keskittää epätoivoisesti tunne-energian fyysiseen kehoon palaamiseen. Toisissa samanlaisissa tilanteissa joku jolle on ollut esimerkiksi pakkomielle tietty tavoite tai keskeneräisen projektin jatkaminen, voi yrittää saada sitä valmiiksi jonkin aikaa, ennen kuin hän hyväksyy maallisen matkansa loppuneen. Myös tällaisissa tapauksissa tilanteesta tulee lopulta hyvin selkeä. Opastettu meditointi puuttuu tilanteeseen tarvittaessa ja ohjaa uudestaan hämmentyneen toiminnan.

Ja mestarit, tiedostakaa, että kuolemassa on tosiaan oppaita auttamassa jokaista teitä ymmärtämään täysin tilanteenne. Useimmat teistä astuvat sisään selkeänä. Ja silloin kun tullaan sisään ilman hämmennystä, teitä tervehtivät erittäin usein perhe ja ystävät, jotka ovat kuolleet ennen teitä. Tunnetaan lohtua ja tunnistetaan euforisesti tämä maailma, mikä huokuu hyvinvointia. Voitte levätä, jos lepoa hautaan tai tarvitaan. Lepovaihe on yksi suuri laajentuminen, missä on hurmiotunnelma. Usein on tunne leijumisesta kirkkaanvalkoisessa valokentässä, mitä reunustavat poikkeuksellisen kirkkaat värit. Tässä vaiheessa olette autuaassa tilassa ja sopeudutte helpommin ymmärtämään tapahtuneen eroamisen. Mutta pystytte edelleen keskittämään ajattelunne maatasolle. Huomaatte, että ajatus vie teidät nopeasti sinne, kehen tai minne keskitytte.

Voitte vierailla ystävien ja sukulaisten luona, käydä menneisyydessä, tervehtiä lapsuuden ystäviä ja matkustaa saumattomasti ajassa ja paikassa. Voitte käydä lapsuudessanne, tarkastella itseänne pienenä lapsena jouluna perhe ympärillä tai kävellä koulunne käytäviä pitkin 60 vuotta sitten. Oivallatte, että idean tai ajatuksen ilmentymisessä ei ole viivettä, niin kuin fyysisessä elämässä. Tutkitte ilahtuneena tätä unenomaista ilmiötä, mutta todellisena ja selvänä. On tapoja tutustua kuoleman jälkeisiin todellisuuksiin ja ulottuvuuksiin, kun elätte vielä maatasolla. Siitä puhutaan lyhyesti tässä kanavoinnissa.

Teidän on tärkeää ymmärtää, ettei kukaan kuole valitsemattaan sitä. Korkeampi itse tekee aina tuon päätöksen. Siksi kukaan ei kuole ennen aikojaan. Voi kuitenkin olla ns. keskeneräisen elämän tunne, silloin kun valittuja elämänoppitunteja ei syystä tai toisesta saada valmiiksi.

Jatkuva kasvu

Rakkaat ystävät, kuvaukset elämän jälkeisistä kokemuksista ovat moninaisia ja ne vaihtelevat kunkin yksilön uskomusjärjestelmän ja valomäärän mukaan. Tämä voi näyttää hyvin monimutkaiselta, erityisesti jos olette tottuneet dogmaattiseen uskoon ikuisesta paratiisista, helvetistä tai taivaasta tai ikuisesta levosta. Tosiasiassa ne joilla on voimakas usko uskonnollisiin opetuksiin, luovat usein alussa kuvaston pyhimyksistä ja valkoisesta valosta, mikä vastaa heidän henkistä ohjelmointiaan. Mielenkiintoista kyllä, tämä sallii tasaisemman siirtymän verrattuna niihin, jotka eivät esimerkiksi usko kuoleman jälkeiseen elämään.

Mutta selvyyden vuoksi sanottakoon, että kuolema ei ole ikuinen lepopaikka. Ei ole mitään taivasta, jossa on kultaiset kadut, tai tulimeren demonista kidutusta eikä ääretöntä tyhjiötä, vaikka voitte kokea lyhyesti hallusinaatioita näistä, jos uskotte vahvasti niihin. Niinpä nämäkin ovat nopeasti elettyjä näkyjä ja kuten olemme todenneet, on oppaita ja suojelijoita, tavallaan orientoitumistiimi, auttamassa niitä, jotka tarvitsevat hyödyllisiä ohjeita kuoleman jälkeiseen elämään sopeutumisessa. Orientoitumisseurue on kehittyneitä sieluja, jotka ovat sekä eläviä että kuolleita. Ne jotka ovat vielä fyysisessä kehossa, suorittavat tämän palveluksen "kehon ulkopuolisessa vaiheessa", kun fyysinen keho nukkuu. He ovat taitavia projisoimaan tietoisuuden ulottuvuuksien läpi.

Auttavat oppaat jotka elävät edelleen maan päällä, ovat erityisen hyödyllisiä, koska heillä on välittömämpi ymmärrys sen nykyajan ja nykymaatodellisuuden tunteista ja tuntemuksista, mistä lähtenyt sielu juuri poistui. Tällaisilla ihmisillä saattaa olla muistikuvia yöllisestä toiminnasta tai sitten ei. Nämä oppaat ymmärtävät monia syntyviä tuntemuksia ja auttavat orientoitumisessa niitä, jotka ovat aluksi hämmentyneitä kuoleman alkuvaiheissa. Yleisesti puhuttaessa, vanha sielu (teidän termeillänne) joka on kokenut monta tietoisuustasokoulutusta ja suuremman määrän maaelämiä, ei hämmenny siirtymässä fyysisestä ei-fyysiseen.

Valmistautumisharjoituksia

On toimia, joihin voitte ryhtyä eläessänne fyysisyydessä ja jotka valmistelevat teitä kuoleman jälkeisiin maailmoihin. Myös teille jotka olette sinnikkäästi ponnistelleet fyysisellä tasolla oppiaksenne projisoitumista ulos kehosta syvän meditaation, paastoamisen, visionetsinnän, selväjärkisen unennäön, joogahengittämisen ja shamaanimatkojen avulla, elämän jälkeinen ympäristö on tutumpi.

Siksi tällaiset kokemukset tietoisuuden laajentamisesta moniulotteisuuteen ovat erittäin hyödyllisiä valmistautumisessa fyysiseen kuolemaan. Te kaikki voitte oppia fyysisessä elämässä navigoimaan moniulotteisuutta näillä harjoituksilla ja oppia kuoleman jälkeisen elämän vivahteita. Tämä on erittäin hyödyllistä valmistautumista kuolemaan. Tiedätte, mikä odottaa, kun ymmärrätte paremmin ajattomuuden ja ajatusnavigoinnin ehdot.

Pienellä ponnistelulla jokainen teistä joka haluaa ottaa aikaa itsensä ohjelmoimiseen, voi oppia näkemään selväjärkisiä unia. Itsensä ohjelmoimisella tarkoitamme pelkästään seuraavaa. Ilmaiskaa aikomus muistaa unenne. Meditoikaa sitä ennen nukahtamistanne, antaen itsellenne itsepintaisen ehdotuksen. Hämmästytte tuloksia. Ne jotka ovat merkana-kristallivalokehon mestareita, ovat kokeneet nämä ulottuvuudet ja kuoleman jälkeen he seuraavat samaa prosessia valomääränsä mukaisesti. Tämä opetetaan Metatronisissa avaimissa.

Todellisuudessa ne ulottuvuudet jotka saavutetaan merkanassa, ovat kuoleman jälkeisiä maailmoja. Menette niihin usein yöllä unitilassa, mutta pystytte harvoin muistamaan sen herättyänne. Kuten olemme sanoneet, lähteminen fyysisyydestä eroaa jossain määrin yksilön mukaan, mutta kohtaatte kaikki tiettyjä samankaltaisuuksia. On parempi kyky ja vapaus ymmärtää täydemmin oma todellisuutenne, kehittää kykyjänne pidemmälle, tuntea syvemmin ja ymmärtää selvästi oma moniulotteisuutenne osana kaikkea olevaista.

Kuoleman tapahtumien tarkastelua

Tarkastelemme nyt yksityiskohtaisemmin tiettyjä tärkeitä asioita, joista joitain olemme koskettaneet aiemmin tässä kanavoinnissa, mutta ne kannattaa mainita uudelleen ja teidän on hyvin tärkeä ymmärtää ne.

Mestarit, tehdessänne siirtymän fyysisyydestä, poistutte ruumiista ja kuten olemme sanoneet aiemmin, löydätte itsenne välittömästi toisesta "kehosta". Löydätte itsenne samasta eetterimuodosta, missä matkustatte unissa ja projisoituessanne ulos kehosta. Se tuntuu hyvin mukavalta ja tutulta teille, koska todellisuudessa jokainen teistä jättää fyysisen kehon joka yö nukkuessaan. Tämä keho voi näyttää fyysiseltä, mutta oivallatte nopeasti, että uusi kuoleman jälkeinen kehonne tarjoaa monia lisäpiirteitä uudessa ympäristössään.

Useimmat teistä päättävät alussa näyttää samalta kuin fyysisessä elämässä, mutta elinvoimaisemmassa muodossa. Useimmat päättävät näyttää sellaiselta, kuin he näyttivät fyysisyyden huippuvuosinaan. Matkustatte välittömästi ja ajattomasti ajatusten mukaan. Esimerkiksi jos ajattelette jotain rakasta Virginiassa, olette välittömästi hänen seurassaan. Pystytte kommunikoimaan hänen kanssaan telepaattisesti. Hän ei kuitenkaan useimmissa tapauksissa pysty näkemään teitä tai kuulemaan fyysisesti. Hän ottaa kommunikointia vastaan alitajuisesti ja voi tunnistaa ajatussiirron lähteen tai sitten ei.

Ne jotka ovat fyysisessä muodossa, eivät kuitenkaan näe teitä. Kun kuoleman jälkeen projisoitte tietoisuutenne ajatuksella fyysiseen maailmaan, olette eetterimuodossa, haamumainen teidän termeillänne. Mutta lisäämme kiinnostavana asiana, että monet enkelikunnan edustajat, myös kaikki lemmikit joita teillä on ollut, pystyvät näkemään teidät hyvin selvästi. Itse asiassa koiranne ja kissanne saattavat antaa teille hyvin innostuneen tervetulotoivotuksen, kun tulette kotiin, missä perheenne ja lemmikkinne asuvat edelleen maatasolla.

Tämä on yleisesti puhuttuna vaihe, missä löydätte taas uuden muotonne ja ajatuksella liikkumiskykynne hämmästyttävät ominaisuudet. Ilahtuneena havaitsette, että voitte tehdä ajattelemalla mitä tahansa. Pystytte lentämään samalla tavalla kuin unitilassa. Pystytte kulkemaan helposti kiinteiden asioiden läpi - seinien, rakennusten tai vuorien. Liikutte suoraan tahdostanne ja viette itseänne paikasta toiseen, ihmisen luota toisen luo vain ajattelemalla. Tässä varhaisvaiheessa ehkä päätätte tutkia planeettaa - sekä pinnalta että sisältä! Kasvi- ja mineraalikunnan deevaprojisoinnit ovat näkyviä teille planeetan astraalitasoilla.

Alussa tämä on tietysti unenomaista. Useimmissa tapauksissa ihmiset päättävät kuoleman jälkeen jäädä melko läheiseen yhteyteen maatason kanssa muutamaksi viikoksi ennen siirtymistään korkeammalle. Tänä "aikana" tapahtuu eräänlainen loppuunsaattaminen, missä kommunikoitte monien niiden kanssa, jotka ovat esittäneet tärkeää roolia elämässänne. Pitäkää mielessä, että aikaa ei ole teidän ajattelemallanne tavalla ei-fyysisissä ulottuvuuksissa, joten ette tiedosta lineaarisen ajan kulumista kuoleman jälkeen.

Vaikka suurin osa läheisestä kanssakäymisestä ja suorista kontakteista maatasoon välittömästi kuoleman jälkeen tapahtuu maamittauksen mukaan 4 - 6 viikon aikana, te olette nyt-ajassa ja täysin tietämätön kronologisesta järjestyksestä. Toisin sanoen, "aika" näyttää teistä erittäin lyhyeltä, ajattelun ja paikan luonnollisessa virtauksessa ajattomuudessa. Tällä tavalla tiettyjen yksilöjen on mahdollista pysyä tässä tilassa kuukausia, jopa vuosia, riippuen niiden tarpeesta kommunikoida ja viimeistellä asioita. Tämä ei ole kuitenkaan normi.

Teitä ei yllätä se tieto, että useimmat teistä osallistuvat eteerisesti omiin hautajaisiinsa.

Monet joilla on ollut kuoleman lähikokemuksia ja jotka sitten palaavat fyysiseen elämään, puhuvat koko elämänsä vilahtamisesta silmiensä edestä. Tämä on jokin väärinymmärretty tulkinta alitajuisen unitilan ja egon "otsa-aivojen" tulkinnan väliltä. Tarkemmin kuvattuna, fyysistä elämäänne voidaan verhon toisella puolella todella havainnoida syntymästä vanhuuteen, mutta tämä tapahtuu huolellisesti tutkitussa tarkastelussa, ei nopeana vilauksena. Tähän valittuun tarkasteluun osallistutaan normaalisti oppaiden avustuksella korkeammalla tasolla, kuin mihin tultiin aluksi kuoleman jälkeen.

Teillä kaikilla on tämä kokemus, mutta voitte valita avainosat, joita ei ainoastaan tutkita, vaan jotka myös eletään uudelleen oman harkintanne mukaisesti. Monissa tapauksissa sielu valitsee ne alueet, joissa ryhdyttiin virheellisiin toimiin. Teitä opastetaan sitten tarkastelemaan vaihtoehtoisia tapoja ymmärtääksenne, mitä olisi tapahtunut ja miten se olisi synnyttänyt paremman lopputuloksen. Tässä tapahtuu syvempää oppimista. Tähän uskonnolliset tekstit viittaavat "tuomitsemisena". Tässä tilassa ei kuitenkaan ole syyllisyyden ja kärsimyksen tunteita, sillä tällä tasolla olette sellaisen persoonallisuuden yläpuolella, kuin te ajattelette sitä. Tarkastelette näitä korkeammasta itsen tilasta, mikä on tavallaan kiintymätön, melkein kuin tarkkaileva 3D-ihminen. Tämä tapahtuu ns. koulutuskeskuksessa. Mutta selkeyden vuoksi, se on psyykkinen ulottuvuus tai tila, ei paikka sillä tavalla, kuin te ajattelette tilaa fyysisessä ulottuvuudessa.

Kun tämä vaihe on loppu, voitte valita, palatteko ja reinkarnoidutte vai ette. Käytössänne on monia vaihtoehtoja, jos päätätte olla reinkarnoitumatta maakiertoon. On myriadeja muita universumeja ja galakseja, jotka tarjoavat uskomattomia oppimiskokemuksia. Useimmat ovat hyvin erilaisia, mitä olette kokeneet maapallon aurinkokunnassa. Hyvin harvat näistä ovat fyysisiä todellisuuksia. Ne jotka ovat hyvin kehittyneitä, voivat yhdistyä muihin maailmoihin, mukaan luettuna Arcturus, Plejadit ja Siriuksen kaksoisjärjestelmä. Kosmos kuhisee kirjaimellisesti elämää, vaikka kolme juuri mainitsemaamme paikka ovat todellisuudessa hyvin tuttuja teille ja ovat olleet hyvin läheisesti mukana maan järjestelmässä ja kierrossa Musta ja Atlantiksesta saakka. Monet teistä ovat rinnakkain näissä korkeammassa valomuodossa, fotonielämänmuodossa.

Päätätte sitten, oletteko saaneet kaksinaisuuden loppuun vai ette, ja ne jotka eivät ole, valmistautuvat paluuseensa. Useimmat sielut jaksottavat elämänsä niiden reinkarnaatiokierron mukaisesti, joiden kanssa niillä on entisiä suhteita. Yleisesti sanottuna, tässä on 20 - 40 vuoden jakso, ennen kuin tehdään takaisintulovalinta. Mutta meidän on taas selkeytettävä, että teidän on vaikea ymmärtää toisen puolen aikaa tai ajattomuutta fyysisin aistein, jotka on viritetty lineaariseen peräkkäisaikaan.

Paluuaikanne ei perustu mitenkään pienessä määrin niiden paluupäätökseen, joiden kanssa haluatte olla tekemisissä maatasolla. Tässä prosessissa tapahtuu moninaista kommunikointia, missä tehdään sopimuksia ja monisyistä suunnittelua. Tässä tunnistetaan toisia sieluja ja sieluryhmiä kaksinaisuudessa, joiden kanssa suhteet päätetään saattaa loppuun tai tasapainottaa, sekä valitaan perhe ja kasvuoppitunnit. Valitsette ne astrologiset kuviot, jotka sallivat teidän parhaiten kasvaa.

Niillä sieluilla jotka ovat päättäneet palata kaksinaisuuteen, on ehdottomasti koulutusaikaa aurinkokuntanne toisten planeettojen ei-fyysisissä taajuuksissa. Sielumatka maatasolla on kaksinaisuuden testimaasto tai yliopisto, mutta se on vain osa sielun täydentämistä. Jokainen teistä viettää aikaa valitsemanne aurinkokunnan opinto-ohjelman kaikissa sfääreissä. Tätä tapahtuu tavallisesti kuoleman jälkeisessä valmistautumisessa seuraavaan vaiheeseen, seuraavaan inkarnaatiotasoon. Sitä voi kuitenkin tapahtua myös osittain fyysisessä elämässä unen aikana. Jokainen teistä lähtee ehdottomasti kehosta joka yö ns. kuoleman jälkeiseen tilaan, kun menette syvempiin univaiheisiin, vaikka hyvin harvoilla teistä on selväjärkisiä muistoja tästä valvetilassa.

Sielukuvion valitseminen

Rakas ihminen, älä pidä kuoleman jälkeisiä opintoja tähdillä ja planeetoilla kansanperinteenä tai epätotena. Se mitä sielu on oppinut kussakin maailmassa, kullakin vierailulla, on tehokkaasti suunniteltua ja sitä ilmaistaan optimaalisesti toiminnan kautta maaelämissä. Sielukasvun on näyttävä ajattelussa ja teoissa, tahdon onnistuneena ilmentymisenä fyysiseksi todellisuudeksi. Siksi oikea ja tarkoituksenmukaisin kuvio on valittava huolellisesti niistä lukemattomista tähti- ja planeetta-asetelmista, mitkä edustavat sielukuviota. Eläinradan merkit ovat 12 perustavanlaatuista kuviota, joista sielu valitsee tulessaan maatasolle uuteen inkarnaatioon. Nämä kuviot edustavat optimaalista temperamenttia, persoonaa ja henkistä virittymistä. Myös sukupuoli, rotu ja fyysinen keho valitaan, koska nämä ovat sielukuvion aineellistamista, heijastus sielun progressiivisesta yksilöllisyydestä seuraavassa suunnitellussa maakokemuksessa.

Monet kehittyneemmät yhteiskunnat, mm. Mu, Atlantiksen ykseydenlaki, Egypti ja Kreikka, ovat tienneet sen, mitä tässä kerromme. Hallitsevien ja kontrolloivien pelkopohjaisten patriarkaalisten uskontojen ilmestyttyä esiin, nämä opetukset menivät ns. maan alle ja niitä opetettiin vain salaisilla erityisalueilla. Tunnetussa historiassanne niitä opettivat Plato ja Pythagoras ja uudempina aikoina Edgar Cayce, joka oli Pythagoraan reinkarnaatio, egyptiläisen Ra-Tan olemusaspekti.

Kuten olemme kertoneet teille monissa tilanteissa, maataso on kaksinaisuusyliopisto. Maapallon maalima on kuitenkin vain osa kurssia. On muita aurinkokuntaanne liittyviä kuoleman jälkeisiä maailmoja, jotka vahvistavat suoraan fyysisen kokemusulottuvuuden kaksinaisuutta ja vapaata tahtoa. Kaksinainen maapallo edustaa ainutlaatuisesti ja ytimekkäästi vapaata tahtoa ja jokaisen yksilön tekemät valinnat ovat täysin hallitsevia tämän syy- ja seurausulottuvuuden ilmentämis- ja luovuustarkoituksissa. Vain maapallolla on kolmannen ulottuvuuden elämää aurinkokunnassanne.

Kuoleman jälkeisissä maailmoissa kaikkien olentojen käytössä on jossain määrin opastusta, kun kehitytään. Sellaista opastusta antavat opettajat, joista joitain saatatte pitää ylösnousseina mestareina ja enkeleinä. Tämä valitaan vapaasta tahdosta jokaisen korkeamman aspektinne, ylisieluitsenne kanssa.

Niiden jotka luulevat kuoleman jälkeisen elämän olevan vailla haasteita, on ajateltava uudestaan. Vaaditaan aina ponnistelua, mutta tietoisuudessa on luontaisia motivaatiovoimia, mikä sallii tämä kehittymisen. Tunnette itse asiassa voimakasta luontaista halua ja syvää kaipuuta tähän oppimiseen. Sielulla on syvään juurtunut kasvutoive ja kaikki sielut ovat motivoituneita ja halukkaita. Se on luontainen osa paluuta kaikkeen olevaiseen, täyteen luojaolemukseen. Tässä mielessä tämä liike on ohjelmointia, mitä voidaan nimittää sielun DNA:ksi.

Haluamme myös lisätä, että oppiminen kokemaan täysin ja vakaasti onnellisuus-, tasapaino- ja hyvinvointivärähtelyä, on tärkeä aspekti maakierron loppuunsaattamisessa. Tämä sisältyy Venuksen värähtelyaspekteihin ja niitä opetetaan siellä. Älkää siis ajatelko, että maakierto on ns. pelkkää työtä ilman leikkiä. Ilon ilmaiseminen ja syvän rakkausvärähtelyn tunteminen on erittäin tärkeää. Itse asiassa joka neljäs inkarnaatio päätetään keskittyä rakkauteen ja tällaiset vierailut on usein suunniteltu vietettäväksi erityisesti sieluperheen keskuudessa omistautumalla toinen tosiinsa. Tällaisten elämien joukkoon sirotellaan tarkoituksella vaikeampia elämiä, joihin käsikirjoitetaan vaikeampia haasteita. Venukseen rinnastettuna, monet valitsevat Arcturuksen taiteellisissa elämänilmaisuissa, kuten musiikki, taide ja luova kirjoittaminen.

Maakiertokurssi

Sen on tärkeä olla selvää, että reinkarnaatioprosessiin liittyy 12 pääoppimiskeskusta. Te kaikki vietätte aikaa näissä ennen maakierron loppuunsaattamista. Nimitämme tätä kiertoa "maakierroksi", koska kuten on sanottu, maapallo on testausvaihe, missä mitataan intensiiviaspekteja. Tässä mielessä maapallo on siis opinto-ohjelman tärkein osa ja yksilön on hallittava se.

Nämä on esitelty tässä hyvin lyhyesti.

Planeettojen aspekti-intensiivit maakiertokehityksessä

1. Merkurius - mieli - henkinen kehitys - kommunikointi
2. Venus - rakkaus - tunteet - taiteellinen ilmaisu - hoivaaminen
3. Maa - vastuullinen luominen - testimaaperä
4. Mars - tunnetemperamentti - voima
5. Jupiter - vahvuus - johtajuus - viisaus - itseluottamus
6. Saturnus - henkinen puhdistuminen - tulikoe
7. Uranus - psyykkinen ja intuitiivinen chakra- ja rauhaskehitys
8. Neptunus - luonnon mystiset opinnot
9. Pluto - vastoinkäymisten hallitseminen
10. Kuu - epäilyn tasapainottaminen ja poistaminen - feminiinitasapaino
11. Aurinko - elinvoima - henki - maskuliinitasapaino
12. Arcturus - sisääntulo/poistuminen - elämänvoima - luova ilmaisu

Pitäisi huomata, että myös Saturnuksen ja Jupiterin kuut (kuten myös Maan kuu yllä) ovat osa planeettojen aspektitaajuusopintoja. Merkuriuksella on seitsemän tasoa, Venuksella neljä ja Jupiterilla viisi. Todellisuudessa kaikilla tähdillä ja planeetoilla on monia tasoja, joita voidaan pitää oppiasteina, ja nämä voivat vaihdella vähän jokaisen sielun kehittymistarpeiden ja -vaatimusten mukaisesti.

Saturnus on erittäin monimutkainen ja sillä on eniten variaatioita. Saturnuksen kursseihin sisältyy väärien mallien poistaminen, väärien uskomusten ja taipumusten puhdistaminen, myös niiden jotka ovat toistuneet vakavina esteinä ja muodostaneet törkeän katalasti väärän toimintamallin maatason testikokemusten tarkoituksellisessa harhassa. Joissain ääritapauksissa sielu "nollataan" täysin Saturnuksen tulikokeessa. Tällä tavalla sielut jotka ovat tehneet suuria hirmutekoja maavaiheessa, voivat löytää uuden alun. Tässä prosessissa Saturnuksen renkaat sovittavat vaihtelevia voimakkuuksia, joita tarvitaan uuden mallin luomiseksi maakierrossa. Tällä tavalla yhtään sielua ei menetetä, kaikkein törkeimmätkin löytävät tiensä kotiin "Jumalan" moitteettomassa armossa.

Kuoleman jälkeiset ympäristöt joissa opiskelette, ovat ei-fyysisiä taajuusformaatteja taivaankappaleilla, joihin viitataan aurinkokunnassanne, ja kuten sanottu, Arcturus on oleellinen osa tätä, vaikka se onkin poikkeuksellinen siinä mielessä, että se on aurinkokuntanne fyysisen ulottuvuuden ulkopuolella.

Mestarikillat ja aikamatkaajat

Kehittyvien maailmojen, mm. omanne, auttamiseen liittyy monia opaskiltoja. On täysin ylösnousseita sieluja, jotka ovat saaneet loppuun maakierron ja jotka päättävät ilmentyä kehoon tiettyjä tarkoituksia varten, joihin sisältyy tieteellisen informaation, keksintöjen, filosofioiden, hallinnon, kirjallisuuden, taiteen ja musiikin tuominen lineaarisen aika-avaruuden tiettyinä avainaikoina. Nämä ovat hyvin kehittyneitä, hyvin erikoistuneita mestareita, tuonpuoleisia neroja teidän termeillänne, ja heihin sisältyy sellaisia sieluja kuin Pythagoras, Tesla, Einstein, Socrates, Plato, Isaac Newton ja monia muita.

He voivat tulla fyysiseen elämään normaalisti syntymällä, kaikkien biologisen olemassaolon suodatinten kera, mikä vaatii näitä sieluja kokemaan kaikki fyysisyyden luontaiset "näkösuojat" ja haasteet, tai hyvin harvoin he voivat ilmentyä suoraan fyysisyyteen syntymättä. Joissain tapauksissa he tulevat sopimuksen mukaan muodossa, mitä pidetään "vaihdokkaana". Mutta pitäisi huomata, että todelliset vaihdokkaat ovat hyvin harvinaisia. Monet ihmiset jotka pitävät itseään vaihdokkaana, ovat kokeneet valtavan laajentumisen ja sisäisen nopeutumisen paljon korkeampaan Itsen tilaan, mutta mitään "ulkoista" vaihtoa toiseen olentoon ei ole todellisuudessa tapahtunut.

Niitä jotka erikoistuvat tapahtumavirtaan vaikuttamiseen, voidaan kutsua "lähettiläiksi tulevaisuudesta" ja he ovat avaruusajan manipuloinnin mestareita. Nämä erikoistuneet mestarit tulevat auttamaan todennäköisen todellisuuden navigoimisessa ilmentyväksi todellisuudeksi sivilisaation avainristeyksissä.

Planeettanne aika tapahtuu hologrammiohjelmissa. On olentoja, jotka ovat teidän termeillänne mestareita, ja he ovat kehittäneet erityiskyvyn kulkea edestakaisin avaruusajassa, jokseenkin samaan tapaan kuin jotkut scifi-elokuvanne ja -televisio-ohjelmanne ovat kuvanneet kvanttihyppyä. Tästä on puhuttu aiemmissa kanavoinneissa.

Aika-avaruuden luonne - salamyhkäinen antimateriaenergia

Teidän on ymmärrettävä, että kosmoksessa fyysisyys on poikkeus eikä sääntö. Omat tutkijanne tietävät jossain määrin, että pimeä aine ja pimeä energia (teidän termeillänne) muodostavat yli 95% kosmoksesta. Aine on spektreinä, kuten valokin, joten teidän on ehkä vaikea ymmärtää tätä ajatusta. Mutta nämä keskukset - vaikka ovatkin planetaarisia - eivät varaa tilaa sillä tavalla, kuin te ajattelette tilan olevan tietyssä paikassa. Niinpä kehittäessänne avaruusaluksen tutkimaan fyysisesti näitä planeettoja, ne vaikuttavat teistä hyvin elämättömiltä. Tämä on tulosta omasta väärintulkinnastanne todellisuuden spektriluonteesta.

Nämä ympäristöt ovat teidän havaitsemattanne keskellä fyysistä maailmaa, jonka tunnette. Fyysiset havaintomekanisminne eivät yksinkertaisesti pysty virittymään niiden taajuusasteikolle. Valtavasti enemmän todellisuuksia on rinnakkain omanne kanssa. Ja kuolemassa astutte verhon toiselle puolelle, toruksen ei-fyysiselle puolelle, ja viritytte automaattisesti eri kenttiin ja reagoitte muihin fysiikan lakeihin, jotka vallitsevat näissä muissa todellisuuksissa - todellisuuksissa joita hyvin rajoittuneet fyysiset aistinne eivät havaitse. Kuitenkin toiselta puolelta voitte jossain määrin katsoa takaisin fyysiseen todellisuuteen, mutta ette voi olla fyysinen. Ja kuten olemme sanoneet, astuminen takaisin fyysisiin maailmoihin tapahtuu eri taajuudessa ja olette aavemainen, teidän termeillänne. On energiakenttiä ja energia-aitoja, jotka erottavat teidät. Tämä kaikki on tiedettä, ei taikaa! Se on ulottuvuusfysiikkaa ja tätä tiedettä ymmärsivät menneisyytenne kehittyneet yhteiskunnat, mutta sitä ei ymmärretä vielä nykyajassanne.

Maakierron loppuunsaattaminen

Haluamme nyt tehdä selväksi, että reinkarnoituminen maakierron viimeistelyvaiheisiin on välttämätöntä maakierron loppuunsaattamiseksi, mutta voi valita poistumisen toisiin mestaruusulottuvuuksiin maakierron ulkopuolella. Kaikki sisäänkäynnit ja poistumiset tässä kierrossa tapahtuvat Arcturuksen kautta.

Jos olette saaneet loppuun maakierron ja hallitsette kaksinaisuuden, voitte päättää jäädä järjestelmään opettajaksi tai oppaaksi. Tai voitte päättää siirtyä suurempaan intensiivisyyteen ja oppia luojana olemista paljon, paljon laajemmin.

Silloin kun maakierto on loppu, informaatio, kokemukset ja kyvyt joita olette uutterasti keränneet, ovat käytettävissänne toisiin sovelluksiin. Sen mukaisesti vaihtoehdot ovat paljon moninaisemmat kuin niillä, jotka ovat valmistumattomia sieluja ja joiden täytyy vielä reinkarnoitua maakiertoon.

Ykseys Kaiken olevaisen kanssa

Perimmäisenä potentiaalina ja tavoitteena on imeytä ja liittyä siihen ylimpään tietoisuuteen, mitä nimitätte Jumalaksi. Tässä mielessä sulaudutte Kaiken olevaisen monikkotietoisuuteen. Mutta silloinkin yksilöaspektinne, muistonne, elämänne ja eri matkanne säilyvät teidän osassanne. Mikään ei häviä. Nuo persoonallisuusaspekti ovat edelleen olemassa ns. elävässä, dynaamisessa ja jatkuvassa muistissa, eri osastossa, vähän samaan tapaan kuin tietokoneenne tallentaa dataa.

Nimittäin avataratasolla olette yhdistelmä kaikista itsen tasoista. Sitten kun saavutatte tämän perimmäisen tason, on tilaisuuksia, keinoja toimia kosmisen tason luojana. Tarvittava tieto- ja koulutusmäärä tekee tällaisesta Elohim-avatara-kommunikaattoriurasta äärimmäisen vaativan, mutta se on yksi perimmäisistä kursseista, joita on ulottuvillanne. Tällaisen informaation oppiminen lisää sielun kehitystä ja kykyjä. Vaaditaan hienovaraista energiamanipulointia ja jatkuvaa matkustamista ulottuvuuksien läpi. Sitten kun sellainen valinta tehdään, koulutus alkaa välittömästi, aina sellaisen mestariolentokillan johdolla, mitä teidän perspektiivistänne voidaan pitää Elohimina tai arkkienkeleinä.

Mutta taas kerran, kosminen luovuus on äärettömän monimutkainen aihe ja paljon sen maatason ylä- ja ulkopuolella, missä nyt olette. On mahdollisuus tulla oppaiksi ja opettajiksi maajärjestelmäänne. Näihin sisältyy joitain kehittyneitä sieluja, jotka ovat valmistumisen partaalla viimeisessä reinkarnaatiossaan, ja järjestelmässänne on myös tietysti muita olentoja, jotka ovat valmistuneet maakierrosta ja ovat päättäneet auttaa siinä vielä olevia. Teille annetaan tilaisuus opettaa, jos teillä on taipumusta ja vaadittava valomäärä. Mutta kuten olemme maininneet, moniulotteinen opettaminen on paljon enemmän kuin teidän tuntemanne opettaminen ja se vaatii äärimmäisen perusteellista koulutusta, mikä vie aionin toisensa jälkeen teidän aikatermeillänne. Polku vie tällaisen opettajan moniin todellisuusulottuvuuksiin, jotka ovat paljon monimutkaisempia kuin aiemmin maakierrossa opitut. Nykyisillä uskontotermeillänne tämä selitettäisiin Luojajumalan kumppanina olemiseksi.

Mestariluojarooli ykseydessä Jumalan kanssa voi olla hyvin erikoistunut. Sellaiset kuin me, joita voidaan nimittää metatroniseksi maailmaksi, muodostamme yksinkertaisesti selitettynä fysiikanlakeja - sekä muodostamme uusia ulottuvuuksia että ylläpidämme olemassa olevien laajentumista käyttäen geometriaa ja pyhää geometriaa, muodostamme uusien maailmojen perusmatriiseja ja välitämme tietoa mahdollisimman monissa muodoissa. Enkä tarkoita fyysisiä muotoja. Sitä mitä kutsuisitte ajaksi, manipuloidaan niin, kuin taitelija käyttää värejä. Sitä mitä kutsuisitte tilaksi/paikaksi, kerätään yhteen poikkeuksellisilla tavoilla.

Lopuksi

Rakkaat mestarit, aiheemme näyttää ehkä melko poikkeukselliselta ja monimutkaiselta, jopa synkältä, mutta se ei ole meidän tarkoituksemme - eikä sen pitäisi olla teidän reaktionne tai johtopäätöksenne luettuanne sanamme. Se mitä edessänne on, ylittää kauneudellaan mielikuvituksenne ja on poikkeuksellisen suurenmoista. Sanat eivät riitä kuvaamaan näitä ällistyttävän hienoja maailmoja.

Kehotamme teitä nauttimaan ajasta, tarttumaan elämänne hetkiin. Nauttikaa maapallonne kauniista piirteistä, sillä maataso on todella poikkeuksellinen ylevässä kauneudessaan, ja sitten kun kuolette, saatte välittömästi tunteen siitä, miten ällistyttävän kaunista elämä on. Olette kiitollinen jokaisesta arvokkaasta hengenvedostanne. Vaikka elämässä on haasteita, kylvette siirtymässänne syvässä kiitollisuuden tunteessa. Me enkelimaailmasta olemme täällä auttamassa teitä. Olemme perheenjäseniä, jotka kurkottavat ojentamaan teille kätensä. Mutta emme ole täällä ratkaisemassa ongelmia puolestanne. Sen tehdessä horjuttaisimme kasvuanne mestaruuspolulla.

Pyydämme teitä tuntemaan hetken, todella tuntemaan, olemuksenne suurenmoista valoa ja energiaa. Ja tunnistamaan, että elämä ja kuolema ovat osa samaa prosessia. Nämä kaksi ovat saman todellisuuden puolia. Elätte vielä monta, monta elämää ettekä koskaan enää ole juuri se persoona, juuri se ilmaisu, mikä olette nyt, ja kuitenkin siitä tulee osa sitä kokonaista itseä, mikä ei koskaan pääty, ja olette aina osa sitä.

Muistakaa siis rakastaa itseänne ja paistatella ilossa, sillä se on ulottuvillanne nyt, sillä olette suurenmoinen olento, Kaiken olevaisen jumalainen aspekti. Kuoltuanne voitte katsoa taaksepäin reinkarnaatioelämiin, mutta ne ovat vain osa suurta ja suurempaa SINUA!

Elämä maan päällä on valtuutus, valittu kurssi - se ei ole rangaistus eikä lankeaminen armosta. Se on yliopisto, minkä ovat valinneet rohkeat sielut, jotka suostuvat astumaan sisään käyttäen suodattimia. Se on surkastumista/rappeutumista, mikä johtaa todella upeaan evoluutioon. Sitten kun lähdette fyysisestä järjestelmästä saatuanne loppuun maakierron ja lopetatte fyysisen reinkarnaatiokierron, olette oppineet oppitunnit. Ja sitten kun tämä tapahtuu, ette ole enää tavallaan ihmisrodun jäsen, sillä olette valmistuneet kaksinaisuusyliopistosta. Kuitenkin tietoisen itsenne tuo erityisaspekti pysyy siellä, aivan kuten identiteettinne muut osat elävät samanaikaisesti muissa koulutusjärjestelmissä. Kehittyneemmissä järjestelmissä ajatukset ja tunteet tulkitaan automaattisesti ja välittömästi toiminnaksi, miksi tahansa materiaksi, mitä on olemassa. Siksi oppitunnit ja kokemukset ovat aina osa teitä.

Mestarit, tietäkää, että henkenne sulautui lihaan omasta valinnastaan hallitakseen uskomattoman kaksinaisuusmaailman, oppiakseen luojaksi. Ja on poikkeuksellinen valtuutus kokea sellainen uskomattoman rikas maailma ja auttaa luomaan värien, musiikin ja muodon todellisuus. Henkenne syntyi biologiaan rikastuttaakseen aistitietoisuuden ihmeellistä aluetta ja tunteakseen fyysiseksi muodoksi tehdyn energian.

Olette täällä käyttämässä itseänne, nauttimassa itsestänne ja ilmaisemassa itseänne kehon, mielen ja sielun kautta. Nämä ovat ykseyteen punottu kolminaisuus. Niinpä yllytämme teitä tarttumaan hetkeen, löytämään iloa ja hyvinvointia ja tietämään, että jokainen valintanne määrää sitä elämää, mitä elätte.

Olen Metatron ja kerron teille nämä totuudet.

Ja niin se on ... Ja niin se on.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Next >