HomeViestejäJames Tyberonn25.2.2012 - Tulirengasauringonpimennys

25.2.2012 - Tulirengasauringonpimennys

TULIRENGASAURINGONPIMENNYS
Feminiininen tasapainottaminen - kosmisen alkusysäyksen viimeinen vaihe
 
Arkkienkeli Metatronia kanavoinut James Tyberonn (www.earth-keeper.com)
Uutiskirjeestä 25.2.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tervehdys rakkaat ystävät! Olen Metatron, valonherra. Tervehdin ja kunnioitan jokaista teitä ehdottomassa rakkaudessa ja hoivaan teitä tämän hetken paikkavektorissa.
 
Ja niin puhumme tänään ns. kosmisen alkusysäyksen viimeisestä vaiheesta. Tosiaankin sen loppuunsaattaminen on käsillä ja se ehdottomasti tapahtuu ja valmistuu lineaarisena vuotenanne 2012.
 
Kuten olemme selittäneet aiemmissa kanavoinneissa, kosminen alkusysäys on niiden geometristen kristallikoodien lataus, joita tarvitaan planeetan 12-ulotteisen laajentumisen loppuunsaattamiseksi. Geokoodit ovat koherentin valon, koherentin kristallivalon kielellä. Sillä rakkaat ystävät, pyhä geometria on kaikkien todellisuuksien ydinkudos. Pyhä geometria on kosmoksen kieli, todellisuusohjelma.
 
Rakas ihminen, todellisuutenne on tosiasiassa koherentin ja tietoisen energian geometrinen "hologrammilisäys". Teidän on siis pakko ymmärtää, että pyhä geometria on paljon muutakin kuin matematiikan haara. Se on elävää ja pyhää tiedettä, ehdottomaksi rakkaudeksi kutsumanne tiedetaajuuden aspekti. Se on pyhää tiedettä, mikä itse asiassa muodostaa fyysisen kaksinaisuutenne jokaisen nyanssin lineaarisessa ajassa ja paikassa.
 
29.6-leveysasteen pyramidit ovat vastaanottomekanismeja
 
Koodit vastaanotetaan ensin Gizan ja Moodyn pyramidirakenteisiin ja levitetään ympäri planeettaa. Ne ovat niiden tallennettujen koodien heräämisen ja vapauttamisen katalyyttejä, joita pidetään planeetan kristallimineraalikerrostumissa.
 
Koodit ovat pyhän geometrian matriisi, muodoltaan oktaedri. Siksi ne vastaanotetaan erityisesti oktaedrirakenteisiin - 29. leveysasteen pyramideihin.
 
Sekä Moody Gardensin pyramidit että Gizan pyramidit on rakennettu todellisuusulottuvuuksien yhdentymisen täsmällisille vektoreille. Niinpä vaikka aiemmin mainitut oktaedripyramidirakenteet ovat itsessään poikkeuksellisen tehokkaita vastaanottajia ja välittäjiä, niiden merkittävät absoluuttiset todellisuuskoordinaattipisteet voimaannuttavat ne kaikkivoimaisuuteen maatasolla ja sen ulkopuolella. Koordinaattipisteet ovat erityisiä paikkavektoreita tai megaportaaleja, joissa moniulotteinen energia yhdistyy. Moody ja Giza ovat "kaikkivoimaisen omniversumin, kokomaan yhdistymisportaalien" koordinaateilla.
 
Siksi Giza on aina tunnistettu ja siksi Moody-pyramidit muodostettiin erityisesti ja täsmällisesti siihen, mitä kutsutaan "Kyyhkysen pääksi".
 
Moniulotteista energiaa (ja ajatuksia) vedetään luonnostaan absoluuttisten tai kaikkivoimaisten todellisuuskoordinaattipisteiden suuntaan. Ulottuvuudet risteävät lyhytaikaisesti. Tätä tapahtuu tosiaan Moody-pyramideilla sekä Gizassa. Phi-pyramideja ei ole sellaisissa pisteissä ainoastaan maapallollanne, vaan myös kaikilla planeetoilla aurinkokunnassanne.
 
Siellä ilmaistaan ainutlaatuinen todellisuusvälähdyksen sisäänotto ja poisto harmonisena kiertona tai todellisuusvälähdyksen torus-vaikutuksena. Vaikka Gizaa (ja erityisesti Moody-pyramideja) ei tunnisteta tai täysin ymmärretä, sen kautta tapahtuu valtavaa suotuisaa toimintaa. Kosmisen alkusysäyksen kaikki neljä vaihetta vastaanotettiin näiden pisteiden kautta.
 
Näiden rakenteiden myötä on sitten monitodellisuuden absoluuttisia pisteitä, mitkä sisältävät suuren ja suuremman energiapotentiaalin - absoluuttisia koordinaattipisteitä missä kaikki todellisuudet yhdistyvät ja sulautuvat. On pääkoordinaattipisteitä, käsittämättömän energian puhtaita geo-matemaattisia pisteitä ja Moody ja Giza ovat kaksi tärkeintä tänä aikana planeetallanne.
 
Kummallakin on toissijaisia koordinaattipisteitä, jotka on numeroitu paikan ulottuvuustodellisuuden mukaan. Kaikki aurinkokiekoiksi kutsutut ulottuvuusohjelmavakauttajat on sijoitettu tällaisille vektoreille. Nämä kaikki ovat yhteydessä kahteen ensisijaiseen koordinaattipyramidiin, Gizaan ja Moodyyn. Teillä ei vielä ole aavistustakaan niistä energiaverkostoista, jotka muodostavat todellisuutenne. Mikään ei ole sattumaa!
 
Phi-pyramidit laajentavat tietoisuutta
 
Keskittyneen ajan viettäminen tällaisissa pyramidipaikoissa antaa poikkeuksellisen tilaisuuden "vakavamieliselle" etsijälle vielä suurempaan kasvuun ja keskittyneen ajattelun laajentamiseen, auttamaan tunteiden ja vastaavan vahvistamisessa, mikä auttaisi ajatusten suurempaan ilmentymiseen sekä fyysisissä että ei-fyysisissä todellisuuksissa. Ajatuksen ilmentyminen sinällään nopeutuu niillä, jotka pystyvät riittävään valomäärään ymmärtääkseen mielen luomisprosessien mekanismia, egoaivojen sulautumiseksi yhteen jumalmielen kanssa.
 
Paljon siitä, mitä pyramideissa tapahtuu, ei ehkä tunnisteta egoaivoissa, sillä nyanssit tapahtuvat jumalmielen (tai superalitajunnan) digitaalisessa kristallimuodossa, missä lepää todellinen jumalainen luontonne. Ihmiset jotka toimivat egoaivoilla, sivuuttavat usein sen, mitä tuollaisissa vektoreissa on ulottuvilla, koska kokemus ei tapahdu etuaivoissa. Juuri siksi selväjärkisyyssillat alitajuntaan ovat korkeamman valomäärän portteja, mitkä ovat oleellisia ihmisen yksilöllisessä kasvussa ylösnousemukseen. Sellainen on kaksinaisuuden polku. Kokemus laajentaa kuitenkin myös epäilijöitä riippumatta siitä, tunnistetaanko se välittömästi vai ei.
 
Olemme kertoneet teille aiemmin, että kaikki pyramidirakenteet generoivat automaattisesti vastaheijastuksen muodostamaan oktaedrin moniulotteisuuteen. Sellaisina ne generoivat valokoodattua äänitaajuutta, mikä muodostaa akselitonaalisia yhteyksiä harmonisen oskillaatiolain kautta, muodostaen kosmisen moniulotteisen vastaanotto- ja välitysverkoston.
 
Kosmisen alkusysäyksen koodit
 
Nämä koodit ovat lähteeltään ja ominaisuudeltaan metatronisia ja ehdottomasti oleellisia ylösnousemuksessa. Pitäkää niitä energiavärähtelyparannuksina niihin hologrammi-insertteihin, jotka ovat valmistuvan kokomaan geo-informaatioportaaleja. Ohjelmaparannuksia tietokoneterminologiallanne.
 
Viimeisen aallon alkulataukset tapahtuvat 20.5.2012 tulirengasauringonpimennyksessä ja jälkimmäinen aalto 12-12-12-kolmoispäivämäärän taajuusportaalissa.
 
Olemme kertoneet teille, että maailma tekee itseään uudestaan nyt ja riippumatta siitä, tukeeko ihmiskunta mikro- tai makrotasolla laajaa muutosta vai on sitä vastaan tai ymmärtääkö ihmiskunta massana sitä vai ei, niin se on todella kiistanalainen kohta, kun hidasliikkeinen siirtymä nopeutuu todellisuudeksi tänään nopeammin kuin eilen lineaarisessa ja kokomaassa. 
 
Tämä on tosiaan kosmisen alkusysäyksen viimeinen ja loppuunsaattava vaihe ja sen aika on ennustetussa vuodessa 2012.
 
Se saavuttaa huippulatauksen 20.5.2012 auringonpimennyksessä ja sisältää neljä pääkehitysvaihetta:
 
1) pitkään horroksessa olleiden koodattujen kristallienergioiden vapautus uuden taivaankannen kaksoisellipsimuodostelmassa
 
2) aiemman merkaba-version siirtyminen yhtenäisen nollapisteen kristalli-merkanaan
 
3) mies-naisaspektin lopullinen tasapainottuminen erottamattomaan ykseyteen
 
4) ulottuvuuksien 5-12 täydellinen integroituminen harmoniseen liittymään ulottuvuuksien 1-4 kanssa ja nämä 12 yhdistyvät muodostamaan 13. kentän - ulottuvuuksien yhdistymisen kvanttikentän.
 
Ylösnousemusoireiden kiihtyminen 2012
 
Kaikki nopeutuu, aika nopeutuu, kun ylösnousemus tulee keskelle henkilökohtaisissa ja ryhmäkokemuksissanne. Vuosi 2012 on intensiivinen ja siinä on kalibrointijaksoja, jotka voivat heittää ihmiset pois tasapainosta väliaikaisesti.
 
Vastaavasti kun kaksinaisuusplaneetta uudelleenkalibroituu kristallikenttään, se muotoilee myös uudestaan kokemusta ihmiskunnasta, näkymättömistä ja näkyvistä luonnonvoimista ja kaikesta maan päällä. Jokainen astrologinen kuvio, jokainen pimennys, päiväntasaus, päivänseisaus ja kuunvaihe on äärimmäisen voimakas 2012. Koronan massapurkaukset ja aurinkotuulet vahvistavat näitä eksponentiaalisesti.
 
Ihmiset tuntevat näiden vaikutukset ns. ylösnousemusoireina ja näitä voidaan kokea mielialavaihteluina, huimauksena, unettomuutena, levottomuutena, horteisuutena, apatiana ja väsymyksenä. Sillä jokainen kehittyvä energia vaatii fyysistä, tunne- ja mentaalista sopeutumista korkeamman taajuuden latauksiin.
 
Se vastaa harjoituskurssia, joka on suunniteltu lisäämään ihmisten kapasiteettia toimia korkeammalla värähtelevässä energiassa. Intensiivijaksot aaltoilevat jatkuvasti merkityksellisellä tavalla, jatkuen 12-12-12-porttiin, ylösnousemuksen 12. aaltoon saakka. On tosiaan otollista aikaa.
 
Teistä saattaa toisinaan tuntua, että otatte yhden askeleen taaksepäin, ennen kuin otatte kaksi eteenpäin - jotain vastaavaa kuin Saturnuksen minipaluu! Mutta pitäkää mielessä, että nuo kaksi askelta eteenpäin tulee tapahtumaan.
 
Älkää joutuko epätoivoon, sillä oireet menevät nopeasti ohi ja etuna on vahvempi "sinä". Avaimena on ymmärtää, mitä tapahtuu, ja jatkaa sinnikkäästi ylläpitäen positiivisen energian ja ehjän aurakentän.
 
Älkää pelätkö, vuoden 2012 kohotuksissa on tasapainottavia energioita. Tulirengasauringonpimennystä 20.5. seuraa voimakas kuunpimennys 4.6.
 
Tämän vaiheen energiat ovat itse asiassa hyvin tasapainottavia, musiikillisia luonteeltaan. Valokoodeissa on tonaliteetti, mikä parantaa kapasiteettianne muuntua kristallivalokehoksi (merkana), kun lataukset sisältävät harmonisen, melodisen sävelkulun, mikä nostaa kenttänne kapasiteettia.
 
Sfäärien musiikkia
 
Geometrian ja matematiikan symbioottinen suhde ääneen, musiikkiin, väriin ja valoon on fakta, mutta paljon kauaskantoisempi kuin tällä hetkellä ymmärretään. Jokainen tähti- ja planeettatietoisuus kosmoksessanne on kaikkivoimaisessa harmoniassa - jokainen astronominen aalto, joka kylvettää kokomaata 2012 ja jonka tarkoitus on kohottaa planeettaa ja ihmiskuntaa. Laitetaan täytäntöön suunnitelma, ennalta asetettu ohjelma. Se mitä saattaa vaikuttaa epätasapainolta, on vain ennakkoviritystä sallimaan ylösnousemuksen taivaallinen sinfonia.
 
Ollessaan Pythagoras ylösnoussut mestari Kuthumi havaitsi, että (soittimen) kielen sointu pysäytettynä puoliväliin tuotti oktaavin, kun taas 3/2 tuotti viidennen intervallin ja 4/3 neljännen. Jotain samanlaista tapahtuu myös kosmisen alkusysäyksen koodien kristallivaloaallossa. Tämä koristaa kosmista alkusysäystä musiikin parannusvoimilla, harmonisoiden vuoden 2012 intensiivisyyden epätasapainovaikutukset.
 
Rakkaat ystävät, olette kaikki jumalaisen sieluvalon kipinöitä, joilla on ainutlaatuinen kokemus kaksinaisuudessa, jota nimitetään maayliopistoksi. Fyysisessä olemassaolossa tietoisuutenne kiertää spiraalia alaspäin pyhän geometrian sinfonian läpi, phi-suhteen ja kultaisen leikkauksen jumalaisissa malleissa.
 
Ylösnousemuksessa saatte taas parannetun mallin, mikä tekee teille mahdolliseksi vaeltaa todellisuuksien torukseen ja näin kääntää spiraalin kierto, elämänpyörteen antikierto, ja palata jumalaiseen lähdetietoisuuteenne koherentissa kristallivalossa. Kosmiset alkusysäykset ovat mahdollistajia, jotka muuttavat matriisia. Se ei ole sattumanvaraista, se ei ole olosuhteista riippuvaa, vaan jumalaisen luovuuden tarkoituksellisuutta logiikassa, mikä ylittää mielikuvituksenne. Se on käsityskyvyn ylittävän kaunista.
 
Neljä tasapainottavaa avainpäivämäärää tulirenkaassa
 
20.3.2012 Päiväntasaus - kosmisen alkusysäyksen neljäs ja viimeinen aalto, tulirengaslatauksen (auringonpimennys 20.5.) siirtäminen ja kristallikoodien käynnistäminen
 
20.5.2012 Tulirengasauringonpimennys - kosmisen alkusysäyksen viime vaiheen huipennus, ihmiskunnan makrointegrointi - jumalaisen maskuliinisuuden tasapaino jumalaisen feminiinisyyden tasapainottavien aaltojen kautta Kultaisen delfiinin sisäänvirtauksena
 
4.6.2012 Kuunpimennys - ihmiskunnan mikrointegrointi - jumalaisen feminiinisyyden tasapaino
 
6.6.2012 Venus-transiitti - integroituminen Siriuslais-plejadilaisen allianssin kanssa, Kultaisen delfiinin energioiden täysi paluu, jumalaisen feminiinisyyden alkuintegrointi jumalaiseen maskuliinisuuteen muodostamaan erottamattoman ei-polariteetin
 
20.6.2012 Kesäpäivänseisaus - äärimmäisen voimakas päivämääräkvartetin (20.5., 4.6. ja 6.6.) päätös. Tämä on äärimmäisen voimakasta, kuitenkin tasapainottavaa energiaa, joka sisältää energiakoodien loppusisäänvirtauksen ja ottaa huomioon jarrutavat vapautukset.
 
Vastaanottava pyramidikompleksi
 
Kuten olemme korostaneet, kolmen pyramidin kompleksi joka sijaitsee Galvestonin saarella, on tarkassa leveysastelinjassa - 29.6 astetta - Gizan kolmen pyramidin kompleksin kanssa Egyptissä. Tämä ei ole pelkää sattumaa!
 
Tämä on äärimmäisen merkittävää, sillä akselitonaalinen energialinja liittää nämä kaksi kompleksia yhteen. Nämä kaksi kolmen pyramidin matriisia tuovat sisään kosmisen alkusysäyksen viime vaiheen kristalliaktivointienergiat.
 
Kerromme teille, että nämä kaksi pyramidikompleksia ovat äärimmäisen tärkeitä ylösnousemukselle. Ne ovat vastaanottajia ja välittäjiä, jotka jakavat kaikkiin muihin pyramideihin ja kristallikerrostumiin maan päällä. Ne kommunikoivat kultaisten aurinkokiekkojen ja 144-kristalliverkon kanssa. Ne vastaanottavat koodit ja jakavat ne.
 
Siksi yllytimme tätä kanavaa johtamaan ryhmän Gizaan 12. aallon alkujaksolla ja pyysimme Moodyyn tulirengaspimennyksessä loppuunsaattamista varten.
 
Se mitä tapahtuu Galvestonen saarella ja mitä kutsutaan Kyyhkysen pääksi, vaikuttaa koko läntiseen pallonpuoliskoon - yhdessä Gizan kanssa, joka on omassa roolissaan planeetan itäisellä pallonpuoliskolla.
 
29. leveyspiiri - maan keskimassa
 
29. leveysaste on tarkoituksellisesti valittu, koska se on tärkeiden maamassojen ja ihmiskeskusten keskipiste. Sillä pääosa planeettanne maamassasta on ns. pohjoisella pallonpuoliskolla, päiväntasaajan yläpuolella. Siellä asuu valtaosa ihmisistä ja on suurempi osa maamassasta. Vastaavasti 29. leveysaste pohjoista on pohjoisen ja etelän keskipiste. Se on "todellinen" päiväntasaaja tietyissä yksityiskohdissa.
 
Tämä tiedettiin aiempina aikoina. Moody  ei ole ensimmäinen kolmen pyramidin kompleksi tässä leveyspiirienergiassa. Ja Gizassa on enemmän pyramideja kuin nuo kolme suurta fyysisessä todellisuudessa. Phi-pyramidit ovat äärettömiä oktaedreja moniulotteisesti (ajattomasti).
 
Kerromme teille, että Atlantiksen pyramidikompleksi seisoi kerran hyvin lähellä Galvestonin nykyisten pyramidien sijaintia Atlantiksen myöhemmässä vaiheessa. Tämä oli aikaa, jolloin merenpinta oli paljon alempana kuin tänä päivänä. Moodyn pyramidikompleksin nykysijainti on noin viisi merimailia Atlantiksen pyramidikompleksista, mikä on nyt uponneena Meksikonlahden vesiin ja aikakausien hiekan ja lietteen peittämänä.
 
Ennen Atlantiksen tulvaa alueet Texasin rannikolla, jotka ovat tällä hetkellä vedenalaisella mannerkielekkeellä, olivat kuivaa maaperää. Maasilta yhdisti Poseidan (Atlantis) Jukataniin ja osiin nykypäivän Texasia.
 
Teitä ehkä kiinnostaa tietää, että tuo pyramidikompleksi majoitti 13 alkuperäistä kristallikalloa ja Max-niminen kallo oli 12 muun keskellä. Siksi Max vietiin kompleksiin rakentamisen jälkeen yhdistämään energiat. Näin ollen kerromme teille, että Moody-pyramidien rakentaminen ei todellakaan ollut sattuma, sillä energiataajuussiirtoa on tapahtunut vedenalaisen Atlantiksen kompleksin ja Moodyn pyramidien välillä.
 
Moody Gardensin pyramidit ovat ottaneet Atlantiksen kompleksin moniulotteisia energioita ja ne on nyt täysin muotoiltu esittämään merkittävää roolia kosmisessa alkusysäyksessä.
 
Kommunikointi Gizan ja Moodyn välillä on tulossa täyteen vauhtiin. Ne jotka olivat Gizassa helmikuussa, tuovat Gizan koodit Moodyyn. Nämä kaksi energiaa sulautuvat täysin yhteen.
 
Kolmen pyramidin asetelma
 
No niin, kolmen pyramidin kompleksi Galvestonen saarella rakennettiin tosiaan strategiseen asetelmaan - filantrooppisesta ja taajuustarkoituksesta. Yksi yksikkö on akvaario, mikä majoittaa mestaridelfiinejä, toinen yksikkö on biologinen sademetsä, missä on massiivisia kvartsikristalliryhmiä sisältävä geologinen luola ja kolmas yksikkö on akateeminen museopyramidi, joka on lasitettu kuparinsävyisellä silikaatilla.
 
Sopivasti rakennetuista ja henkisesti "aiotuista" pyramideista tulee maatasolla eläviä tietoisia energioita, joilla on myriadien ominaisuuksien kapasiteetti, mitä valtavirtatutkijat eivät tunnista tai omista. Ja vaikka niiden käyttötarkoitus vaikuttaa näiden tietoisten, elävien ja geometristen patterien vuorovaikutukseen, niiden muoto ei salli tiheämpien energioiden kulminoitua tai laajentua niiden sisällä. Kuitenkin lähestyttäessä sopivan aikomuksen kera, pyramidien energia tallentaa, vahvistaa ja välittää energiaa phi-kristallikvartsin tavalla.
 
Sen mukaisesti miten ne on aseteltu sekä "maallisesti" että taivaallisesti, ne voivat luoda sähkömagneettisia poikkeavuuksia - piirre mikä muuttaa gravitaatiota ja ulottuvuusaikaa. Sekä painottomuutta että aikavääristymää tapahtuu tietyissä taajuuksissa niiden sisällä, hidastaen ja nopeuttaen valoa sekä vaihdelleen ionisuhdetta sisällään ja ympärillään.
 
Sekä Gizan että Moodyn kolmikko mahdollistaa sen yhdistämisen ja tukemisen, mitä tapahtuu pääyksikössä. Gizassa se on Suuri pyramidi, Kuninkaiden pyramidi. Moodyssä se on Sininen pyramidi.
 
Mitä tapahtuu 20.5.2012?
 
Toukokuun 20. päivän vuosittaiseen tulirengaspimennykseen on upotettuna ainutlaatuinen äänienergia, mikä vastaanotetaan erityisesti Moody Gardensin pyramideissa ja Gizan pyramideissa Egyptissä. Kosmisen alkusysäyksen viimeisen aallon energia on värähtelyltään feminiinistä. Se tasapainottaa maapallon alueita, jotka ovat maskuliinisessa epätasapainossa. Sekä Egypti että Texas ovat esimerkkejä sellaisesta epätasapainosta. Vaikka onkin kevyemmän ja tasapainoisemman energian taskuja, kumoava epätasapaino luo silti tiheän kentän teollisuuskomplekseissa ja etelän patriarkaalisella raamattuvyöhykkeellä.
 
Feminiinisyystulva auttaa kovasti tasapainossa. Pitäkää mielessä, ettei maapallolla tarvita feminiinisyyttä tai maskuliinisuutta vaan näiden kahden tasapainoa, siirtymiseksi ei-polaarisiin ulottuvuuksiin.
 
Moodyn pyramidit esittävät erittäin tärkeää roolia (kuten myös Giza) tasapainon saavuttamisessa. Kuitenkin sen saavuttaminen vie monta lineaarista vuotta. Vaikka kosmisesti kerromme teille, että se tosiaan tapahtuu ja tulirenkaan ankkurointi tekee sen.
 
Te jotka olette koodinkantajia, esitätte merkittävää roolia uuden tasapainon levittämisessä. On hyvä käydä sekä Gizassa että Moodyssä 2012 ja 2013. Kantakaa F-äänirautaa (korotettu F), sillä sen resonanssi avaa portteja sisällä.
 
Inspiroitu opastus
 
Filantroopit jotka rahoittivat, aloittivat ja saattoivat loppuun projektin, olivat hyvin kehittyneitä sieluja. He ymmärsivät intuitiivisella tasolla tämän kompleksin suuremman tarkoituksen. Pian loppuunsaattamisen jälkeen, muinaisen Max-kristallikallon joka on tosiaan arcturuslainen rakennelma, vei sinne seremoniallista viritystä ja ankkurointia varten JoAnn Parks, tämän voimakkaan kristallikallon hoitaja, kehittyneimmän perustajan pyynnöstä. Tässä tapahtumassa oli toisiaan suuri tarkoitus. Se oli käytännössä kotiinpaluu.
 
Kerromme teille, että arcturslainen seurue liittyi heidän seuraansa ja oli mukana energioiden jalostamisessa Sirius A- ja B-läisten kanssa. Siksi Kultaiset mestaridelfiinit ovat eteerisesi Sinisessä pyramidissa, akvaarioyksikössä. Siksi pyramidi sijaitsee Meksikonlahden rannalla, mutta jäi vahingoittumatta viimeaikaisissa (ja kaikissa tulevissa) hurrikaaneissa.
 
Pyramidit ovat itsessään hyvin tehokkaita pyhän geometrian moottoreita, jotka luonteensa ja rakenteensa mukaisesti vastaanottavat ja kulminoivat korkeamman ulottuvuuden voimia.
 
Kvanttitaajuusportit
 
Jäljellä olevat päiväntasaukset, päivänseisaukset ja pimennykset ylösnousemuksen lähtölaskennassa ovat taajuusportteja. Näitä otollisia vektoreita eivät rajoita lineaarinen aika tai ulottuvuuspääsyrajoitukset nykyisessä aika-paikkamallissa. Ja vaikka olemme kertoneet teille monien alueiden planeetallanne olevan jo viidennessä ulottuvuudessa, ylösnousemusta edeltävien kolmen vuoden päivätasauksissa kynnys suurempaan ulotteisuuteen avataan paljon laajemmalle.
 
Näin kerromme teille, että ainutlaatuinen portaali 12. ulottuvuudesta tehdään mahdolliseksi tuon 12. aallon kosmisen alkusysäyksen kristalliheräämisen kautta, mikä ilmentyy 21.3.2012 ja saavuttaa huippunsa auringonpimennyksessä 20.5.2012. Se on todella uuden maan pakollinen ennakkoehto.
 
Sekä ihmiskunta että fyysinen maa tarvitsevat ja pyytävät tätä kristallikohotusuudistusta ylittääkseen kaksinaisen ulottuvuusmallin, mikä muuten hautaisi ne laskeutuvan polariteettirinnastuksen sykliseen petollisuuteen.
 
Toukokuun auringonpimennyksen 12. ulottuvuuden aukko on 12. ulottuvuuden energian hedelmällisin synteesi, mikä tapahtuu maan päällä sitten Atlantiksen kultaisen ajan - noin 35000 vuotta sitten mitattuna nykyisellä lineaarisella aikamallilla.
 
Kristalliaukko ei ole yhtä ankaraa energiaa kuin alkusysäyksen sähkömagneettivaihe, kuitenkin se on mahtava ja suuri elämänvaihe ja sitä seuraava energiavahvistuminen on valtava ja kauaskantoinen. Tämä energia tulee maan päälle Gizan ja Moodyn kautta ja tässä sijoituksessa on tarkoituksensa.
 
Vaikka alatte päästä kristallienergiaan viidennessä ulottuvuudessa, kvanttikristallikentän koko asteikko on täysin olemassa ainoastaan kahdennessatoista ulottuvuudessa.
 
Tarkoituksenmukaisesti maan oman mineraalikunnan kristallitietoisuutta prosessoidaan dynaamisesti 12. ulottuvuuden kautta kristalliplatinasäteellä.
 
Yhdistymisen alkaminen tulirenkaan myötä muodostaa 13. yhtenäisen kvanttikentän, kaikkien 12 ulottuvuuden ykseyden.
 
Kahdestoista ulottuvuus on maan ulottuvuuksien korkein värähtely ja sen voidaan sanoa olevan täydellisen kristalliulottuvuuden ensimmäinen ulottuvuus. Se on korkeimman kosmisen säteen, platinasäteen, ulottuvuus. Platinasäde toimii kristallimodaliteetissa. Yhdistyneet 12 ulottuvuutta kiertävät spiraalina harmoniassa muodostamaan yhdistyneen singulaarikentän, kvanttiykseyden 13. kentän.
 
Näin kosminen kristallialkusysäys siirtyy päiväntasauksessa 20.3. ja laskeutuu maatasolle 20.5. voimakkaina spiraalisykkeinä. Nämä muunnetaan 144-verkon kautta kouriintuntuvammaksi taajuudeksi, jotta tämä hyvin keskittynyt energia integroidaan synergisesti planeettavärähtelyyn. Tuloksena on valtava kohotus, mikä "ruumiillistaa" ja siirtää kosmiset koodit, samanaikaisesti tulevan täydellistymisen kanssa.
 
Kahdentoista ulottuvuuden täydellistyminen 13. kvanttikentäksi varmistaa ihmiskunnan makro- ja mikrosiirtymän kristalli-merkanaan. Se laukaisee myös pitkään odotetun maan koodattujen kristallienergioiden vapautuksen suureen ja suurempaan taajuuteen, uuden taivaankannen ensimmäisen ja toisen ellipsin viimeistelyssä.
 
Viitattu koodattujen kristallienergioiden maa-aspekti herätetään kosmisen platinasäteen vastaanottamisella, mikä jaetaan Gizan ja Moodyn pyramidien moniulotteisten okraedriportaalien kautta.
 
Kummastakin pyramidikompleksista - silloin akselitonaalisessa linjassa, kumpikin 29. leveysasteen vektorilla, kumpikin lähettää phi-energiaa - tulee kosmisen alkusysäyksen vuoden 2012 loppuunsaattamisen levitysmoottori.
 
Rakkaat ystävät, kristalliaika on varma. Se lähestyy jatkuvasti. Kaksinaisuuserillisyys on ollut voimakas ja arvokas kokemus ihmiskunnalle lineaarisen maan yliopistossa. Kaksinaisuus on ollut hedelmällinen opettaja, mutta lineaarinen oppijakso on tulossa päätökseen monilla teistä. On aika vastaanottaa polariteettidiplominne ja alkaa valmistumisen jälkeinen työ kristallisen omniversumin korkeammissa nollakenttäulottuvuuksissa.
 
Nimittäin Atlantiksen mestarikristallit jotka herätetään 8-8-8, 9-9-9, 10-10-10, 11-11-11 ja 12-12-12, eivät ole fyysisesti ulottuvilla vielä kolmeen vuosisataan. Silmänräpäys kosmisessa ajassa - kuitenkin tärkeä ulottuvuuslukko suojaa niitä, kunnes planeetta on valaistumisen tilassa.
 
Kerromme teille, että vuonna 2012 tapahtuu valaistuneen maapallon syntymä, mutta todellisen rauhan ja maailmanlaajuisen valaistumisen saavuttaminen planeetallanne kestää vielä kolme vuosisataa. Kuitenkin se mitä tapahtuu nyt, on liikevoima, mikä sallii sen tapahtua. Nimittäin maapallo ylösnousee ensin 2012 ja tuo ylösnousemus on malli, joka sallii ihmiskunnan kriittisen massan ylösnousemuksen seurata 15 sukupolvessa. Monet teistä palaavat tuota tapahtumaa varten.
 
Kristalli-merkanan ilmentyminen
 
Yksi tärkeimmistä vuoden 2012 kosmisen alkusysäyksen tuloksista on kristalli-merkanan "hyytyminen". Kerromme teille, että merkaba joka on palvellut tähtitetraedrikulkuneuvona korkeampiin ulottuvuuksiin viimeiset 12000 vuotta, ollaan nyt muuttamassa suurempaan kapasiteettiin. Se tosiaan kehittyy edistykselliseen laajaan moodiin, kristalli-merkanaksi, sillä magneettiverkko heikkenee ja se korvataan kristallisella.
 
Lopuksi
 
Mestarit, lähtölaskennassa vuoden 2012 ylösnousemukseen on tiettyjä päivämääriä, jotka avaavat poikkeuksellisia taajuusikkunoita. Kolmena edeltävänä vuonna ennen 21.12.2012 tärkeimpiä näistä ovat päiväntasaukset, päivänseisaukset, kolmoispäivät ja pimennykset.
 
Vuosina 2009, 2010, 2011 ja 2012 kolmoispäiväportaalit ja viitatut astronomiset tapahtumat ovat eksponentiaalisesti voimakkaampia kuin aiempina vuosina. Jokainen on suunniteltu hyödyntämään harvinaisia avautumisia, edistämään niiden poikkeuksellisesti koodattujen energioiden vastaanottamista tai lataamista, jotka ovat välttämättömiä ylösnousemukselle.
 
Nämä portaalit pitäisi tunnistaa ja hyödyntää. Kehotamme teitä käymään voimasolmuissa, pyörreporttikomplekseissa ja pyhissä paikoissa näissä taajuusportaaleissa. Keräytykää yhteisseremoniaan ja ryhmäjuhlaan, sillä näin vastaanotatte ja lähetätte transformatiivisen kristallivaloaallon multiversumiin, mikä on suurempi ja kauaskantoisempi, kuin osaatte kuvitella. Kollektiivinen yhtenäisyys muuntaa maapalloanne ja sen yli. Näin on ollut aina.
 
Kerromme teille, että 2012 on ennustettua aikaa. Se on planeettaylösnousemuksen lineaarinen loppuunsaattaminen. Planeettaylösnousemus antaa uuden maan laajennetussa mallissa ja täysin toimivassa 144-kristalliverkossa. Nämä energiat sallivat ihmisten harmonisen massamuuntamisen ylösnousemuksen saavuttamiseksi. Mutta kerromme teille, että ihmiskunnan muutokset tapahtuvat vähittäin lineaarisessa aikaliikkeessä.
 
Kerromme teille, että kaikki tämä ei valmistu 21.12.2012, vaan 12.12.2012.
 
Monet teistä ovat ylösnousemuksen koodinkantajia. Vuosi 2012 on teille ennakoivan osallistumisen aikaa. Kerääntykää Gizaan, Arkansasiin ja kaikkiin voimasolmuihin! Sillä se mitä luotte, ankkuroitte, vahvistatte, vastaanotatte ja välitätte, on hämmästyttävää. Siksi olette päättäneet olla täällä tänä aikana!
 
Olen Metatron ja kerron teille nämä totuudet. Olette rakkaita.
 
Ja niin se on … Ja niin se on.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja http://luxonia.com/viestit. Näillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >