HomeViestejäJames Tyberonn24.9.2011 - Vetovoiman laki, osa 2/3

24.9.2011 - Vetovoiman laki, osa 2/3

VETOVOIMANLAKI, OSA 2/3
- Milloin ja miten se toimii ja miksi se ei joskus toimi

 
Arkkienkeli Metatronia kanavoinut James Tyberonn (www.earth-keeper.com)
Uutiskirjeestä 24.9.2011
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
No niin, ihmiskokemuksen moniulotteisuus on vetovoimanlain mekaniikan ymmärtämisen perusta.
 
Moniulotteisuutenne ymmärtämisen avainosa on, että korkeampi itsenne, fyysisyyden yläpuolinen osanne, on kirjoittanut tietyt elämänkasvuhaasteenne eikä niitä voi välttää tai toivoa pois. Sen sijaan ne ovat pakollisia kursseja Maauniversumin opintosuunnitelmassa, mitkä olette itse valinneet suorittavanne korkeammaksi hyväksi. Ettekä te voi hypätä näiden kurssien yli.
 
Ne tulevat teille, koska olette ilmoittautuneet mukaan, ne ovat korkeamman mielen vetovoimanlain osa eikä niitä voi torjua.
 
Tämä on sitten alue, missä kaksinaisuusajattelu, yritys toivoa pois näennäinen este, näyttää uhmaavan vetovoimanlakia. Löydätte ehkä itsenne epämiellyttävästä tilanteesta töissä ja kaikki positiivisen ajattelun sovellukset näyttävät menevän mönkään. Tämä johtuu siitä, että tässä on kohdattava jokin oppitunti, ja siihen saakka kun kohtaatte sen, toistatte sitä uudestaan ja uudestaan, kunnes se on saatu loppuun - koska olette vetäneet sen luoksenne korkeammasta mielestänne eikä kaksinaisuusaivot pysty välttämään sitä. Se on valmis vasta, kun osaatte sen.
 
Haasteen hyväksyminen
 
Vaikka on totta, että ajatuksenne ja uskomuksenne luovat sen todellisuuden, mitä koette kaksinaisuudessa, te korkeammassa osassanne laaditte ja loitte perusteellisesti ja huolellisesti kohtaamanne haasteet. Näillä on suuri tarkoitus. Riippumatta siitä, uskotteko siihen todella vai ette, niin te kirjoitatte omat testinne. Niinpä vaikka positiivinen ajattelu on avaintaajuus, se on tarkoitettu auttamaan teitä elämänoppituntienne lähestymisessä eikä se vaikuta itse oppimisprosessiin. Te ette voi vain sivuuttaa tai toivoa pois kasvuoppitunteja, jotka kirjoititte itsellenne laajentuaksenne. Tämä johtuu siitä, että valitsemanne järjestelyt ylittävät useimmissa tapauksissa kaksinaisten egoaivojenne kyvyn poistaa tai tahtoa ne pois. Kohtaatte ne, koska olette jumalaisessa itsessä tahtoneet sitä korkeammasta perspektiivistä. Olette kirjoittaneet haasteenne korkeammassa mielessä.
 
Vakuutamme teille, ettei ole mitään stimuloivampaa, enemmän toteuttamisen arvoista kuin ilmentynyt halunne kehittyä, muuttua parempaan. Tämä on jokaisen elämänne tehtävä. Ei riitä, että meditoi tai visualisoi halutun tavoitteen toteutuneena, jos ette toimi sen sisäisen äänen, sen motivaation mukaan, mistä meditaationne ja visualisointinne nousevat.
 
Aikomus, keskittyminen ja meditointi on ehdottomasti yhdistettävä toimintaan. Nuhteettomaksi tuleminen ja lopulta valaistumisenne saavuttaminen ei merkitse - kuten jotkut uskonnot epäsuorasti vihjaavat - että olette yhtäkkiä autuaassa armahduksen tilassa tai jossain kaukaisessa nirvanatilassa. Mestarit, kerromme teille, että olette nyt yhtä paljon osa nirvanaa, kuin koskaan tulette olemaan - teidän on vain löydettävä se sisältänne.
 
Tunnetilassanne on kiertoja, se on osa ihmistä. On aikoja, jolloin tunnette apatiaa ja masennusta. Eivät ainoastaan kohtaamanne ongelmat, vaan myös tietyt astronomiset gravitaatiot voivat itsessään olla sellaisen epätoivon lähde. Kaikki nämä on kohdattava ja ne voidaan voittaa.
 
Olkaa siis tietoisia, että "nirvana" kansankielellänne, saavutetaan asenteellisesti - ei välttelemällä, tietämättömyydellä tai pakenemisella, vaan nuhteettomasti kohtaamalla se todellisuusheijastus, mikä ympärillänne on.
 
Maakokemus, kaksinaisuuden mestaruus on vaikea. Tämä on suuri totuus, yksi kaksinaisuuden suurimmista totuuksista ja yleisesti väärinymmärretty. Elämän opiskelu ja mestaruus vaatii työtä. Te ette voi vain laittaa oppikirjaa tyynynne alle ja nukkua sen päällä - se on luettava ja ymmärrettävä sivu kerrallaan. Hetki hetkeltä.
 
Niinpä sitten täysi ymmärryksenne ja hyväksyntänne, että elämänne on rakennelma järjestelyjä, jotka olette suunnitellut mahdollistamaan henkisen kasvunne, on vielä suurempi totuus. Nimittäin silloin kun hyväksytte tämän ylevän totuuden, teillä on tilaisuus ylittää se. Se mitä sanotaan "kohtaloksi", on todellisuudessa ne tilanteet, jotka suunnittelitte ennalta elämänoppitunniksenne. Ja rakkaat ystävät, tuo sama itse, joka kirjoitti ns. kohtalonne, auttaa teitä sekä kohtaamaan haasteenne että sitten ilmentämään toiveenne, muttei siksi, että protestoitte sitä vastaan, mistä ette pidä. Kokeaksenne halujenne valon teidän on sytytettävä intohimo, mikä vapauttaa sen linnakkeesta, missä sitä on tiukasti vartioitu. Suurin polku on hyväksyä itsensä puhdistamishaaste olemalla elävä esimerkki omasta valostanne, sen sijaan että protestoi sitä pimeyttä vastaan, mitä edelleen on 3D-maailmassa, ja päättää eristäytyä siitä.
 
Hyväksyntä
 
Mestarit, hyväksymällä, että olette täällä kohtaamassa haasteita, voitte elinvoimaisemmin luoda energian, mitä tarvitaan niiden kohtaamiseen. Koska sitten kun se on hyväksytty, niin se tosiasia, että elämä voi olla vaikeaa, ei enää pelota teitä, vaan motivoi henkistä soturia ratkaisuun.
 
Suurin ongelma tekojenne perimmäisen omistajuuden ja vastuun hyväksymisessä on ydinhalu välttää tuska tuon käyttäytymisen seuraamuksista. Mutta kerromme teille, että rohkeus kohdata nuhteettomasti ratkaistavat ongelmat antaa ja hoivaa merkityksellistä kasvua elämässänne.
 
Ongelmienne kohtaaminen on onnekas terä, mikä erottaa onnistumisen ja epäonnistumisen tai paremmin sanottuna kasvun ja pysähtymisen. Ongelmat kutsuvat esiin parasta ratkaisupanostanne ja jalostavat viisautta ja rohkeutta nuhteettomassa etsijässä.
 
Kategorisesti sanottuna kasvatte mieleltänne ja henkisesti stressaavan ahdingon ja esteiden vuoksi. Elämän palapelien ja "järjestelyjen" kohtaamisen ja ratkaisemisen kautta opitte rakkaustieteen suuremman merkityksen. Rakkaat sydämet, vilpitön tosiasia on, että jotkut kirvelevimmistä saavutuksistanne ja suurin kasvunne syntyy, silloin kun teidät laitetaan ongelmakysymysten vaikeisiin risteyksiin.
 
Suurimpia koettelemuksianne ja oivalluksianne tapahtuu aikana, jolloin olette mukavuusalueenne ulkopuolella, hämmentynyt, tyytymätön tai ahdistavan epätoivon tilassa. Sillä sellaisina hetkinä, epämukavuutenne työntämänä, teidän on pakko räjähtää ulos hillitsevästä häkistä ja etsiä parempaa ja henkisesti tyydyttävämpää elämistapaa.
 
Nuhteettomuus - armontila
 
Mitä nuhteettomuus sitten on? Emme ymmärrä peruslähtökohtaa, silloin kun määrittelemme nuhteettomuuden vain "yritykseksi aina tehdä parhaansa". Nuhteettomana pysyminen vaatii enemmän ponnistelua, kun saavutettu viisautenne ja tietoisuutenne laajenee. Mitä suurempi tietoisuutenne on, sitä enemmän tiedätte. Mitä enemmän tiedätte, sitä suurempi on vastuu elää sen mukaisesti.
 
Olette laajentamassa värähtelytietoisuuttanne, tulossa tietoiseksi osallistujaksi sielun kera. Teistä on tulossa sitä, mitä sielunne on, ja löydätte suuremman jumaluutenne.
 
Rakkaat ystävät, silloin kun kasvatte henkisesti, se johtuu siitä, että olette avautuneet etsimään kasvua ja ryhdytte toimiin, teette työtä sen saavuttamiseksi.
 
Nuhteettomuuteen liittyy olemuksenne tarkoituksellinen laajentaminen ja kehittyminen. Nuhteettomuus laittaa teidät armontilaan. Nuhteettomuus ei päättele sitä, että olette saavuttaneet valaistumisen tai oppineet kaiken, mitä teidän tarvitsee oppia. Sen sijaan se merkitsee, että olette ainoalla raiteella, oikealla polulla päästäksenne siihen.
 
Niinpä määrittelemme nuhteettomuuden kahteen kerrokseen, kahteen vaiheeseen:
 
1) Ehdollinen nuhteettomuus. Tätä on silloin, kun olento ei ole korkealle kehittynyt, kuitenkin työskentelee kohti mestaruutta. Tekee parhaansa. Käyttää tietoa parhaan kykynsä mukaan tehdäkseen oikein, silloinkin kun saattaa olla tietämättömyyttä ja viattomia väärinkäsityksiä. Tällä tarkoitamme, että hän uskoo todella tekevänsä oikein, vaikkei se olisikaan koko tai laaja totuus. Te kaikki käytte läpi tällaisia vaiheita. Jos tässä vaiheessa teette virheen, se on rehellinen virhe, missä aidosti uskoitte tekevänne sen, mikä teistä tuntui oikealta.
 
2) Mestarinuhteettomuus. Tämä on sielun ihmisolemassaolon vaihe, missä ollaan mestaruuden kynnyksellä. Yksilö on korkealle kehittynyt ja toimii puheidensa mukaisesti. Ei ole sisäistä ristiriitaa siinä, minkä uskoo oikeaksi poluksi ja miten toimii.
 
Kumpikin vaihe aktivoi ns. nopeutuneen armontilan. Armo on apua jumalaiselta itseltä auttamaan sellaisten tilanteiden lopputuloksessa, missä yritetään tehdä parhaansa. Sitä voidaan ajatella suojelusenkeliksi, koska monissa tapauksissa sitä suojelusenkeli juuri on - jumalainen itsenne onnekkaasti puuttumassa tilanteisiin auttaakseen teitä polullanne.
 
Jos määrittelisimme uudelleen sen, mitä uskonnolliset tekstit pitävät syntinä, sitä ei tehtäisi käskyinä, vaan se olisi "käyttämätöntä tietoa" ja ryhtymistä toimiin, jotka tiedätte vääriksi, toimiin jotka ovat ristiriidassa korkeimpien uskomustenne kanssa.
 
Viisaus on sisällä
 
Te kaikki haluatte suurempaa viisautta kuin omanne. Etsikää ja te löydätte. Ja mestarit, voitte löytää sen "kätkettynä" sisällenne. Ja surullista kyllä, se on usein viimeinen paikka, minne katsotte. Se vaatii työtä.
 
Nimittäin liittymä Jumalan ja ihmisen välillä on siellä, mitä tutkijanne sanovat alitajunnaksi.
 
Myös uskonnolliset tekstit kertovat teille, että Jumala on sisällänne, että olette Jumalan kipinä. Alitajuinen mieli - taka-aivot teidän termeillänne - on se osanne, joka on Jumala. Suuremman itsenne osa joka sisältää Kaikkeuden tiedon, osanne joka sisältää akaasiset tiedostot, sielumuiston kaikesta.
 
Koska alitajunta on jumalmieli sisällänne, henkisen kasvun tavoite saavutetaan astumalla tuohon pyhään viisauden puutarhaan. Siihen astutaan hiljentämällä egomieli. Meditointi on aina ollut portti. Se on avain, jolla hiljennetään persoona/egokerronta ja sallitaan jumalaisen sielun äänen tulla kuulluksi. Sanomme taas kerran: vaaditaan ponnistelua. Ei ole oikopolkuja.
 
Jumaluuden saavuttaminen on yksilöllisen olemassaolonne tarkoitus polariteettitasolla. Synnytte, että teistä voisi tulla tietoisena yksilönä fyysinen ilmentymä Jumalasta. Jumalainen ilmentymä "olemassa".
 
Haasteena on sielunne etsintä, todellinen tarkoituksenne ja fyysisillä vierailuilla kello tikittää aina. Jumaluus saavutetaan fyysisyydessä ajallisesti hitaasti ja moitteettomalla halulla, mikä toteutetaan fyysisessä ulottuvuudessa yhdistymällä ei-fyysiseen viisauteen. Ajalla on merkitystä.
 
Polariteetissa ajankohtaiset toimintamallin ja energioiden muutokset voivat heittää teidät pois keskuksesta hyvin helposti näinä nopeutuvina aikoina. Todellinen tarkoituksenne on usein vaikea määritellä subjektiivisesti ja ymmärryksenne ja painolastinne lepäävät rinnakkain harhan ja hahmotetun todellisuuden välissä. Saatatte tuntea elävänne vääristymässä ja ettei mikään ole täsmälleen sitä, miltä näyttää. Prosessin aikana teistä voi tulla hämmentynyt ja omahyväinen. Voitte kadottaa ajantajun.
 
Rakkaat ystävät, elämänne, fyysisen elämänne joka hetki, on kallisarvoinen, paljon kallisarvoisempi kuin jotkut teistä käsittävät. Paljon kallisarvoisempi kuin useimmat teistä hyödyntävät. Aika on arvokas "hyödyke" ja se on rajallista kaksinaisuudessanne. Jokainen teistä joka lukee näitä sanoja, siirtyy jossain kohtaa tulevaisuudessa pois fyysisyydestä. Kansankielellänne ilmaistuna koette kuoleman, kuolette. Tämä on tuntemanne fyysisyyden ehto. Kuitenkin hyvin monet teistä käyttäytyvät, kuin eläisitte ikuisesti. Sielu on todella ikuinen, mutta te ette ole koskaan sama ihminen, sama persoonallisuus tai sama ilmaisumuoto, mikä olette nyt - missään elämässä tai missään muussa olemisenne osassa.
 
Olette täällä oppimassa, rakkaat ystävät, olette täällä oppimassa ilmaisemaan omaa jumaluuttanne kaksinaisuudessa ja kaksinaisuus on todella lahja. Elämä on lahja. Olette täällä oppimassa, miten kanssaluodaan, sillä olette universumin, kosmoksen kanssaluojia. Olette täällä saavuttamassa mestaruuden ja hyvin monet teistä ovat erittäin lähellä, erittäin lähellä tuota saavutusta.
 
Tartu hetkeen
 
Mestarit, ette ole nuhteettomuuden armossa ja näin motivoitunut todella arvostamaan ja optimoimaan aikaanne, ennen kuin todella arvostatte itseänne. Ellette arvosta kovasti teille annettua aikaa, ette tee parastanne sillä. "Carpe diem" on tulkittu "tartu hetkeen" ja tämä on erittäin sopivaa.
 
Teidän pitää tarttua joka hetkeen! Hyvin monet teistä sallivat itsensä - hyvistä aikomuksistaan huolimatta - rauhoittua omahyväisyyteen valittujen vierailujenne tietyissä vaiheissa tai tietyissä olosuhteissa. Monet teistä hukkaavat aikaa, käyttävät aikaa väärin ja elämä toisensa jälkeen voidaan haaskata. Se mitä ette kohtaa, mitä ette ratkaise jossain hetkessä tai elämässä, tulee uudestaan pintaan. Toistatte järjestelyä, kunnes ratkaisette sen onnistuneesti ja se on todella suuri totuus.
 
Mestarit, aikanne hyödyntäminen kaksinaisuudessa on olennaista ja se on monitahoinen pyrkimys, sillä se vaatii teitä etsimään nuhteettomuutta. Se edellyttää itsensä rakastamista, sillä ette oikeasti arvosta elämäänne ja aikaanne, ennen kuin aidosti arvostatte itseänne. Ja ennen kuin arvostatte aikaanne, teidän ei ole pakko maksimoida, miten kulutatte sitä.
 
Se on luonnollista. Kurinalaisuus on perustyökalu elämän ongelmien ratkaisemiseen. Ilman kurinalaisuutta teidän on vaikeaa saada vaadittavaa motivaatiota keskittyä ongelmienne ratkaisemistyöhön. Yksinkertaisesti ilmaistuna, teistä voi tulla liikkumaton, apaattinen, omahyväinen tai laiska. Ylösnousemustikkailla liikutte ylöspäin, olette paikoillanne tai liikutte alaspäin.
 
Kolmannen ulottuvuuden fysiikassa on laki, joka toteaa, että energia joka on korkeasti järjestettyä, hajoaa luonnostaan, silloin kun se ei ole dynaamisessa tilassa. Luonnonlain mukaisesti on helpompaa olla omahyväisyyden tilassa fyysisellä tasolla kuin liikkeessä ylöspäin. Se on selvästi loogista. Rakkaudenlaki motivoi kaikkia sieluja suurempaan tietoisuuteen ja se vaatii dynamiikkaa … työtä! Laiskuus on todellisuudessa yksi suurimmista esteistänne, koska työ merkitsee uimista vastavirtaan. Tarttukaa hetkeen!
 
Täydellinen järjestys
 
Jotkut teistä sanovat ja tuntevat, että "kaikki toimii, niin kuin pitäisi, kaikki on täydellisessä järjestyksessä". Mutta mestarit, tuo käsitys on paradoksi ja kuten kuvakortti, se on ylösalaisin kummaltakin puolelta katsottaessa. Ymmärrättekö?
 
Korkeammasta näkökulmasta kaikki on täydellisessä järjestyksessä, mutta ihmiskunnan perspektiivistä, kaksinaisuudessa ei ole! Jos olisi, ei olisi mitään oppituntien tarvetta, ei reinkarnoitumisen tarvetta.
 
On vain katsottava ympärilleen ja tietää, että ihmiskunnan ahdinko maaplaneetalla on kaukana täydellisestä. Homma ei todellakaan toimi, niin kuin pitäisi, ennen kuin laitatte sen toimimaan!
 
Ratkaisematon energiatukos
 
Mestarit mestaruuden viime taipalella, suurin osa pääongelmistanne on käsitelty ja kunnioitamme teitä siitä. Se mikä on jäljellä, saattaa kuitenkin olla lähes saavuttamaton kohdattavaksi. Ja on tärkeää kohdata kaikki ratkaisemattomat ongelmat ja energiat.
 
Sanomme tämän tuomitsematta. Osoitamme tämän auttaaksemme teitä. Sillä aikanaan kaikki on käsiteltävä. Mitä kehittyneempi teistä tulee, sitä vaikeampaa voi olla lakaista pois ratkaisemattomien ongelmien viimeiset osat, koska ne ovat usein hyvin piilossa. Ratkaisematon energia, viimeiset ongelmat voivat polarisoitua ja ne voidaan toruja mentaalikenttänne ulkopuolelle, unohtaa monien elämien jäämiin. Rakkaat sydämet, ottakaa aikaa tarkastella itseänne moniulotteisessa merkana-puolessa. Määritelkää, mikä on jäljellä työstettäväksi.
 
Polariteettifysiikka - vastavetovoimanlaki
 
Mestarit, mitä lähemmäs pääsette valoa, sitä voimakkaammin vedätte puoleenne pimeyttä. Valo vetää puoleensa ötököitä! Mitä kehittyneempi olette, sitä enemmän kritiikkiä vedätte ja sen käsitteleminen vaatii viisautta.
 
Näin ollen vastavetovoimanlain polariteetti tulee tässä peliin mukaan. Kiintymättömyyden tilasta katsottuna kyse on sähkömagnetismista. Puhtaalla positiivisella energialla on suurin magneettinen vetovoima negatiiviseen energiaan. Kun valonne siis loistaa kirkkaammin, magnetismi vastakkaiseen polariteettiin lisääntyy. Se voidaan hallita, mutta teillä on oltava valoa, nöyryyttä, vahvuutta ja kurinalaisuutta sen kääntämiseksi pois.
 
Solvausten, kovan mustasukkaisuus-, viha- ja kiukkuenergian käsittely on siis tärkeä palapelin pala nuhteettomuuden mestaritason saavuttamisessa.
 
Miten käsittelette tämän? "Älkää ottako mitään henkilökohtaisesti" on kenties helpommin sanottu kuin tehty, mutta se on aivan totta. Raamattunne puhuu toisen posken kääntämisestä. Mutta tämä ei tarkoita, että pyydätte anteeksi jonkun astuessa jalallenne. Osa paradoksia on totuutenne puolustaminen. Mutta se merkitsee, että te ette astu toisten jaloille, tahallaan tai muuten. Ymmärrättekö?
 
Totuudessanne seisominen on rauhanomaista toimintaa. Hyväntahtoinen aggressiivisuuden ilmaiseminen sallii armon ja arvokkuuden säilyttämisen jokaisen konfliktin tai hyökkäyksen kummallakin puolella. Se lähettää hyökkäävän energian takaisin lähteeseensä, mutta ilman pahasuopuutta ja rakkaudella.
 
Jokaisella teistä on tilaisuus seistä nuhteettomuudessa jokaisessa konfliktissa. Voitte käsitellä konfliktin sitoutumatta siihen. Ymmärrättekö? Käsitelkää se ja kohdatkaa se tunnekiintymättömyydestä, tarkkailijana. Se ei ole helppoa, kuitenkin se on mestarin tie. Niin "ette ota mitään henkilökohtaisesti" ja irrottaudutte tunnereaktiosta.
 
Jokaisella teistä on tilaisuus olla nuhteeton joka päivä. Tilanne jossa tunnistatte omat puutteenne, omat ristiriitanne tinkimättömyyden osalta, on päivä, jolloin käsitätte nuhteettomuuden mestaritason - ja se on todella matka. Vastaavasti päivänä, jolloin seisotte totuudessanne kera halukkuuden tunnistaa toisen ihmisen totuus, käsitätte tinkimättömyyden.
 
Jumalmieli saavutetaan vain, siihen päästään vain merkana-kristalliresonanssin kautta, kristalliajatusaalloissa. Kristalliajattelu on tunteiden, pikkumaisten tuntemusten yläpuolella. Se saavutetaan kiintymättömyydessä. Se on Shamballan, aidon nirvanan kristallijärvi - niin tasainen kuin lasi, ilman mitään aaltoja vääristämässä sen peilikuvaa.
 
Toisen osan loppu.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >