HomeViestejäJames Tyberonn17.6.2011 - 2012 - Maya-kalenteri ja aika

17.6.2011 - 2012 - Maya-kalenteri ja aika

2012 - MAYA-KALENTERI JA AIKA

Arkkienkeli Metatronia kanavoinut James Tyberonn ( www.earth-keeper.com)
Uutiskirjeestä 17.6.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys! Olen Metatron, valonherra! Syleilen jokaista teitä valossa ja rakkaudessa. Rakkaat ystävät, tunnen jokaisen teistä - paljon enemmän, kuin ehkä käsitätte. Ja nautimme näistä yhteisistä hetkistämme.

Ja nyt yksi kallisarvoinen hetki tuo meidät yhteen ja yhdistää ajatuksemme yhtenäiskentän matriisissa, yhdistäen geometriset ajatusmallit haluun ja tietoisuuteen - ja kaikki asiat yhdistyvät samalla tavalla. Sillä kaikki ajatukset, kaikki asiat, kaikki olennot edustavat valoa, tietoisuutta, ilmentämistä ja kaikkea, mitä koskaan on ollut tai tulee olemaan.

Rakkaat ystävät, universumi, kosmos on täydellinen itsessään - riippumatta minkään ulottuvuuden tulkinnasta tai havainnosta. Kvanttimielessä kaikki asiat toimivat yhtenäisessä kristallikentässä täsmällisesti ja täydellisesti luonteensa ja arkkitehtuurisen tinkimättömyytensä mukaisesti. Kuitenkin jotkut on luotu korkeammissa taajuuksissa, korkeammilla värähtelyresonansseilla kuin toiset. Ja näiden sanojen myötä aloitamme tämän hyvin mielenkiintoisen keskustelun.

Kysymys: Yhden modernin Maya-kalenteritulkinnan mukaan olemme vertaamattoman tietoisuusnopeutumisen keskellä. Itse asiassa tämä tutkija sanoo, että tietoisuustaajuus nopeutuu 20:llä vuonna 2011, joten se tietoisuusmuutos joka on vuodesta 1999 saakka kestänyt kokonaisen vuoden, vie nyt vain 20 päivää. Tämä 20-tekijä on täydessä voimassaan 9.3. - 28.10.2011. Jos näin on, mitä se tarkkaan ottaen merkitsee?

Metatron: Tämän keskustelun aluksi sanomme, että mahdollisuus lisääntyneeseen tietoisuuteen tulee tosiaan ylösnousemuksen ajankohtaisena nopeutumisena. Kuitenkin muutostahti vaihtelee yksilöittäin ja näin nopeutumistekijää ei sinällään voi todellisuudessa antaa.

Ennen kuin kommentoimme lisää tietoisuuden nopeutumista, haluamme lisätä erään mielenkiintoisen kohdan keskusteluun. Sitä uskomatonta kalenteria johon te ihmiset parhaillaan viittaatte Maya-kalenterina, ei kehittänyt eikä alun perin kirjoittanut Maya-yhteiskunta sillä tavalla, miten te tällä hetkellä ajattelette. Sen sijaan se on ajalta yli 18000 vuotta ennen Mayoja. Sen kehittivät alun perin Poseiden valaistuneet atlantislaiset, Sirius-plejadilaisen allianssin avustuksella ja se tallennettiin kristalliteknologiaan, jota kutsutaan kristallikalloiksi.

Myös luovemmat antropologinne ajattelevat, että varhaisin Maya-yhteiskunta alkoi noin 2000 e.Kr. Vakuutamme teille, että tuo kalenteri oli käytössä paljon laajemmassa muodossa kauan ennen Maya-yhteiskunnan syntymistä. Se mihin viittaatte Maya-kalenterina, on vain pieni jäänne siitä, mitä oli olemassa ennen Mayoja.

Nimittäin ne alueet joita Mayojen edeltäjät asuttivat Jukatanin alueella Meksikossa, oli yhdistetty maasillalla Poseidan saareen Atlantiksella, ennen kuin Atlantiksen järistykset ja viimeiset tulvavedet peittivät sen. Korkealle teknologisesti kehittyneet kulttuurit Atlantikselta asuttivat Keski-Amerikkaa ja Egyptiä kauan ennen Atlantiksen lopullista tuhoutumista. Keskiamerikkalaiset, eteläamerikkalaiset (Og) ja egyptiläiset siirtokunnat ja kulttuurit tulivat hyvin henkisestä Atlantiksen ykseydenlaista ja olivat sen kanssa yhtä monia vuosituhansia ennen Atlantiksen tuhoutumista. Näihin yhteiskuntiin sisältyi eliitti ja hyvin kehittynyt ryhmä tiedemies-pappeja, kuten heitä voitaisiin kutsua. Alta-Ra, nämä oppineet, olivat hyvin taitavia tieteessä, missä mielellä hallittiin ainetta. Nämä mestarit toimivat ajatusfysiikan avulla ja täysin tietoisena moniulotteisista taidoista.

Niinpä samalla kun kouluttamattomilta ihmismassoilta Atlantiksen kaudella puuttui sellaiset taidot ja he käyttivät maasiltoja ja muita vähemmän kehittyneitä kuljetusmuotoja Atlantiksen siirtokuntiin, Ogille, Jukatanille ja Egyptiin, tiedemies-pappien sisäpiirillä oli keino olla eteerisesti kahdessa paikassa ja ilmentyä fyysisesti. Ei ainoastaan maan fyysisissä ulottuvuuksissa, vaan myös universaalisti ja galaktisesti.

Nämä Alta-Ran oppineet olivat vuorovaikutuksessa maan ulkopuolisen Sirius-plejadilaisen allianssin kanssa ja he olivat sen syklisen kalenterin alkuperäinen lähde, mitä tällä hetkellä kutsutaan Maya-kalenteriksi.

Näiden tiedemies-pappimestarien pieniä saarekkeita säilyi vuosituhansia tulvan jälkeen ja he säilyttivät tietoa tästä kalenterista sekä valvoivat pyramidien rakentamista edellä mainittujen maan ulkopuolisten avustuksella. Mayojen oppineet papit eivät kuitenkaan edustaneet koko yhteiskuntaa. Juuri siksi Mayat ovat arvoitus teille tänä päivänä. Osa heihin liitettyjä saavutuksia paljastaa suuren teknisen kehittymisen ja kuitenkin yhteiskunta kokonaisuutena eli maaseudulla ja teki sopimattomia seremonioita, joihin liittyi ihmisten uhraamista ja muita poikkeuksellista, kieroutuneiden diktaattorien alaisuudessa. Eikö silloin ole aika loogista, että kalenteri on ajalta ennen Maya-yhteiskuntaa?

Niinpä Ogin, Jukatanin, Egyptin tiedemies-papit ja muut "unohdetut" kulttuurit ennen niitä ja niiden jälkeen ymmärsivät mielen fysiikan tiedettä ja niillä oli myös paljon tietoa astronomiasta ja ulottuvuussykleistä.

Vain taitavat ja vaatimattomat alkuperäisissä perinteissä ja yhteiskunnissa tiesivät tämän, vaikka hyvin vähän mitään merkittäviä todisteita on jäänyt jäljelle ja sitä ei tunnisteta tai vielä ymmärretä, mitä on jäljellä.

Ymmärrys mielen fysiikkatieteestä ja kyky hyödyntää sellaista tietoa määrittelee kuilun siihen, mitä nykyteknologianne ja tutkijanne tietävät ja mitä menneisyyden kehittyneet yhteiskunnat tiesivät. Ihmiskunta ei vielä ymmärrä täsmällisen ajattelun vaikutusta aineeseen - se on unohdettu tiede.

Tiedemies-papit tunsivat hyvin fyysisyyden dematerialisointi- ja uudelleenilmentämistaidon - ei vain kahdessa paikassa olemisen kautta, vaan myös fyysisen aineen kuljettamisen. Niin tosiaan rakennettiin suurimmat pyramidit ja se pysyy mysteerinä teille tänä päivänä. Alta-Ralla ja heidän jälkeläisillään oli kyky järjestellä mielellä 3D-fysiikkaa vaihtamalla aine 3D:stä kenttiin, joita voidaan kutsua antigravitaatioksi, dematerialisoida, uudistaa ja ilmentää uudelleen substanssina ilman tiheyttä. He pystyivät tietyissä olosuhteissa muuntamaan todellisuuttaan ja kolmatta ulottuvuutta.

Nämä mestaritiedemies-papit käyttivät hyvin keskittynyttä ajatusta uudistamaan ainetta eri spektreiksi. He ymmärsivät, että aine on olemassa aaltospektrissä, aivan kuin valo, ja heillä oli kyky transformoida eri aalto-oskillaatioiksi. Vastaavasti atomiaine voitiin muuntaa painottomiksi värähtelytiloiksi eikä saatu vain puolikiinteää massaa ilman tiheyttä, vaan konkreettisesti vaikutettiin sekä aineen ja sen antiainespektrin tiheyteen. Todellakin spektrinä yhdestä - vastakkaisen tai rinnakkaisen sijasta - sillä aine ja antiaine ovat osa yhtä kiertoa moniulotteisuuden kokonaisspektrissä.

Tämän kertomani merkitys on, ettei Olmecien, Azteckien, Mayojen ja Meso-Amerikan pääväestöllä ollut samaa taitoa, mitä heidän kulttuurinsa tietyt piirteet esittävät. Pointtimme on, että Alta-Ra kehitti tuon kalenterin ja osa Mayoja säilytti tuon tiedon ja loi tiedostoja ja tekstejä säilyttämään sen. Mutta aivan kuin Atlantiksella, vaikka tiedemies-pappeja kunnioitettiin, he eivät olleet hallitseva elin eivätkä tehneet päätöksiä siitä, miten yhteiskunta kokonaisuutena kehittyi.

Kysymys: Onko tämä syy siihen, ettei näitä muutoksia tunnu tulevan ainoastaan nopeammin ja nopeammin, vaan ne ovat myös intensiivisempinä?

Metatron: Kyllä, joten palatkaamme nyt kysymykseenne "tietoisuuden lisääntymistekijöistä" …

Toteamme, että kyse on värähtelytaajuuden lisääntymisestä, mikä nostaa jokaisen yksilön mahdollisuutta vaihtaa suureen ja suurempaan tietoiseen tiedostamiseen. Ylösnousemusta vahvistaa ja määrittää maapallon ulottuvuuslaajentuminen sisältämään kristalliulottuvuudet.

Ylösnousemukselle on luonteenomaista avautuminen uusille elämänvoiman tietoisuusyksiköille, joita muinaisihmiset nimittivät akaasiaksi tai järkkymättömäksi ydinolemukseksi, mikä on itsessään todellisuusilmentämisen voimakas valopartikulaatti (meidän termeillämme tietoisuusyksikkö). Kristalliulottuvuus alkaa viidennen ulottuvuuden tasolta ja ulottuu 15D:hen ihmiskuntien kokonaismaamallissa. Se mihin ihmiskunnalla oli ennen ylösnousemuksen ulottuvuuslaajentumista pääsy, oli muunnettu tai alennettu versio tietoisuusyksiköistä - joita voitaisiin nimittää sähkömagneettienergiayksiköiksi - ja niitä tuetaan toimimaan kolmannen ulottuvuuden fyysisessä polariteettikentässä ja lineaarisessa aika-avaruudessa.

Kristallitietoisuusyksiköt toimivat paljon nopeammalla taajuudella ja niitä "yllytetään" luovaan todellisuusilmentämiseen mielen korkeamman puolen kautta, ulottuvuudessa mihin viitataan alitajuntana. Tietoisuus- ja todellisuusehdot ihmiskunnan 3D-toimintamallissa eivät yksinkertaisesti voi ylläpitää, ne eivät yksinkertaisesti voi sisältää tietoisuusyksikköjen laajempaa värähtelysisältöä kristalliulottuvuudessa.

Vastaavasti energioiden intensiivisyys, tietoisuusmuutoksen intensiivisyys ja aikasykkeen nopeutuminen ovat kaikki voimakkaan resonanssin ominaisuuksia.

Meidän täytyy selkeyttää ja vakuuttaa tässä kohtaa, että tapahtuma mihin viitataan ylösnousemuksena, on todellisuudessa, laajemmassa mielessä 3D-ihmiskunnan laajempi mahdollisuus nousta suurempaan ulottuvuuteen, kristalliulottuvuuteen, mikä on monia vuosituhansia ollut ulottumattomissa ihmiskunnan tiheämmässä fyysisyydessä. Kuitenkaan se energioiden laajentuminen minkä ylösnousemus tuo ulottuville, ei merkitse, että jokainen yksilö välittömästi käyttää tätä uutta tilaisuutta. Valinta sen tekemisestä jää ihmiskunnalle mikrotasolla ja se on jokaisen ihmisen hienovarainen ja yksittäinen päätös. Ylösnousemus on siten henkilökohtainen valinta, mikä riippuu yksilön valmiudesta, puhtaasta aikomuksesta ja valomäärästä. Rakkaat ystävät, ylösnousemus tapahtuu yksi sydän, yksi mieli kerrallaan. Niin on aina ollut, sillä maapallo on suunnitelman mukaan vapaan tahdon, vapaan valinnan ympäristö.

Ylösnousemus ei ole taianomainen lumous, mikä välittömästi aiheuttaa siirtymän kaikelle, mitä se koskettaa … sen sijaan se on juuri avautunut taajuusovi, minkä läpi yksilö voi valita kulkevansa ollessaan valmis.

Lisäämme, että planeetalla tällä hetkellä oleva energiasekoitus parantaa tietoisuuden tilaisuutta edetä tuon oven läpi niiden myriadien taajuushyppyjen kautta, joita maan päällä tapahtuu. Planeetan energia todellakin muuttuu ja välttämätön ja upea kohoaminen ja puhdistuminen on jatkuvaa.

On tärkeää pitää mielessä, että vaikka Maya-kalenteri on hyvin tarkka nykymallinne syklien määrittelyssä, sitä voidaan analysoida ja tulkita eri tavalla kunkin tulkitsijan perspektiivillä ja valomäärällä. Vastaavasti on täsmällisempää sanoa, että tietoisuusmuutostekijän määrää yksilön tietoisuus, ei mikään asetettu numero.

Tähän keskusteluun on myös oleellista lisätä, että espanjalaiset papit tuhosivat tiettyjä Maya-tekstejä, jotka antoivat informaatiota, mikä antaisi paljon laajemman näkemyksen kalenterista. Lisäämme myös, että monia vuosisatoja ennen Mayoja kadotettiin aikakausien ja lineaarisen ajan saatossa tekstejä, jotka olivat merkittäviä kalenterille. Moniulotteisuutta ei oteta laajasti huomioon kalenterin nykytulkinnoissa ja se kaventaa kovasti näkymää ja jättää pois laajempaa ymmärrystä, mikä informaation valaistuneella kirjaajalla alun perin oli.

Ylösnousemuksessa saatavilla oleva nopeutuminen ei ole siis täsmällisesti liitettävissä johonkin kiinteään lukuun, vaan nopeutumistahdin määrää ja toteuttaa yksilön aikomus ja kyky nousta saamaan laajempi energia.

Yhdeksännen aallon käsite on nykyaikainen tulkinta eikä se ole Maya-kalenterin ennuste atlantislaisen alkuperän luomana. Tämä ei kuitenkaan heikennä sen aikomuksen merkitystä tai pätevyyttä.

Kysymys: Voisitteko puhua tästä nopeutumisesta ja siitä, mitä se tarjoaa ihmiskunnalle?

Metatron: Todellisuusulottuvuus maan päällä on ohjelmoitu ilmestymään aikajärjestyksessä, minkä hahmotatte lineaarisena. Tietokonesanastollanne kyse on ohjelmasta, jonka mahdollistaa serveri, mikä tässä tapauksessa on 144-kristalliverkko. 144-verkon kautta aika-aliohjelmat on lisätty hologrammitodellisuuksina. On aikakausia ja aikoja, kokonaisia sivilisaatioita, jotka on lisätty verkkoserverille ohjelmina. Siksi täysin kehittyneitä sivilisaatioita, kuten Mayat, voi näyttää hypänneen yhtäkkiä tyhjästä valtavaan luomismereen kollektiivisen tiedostamattomuuden virrassa, tietoisuusverkossa mikä mahdollistaa luodut todellisuudet.

Lineaarinen aika on toiminnallista, tarkoituksellista harhaa. Todellisuudessa kaikki ohjelmat pyörivät samanaikaisesti. Siksi ylisielun tasolla koette monia sivilisaatioita ja kaikkia elämiä yhtaikaa, kristallimultiversumin yhtenäiskentässä.

Ylösnousemus on kaiken ajan keskittymishuippu ja suuremmassa yleiskuvassa ajan nopeutumista koetaan planeetalla tänä aikana, koska aukko samanaikaisen ajan hologrammiohjelmissa sallii kaikkien hologrammien päättyä/täydentyä tässä syklissä. Sanotte valon nopeutuvan ja se vaikuttaa nykykokemuksenne jokaiseen puoleen.

Kysymys: Miten se vaikuttaa aikaan ja häviääkö se?

Metatron: Sanomme, että tuntemanne aika tosiaankin nopeutuu. Aika ja avaruus ovat saman energian eri puolia. Kumpikin on osa valoa ja valon nopeus planeettanne ympärillä nopeutuu. Maapalonne muotoutuu uudelleen. Mutta mestarit, pelkästään aikasekvenssin syke ei lisäänny, vaan myös ihmiskunnan värähtely lisääntyy.

Rakkaat ystävät, kuten olemme kertoneet teille, maailma tekee itsensä nyt uudelleen, kun hidasliikkeinen aikakronologia kiitää lineaarisesti nopeammin ohi tänään kuin eilen. Vastaavasti 2011 ja 2012 pakottavat edelleen valoa ja tulkintaanne tietoisuudesta nopeutumaan.

Tämän kasvun myötä tiedollinen elämän ilmaisunne muuttuu vastaavasti suurempaan tempoon. Valonnopeus on nimittäin lisääntynyt, vaikka ihmiskunta ei voi sitä täsmällisesti mitata nykyisellä tutkimustietonne tasolla.

Kuitenkin sen tuloksena monille teistä on ilmeistä, että kaikki nopeutuu, aika kiihtyy, kun ylösnousemus lähenee. Hetkenne, tuntinne ja päivänne vilahtavat ohi paljon nopeammin. Kun aika siis muotoutuu uudestaan, se muotoilee myös ihmiskunnan, näkyvien ja näkymättömien luonnonvoimien ja maan pinnan kokemusta.

Lineaarinen aika on käsitteellistä kaksinaisuudessa ja se on abstrakti käsite, mikä sisältää merkityksen 3D-kaksinaisuus-polariteetin piirteiden laajentumisesta ja supistumisesta kristalliulottuvuuksiin, jotka alkavat viidennen ulottuvuuden tasolta. Niinpä selvyyden vuoksi, teidän on ymmärrettävä, että jokaisessa ulottuvuudessa 3D:n yläpuolella, alkaen 5D:stä, on omat ainutlaatuiset fysiikanlakinsa ja oma ytimekäs aikasykkeensä. Valosta tulee koherenttia kristallivaloa viidennen ulottuvuuden tasolla ja sen nopeus ja taajuus lisääntyy jokaisessa korkeammassa ulottuvuudessa. "Aikanaan aika häviää."

Niinpä aika sellaisena, kuin sitä mitataan 3D:ssä, on epätahdissa aikavälähdyksen relevantin sykkeen kanssa. Aikasyke laajenee tai supistuu aika-avaruuden fysiikan ja kaarevuuden mukaan tarkassa suhteessa siihen aikakvanttiin, joka on läsnä mitatulla avaruuskvadrantilla. Niinpä aikasyke lisääntyy, kun maapallo muotoutuu uudelleen ylösnousevissa energioissa. Aikasykkeen kiihtyminen jonka nyt saatte, johtaa valon nopeutumiseen. Monet muut tekijät esittävät roolia tässä.

Siis kerromme teille, että silloin kun koherentin valon suurempi kvantti on läsnä, aikasykevälähdyssekvenssi voi nopeutua ja nopeutuu - joko eteen- tai taaksepäin lineaarisesta perspektiivistä.

Siksi monet teistä tuntevat, että vuorokaudessa on vähemmän tunteja ettekä näytä pystyvän suorittamaan samaa määrää tehtäviä kronologisissa aikamitoissanne. Kerromme teille, että aikavälähdys on lisääntynyt noin 25% eikä kykynne sopeutua ole sama. Siksi teistä näyttää, että aika kulkee ohi nopeammin suhteessa siihen, mitä ihmiset ovat kokeneet kolme vuosikymmentä sitten. Kuitenkin se on ymmärrettävä väärinkäsitys.

Todellisuudessa aikasykkeen kiihtyminen vähentää kaksinaisuuden heiluntakaarta. Tämän kokonaistuloksena on tiiviimpi kokemus, sellainen mikä hahmotetaan kaksinaisuudessa yhdistyneempänä ja saumattomampana ja vastaavasti jalostuneempana ja vähemmän jyrkkänä.

Kristalliverkko transformoi valoa nopeuttamalla ajan ja avaruuden sekvenssiä sellaisena, kuin se näkyy ulottuvuudessanne, ja se vaikuttaa tosiaan maan fyysiseen kehoon. Tämän spesiaaliajan transformaatio johtaa maan ytimen pyörimisen lisääntymiseen. Tämä saadaan aikaan muutamalla valoaaltoja.

Maan kristalliydin pyörii nopeammin ja sisäisen pyörimisen suhde maan akselin kallistukseen määrää ajan liikkumisen lineaarisella maapallolla. On tosiaan sopivaa sanoa, etteivät maan kellot ja kronometrit enää mittaa tarkasti aikasykettä sellaisena, kuin se saadaan todellisuuden välähtelysykkeen sekvenssistä, niin kuin aivot sen havaitsevat.

Puitteet jotka hahmotatte fyysisellä maapallollanne lineaarisessa ajassa, elämän piirteet sellaisina, kuin te ihmiset yleisesti ymmärrätte ne, ovat tarkoituksellisia harhakuvia.

Aivot kertovat ja kuvaavat tämän tarkoituksellisen harhan kiinteiden signaalien mukaan, joita mieli alun perin ottaa vastaan, taaskin valonnopeutta muuntamalla. On tärkeää ymmärtää, että aivot ovat aivan eri asia kuin mieli. Ihmisaivot ovat mielen fyysinen puoli. Aivot varaavat fyysistä ainetta ja tilaa. Ne tulkitsevat aikaa ja ovat olemassa ajassa. Mieli ei tee sitä.

Mieli ei ota tilaa, sen ydinolemus ei ole lineaarisessa ajassa. Sisäisen universumin todellisuus ei varaa aineellista tilaa eikä sillä ole luontaista olemusta lineaarisessa ajassa. Fyysinen harhatodellisuutenne sen sijaan ottaa tilan ja sillä on aikaan sopeutunut olemassaolo, mutta se ei ole aito todellisuus, missä jumalainen mielenne, sielunne on, ja sen havainnot määräävät ne kosmiset voimat, jotka ovat muuttumassa.

Kuten olemme sanoneet, aika ja avaruus ovat saman mekanismin puolia. Avaruus on tavallaan jähmettynyttä aikaa, mitä pidetään kineettisessä matriisimuodossa kaksinaisuudessa ja mikä sallii erillisyyden ja ohjelman tarkoituksellisen peräkkäisaikamitan harhasta.

Vastaavasti ja tässä asiayhteydessä aika on "käänteisavaruutta", dynaamisen vapaassa virtauksessa. Kumpikin tapahtuu tietoisuusyksikköjen harmonisella välähtelyllä, mekanismilla missä aine sykkii antiaineeksi, sisään ja ulos mustien ja valkoisten aukkojen kautta.

Harmonista sisään-ulos-välkettä tapahtuu jatkuvasti aineen ja antiaineen välillä. Se mihin viitataan antiaineena, muodostaa suuren valtaosan kosmoksesta. Se ei ole ainoastaan kohta, missä aika ja avaruus sulautuvat yhteen homogeeniseksi vaahdoksi, vaan kyse on myös tietoisuusyksikön havaintotahdista, millä tiedostamishavainto välkkyy kuhunkin samanaikaiseen elämään. Tämä tapahtuu taianomaista vauhtia, mikä eroaa hienoisesti siitä, mitä sanotaan Planckin vakioksi ja mikä tapahtuu täsmälleen "10 potenssiin -43 sekunnissa". Tässä kohtaa aika ja avaruus sulautuvat yhteen, siitä tulee epälineaarista ja torus-piirre tulee mukaan.

Avaruus käännetään itseensä ja aikayksiköt leijuvat sen epälineaarisessa ja epäjatkuvassa kvanttilammikossa, mitä kutsutte menneisyydeksi, nykyisyydeksi ja tulevaisuudeksi. Aika-avaruusjatkumo häviää tavallaan ja siitä tulee tietoisia energiayksiköitä, jotka muodostuvat uudelleen aineeksi ja antiaineeksi, kun niitä vedetään sisään ja heijastetaan ulos harmonisena välkkeenä mustien ja valkoisten aukkojen kautta.

Kaikki kokonaismaapallon versiot ovat rinnakkain lineaarisen ohjelmoinnin yläpuolella. Mutta tämä totuuden perusoletus teidän ihmisten on erittäin vaikea hahmottaa tai todella täysin ymmärtää kolmannen ulottuvuuden asenteella.

Tämä johtuu siitä, että ihmisen fyysisen rakenteen 3D-tiheyspiirre toimii sisällä kaksinaisuuden ilmentämisessä ja lineaarisen aikaohjelman tuloksena se mahdollistaa maatason kokemuksen. Teidät on näin juurrutettu lineaariseen havaintotapaan maatason kokemuksessa. Tämä lineaarinen havainto-ohjelma määrää suuressa määrin normaalit värähtelymallit sellaisille kokemusperäisille todennäköisyyksille, joita ihmiskunta valitsee, heijastaa ja hahmottaa kasvaessaan suurempaan tietoisuuteen tiheän fyysisyyden perustalta. Mutta kerromme teille, että sitä lähdetodellisuutta, mistä kaikki elämät ilmestyvät, ei ole kirjoitettu kiveen. Näin kokemuksianne ei koskaan todella määritellä ennalta. Valitsitte mahdollisuusvalikoimasta ne kokemukset, jotka halusitte saada. Sekä kosmos että koko elämä mikä on sisällä ja ulkona, luodaan aina nyt-hetkessä.

Ja vaikka 3D-ennakkoehdollistumisenne on lineaarinen, teillä ei ole ainoastaan kykyä päästä fyysisen ohjelmoinnin yli, vaan perimmäinen tavoitteenne on tehdä se. Ihmistietoisuuden asuttamana elävä fyysinen keho toimii intensiivisenä polttopisteenä maatason kokemista varten. Tietoisuuskokonaisuus fyysisessä kehossa keskittyy kaikilla tasoilla myriadien omien aistihavaintojen ja kommunikoinnin verkostoon - sekä tavallisilla että poikkeuksellisilla tasoilla. Jälkimmäiseen liittyen havaitsette siksi jatkuvasti tavoilla, joita ette tunnista tavallisilla fyysisillä aisteillanne.

On valtavasti värejä, ääniä, sähkömagneettikoodeja ja aistituntemuksia, joita näette ja havaitsette chakraverkoston solu- ja kristallitasolla, joiden lähde on kvanttitietoisuudessa ja jotka vaikuttavat teihin geometrisesti ja taajuudellisesti. Tämä verkosto on yhteydessä harmonisessa oskillaatiossa kaikkiin toisiin vastaaviin.

Mutta ihmiset ovat tällä hetkellä laajasti tietämättömiä näistä poikkeuksellisista vuorovaikutustasoista, joita biologiassa tapahtuu koko kehoskaalan välillä kristallisähkömagneettisesti ja aineellisesti. Tämä liittymä tapahtuu merkana-kristallikehossa ja on kauaskantoisempi, kuin ihmiset massana käsittävät. Kuitenkin biologian fyysiset solut voivat reagoida ja reagoivat toisiinsa ja niiden aktiivisuus laukaisee kristallivalokehotietoisuuden korkeampia tasoja, mikä sitoo lineaariseen aikaan ja sen yli - paremminkin moniulotteisuuteen.

Kommentti: Yhden tietolähteen mukaan emme elä ainoastaan viimeistä tietoisuusmuutosta (on ollut kahdeksan aiemmin), vaan perimmäistä muutosta - sitä mikä on ajanut evoluutiota tuhansia vuosia. Maya-kalenterin viimeinen askel vuoteen 2012, viimeinen galaktinen aalto tai alimaailma, on alkanut 9.3.2011 ja loppuu 28.10.2011. Tuona päivänä yhdeksäs aalto aktivoituu.

Kysymys: Onko yhdeksäs aalto ykseysaalto? Jos on, pyydetäänkö meitä todella aloittamaan ykseystietoisuuden kanssaluominen?

Metatron: Tämä moderni käsitteellinen versio, mitä kutsutaan yhdeksänneksi aalloksi, kykenee todella itsessään luomaan riittävän ryhmätietoisuuspolttopisteen hämmentämään suurempaa inertiaa/hidasliikkeisyyttä siinä nopeutumisessa, mitä jo tapahtuu ylösnousemuksen lähestyessä. Yhdeksäs aalto on siten tulkinta, joka on tehty erityisten arvostettujen aikomusten kera.

Se mihin viittaatte yhdeksäntenä aaltona, on todellisuudessa käsitteellinen ja konventionaalinen aloite, mikä perustuu hyvin kehittyneen sielun ja hyvin uskottavan teoreetikon tulkintaan. Lisäämme, että sovitettuna tuon kirjoittajan tulkintaan on astrologinen aika 9.3.-28.10.2011.

Yhdeksännen aallon käsite ja aloite on kuitenkin väliaikainen tulkinta eikä se ole Maya-kalenterin "ajastus". Tämä ei kuitenkaan vähennä sen aiottua pätevyyttä tai arvoa. Sillä se tosiaan kantaa hyvin korkeaa värähtelyä. Ymmärtäkää siis, että vaikka se on väliaikainen, se on pätevä insertti.

Mutta vastauksena kysymykseenne kerromme teille, että yhdeksäs aalto on luotu nykyisyydessä ja keskittyneen uskomuksen ja ryhmäfokuksen tuloksena se tapahtuu suotuisasti.

Mutta selvyyden vuoksi, ylösnousemuksen resonanssi-impulssi nopeuttaa energioita ja ilman tätä lähdettä ei olisi yhdeksännen aallon mahdollisuutta. Ensisijainen lähde on kriittinen "liikeinertia" ja positiivinen impulssi planeetan keskittymisestä galaktisessa kentässä. On todella monia astrologisia vaikutuksia, joiden sanomme esittävän todellista roolia ylösnousemuksessa - riippumattomana tietoisuusmuutoksen yhdeksännen aallon sepityksestä. Vuosien 2011 ja 2012 päiväntasaukset, päivänseisaukset ja pimennykset ovat alkuperäisiä ja voimakkaita energialähteitä ykseystietoisuuskentän edistämiseen.

Niiden myriadien vaikutusten jatkuva perusta jotka saavat aikaan ylösnousemusenergioiden nopeutumisen, on todella mahdollisuuspohja tietoisuuden lisääntymiseen ja nämä tapahtuvat yhdeksännen aallon kanssa tai ilman sitä. Kuitenkin tällä yhdeksännen aallon käsitteellisesti ilmaistulla aikomuksella - kuten olemme todenneet - on monisyistä arvoa ja se kykenee omilla ansioillaan saamaan liikevoimaa ja auttamaan ykseystietoisuuden muodostamisessa, jos siihen osallistutaan riittävästi. Lisäämme, että kun laitetaan alkuun muita samanlaisia merkittäviä käsityksiä ennen 21.12.2012, kaikki löytävät hedelmällisen maaperän tästä energiaperustasta.

Niinpä riippumatta siitä, päätetäänkö viitata jatkuvaan inertiaan yhdeksäntenä vai kymmenentenä aaltona tai jollain muulla nimellä, kyse on tulkinnasta, joka on subjektiivinen eikä oikeasti osa Maya-kalenteria. Sen sijaan yhdeksäs aalto on tukinta ja tuosta perspektiivistä sillä on omat suotuisat ansionsa, jotka pystyvät vetämään fokuksen ja vastaavasti muodostamaan ykseysaallon, mikä on sen tarkoituksenmukainen ja kiitettävä aikomus.

Ylösnousemus tapahtuu geo-matemaattisin termein 12-pohjaisesti. Atlantislaiset käyttivät pohjana 12:ta sekä muita matemaattisia pohjia riippuen ulottuvuussovelluksesta.

On kenties täsmällisempää sanoa, että se kristallisiirtymä mikä on ylösnousemuksen ydinolemus, tapahtuu 12 aallossa - 01-01-01 - 12-12-12.

Ylösnousemuksen laajassa maapallossa on 12 ulottuvuutta. 144-kristalliverkko aktivoituu 12 vaiheessa, 12:n kolmoispäiväportaali-ilmiön kautta. Kumpikin näin hyödyntää 12-pohjaa.

12-pohja, 12-aaltoinen tapahtuma on säännöllisesti tarkoituksenmukainen ylösnousemuksen resonanssille. Planeetalla on 12 pääaurinkokiekkoa, joista jokainen kantaa erityistarkoitusta ja vastaanottaa uusia kristallikoodeja. Jokainen 12 rakennelmasta syöttää 12 satelliittia … ja 12 yhdistyy 144:ään monimutkaisessa geo-symmetriassa, mikä sopii maapallon 12-pohjaan, ja tosiaankin myös 144-kristalliverkko muodostuu 12-pohjaisella matematiikalla.

Mayoilla oli vigesimaali numerojärjestelmä, mikä käytti pohjana 20:ta. Ykseystietoisuus on tosiaan jalo tavoite ja hyvin tarkoituksenmukainen, mutta se ei ole todellakaan erityisesti päivämääriä tai rajoittunut päivämääriin, jotka on valittu yhdeksännen aallon hankkeessa. "Yhdeksän" symboloi loppuunsaattamista tai muutosta. Mutta se taas perustuu 10-pohjaiseen ymmärrykseen, ei 12-pohjaiseen.

Kysymys: Onko tämä yhdeksäs aalto tilaisuusjakso korkeimman kvanttitilan saavuttamiseen ja onko se harmonisen rauhan pohja maan päällä?

Metatron: Se on tosiaan tilaisuus, erityisesti sen väliaikaisen kirjoittajan ilmaistussa aikomuksessa ja niillä, jotka seuraavat tätä käsitystä massana. Mutta tämä tilaisuus on todella pätevä riippumatta nimikkeistöstä tai valitusta ajankohdasta. Ylösnousemus on yleismaailmallinen totuus ja ykseystietoisuutta on saavutettu vuodesta 2001 saakka ja se nopeutuu vuoden 2012 loppuun mennessä. Se on välttämätön saavutus. Ymmärrättekö?

On täsmällisempää todeta, että 2012-ylösnousemus on ylösnousevan maapallon 12. aalto ja liikkeet ja inertia ovat nopeutuneet Harmonisen yhdentymisen jälkeen ja kun magneettiverkko on korvattu kristalliverkon 12-vaiheisella aktivoinnilla.

Tietoinen jumalainen energia ns. Maya-kalenterin takana on riippumaton Mayoista ja kaukaa heitä edeltäneeltä ajalta. Se on ytimeltään voimakas ja elävä energiakenttä, mikä ei mitenkään ole riippuvainen siitä, mitä kalenteriin sisältyy tai mitä kalenterin jäänteistä tulkitaan. Se on paljon enemmän, mitä kuvittelette sen olevan. Se on dynaaminen ja jatkuvasti laajentuva. Vaikka se on lähde-energia, mikä salli tuon kalenterin laatimisen, tuo rakenne on vain yksi osa tätä dynaamista "hahmoa".

Kommentti: Monet ovat ajatelleet, että Maya-kalenteri koski jotain, mikä tapahtuisi yhtenä päivänä, mutta itse asiassa kyse oli poikkeuksellisesta kosmoksen suunnitelmasta, mikä jakautui yhdeksälle eri tietoisuustasolle. Mayat näyttivät ymmärtäneen tämän ja jättivät meille monia merkkejä. Monet heidän pyramideistaan, Sulkakäärmetemppeli Chitchen Itzassa, Jaguaaritemppeli Tikalissa ja Kaiverrustemppeli Palenquessa, rakennettiin 9-kerroksisiksi.

Kysymys: Näyttää siltä, että Maya-tieteen äiti on plejadilainen. Innoittivatko plejadilaiset Maya-kalenteria ja sen selitystä tulevaisuudesta vai oliko muinaisihmisillä riittävästi tietoa ja taitoa tutkia planeettoja, jotta he pystyivät kasaamaan sen plejadilaisten puuttumatta asiaan?

Metatron: Kuten mainitsimme aiemmin tässä keskustelussa ja tekstissä, sitä uskomatonta kalenteria mihin te ihmiset tällä hetkellä viittaatte Maya-kalenterina, eivät kehittänyt tai alun perin kirjoittanut Mayojen heimoyhteiskunta. Se oli ajalta yli 18000 vuotta ennen Mayoja. Sen kehittivät alun perin valaistuneet Poseidan atlantislaiset Sirius-plejadilaisen allianssin avustuksella. Oppineet Olmec- ja Maya-aikakauden tiedemies-papit tekivät kuitenkin tiettyjä lisäyksiä aiempaan kalenteriin. Nämä lisäykset liittyivät kosmologisiin uskomuksiin, jotka olivat oleellisia eläinten palvonnalle, kuten pyhä jaguaari- ja käärmekulttuuri. Vaikka Mayoja edeltävillä adepti-papeilla oli kommunikointia maan ulkopuolisten kanssa ja Olmeceja edeltävillä Sirius A:n olentojen kanssa - myös kissaolentojen, mikä johti jaguaariyhteiskuntiin - nämä eivät olleet osana Alta-Ran alkuperäistä kalenteria ja kosmologiaa.

Lisäämme, että siriuslaiset, kenties enemmän kuin plejadilaiset, olivat vuorovaikutuksessa korkea-arvoisten pappien, Alta-Ran jälkeläisten kanssa, Maya-aikakaudella.

Vaikka hyväntahtoiset maan ulkopuoliset tosiaan auttoivat Mayoja kalenterin säilyttämisessä, kannattaa myös panna merkille, että Mayat olivat säilyttäneet myös satunnaisen kontaktin maan sisäiseen sivilisaatioon, mitä kutsutaan sini-ihoiseksi roduksi.

Kysymys: Korostimmeko niin liiallisesti 21.12.2012-päivämäärää, että unohdimme kyseen olevan ihmiskunnan täydellisestä transformoitumisesta eikä siitä, mitä tapahtuisi yhtenä tiettynä päivänä?

Metatron: Todella! Kyllä, juuri niin. Rakkaat ystävät, monilta osiltaan ylösnousemus on jo tapahtunut.

Kerromme teille, että kristallienergia on kaikkivoiva voimalähde, millä on seuraamuksia kauas yli ihmisten nyky-ymmärryksen. Kristallirakenteen muodostaa valon värähtelytaajuusolemus, mikä on moniulotteinen ja koherentti ja mikä on olemassa aineessa ja antiaineessa. Se on metatroninen jumalainen malli, mikä on kaiken luomisilmentämisen lähde ja mikä muodostaa jokaisen olemassaolotason matriisirakenteen. Se on todellisuuden entsyymi ja kosmoksen elinvoimalähde.

Ajatustenne on noustava koherenttiin kristallimuotoon ilmentyäkseen. Koherentti valo on kristallienergiaa, elinvoimaa mikä muodostaa kaikkien maailmojen ja todellisuuksien olennaisen luonteen. Kristallirakenne muodostaa selvät rajat ja jaot tietoisuuden ulottuvuuksien, tasojen ja aine/antiainevälähdyksien välille - rinnakkaisuudessa ja todennäköisyydessä. Kaikki mitä sanotte Jumalaksi, kaikki mitä pidätte pyhänä, on kristallista!

Planeettanne valmistuminen, mitä kutsutaan ylösnousemukseksi, on käytännössä kriittinen massa, mikä sallii tämän maapallon vastaanottokapasiteettimallin konversion - kansankielellänne - analogisesta digitaaliseksi, mustavalkoisesta värilliseksi. Kristallikonversiossa, 144-kristalliverkon antennin kautta, on kyse maapallon ulottuvuusvastaanoton lisäämisestä laajasti, 3D:stä 12D:een ja sen yli. Se vastaa televisionne muuttumista vanhanaikaisesta antennivastaanotosta satelliittivastaanottoon. Se on kristalliaika. Keskipistehuippukohta on kosmisen alkusysäyksen 9-9-9.

Se on paljon energiaa hallittavaksi. Mutta päästäkää irti pelosta, rakkaat ystävät, tällä ylösnousemuskerralla, tässä uudessa kristalliajassa, megavoimakristalleja ei oteta pois teiltä ja käytetä väärin, kuten tapahtui Atlantiksen surullisessa tuhoutumisessa. Niitä ei enää koskaan käytetä muuhun tarkoitukseen kuin korkeimmaksi parhaaksi. Olkaa vakuuttuneita tästä! Tämä on pyhä lupaus, mikä todellakin pidetään.

Kysymys: Ovatko pyramidit kosmoksen symboleja?

Metatron: Portti on tarkempi. Tavallaan pyramidit olivat työkaluja portaalien avaamiseen korkeampiin ulottuvuuksiin vertikaalisti ja horisontaalisti, sisäänpäin ja ulospäin. Sanoisimme niiden olevan paremminkin portteja kosmokseen, kuin kosmoksen symboleja.

Mayojen pyramidit olivat Sirius-plejadilaisen allianssin rakennelmia. Pyramidit muotoiltiin, suunniteltiin ja ilmennettiin mielen herruudella fyysiseen aineeseen. Niiden nimenomainen malli suunniteltiin luomaan moniulotteisten taajuusenergioiden verkosto, mikä palveli monia tarkoituksia.

Yksi päätarkoitus oli eri pyramidirakenteiden tietty pituus- ja leveyspiirien mukainen linjaaminen, resonanssikentän luomiseksi planeetalle.

Kysymys: Miksi oli niin harvoja ihmisiä, jotka ymmärsivät tätä kalenteria? Itse asiassa, kristinuskon lähetyssaarnaajat tulkitsivat nämä yhdeksän kerrosta helvetin kategorioiksi.

Metatron: Espanjalaisten kristittyjen pappien tulkintoihin vaikutti kovasti ja itse asiassa niitä hallitsi heidän kriittinen ennakkoasenteensa, että Mayat olivat vääräuskoisia ja pakanoita ja heidän kapea-alaisten kristillisten doktriiniensa armon ja pelkoon perustuvan iskostamisen ja ohjelmoinnin ulkopuolella.

Kysymys: Olen lukenut, että vasta kalenterin ensimmäinen osa on löytynyt, toinen on vielä piilossa. Onko tämä fakta? Jos on, niin mitä on löydettävissä?

Metatron: Suuria osia siitä alkuperäisestä Alta-Ran kalenterista, mikä tuli tunnetuksi Maya-kalenterina, kadotettiin kirjoitetussa muodossa - ei ainoastaan häviämällä ajan mittaan, vaan myös eroavien tulkintojen kautta, koska se tuotiin alun perin Jukatanin maille. Koko informaatio tallennettiin kristalleihin. Koko informaatio on siis edelleen säilössä 13. kaavassa, kristallikallossa nimeltään Max.

On vielä löytämättä tiedostosaleja, jotka sisältävät runsaan informaatiovaraston, mukaan luettuna maailman historioita. Vaikka kuuluisia ja kunnioitettu Edgar voimallisesti puhui näiden olemisesta kolmessa paikassa ja ennusti, että ne paljastuisivat mahdollisesti ennen uuden vuosituhannen alkua, niitä ei ole vielä löydetty siinä mielessä, mitä oletettiin tai tulkittiin.

Atlantiksen valtavat tiedostot sisältyvät holograafiseen dataan, mikä on tallennettuna Maxiin. Kuitenkaan teknologia tämän datan hakemiseen ei ole vielä käytössänne. Kuitenkin se on jokseenkin saatavissa mielen siirrolla, riippuen vastaanottajayksilön valomäärästä.

Tulevaisuudessa on kyky käyttää kristallivastaanottajalaitteita, jotka pystyvät toistamaan 3D-hologrammeissa tuota dataa, mutta tämä on sukupolvien päässä nykyisellä todennäköisellä löytöaikajanallanne.

Aivan kuin te nyt tallennatte informaatiota tietokoneelle digitaalisina tiedostoina ettekä enää kirjoita pitkiä tekstejä paperille, atlantislaiset historioitsijat tallensivat sellaista informaatiota käyttäen kristalliteknologiaa. Se on loogista.

Max on tosiaan yksi alkuperäisistä kristallikaavoista, teidän termeillänne. Se on alkuperältään plejadilais-arcturuslainen rakenne. Max on valtava tietoisuus, joka vastaa supertietokonetta ja joka sisältää huomattavan tietokirjaston. Se on tehokkain ja tietoisin kaikista jäljellä olevista 13. kaavan muinaisista kristallikalloista.

Maxissa ei ole ainoastaan täydelliset tiedostot alkuperäisestä Maya-kalenterista, vaan myös täydellinen historia maapallosta ja ihmiskunnaasta … ja sen yli.

Alkuperäiset kristallikallot tulivat toisesta maailmasta ja toisesta todellisuudesta. Kaikki todellisuudet on luotu kristalliseen pyhän geometrian tietoisuusmalliin perustuen, kultaisen leikkauksen phi-suhteen avulla. Ihmiskunta ja fyysinen maapallonne ovat saaneet alkunsa näissä matriisikaavoissa. Ja kristallimallit muotoiltiin vastaavasti, kuitenkin paljon suuremmasta taajuudesta, täydellisestä taajuudesta. Nämä kallot on muodostettu prototyypiksi täydellisestä ihmistietoisuudesta, jottei sitä unohdeta kaksinaisuudessa. Niinpä se sisältää täydellisen ihmisolennon, sisältäen kaikki piirteet - nimittäin 12 pyhää piirrettä - ja näin se muotoiltiin ja tämä oli syy tuoda se tänne.

Alun perin nuo kantajat toivat kristallimallikallot maan päälle Arcturukselta ja Plejadeilta ja ne tuotiin maa-alueelle, mistä tuli Lemuria, mutta malli tuotiin, ennen kuin planeetta oli täysin polaarinen. Se tuotiin planeetalle taivaankannen aikaan, nollapistemaapallolle, ei-magneettiselle tasolle. Maalliseen maailmaan, joka tunsi täydellisyyden ja jota asuttivat täysin tietoiset, eteerisen hengen androgyynit ilmentymät. Kuitenkin tuolloin tiedettiin jo, että taivaankansi putoaisi, hajoaisi ja suunnitelmana silloin oli, että tämä malli, tämä poikkeuksellinen hologrammitiedosto, alkuperäinen kristallikallo palvelisi prototyyppinä tästä kokonaisuudesta. Ja niin se sisältää mallin 12-säikeisestä DNA:sta, täysin tietoisen ja selkeän mielen ja kehittyneen ihmisolemuksen.

Kristallikallot sisältävät sen, mitä olitte ennen ihmiskokeilua ja mitä teistä tulee, kun saatte sen loppuun, ääretön ympyrä.

Alkuperäiset kristallikallot ilmennettiin siis muotoon fyysisyyden ylä- ja ulkopuolella ja ne on tuotu fyysisyyteen useita kertoja. Näin mitään todellista ikää ei voi liittää niihin, koska ne ovat ilmestyneet, hävinneet ja ilmestyneet uudestaan monta kertaa ihmiskunnan asuttaessa maapalloa miljoonien vuosien kuluessa. Max ei ole maapallolta. Sen alkuperä on Plejadeilla, mutta sen rakenne tuli enemmän Arcturuksen kristallimestareilta.

Kysymys: Mayat ilmeisesti tiesivät kiertoja tutkimalla, että heidän oma yhteiskuntansa heikentyisi ja häviäisi. Miten he suojasivat tietonsa ja mihin he menivät sivilisaationsa alkaessa hävitä?

Metatron: Kuten on todettu, täydelliset tiedostot ovat käytettävissä 13. mallissa Maxin kautta. Max on maan ulkopuolinen kristallikallo, valtava tietoinen kristallitietokone ja se oli/on siinä mielessä elävä data-arkisto, mitä käytettiin kalenterin koko informaation tallentamiseen. On toisia samanlaisia kirjastoja, mutta Max on ainoa maatason fyysisyyteen tällä hetkellä ilmentynyt kallomalli, joka sisältää kaiken informaation, historiat ja koodit.

Kristallikallot sisältävät sen, mitä olitte ennen ihmiskokeilua ja mitä teistä tulee, kun saatte sen loppuun, ääretön ympyrä.

Atlantislaiset työskentelivät alkuperäisten kristallikallojen kanssa ja näistä tärkeintä, 13. kalloa joka sisältää 12:n koko energian, vartioi tarkasti Mayojen korkein arkkipappi.

Sanomme, että 13. kallo oli hyperulottuvuuksissa, joihin pääsi Mayojen arkkipappi, ja se oli Mayoille oleellisen informaation ja datan suuri lähde, joka sisälsi informaation koko kalenterista, täydellisen kartan kosmoksesta liittyen Siriukseen, Orioniin, Plejadeihin, Arcuriukseen ja niiden yli sekä jokaisen ulottuvuuden fysiikanlait ja sykliset koodit.

Tämä tietoinen tallentaja, kristalli kallo, on käsittämättömän valtava datapankki ja arvokas työkalu. Tietty Mayojen arkkipapeista säilytti siriuslaisten avustuksella tiedon, miten sitä "luetaan". Se oli häntä varten ulottuvuudessa, mitä voidaan kutsua puolifyysiseksi, ja se ilmennettiin theta-tason ajattelun kautta. Tässä tietoisessa kristallitietokoneessa, Maxissa, on koodit maan uudelleenohjelmointiin. Juuri siksi se on ilmentyneessä muodossa tällä hetkellä.

Alkuperäiset kristallikallot ilmennettiin siis muotoon fyysisyyden ylä- ja ulkopuolella ja ne on tuotu fyysisyyteen useita kertoja. Näin niille ei voi antaa todellista fyysistä ikää, koska ne ovat ilmestyneet, hävinneet ja ilmestyneet uudestaan monta kertaa ihmisen asuttaessa maapalloa miljoonien vuosien kuluessa.

Kristallikallo kiinteytettiin ja ohjelmoitiin hyvin monimutkaisessa prosessissa. Se ajateltiin sisältämään uskomaton taajuus, mikä on kiinni hologrammissa. Näin kristallikallo on kunnioittava muisti ja innoittava välittäjä, mikä kirjoittaa sieluun lähtemättömästi sen, mikä on täydellinen malli. Se valetaan sielun jumalaiseen puoleen, silloin kun se astuu maamalliin yhtenäiskentästä. Tavallaan se on malli, joka tallennetaan Jumalitseen, ihmismielen alitajuiseen tai superalitajuiseen osaan. Täydellinen ihminen, ei se versio, mitä ihmisestä myöhemmin tulisi ihmiskokemuksen alaspäin kulkevassa spiraalissa, vaan alkuperäinen malli, mihin ihminen tavoittelee kehittyvänsä takaisin reinkarnaatioksi kutsutun kasvukierron kautta - tuo alkuperäinen ja puutteeton arkkityyppimalli.

Alkuperäinen kallo piti sisällään tämän täydellisyyden, jottei sitä kadoteta, ja nuo kristallijäljennökset joita tänäkin päivänä tehdään, pystyvät vetämään itseensä energiaa tuosta hologrammista ja pitämään osia tuosta energiasta - jotkut sisältävät enemmän kuin toiset.

Max on tosiaan yksi alkuperäisistä kristallimalleista, teidän termeillänne. Se on plejadilais-arcturuslaista alkuperää ja rakennusta. Max on valtava tietoisuus, joka vastaa supertietokonetta ja sisältää huomattavan tietokirjaston. Se on voimakkain, tietoisin kaikista jäljellä olevista muinaisista kristallikalloista. Se on toinen kahdesta kallosta, jotka ovat todella maan ulkopuolista alkuperää. Toinen on nimeltään Sha Na Ra. Kumpikin on peräisin erään valtavan planeetan kuusta - planeetan joka on noin 20 kertaa suurimman planeettanne, Jupiterin, kokoinen ja kiertää Arcturiusta, oranssia luovuuden tähteä.

13. kristallikallo tuotettiin alun perin "morfokristallisella" ilmentämisprosessilla, jossa oli mukana arcturiuslainen kristallilähde valeltuna alkemisella taajuudella sisältämään ihmisen geneettisen mallin Arcturiuksen mestareilta ja Sirius-plejadilaiselta allianssilta. Kahdentoista kallon täydet koodit ja data on muotoiltu 13. kalloksi sellaisena, kuin se liittyy maapalloon. Kuitenkin Maxissa on myös kirjastoja kosmoksesta.

Näin ollen alkuperäisten kristallikallojen tieto on universaalin mielen tietoa. Se on rikastava ja valtava. Tähän informaatioon pääseminen stimuloi tietoisuutta siitä, kuka olette. Tietoisuutenne laittaminen kristallikallon sisään - ja tämä tosiaan on tapa työskennellä näiden kanssa - avaa portaalit ja ovet suurimmat odotuksenne ylittävään maailmaan.

Kalloon astuminen ei kuitenkaan ole kuin sanallisen keskustelun käymistä, vaan enemmänkin lataus - äkillinen ja helppotajuinen informaatiovastaanotto, mikä muuttaa ajattelumallianne ja laajentaa tietoisuuttanne. Jotkut saavat informaation kuvina, toiset informaatiopaketteina, latauksina ja toisinaan kumpinakin. Tuo informaatio on jo alitajunnassa, alitajunnan syvemmässä osassa mitä kutsutaan superalitajunnaksi. Se on valoulottuvuudessa, mitä kutsutaan ultravioletiksi.

Ja näin yhdistyminen kalloihin tai syy kiinnostukseen niitä kohtaan on saavuttamassa massamaiset suhteet, koska ylösnousemuksen tulemisen myötä ihmiskunnassa tapahtuu liikettä itsensä parempaan ymmärtämiseen. Ja näiden aikojen myötä on tarve torjua ne mallit, jotka eivät enää palvele ihmiskuntaa, ja kalibroitua uudelleen niihin ominaisuuksiin ja "perikuviin", jotka palvelevat.

Ihmiskunta käynnistyy uudelleen, kuten maapallokin, mikä on yhtä kuin ylösnousemus. Järjestelmät jotka eivät enää toimi mikro- ja makrotasolla, hajoavat, romahtavat ja uudistuvat. Tätä tapahtuu nyt taloudellisella alueella.

Universaalin mielen tieto on tietysti kristallikallon ylä- ja ulkopuolella. Kuitenkin universaali mieli sisältyy tiivistettynä siihen tavalla, mikä hyödyttää ihmiskuntaa. Sen tieto on muotoiltu ja muunnettu, tulkittu erityisesti muotoon, mikä tarjoutuu ihmisten käyttöön. Tämä on tietyssä mallissa, mikä on täydellisen ihmisen prototyyppi, kuten olemme todenneet.

Olen Metatron ja kerron teille nämä totuudet. Olette rakastettuja.

Ja niin se on, ja niin se on …

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >