HomeViestejäJames Tyberonn26.3.2011 - Rosslynin kappelin arvoitus

26.3.2011 - Rosslynin kappelin arvoitus

ROSSLYNIN KAPPELIN ARVOITUS

Arkkienkeli Metatronia kanavoinut James Tyberonn ( www.earth-keeper.com)
Uutiskirjeestä 26.3.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys, olen Metatron, valonherra, ja te olette rakkaita!

Englannin ja Skotlannin alueiden energiat ovat voimakkaimpien ja aktiivisimpien joukossa tällä planeetalla. Maan energiat ovat äärimmäisen eläviä ja verkosto näillä mailla antaa suuria ulottuvuusaukkoja monissa paikoissa Englannin, Skotlannin, Irlannin ja Walesin kiviympyröiden alueella.

Kaikki ovat ovia ja ne kaikki punotaan taas yhteen. Nämä ovat labyrintti valtavaan kiekko- ja megaportaaliin, mikä löytyy Skotlannista.

Rosslyn - aurinkokiekko ja tähtiportti

Ja niin meitä pyydetään puhumaan tällä hetkellä hyvin erityisestä ja ajankohtaisesta aiheesta. Rosslynin alue on tosiaan ollut perimätietoa ja arvoituksen aihe monien vuosisatojen ajan mystisissä piireissänne.

Kerromme teille, ettei kappeli kätke kunnioitettua pyhää graalia tai maagista keihästä. Solomonin temppelin aarteita ei ole piilotettu sen holveihin. Ja silti se on kunnioitetun asemansa arvoinen. Kauan ennen kuin kappeli rakennettiin, tällä vektorilla on seissyt toisia temppeleitä, jotka ovat paljon varhaisemmalta ajalta kuin jopa Gizan suuri pyramidi. Monet temppelit ovat koristaneet tätä jylhää kallioniemekettä merkitsemään, kunnioittamaan ja käyttämään sen vangitsevaa viehätysvoimaa, sillä sen ominaisuuksiin sisältyy tähtiporttisarja ja alkuperäinen aurinkokiekko.

Ja Rosslyn on hyvin erityinen paikka ja sen energiat ovat erityisen voimakas sekoitus geomantisia ja kosmisia energioita, jotka yhtyvät täsmälleen tässä paikassa. Täällä on harvinainen samankeskinen huippu, mikä kykenee ainutlaatuisesti limittyvään kiertoon maan kenttien yhteenkietomisessa ja ulottuvuuksien, maailmojen ja universumeiden yhdistämisessä.

Tämän voimakkaan ja harmonisen sekoituksen vuoksi sen suuremmassa värähtelykentässä on yliulotteinen jalostuslaite, joka muuntaa, tiivistää, vahvistaa ja generoi energiaa. Ja mestarit, vakuutamme teille, ettei se ole muinaisjäänne ristiretkiltä!

Tämä komponentti on paljon Rosslynin kappelirakenteen alla. Ja se on siististi erotettu sekä ajalla, paikalla että ulottuvuudella jokaisesta tutkivasta antropologista, joka ehkä haluaa tutkia siellä maanalaisia syvyyksiä.

Energialaite

Se on pyöreä astia, koostumukseltaan metallia ja kristallia ja siinä on 12 puolipalloa kehänsä laidalla. Se on hyvin muinainen lineaarisesti, mutta se on jatkuvan muutoksen dynaamisessa tilassa. Sen lähde ja teknologia ovat maan ulkopuolista alkuperää. Sitä ylläpitää sirius-plejadilainen allianssi arcturuslaisten avustuksella.

Sen pohja on ainutlaatuista metalliseosta, jossa on samanlaisia ominaisuuksia kuin kullalla ja platinalla, mutta paljon voimakkaampi magneettikenttä. Pallot ovat kristallia, jokainen on viritetty ulottuvuuskenttään ja heijastaa vahvaa sähkökenttää. Rakenne edistää ulottuvuusmatkailua niillä adepteilla, jotka pystyvät saavuttamaan suhteellisen korkean värähtelynopeuden.

Se on sijoitettu syvälle holvien alle. Tätä komponenttia voidaan pitää "energiatavarana". Se käyttää ja jalostaa energioita, jotka kulminoituvat juuri tässä kohtaa. Rosslyn seisoo voimakkaalla maageneraattorilla ja on merkittävä napapiste planetaarisissa ja tähtiverkoissa. Tämä tieto on tunnettu kehittyneemmillä aikakausilla. Tämä laite on arcturuslaisesta lähteestä, mutta rakennettu sirius-plejadilaisella teknologialla käyttäväksi planeettaenergioiden tasapainottamisessa vireeseen verkkojärjestelmän kanssa.

Muita sellaisia laitteita on ympäri planeettaa, mm. Gizan pyramidin, Stonehengen Heel Stonen, Baikal-järven ja Titicaca-järven alla. On olemassa kaksitoista alkuperäistä yksikköä ja jokaisella niistä on 12 pienempää satelliittiyksikköä, jotka on sijoitettu energiapaikkoihin niiden lähistöllä. Kaikki on sijoitettu ensisijaisten maapisteiden alle. Nämä ovat harmonisessa oskillaatiossa. Ja niinpä nämä ovat nykypäivän kansankielellä kultaisia aurinkokiekkoja, vaikka ne ovat enemmän spiraalimaisia kierteitä kuin pyöreitä kiekkoja. Kuitenkin ne näyttävät toisinaan ovaalimaisilta tai ympyrämäisiltä säteilyssään.

Aurinkokiekko mikä on Rosslynin alla, ei ole syy valtavan tähtiportin olemiseen tuolla samalla vektorilla. Itse asiassa tämän ainutlaatuisen paikan melodia-, energia- ja tähtiverkkoasetelmat mahdollistivat tähtiportin ja tämä voimakas portaali on syy, miksi hyväntahtoiset siriuslaiset ja plejadilaiset asettivat aurinkokiekon niin. Tähtiportti paranee ehdottomasti aurinkokiekon energiasta, mutta paikan energia määräsi kiekon sijoittamisen. Tämä pätee kaikkiin kiekkovektoreihin. Kuten te ihmiset sanotte: "Sijainti, sijainti, sijainti!"

On myös tärkeää huomata, että Rosslynin aurinkokiekko on yhteydessä 12 satelliittiin ympäri Britanniaa ja Eurooppaa, mitkä myötävaikuttavat sen 12 kierrespiraaliin. Se sijoitettiin paikoilleen Altantiksen aiempina vaiheina, silloin kun monet teistä kulkivat maan päällä maan ulkopuolisina, ei ihmisbiologiassa tuolloin.

Monet teistä tuntevat vetoa aurinkokiekko- ja tähtiporttivektoreihin, koska olitte niiden alkuperäisten ihmis- ja plejadilaisten mestareiden joukossa, jotka olivat mukana niiden sijoittamisessa ja ylläpitämisessä.

Ihmisverkko

Teissä on kirjaimellisesti tuhansia, jotka olette nyt koodien kantajia siinä muutos- ja uudelleenkoodausprosessissa, mikä jatkuu ylösnousemuksen viimesäätöjä varten.

Olette lähettiläitä ajan tuolta puolen ja täällä yhdistyäksenne ihmisverkkoon, kuten sitä voitaisiin kutsua.

Ihmisverkon kriittinen olemus on sekä maallinen että kosminen ja ihmiskoodinkantajat ovat eläviä koodinkantajia, jotka pystyvät sekä vastaanottamaan että lataamaan koodeja, jotka ovat harmoniassa verkkopisteiden kanssa. Ymmärtäkää siis, rakkaat mestarit, oma roolinne tärkeys koodien jakelussa - merkanassa olette tosiaankin tähtiportti ja välitätte koodeja, joita vastaanotatte kiekoista. Kiekot ovat siirtymävaiheessa kuten maapallokin. Kiekot ovat uuden maapallon suunnitelma, DNA. Niinpä elävän maan ja ihmistietoisuusverkon kannalta merkanan moniulotteinen geometria mahdollistaa koodien vastaanottamisen kosmisesti ja ihmisen sähkömagneettikenttä on harmoniassa sekä maan että inkarnoituneen ihmiskunnan massatietoisuuden kanssa.

Mitä enemmän ihmiset ymmärtävät omaa tietoisuuttaan ja koodaustaan, sitä enemmän kristalligeometriasta tulee moniulotteista ja näiden geometrinen ilmaisumuoto nousee vastaavasti. Tätä tapahtuu nyt. Siitä tulee ensin yksi, sitten toinen - kun maa on nyt kolmatta ulottuvuutta, ihmisverkon ja kosmisuuden yhdistelmä muuttaa sen viidenteen ja 12. ulottuvuuteen. Tässä ei ole kyse vain tietoisesta tietämisestä, vaan tietoisuuden aktivoitumisesta.

Tietoisuuden aktivoitumista parannetaan verkon ymmärtämisellä ja tuon verkon aktivoituminen vuorostaan antaa kosmokselle ja se heijastetaan taas takaisin. Tämän vuoksi kolmoispäivämääräportaalit, päiväntasaukset, pimennykset ja päivänseisaukset ovat avainasemassa ihmiskunnalle vuonna 2011 ja 2012. Nämä erityisenergiat sallivat paremmat lataukset, joihin harmonisoidutte ja joita heijastatte. Siksi tähtiporttien ja voimasolmujen alueet ovat optimaalisia kokoontumispaikkoja näinä taajuuspäivinä. Yksinkertaisesti ilmaistuna, latausta helpotetaan tähtiporttien, voimasolmujen ja aurinkokiekkojen alueilla ja on paljon helpompaa vastaanottaa näillä alueilla. Tässä on selkeä logiikka.

Pyhät paikat ja voimasolmut

Hyödytte tietysti vierailemisesta näillä planeetan paikoilla koska tahansa, mutta tiettyinä päivämäärinä nämä vastaanottajat "koristellaan" koodein. Olette verkon loppuunsaattamisen 11. aallossa vuonna 2011 ja vuosi 2012 tuo 12. aallon. Perustana on aina 12.

Viiden ulottuvuuden yläpuolella on portti, sisäänkäynti, Rosslyinin tähtiportin todelliseen portaaliin. Tässä ulottuvuudessa ja kaukana sen yläpuolella on monia niitä, joihin viitataan ylösnousseina mestareina, ja tiettyjä hyväntahtoisia maan ulkopuolisia olentoja, kuten plejadilaisia ja siriuslaisia.

Yllättäisikö teidät tieto, että monilla teistä on rinnakkaiselämiä kaikissa näissä ulottuvuuksissa? Yllättäisikö ja pakahduttaisiko teidät tieto, että monet teistä ovat sellaisen kaikkivoivan tietoisuuden ulokkeita, joita kutsutte ylösnousseiksi mestareiksi? Biologianne erottaa teidät kaksinaisessa luonteessaan tästä tiedosta, kunnes opitte toimimaan olemuksenne "taka-aivoilla" tai alitajuisella luonteella.

Te jotka olette valinneet kehittyä planeetan kanssa ihmisbiologiassa, olette tehneet sen kasvaaksenne ja hallitaksenne täysin maaplaneetan kokemuksen. Olette paljon lähempänä sitä, kuin todella käsitätte.

Voidaan todella sanoa, rakkaat ihmiset, että te olette niitä, joita olette odottaneet. Ja sitten kun opitte merkanassa nostamaan tietoisuutenne korkeampaan ulottuvuuteen, herätätte uneksijan, korkeamman jumalaisen puolenne joka näkee unta maamatkastanne. Ja näin uneksija herää merkanassa ja ymmärrätte, että fyysinen olemassaolo maan päällä on vain ajan sydämenlyönti todellisen itsenne, jumalaisen itsenne, korkeammasta ulottuvuudesta.

Avautuminen suuremmalle todellisuudelle

Rakkaat ystävät, teidän on sallittava näiden laajennettujen toimintamallien olla enemmän kuin vain mahdollisuus. Teidän on sallittava se moniulotteisen todellisuuden oikeaksi ilmaisuksi. Todelliseksi! Rakas ihminen, sinussa on paljon enemmän osia, kuin käsität ja maatasolla olet paljon, paljon enemmän kuin osiesi summa!

Teidän laajentumisenne salliminen on vain yksi osa siitä, mitä pyhät solmut, kuten Rosslyn, Stonehenge Glastonbury, Avebury, Externsteine, Bornholmin saari, Bosnian pyramidit, Montserrat, Chartres, Shasta ja Arkansas antavat teille.

Rakas etsijä, toinen osa riippuu sinusta ja se hyväksyä ja uskoa, mitä on tapahtunut. Kokemus minkä nämä "koristellut" portaalit antavat teille, on kaukana päivittäin hyväksymästänne todellisuudesta. Teille annetaan mahdollisuus nähdä pala suurempaa todellisuutta.

On ymmärrettävää, että alkuun ehkä epäilette tätä, mutta voitte nähdä vilauksen ja ladata suuria ja suurempia totuuksia todellisuudesta, koska laajennutte näiden paikkojen energiassa. Ja tämä tapahtuu usein suuremmalla ponnistuksellanne, kuin ehkä käsitätte. Kykenette havaitsemaan laajentumisen ja tulemaan suuremmaksi energiakentässä.

Mitä tämä kertoo teille? Se kertoo, että laajentuneessa havainnossanne on kaikkien todennäköisyyksien, kaikkien mahdollisuuksien kenttä, missä jotkut teistä asuvat ja jotkut eivät. Jotkut näistä todellisuuksista eivät ole koskaan tunteneet biologista elämää sellaisena, kuin tunnette sen. Joissakin on kehittyneempiä elämänolentoja, luonteeltaan eteerisiä, eivät fyysisiä, mutta kuitenkin ihmisiä sydämessä. Ei ole mitään sääntöjä, mitkä rajoittavat sellaisen matkustamisen mahdollisuuksia, paitsi esteet joita luotte itsellenne hyväksymättömyydellä. Tosiasiassa monet näistä todellisuuksista ovat lähempänä todellista kotianne kuin fyysinen kokemuksenne maan päällä. Siksi pelon ja epäilyksen poistaminen on oleellista valmistumiselle sen korkeamman ulottuvuuden todellisuuteen, minkä "pätevyys" koetaan tässä hyvin todellisessa kasvumahdollisuusjärjestelmässä.

Lisäämme, että usein on niin, että astuessaan tähän laajempaan todellisuuteen ihmiset voivat ensin kadottaa väliaikaisesti tai pysyvästi maadoittumisensa maatasolle. Maadoittumisen säilymiseksi ihmisen on opittava hallitsemaan sähkömagneettikenttänsä eheys ja kohottava merkanaan. On opittava, miten avata ja sulkea tietoisuuskeskuksia, laajentuneita chakroja. Oppikaa hallitsemaan järjestelmä, koska olette maan päällä tiettyjä päteviä tarkoituksia varten ja erottelukyvyn kautta käytätte kykyänne chakra-, merkana-matkustamiseen, silloin kun on tarkoituksenmukaista tehdä niin. Ymmärrättekö? Älkää kuitenkaan tulko niin maadoittumattomaksi, että te ette pysty toimimaan fyysisissä ulottuvuuksissa. On aikoja, jolloin on tarkoituksenmukaista pitää jalat vankasti maassa, myös tässä maan ylösnousevassa uudessa ajassa.

Kanavan tulkinta Rosslynistä tiivistettynä ja "pakattuna" tilana on aivan oikea. Aurinkokiekkotähtiportit ovat paljon aktiivisempia joinain aikoina kuin toisina, sillä ulottuvuusportit laajenevat ja kapenevat kosmisten aaltojen mukaan.

Silloin kun oppii aikomuksen ja päättäväisyyden kautta lisäämään värähtelytaajuuden kristallivärähtelyn merkana-ulottuvuuteen, niin ovi on auki tai käytettävissä teidän termeillänne. Ymmärrättekö? Eivät kaikki jotka vierailevat näissä vektoreissa, pääse näihin portaaleihin ja oviin, mutta kaikki ne pääsevät, jotka pystyvät lisäämään värähtelytahtiaan kristallitaajuuteen. Niin on aina ollut sellaisissa äärettömyyspisteissä, tähtiporteissa.

Tähtiportit

Lisäämme, että tähtiportit vaihtelevat jonkin verran tyyppinsä, taajuutensa ja linjaustensa mukaan. Sellainen joka ei ole adepti, voi hyvin käydä monitähtiporttiportaalissa, kuten Rosslynin kappeli, ja olla täysin tietämätön sen läsnäolosta. Hän saattaa sanoa: "No, miten mielenkiintoinen arkkitehtuuri, mutta miksi kaikki se hössötys. Olen nähnyt toisia, jotka olivat suurempia tai paremmin säilyneitä."

Nimittäin tiettyjen portaaliporttien osalta täytyy aina pystyä nostamaan taajuuttaan astuakseen niihin. Harvoilla on se kyky ja koska paljon tästä tiedosta pidettiin vain ryhmien sisäpiirissä, se on aikojen kuluessa enimmäkseen kadotettu.

Rosslyin kappelin sijainti on hyvin erityinen. Sinclair oli suorassa kommunikointiyhteydessä ylösnousseiden mestareiden enkelijoukon kanssa, mikä opasti paikan valinnassa ja kappelin koodatun rakenteen joka puolessa.

Rosslynin kappeli sisältää täyden asteikon ulottuvuusportin. Toisin sanoen, tästä portista voi päästä mihin tahansa paikkaan universumissanne, kun taas muut tähtiportit ovat linjassa suoraan yhteen määränpäähän. Kappelissa on pääpyörre rakennuksen keskellä, alttarin edessä. On viisi pienempää pyörrettä, joilla on ainutlaatuiset taajuudet ja jotka ympäröivät pääpyörrettä, mikä sisältää portaaliportin.

Reshel-geometria laitettiin suunnitelman mukaan majoittamaan tämän komponentin sekä varmistamaan matriisin sen ympärillä. Tavallaan nämä reshel-verkot ovat kuin tietokonejärjestelmä, eetteriohjelmisto. Ne laitettiin tarkoituksellisesti paikoilleen ja adeptitiimit jotka olivat erikoistuneita niiden sijaintiin, tekivät työtä aktivoidakseen energiavirtauksen geometrisen mallin, kunnes siitä tuli itsensä ylläpitävä ja ohjaava hyvin asetetussa matriisissaan.

On muinaisempia paikkoja, jotka ovat reshel-luokassa, mutta nämä ovat luontaisia - vastakohtana ihmisen sijoittamalle järjestelmälle. Useimmat näistä on vielä löytämättä eikä niitä vielä täysin ymmärretä. Yritykset paikallistaa ja kartoittaa ne tarkasti ovat vielä epätäydellisiä.

Nimittäin linjaukset voivat muuttua ja muuttuvat ajan kuluessa ja vaaditaan näin erilaisia geometrisia muotoja. Yritykset "peittää" yhdentyyppisellä reshel-geometriatyylillä eivät aina sovi, silloin kun sitä käytetään maakarttaan, mikä perustuu yhteen pääpisteeseen. Jokainen geometrinen päällys auttaa toista ja ne ovat enemmän kuin yksi komponenttisarja riippuen siitä, onko se ihmisen tekemässä rakenteessa vai luonnon kentässä, pyhien paikkojen välillä ja vastaavaa. Ymmärrättekö?

Rosslynin kappeli on monisyisesti yhteydessä Roslynin kapeaan laaksoon. Voimakas ley-linja joka kulkee laaksossa jokea pitkin, kiertää kappelin, muttei risteä sen kanssa. Tämä antaa myötäpäivään ja vastapäivään pyörivän kaksoismatriisin kummun ympärille, mikä säteilee pyörrekokonaisuutta kappeliin ja tukee ulottuvuusportaalimallia.

Läheinen linna on myös yhteydessä kappelin energiaan. Se varastoi alkuunpanijan St Clairin ja niiden energiaa, jotka suojelivat paikkaa vuosisatoja. Linna majoittaa edelleen elävää ja tietoista suojeluenergiaa, mikä on tärkeä Rosslynin kappelissa sijaitsevalle portaalille. Nimittäin sellainen verkkonapapyörre kuin Rosslyn on moniulotteinen ja näin ajaton. Sen suojeluenergia on ulottuvuusinsertti, tietoinen ja elävä hologrammi.

Verkkopäällys mikä erottaa ulottuvuustaajuudet, on erityisen ohut Rosslynin sähkömagneettienergian ainutlaatuisessa suihkulähteessä. Näin tapahtuu ulottuvuuslimittyminen ja lineaarinen aika-paikkajatkumo heikkenee. Aika-paikkaikkuna syntyy tietyssä taajuudessa. Sähkömagneetti-ley-linjan sekä planeetta- ja tähtiverkojen värähtelysekoitus saa aikaan tämän ulottuvuuslimittäisyyden.

Energia Rosslyin kappelissa on generoitua ja se syöttää suoraan energiapaikkoja Euroopassa ja Britanniassa. Valtaosassa näistä paikoista on päällä majesteettisia katedraalirakennuksia ja ne sykkivät upeita energioita.

Rosslyn myös lähettää ja vastaanottaa energiaa tietyistä paikoista ympäri maailmaa - sykkivästä järjestelmästä, muinaisemmasta järjestelmästä. Tämä toiminto perustui osittain aurinkoverkkotyöhön. Mutta kun aurinko kehittyy jatkuvasti, se ei ole nyt sitä, mitä se oli silloin, ja näin ollen tämä järjestelmä ei ole täysin synkronissa.

Kanava on kysynyt, tarvitsevatko tietyt portaalit vartiointia tai suojelua. Sanomme, että näin ei välttämättä ole. Yhdellä kaudella planeettanne evoluutiossa se oli oleellista. Nykyaikoina sitä ei tarvita. On siihen liittyvää nähdä tällaiset paikat pyhinä, nähdä ne suurina valomajakkoina ja valaa niitä vastaavalla aikomuksella. Eivätkö ne ole vuorovaikutteisia pyhättöjä, eikö niistä ole suurta apua? Tosiaankin on ja teidän on kunnioitettava niitä vastaavasti ja nähtävä ne sellaisena, aivan kuin on yhtä tärkeää nähdä jokainen ihminen sellaisena.

Reshel-verkot

Kanava kysy niiden energeettisestä luonteesta, mitä sanotaan reshel-verkoiksi. Reshel-pisteet ovat itse ohjautuvan energian hyvin feminiinisiä pisteitä. Sellaisina ne vetävät puoleensa kaiken tarvitsemansa. Ne vetävät maskuliinista, ne vetävät tasapainoa, ne vetävät neutraalia, ne vetävät menneisyyttä ja ne vetävät tulevaisuutta. Ne ovat ajattomuudessa. Ne ovat valoinstallaatioita. Ne ovat periaatteessa pysyviä ja silloin kun tunnistetaan niiden voima, se voidaan valjastaa sopivaan tarkoitukseen.

Tämä ylevämielinen järjestelmä kuuluu jumalaisen feminiinisyyden polariteettiin. Nämä toimivat ylläpitääkseen feminiinipuolen sellaisena, kuin se on ja kerran oli. Alueille missä siitä tulee uinuva, reshelit auttavat elvytyksessä halutun tasapainon saavuttamiseksi.

On toisia järjestelmiä, jotka kuuluvat tiukasti planeetan maskuliiniseen polariteettiin. Siellä missä tämä ajautuu sekasortoon tai vaiteliaisuuteen, myös ne tulevat esiin. Nyt reshelit ovat vallitsevia aktivoitumisessa ja pääaktiivisuudessa. Näitä on sekä luonnon että ihmisen tekemissä rakenteissa, kuten suuret ley-pistekatedraalit ja suuret valopisteet. Voimapisteet ja pyhät paikat, kuten nimitätte niitä.

Reshelit ovat taajuusavaimia, jotka ovat harmonisesti punoutuneet ja integroituneet toisiin verkkojärjestelmiin, mukaan luettuna planeetan 144-kristalli- ja tähtiverkot. Alta-Ra, Temppeliherrat, Druidit, egyptiläiset ja Mayat ymmärsivät niiden tarkoituksen. Nämä oppineet harmonisoivat ne planeetta- ja tähtijärjestelmiin. Näin tähtijärjestelmät voisivat olla linjassa maan ja maa taivaallisten järjestelmien kanssa.

Resheleitä ei tunnisteta tai ymmärretä suurimmassa osassa maailmaa. Sitten kun ihmiskunta saa suurempaa ymmärrystä tästä järjestelmästä, tapahtuu suuri nopeutuminen ja se johtaa laajentumiseen. Kun kaikki nämä verkot on tunnistettu, kaikki muut tulevat kirkkaaseen ja kirkkaampaan maailmanlaajuiseen synergiaan. Koko järjestelmällä on sitten enemmän voimaa. Tapahtuu vyöry sekä ihmisten hengessä että maan päällä. Reshelit ovat itsegeneroivia ja itseohjautuvia. Ihmisen ymmärrys ja käsitys tästä verkkojärjestelmästä luo värähtelyharmonian, mistä tulee tavallaan osa järjestelmää.

Kun tämä tapahtuu, reshelien taajuusheijastus laajenee. Reshelit vetävät sisään upeita, luonteeltaan taivaallisia energioita. Se on tietoinen järjestelmä, elävä järjestelmä, joka kutsuu itseensä niitä, jotka seuraavat. Se kutsuu itseensä pyhiä paikkoja ja itse verkkojärjestelmä ohjaa sen sisästä aktiivisuutta. On monia sellaisia kuin kanava, jotka tuntevat vetoa ymmärtää näitä, ja kerromme teille, että verkkojärjestelmien "päällysten" monimuotoisuus esittää ratkaisevaa roolia planeetan ylösnousemuksessa.

Kerromme teille, että reshel-järjestelmien täyttä mestaruutta ei ole vielä hankittu maantasolla. Sanomme, että suuria harppauksia on tehty ja ollaan kiitollisuuden velassa niille muutamille, jotka ovat omistautuneet tämän metatieteen uudelleenlöytämistehtävään.

Geometria on suurelta osin oikein, mutta tarkka sijoitus ja soveltaminen eivät ole uudessa toimintamallissa. Erityisesti Euroopan ulkopuolisilla alueilla tämä ei täsmällisesti noudata niiden geometristä mallia, joita kutsutaan artifaktijärjestelmiksi. Vaikka reshel-järjestelmä on ehjempi ns. ihmisen tekemissä tai artifaktijärjestelmissä, sitä ei ole arvattu aivan yhtä tarkasti Amerikoissa. Reshelit ovat Amerkoissa luonnollisemmassa muodossa ja ne on sijoitettu voimasolmuihin tai pyhiin paikkoihin, kuten niitä kutsutaan. Yksi sellainen järjestelmä sijaitsee Galapagos-saarilla ja toinen Titicaca-järven ympärillä. Muita pohjoisella pallonpuoliskolla on Arkansasin, Shastan, New Mexicon, Arizonan ja New Englandin ympäristössä. Kannustamme teitä kaikkia ymmärtämään näitä järjestelmiä ja siihen vaaditaan opiskeluponnistusta. Opiskelette suuren galaktisen tietokoneverkon perusteita ja jotkut järjestelmät päivitetään muuttuvaan toimintamalliin. Buuttaus on käynnissä.

Aurinkokiekko

Kaikki nämä energiat, kaikki nämä järjestelmät yhdistyvät vuonna 2011 ja 2012, kun maa koodataan uudelleen ylösnousemuksessa. Kaikki palvelevat ja täydentävät toisia. Ja näin aurinkokiekko yhdistää maan 144-kristalliverkkoon.

Kanava on kysynyt, onko välttämätöntä olla fyysisesti planeetan tällaisissa äärettömyyspisteissä lähestyäkseen näitä mestareita. Kerromme teille, ettei ole. Voimakkainta äärettömyyspistettä kannata sydämessänne, rakkaat ystävät. Mutta sanotaan, että pääsy saavutetaan helpommin näissä pisteissä, ja nyt ylösnousemuksen nopeutuessa monille teistä paljastuu tietoisuus, että olette koodin kantajia ja teillä on "sielusopimus" vastaanottaa ja välittää koodeja näillä kiekkoalueilla.

Mestarit, olette odottaneet hyvin pitkään ollaksenne tässä upeassa ajassa planeetallanne. Hyödyntäkää energia, sillä tulevaisuudessa, eri vierailulla kaukana lineaarisessa tulevaisuudessanne lapsi voi kysyä teiltä, oliko oikeasti ylösnousemus … ja tiedätte vastauksen, sillä olitte osa sitä, autoitte sitä tapahtumaan.

Kerromme teille, että aurinkokiekot vaikuttavat planeetalla, kun koodeja välitetään, ja nämä ovat tosiaankin uusia koodeja. Kerromme teille, että lisävapauden etsiminen Lähi-idässä on suoraa tulosta näistä koodeista. Lisätyötä on tehtävä vielä, mutta se on hyvin raiteilla. Niinpä se mitä käyttöönne on annettu aurinkokiekkopaikoissa, kuten Giza, Arkansas, Titicaca ja Rosslyn, on vilaus siihen äärettömyyteen, kuka todellisuudessa olette. Nämä välittävät totuutta ja se valtava vapaus, mitä tämä tuo, muuttaa hitaasti ihmisen toimintamallia maan päällä. Nämä ovat ainutlaatuisissa taajuuksissa, jotka avaavat ulottuvuuksia ja näyttävät teille ikuisen hetken todellisen olemuksenne syvyyden - ajankohtana jolloin olette valmis näkemään sen.

Jokaisella 12 pääkiekolla on yhteinen päätoiminta, mutta myös ainutlaatuinen roolinsa. Kaikki yhdistyvät verkottamaan planeetan taajuuden 144-verkon kautta. Aurinkokiekot yhdistävät synergisesti kaikki, mitkä tunnette pyhiksi paikoiksi, voimasolmuiksi, tähtiporteiksi ja kosmisiksi tähtivoimiksi. Siinä on jumalainen malli ja ihmisverkko on osa sitä. Ihmiskunnan esittämä rooli on tänä aikana. Te jotka olette johtajia, koodin kantajia ja reitin etsijöitä, olette hyvin ratkaisevia tänä aikana.

Ja rakkaat ystävät, vaaditaan halua, halua ja työtä nähdäksenne todella, kuka olette. Valitsitte tulla maaplaneetan kokemuksen mestariksi ja olette hyvin matkassa sen tekemiseen. Avatkaa sydämenne sille, mitä se voi paljastaa teille. Kerromme teille, että Rosslyn on ehdottomasti voimakkain kiekkopaikka, kaikkivoimaisin pyörreportaalikokonaisuus Euroopassa. Muutamilla planeettanne paikoilla on yhtäläinen moniulotteisen laajentumisen kapasiteetti jumalaisessa synergiassa.

Olen Metatron ja te olette rakkaita.

Ja niin se on … Ja niin se on …

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >