HomeViestejäRonna VezaneMarraskuu 2011 - Valaistu polku kaksinaisuuden keskellä

Marraskuu 2011 - Valaistu polku kaksinaisuuden keskellä

VALAISTU POLKU KAKSINAISUUDEN KESKELLÄ
 
Arkkienkeli Mikaelia kanavoinut Ronna Herman (www.ronnastar.com)
Marraskuu 2011
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat mestarit, tunnustamme, että nämä ovat kummallisia ja hämmentäviä aikoja teille kaikille, riippumatta siitä itsenne tiedostamistasosta, jonka olette saavuttaneet. Opetukset ja totuudet jotka olette hyväksyneet omiksenne tässä elämässä, korvataan vähitellen korkeammilla ja kehittyneemmillä opetuksilla ja monilla uusilla ja ällistyttävillä käsityksillä. Saavuttaaksenne itsemestaruuden teidän on kehitettävä supertietoisia kykyjänne ja jalostuneempia mielen voimia. Tämä tuo mukanaan mielen ja tunteiden puhdistamisen, mikä merkitsee, että teidän on etsittävä ja muunnettava kaikki ne vanhat ajatusmuodot, jotka pitävät teitä kaoottisten matalampien ulottuvuuksien harhatodellisuuden liekanarussa.
 
HENKINEN IHMISOLENTO tulee vähitellen tietoiseksi alitajuisesta mielestä ja alkaa jalostaa sitä, mikä johtaa yhdistymiseen taas sieluitseen ja supertietoiseen mieleen. Tämä on linkkinne korkeamman taajuuden henkimaailmojen värähtelymalleihin ja laajentuneeseen viisauteen, monien korkeamman itsenne puolien kautta. Luultavimmin tässä vaiheessa alatte saada inspiraatiovälähdyksiä intuition kautta, mikä nopeutuu meditoinnin ja sisäänpäin kääntymisen avulla. Näin mielen voima tulee paremmaksi ja henkinen tavoittelija alkaa nähdä maailman ja ajankohtaiset tapahtumat korkeammasta näkökulmasta, mikä sisältää suuremman ja laajemman kuvan todellisuudesta. Chakrakeskukset palaavat vähitellen tasapainoon ja harmoniaan ja ne alkavat integroitua pyhän mielen ja pyhän sydämen korkeampaan viisauteen ja toimivat näin harmoniassa toistensa kanssa, sielun ja ylisielun tai korkeamman itsen ohjauksessa.
 
FYYSINEN IHMISOLENTO joka toimii matalampien kolmannen ja neljännen ulottuvuuden vääristyneillä taajuusmalleilla, käyttää alitajuntaa, tietoista mieltä sekä menneiden inkarnaatioiden muistikerrosta. Hän keskittyy enimmäkseen ulospäin ja häneen vaikuttavat voimakkaasti perheen ehdollistaminen sekä kulttuuriperinteet ja uskonto. Ajattelumallit ovat usein vääristyneitä ja keskittyvät tavallisesti itseen ja näin näkevät vain pienen kuvan.
 
Alikehittyneissä maissa on edelleen nuoria sieluja, jotka toimivat ELÄIN-IHMISLUONTEELLAAN ja keskittyvät pääasiassa kolmeen alimpaan chakraan. Tällä tasolla chakrakeskukset ovat enimmäkseen tiedostamattoman mielen keskuksia. Näihin rakkaisiin sieluihin vaikuttavat ensisijaisesti alitajuinen ja rajoittunut tietoinen mieli. Heitä ohjaavat mennyt elämä ja rotumuistot ja vaistonvarainen selviytymismooditodellisuus. Monilla on hyvin kapea polttopiste itsen ja perheen selviytymisessä. Nämä ovat kallisarvoisia sieluja, jotka viedään toisille turmeltumattomille planeetoille, missä polariteetin ja kaksinaisuuden kolmannen ja neljännen ulottuvuuden asteikko on oikeassa tasapainossa. Näillä rakkailla sieluilla on mahdollisuus jatkaa matkaansa tietoisuuden fyysisissä maailmoissa paljon miellyttävämmässä ja hoivaavammassa ympäristössä.
 
Te, tähtisiemenet, tiennäyttäjät polulla, olette niitä, jotka teette tämän mahdolliseksi, sillä suostuitte inkarnoitumaan aineellisuuden tiheimmille tasoille auttaaksenne koko ihmiskunnan tietoisen tajunnan nostamisessa takaisin valon ja itsemestaruuden valaistuille alueille. Teidän on kuitenkin muistettava, että riippumatta sielutietoisuutenne iästä ja niistä suotuisista ja upeista asioista, joita olette saavuttaneet menneisyydessä, valopolun seuraamisvalinta on tehtävä tietoisesti joka elämässä, joka ruumiillistumassa ja joka kokemussyklissä.
 
Monet teistä ovat hyvin matkassa valaistun polun löytämiseen polaaristen vastakohtien välillä - tasapainon joka on kaksinaisuuden keskellä. On tullut se aika, jolloin useammat ja useammat teistä yhdistyvät ja integroituvat valikoituihin värähtelymalleihin viidennessä ulottuvuudessa ja myös rajallisessa määrässä kuudennen ulottuvuuden taajuuksia. Yhdistymällä alueenne taivaalliseen eetterivalokaupunkiin ja käymällä siellä, valon tarkoituksenmukaisia taajuuksia suodattuu vähitellen eetterikopioonne, joka on henkilökohtaisessa valopyramidissanne. Tämä jalostunut energia liikkuu hitaasti henkilökohtaista valopilarianne alas sielutähteenne, kahdeksanteen chakraan. Ylisielunne tai korkeampi itsenne määrää, miten paljon ja miten nopeasti voitte turvallisesti integroida tätä Luojavalon lahjaa.
 
Antamaan teille kurkistuksen siihen, mitä odottaa saadessanne pääsyn kuudennen ulottuvuuden alitasoille taivaallisten valokaupunkien kautta. Olemme pyytäneet viestintuojaamme kertomaan teille, mitä hänellä on ja hän kokee yöllisillä matkoillaan tähän tulevaisuuden upeaan todellisuuteen. Kuten selitimme teille heinäkuun 2010 viestissä, jälleenyhdistymisprosessi on täydessä vauhdissa koko universumissa ja erityisesti tässä aliuniversumissa. Yksi dramaattisimmista muutoksista joka tapahtuu, on kaikkien henkisten ja uskonnollisten opetusten sekoittuminen yhtenäisiksi kosmisiksi opetuksiksi, Kosmisen valoneuvoston ohjauksessa. Otamme katkelman tuosta viestistä, jotta ymmärrätte paremmin:
 
"Pian vuotenne 2010 alkamisen jälkeen annoimme näyn viestintuojallemme, joka tunnetaan tässä elämässä Ronna Hermanina. Tämä näky jaettiin niiden kanssa, jotka osallistuivat toukokuussa 2010 hänen "Avautuminen kanavaksi, tuleminen kosmisesti telepaattiseksi" -seminaariinsa. Nyt on aika jakaa tämä informaatio teidän kaikkien kanssa, jotka etsitte uutterasti valopolulla. Välitämme tämän näyn teille viestintuojamme omin sanoin, niin kuin se annettiin tapahtumaan osallistuneelle ryhmälle.
 
"Rakkaimmat ystävät, näky jonka aion jakaa kanssanne, tapahtui pian vuoden 2010 alkamisen jälkeen. Meditaatiossa näin ryhmän säteileviä olentoja, jotka seisoivat valkoisissa kaavuissa puoliympyrässä jättimäisen kaksikärkisen kristallin ympärillä. Kristalli säteili kaunista valospektriä ja sen sisällä ja siitä ulospäin välähteli myös monimutkaisia geometrisiä valomalleja. Oli muitakin läsnä, mutta tunnistamiani olentoja olivat AE Mikael, Jeshua, Djwal Khul, El Morya ja St. Germain. Minulle kerrottiin, että erikoistunut ja yksilöllinen informaatio mestareilta, arkkienkeleiltä ja suurilta valo-olennoilta jatkuisi kuten ennenkin. Kuitenkin lisäksi olisi yhdistettyjä viestejä ja viisausopetuksia monilta menneisyyden ja tulevaisuuden suurilta olennoilta, avataroilta ja mestareilta.
 
"Vanhat viisausopetukset yhdistetään tulevaisuuden viisausopetusten kanssa ja niitä esitetään Kosmisen valoneuvoston opetuksina. Tämä uusi informaatio koodataan suureen kristalliin (he vertasivat sitä jättimäiseen kosmiseen tietokoneeseen) ja se on niiden ulottuvilla, joiden taajuus on yhteensopiva suuren kristallin erikoisvalmistettujen taajuuksien kanssa. Mitä jalostuneempia taajuuksia ruumiillistat, sitä jalostuneemmille suuren kosmisen kristallin informaatiotasoille voit päästä.
 
"Minulle kerrottiin, että kaikki vastaanottamani informaatio tulisi edelleen AE Mikaelin värähtelymallien kautta, koska olen virittynyt hänen energiaansa. Hän välittää edelleen kuukausittaisia viestejä minulle. Kuitenkin kirjoittamiani kirjoja, mestaruuden etsintäkurssia ja pitämiäni seminaareja varten saan myös opetuksia ja informaatiota Kosmisen neuvoston joiltain jäseniltä. Näiden kahden erottamiseksi minun pitää käyttää Neuvoston yhdistetyistä viesteistä nimikettä: Ronna/pyhä kirjuri. Olen edelleen AE Mikaelin energian ylivalaisema ja vastaanottamani yhdistelmäviestit ovat useimmiten AE Mikaelilta, Jeshualta, Djwal Khulilta, El Moryalta ja St. Germainilta."
 
KUUDENNEN ULOTTUVUUDEN SEITSEMÄLLÄ ALITASOLLA KULKEMINEN
Ronna/pyhä kirjuri
 
Melkein joka yö meditoinnin ja ilmaisemani aikomuksen avulla menen henkilökohtaiseen pyramidiini ja yhdistyn eetterikopiooni kristallipöydällä. Minut viedään usein taivaalliseen valokaupunkiin alueellamme tai tosiin oppimispaikkoihin. AE Mikael kertoi meille ensimmäistä kertaa joulukuussa 2004 valokaupungeista, joissa on ulottuvuuksia kuudennesta kahdenteentoista. Nämä taivaalliset kaupungit ovat valtavan kokoisia ja ylittävät ymmärryksemme. Jotkut niistä ylivalaisevat kokonaisia maita. Hän antoi meille taianomaisen vahvistuksen kuvalla portaalin avautumisesta Grimes Pointin yläpuolella, Nevadan pyhässä paikassa, sen ylösnousemuspilariaktivoinnin aikana, jonka teimme hänen pyynnöstään. Tuon ajan jälkeen sadattuhannet ihmiset ovat luoneet ylösnousemuspilarin kotipaikkaansa ja monet näistä ihmisistä vierailevat säännöllisesti siinä taivaallisessa valokaupungissa, joka ylivalaisee heidän maataan.
 
Jaan omia henkilökohtaisia vaikutelmiani ja kokemuksiani, jotta voitte saada ajatuksen tai kuvan siitä, mitä odottaa, kun saatte pääsyn kuudennen ulottuvuuden eri alitasoille alueenne valokaupungissa. Olen varma, että kaikki valokaupungit on tehty samanlaisiksi kuin se, missä käyn ja mikä ylivalaisee USA:n luoteisosan. Vaikka yksityiskohdat ovat hyvin monimutkaisia, teen niistä mahdollisimman yksinkertaisia ja annan teille vain hyvin lyhyen yleiskatsauksen.
 
Muistakaa, että aliuniversumimme jokaisessa 12 ulottuvuudessa on seitsemän alitasoa. Kolmastoista taso on paikka, missä Isä/Äiti Jumalamme asuu ja missä Luojaydin on sisimmässä ympyrässä.
 
VALKAUPUNGIN KUUDENNEN ULOTTUVUUDEN ENSIMMÄINEN ALITASO:
Käytävän ulkoseinä on täynnä alkovikammioita, joissa on ylösnousemuksen kiihdyttäjäkristallituoleja. Vietämme aikaa näissä erikoistuoleissa säteilevien valosäteiden loistaessa päällemme ja lävitsemme, nopeuttamaan negatiivisten energiamalliemme puhdistamisessa ja jalostamisessa. Lopulta, sitten kun se on tarkoituksenmukaista, siirryt käytävän sisäseinän alkovikammioihin, kun etenet kauttakulkuhalleja pitkin.
 
TOINEN ALITASO:
Kun olet edistynyt tietylle tasolle, alkovikammion takaseinään avautuu ovi ja sinut opastetaan pieneen pyramidinmuotoiseen huoneeseen. Täällä jätät eetterikopiosi kristallipöydälle, kun kuljet kuudennen ulottuvuuden monilla tasoilla. Jäädessäsi tälle tasolle makaat kristallipöydällä, jotta sopivia kuudennen ulottuvuuden värähtelyjä voi virrata fyysisen astiasi läpi puhdistaen sitä, valmisteluna aina vain korkeampien taajuusmallien tulevaan integroimiseen.
 
KOLMAS ALITASO:
Tämä on korkeamman oppimisen taso, missä alat vastaanottaa uutta ja tärkeää informaatiota, mihin sinun on integroiduttava ja mikä sinun on otettava käyttöön fyysisessä olemassaolossasi. Minua opastetaan joskus makaamaan kristallipöydällä ja toisilla kerroilla minut laitetaan kristallituoliin pöydällä. Voin aistia, että huoneessa on valo-olentoja, mutten voi nähdä heitä selvästi eivätkä he esittäydy.
 
NELJÄS ALITASO:
Tämä taso on täynnä ihastuttavia valotaajuuskuvioita, jotka virtaavat joka suuntaan dramaattisina muotoina, väreinä ja malleina. Ajan kuluessa alat vähitellen tuntea eron joka värissä ja mallissa ja saat kyvyn erottaa satoja hienovaraisia värisävyjä. Saat myös vähitellen ymmärryksen, että värit sisältävät ajatuskoodauksia. Olen kuitenkin varma, että vie melko kauan aikaa oppia, miten tulkita niitä. Alan vasta saada muutamia vaikutelmia ja se on joskus hyvin turhauttavaa.
 
VIIDES ALITASO:
Tämä alitaso on täynnä upeaäänistä taivaallista musiikkia, sointuja, "veisausta" ja ainutlaatuisia musiikkikuvioita. Saat ymmärryksen sitä, miten oleellista ääni on ja miten tärkeä osa omalla äänelläsi on fyysisen astian kehittämisessä tai pilaamisessa.
 
On mielenkiintoista, että aloin kokea tätä tasoa, silloin kun minulla oli vaikeinta kurkkuni kanssa. Leikkauksen jälkeen, parantumisprosessin tapahduttua minulla alkoi olla voimakas halu soinnuttaa vokaaleja, mitä olen tehnyt säännöllisesti siitä saakka. Olen myös pitkään "veisannut" viiden pyhän kielen viittä pyhää nimeä, kuitenkin yhtäkkiä aloin laulaa niitä ja se tuntuu hyvin voimalliselta ja upealta. Minulle annettiin myös muita ohjeita äänemme käyttämisestä transformaatiotyökaluina, minkä toivon voivani jakaa tulevaisuudessa.
 
KUUDES ALITASO:
Tämä on pyhän geometrian taso. En ole vielä viettänyt kovin paljon aikaa tällä tasolla. Olen kuitenkin tietoinen, että se on täynnä pyhän geometrian valokuvioita, äänien ja värien kera. Se on todella ihastuttavan stimuloiva aistimaailma mielelle, keholle ja sielulle. Annan teille myöhemmin päivityksen, kun opin siitä lisää. Tiedän viettäväni paljon aikaa tällä tasolla, ennen kuin minun sallitaan edetä kuudennen ulottuvuuden seitsemännelle tasolle.
 
Olkaa tietoisia, että tuomme mukanamme kuudennesta ulottuvuudesta vain minimaalisen määrän taajuusmalleja. Olemme edelleen keskittyneet ja hyvin aktiivisia viidennen ulottuvuuden ympäristössä ja menee pitkään, ennen kuin olemme valmiitta tuntemaan tai integroimaan minkään ulottuvuusalitason koko voiman, viidennen ulottuvuuden ensimmäisen puolikkaan yläpuolella. Muistakaa myös, että joka kerta kun käytte jossain viidennen ulottuvuuden pyramidissa, joita olemme luoneet, tuotte vähän lisää tuon tason värähtelymalleista, laaduista ja kyvyistä.
 
Jos olette halukas siihen, ehdotan vahvasti, että ilmaisette ennen nukahtamista aikomuksen mennä henkilökohtaiseen valopyramidiinne ja sitten pyydätte tulla viedyksi alueenne valokaupunkiin, jotta voitte käyttää hyödyksenne ne uskomattomat lahjat, joita meille kaikille tarjotaan. Olkaa kuitenkin tietoinen, että ajan kuluessa elämänne muuttuu dramaattisesti sen seurauksena ja ylösnousemusprosessinne nopeutuu dramaattisesti. Matkan varrella on testejä ja haasteita, mutta vakuutan teille, rakkaat ystävät, että se on hyvinkin ponnistuksen arvoista.
 
Ikuista rakkautta ja enkelisiunauksia, sielusisarenne Ronna
 
ARKKIENKELI MIKAEL
 
Muistakaa, urheat ystäväni, että näinä aikoina jolloin maapallon ja ihmiskunnan evoluutio liikkuu nopeasti eteenpäin, te voitte vaikuttaa. Sallikaa meidän auttaa teitä täyttämään tehtävänne ja hoivata teitä rakkaudellamme. Olemme aina lähellä opastamassa ja suojelemassa teitä.
 
Olen arkkienkeli Mikael.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >