HomeViestejäRonna VezaneLokakuu 2011 - Ymmärryksen valon etsiminen

Lokakuu 2011 - Ymmärryksen valon etsiminen

YMMÄRRYKSEN VALON ETSIMINEN
 
Arkkienkeli Mikaelia kanavoinut Ronna Herman (www.ronnastar.com)
Lokakuu 2011
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat mestarit, ylösnousemusprosessissa on aaltoileva rytmi. Koette kiihkeitä toimintajaksoja, joita saavat aikaan haastavat ja mieltä laajentavat kokemukset, ja näitä seuraa halu kääntyä sisäänpäin ja tarve pohdiskella ja olla yksin.
 
Pyritte kehittämään vahvan sielutietoisuuden, mistä tulee lopulta vallitseva voima elämässänne. Mentaalisen ja tunnetietoisuutenne oli tarkoitus olla sieluitsenne ohjauksessa eikä egopersoonanne kontrollissa. Valaistuminen ja henkinen tietoisuus alkaa mentaalikehosta ja mielestä. Itsemestaruuden saavuttamiseksi on erittäin tärkeää, että etsitte ymmärryksen valoa. Tietoinen tajuaminen alkaa, silloin kun alatte tiedostaa suuremman kuvan, jotta voitte nähdä kiistanalaisen tilanteen kummankin puolen. Teidän on opittava olemaan terävämielinen elämän tarkkailija ja teidän on oltava valmis pidättäytymään tuomitsemisesta. Mestarilla ei tarvitse jatkuvasti olla mielipidettä tai hänen ei aina tarvitse yrittää vaikuttaa ympärillään oleviin. Henkisesti kehittyneen ihmisen on tarkoitus tarjota totuutta sellaisena, kuin se on hänelle paljastunut, ja kannustaa toisia etsimään omaa totuuttaan sellaisena, kuin se heille paljastuu.
 
Ehdottoman rakkauden taajuudet alkavat neljännen ulottuvuuden puolivälissä ja lisääntyvät jokaisen korkeamman aliulottuvuuden myötä. Sen alapuolella taajuudet ovat liian pirstoutuneita ja riitasointuisia. Hyvän ja pahan polariteetti ei ollut osa Jumalan alkuperäistä suunnitelmaa. Jumalainen suunnitelma tehtiin niin, että te, Jumaltietoisuuden kipinät, voisitte kokea kaksinaisuutta. Sen oli tarkoitus olla moninaisuuden ja vastakohtien kokeilua, hyväksytyllä valon ja varjon asteikolla. Sitä ei koskaan tarkoitettu "hyvä versus paha" -todellisuudeksi.
 
Ylösnousemuksen sisäänhengitys merkitsee, että teitä yllytetään - niiden tietoisuusaikasiemenkristallien kautta mitkä on koodattuna jokaiseen sieluun - lopettamaan laskeutuminen matalampiin maailmoihin ja aloittamaan ylösnouseminen takaisin Hengen korkeampiin maailmoihin. Kuitenkin ensin teidän on koettava ja parannettava väärinluomukset, jotka on tallennettuna fyysiseen astiaanne ja tietoisuuden astraalikehoon tai -tasolle. Teidän on omistettava väärinluomuksenne ja se negatiivinen leima, minkä olette luoneet aikakausien aikana. Enää ihmiskunta ei pysty syyttämään paholaista tai saatanaa kaikesta menneisyyden ja nykyisyyden tuskasta, kärsimyksestä, kaaoksesta ja tuhosta. Teidän on tunnustettava ja otettava omaksenne kaikki luomuksenne - rakastavimmista ja jalostuneimmista taajuuksista matalimpiin ja riitasointuisimpiin ajatusmuotoihin.
 
Pyydämme hartaasti teitä päästämään irti vanhasta, negatiivisesta ja vakiintuneesta näkemyksestänne kuolemaan. Kuolema ei ole loppu. Sitä voitaisiin verrata projektin loppuunsaattamiseen ja uuden, upean seikkailun aloittamiseen. Jokaisella elämällä on pääteema ja näyttelijät on valittu erityisesti, koska heillä on vaadittuja luonteenpiirteitä jokaiseen osaan henkilökohtaisessa, suuressa produktiossanne.
 
Ette ole kehonne - olette puhdasta tietoisuutta, mikä on suljettuna lihapukuun. Silloin kun jätätte maatason, kuten olette tehneet tuhansia kertoja aiemmin, hylkäätte fyysisen kehonne ja otatte valo-asun ja aikanaan valmistaudutte toiseen suureen seikkailuun uudessa todellisuudessa. Kun saatte itsetietoisuutta, kehitätte jumalaisen uteliaisuuden ja kiihkeän halun aloittaa uusi henkilökohtainen henkinen etsintä. Kehitätte seikkailutunteen, kun pengotte kosmoksen mysteereitä, ja Jumalan suunnitelma alkaa paljastua tietoisuutenne tasolla. On tärkeää, että ymmärrätte, että ihmisen jokainen merkittävä transformaatiokehitys sisältää kosmista viisautta uudessa muodossa sopiakseen esiintulevaan evoluutiojaksoon.
 
Elämän komponentit ja kaikki mahdolliset asiat tulevat teille suuren potentiaalin muodottomina siemenkristallisoluina. Hankitte tarpeelliset ajatusmuodot, mitkä valellaan nukkuviin siemenkristallisoluihin ja sitten teidän on sytytettävä ne Jumalatulella, Jumalvalon timantinkovilla hiukkasilla, rakastavan aikomuksenne kera.
 
Vaaditaan ymmärrystä värähtelylaeista tullakseen mestarirakentajaksi aineellisella tasolla. Teidän on opittava käsittelemään ajatusainetta tehokkaasti. Tärkein vaatimus on voimakkaiden ja keskittyneiden mielen kykyjen kehittäminen.
 
Rakkaat, nyt teidän on aika esitellä vastajalostettuja kanssaluojakykyjänne, sillä ihmiskunta ja Maa tarvitsevat rakkauttanne ja valoanne enemmän kuin aiemmin. Muistakaa, että olemme toistuvasti painottaneet, että Luojavalon timantinkovat hiukkaset on aktivoitava keskittyneellä ja rakastavalla aikomuksellanne, ennen kuin tätä ihmeellistä lahjaa voidaan käyttää polttoaineena aineelliseen ilmentämistarkoitukseen. Enää kukaan ei voi kieltää sitä tosiasiaa, että Maa ja ihmiskunta ovat maata ja sielua ravistavan transformaatioajan keskellä. Pelon, vihan ja epätoivon negatiivisia värähtelymalleja ryöppyää ällistyttävää tahtia siihen astraalitason massatietoisuuden taajuusnauhaan, mikä ympäröi Maata. Päivittäin tulee keskivertoihmiselle aina vain vaikeammaksi pysyä positiivisessa tilassa ja kuvitella kirkasta ja iloista tulevaisuutta.
 
Olette niiden suurten muutosaikojen keskellä, joihin te, tähtisiemenet, olette valmistautuneet monissa menneissä elämissä. Taas kerran kerromme teille, että maailmanpalvelijana teillä on kyky neutralisoida niiden tuhansien ihmisten ajatusmuotoja, jotka toimivat kolmannen/neljännen ulottuvuuden rajallisessa ympäristössä. Nyt teidän, maallisen valojoukkoni, on aika astua eteen ja ottaa esiin roihuava valomiekkanne, jotta voitte tehdä osuutenne ihmiskunnan tuhoisien pimeiden voimien voittamisessa - pelko, tuomitseminen, ahneus, itsekkyys, egon motivoiminen ja valtaa etsivät aikomukset ja teot.
 
Tiedämme, että viimeaikaisissa viesteissä olemme antaneet teille valtavan määrän informaatiota integroitavaksi. Siksi tiivistämme joitain käsitteitä ytimekkäiksi ajatuksiksi, ymmärtääksenne ja muistaaksenne ne paremmin.
 
* Kehonne kaikilla soluilla on jossain määrin tietoisuutta. Jotkut ovat epäharmonisia ja luovat sisäistä kaaosta ja epämukavuutta, kun taas toiset värähtelevät harmoniassa ja näin korkeammalla taajuudella ja välittävät tasapainon ja hyvinvoinnin tunnetta.
 
* Teillä on suuri valikoima sieluenergiamalleja, jotka muodostavat energiapuumerkkinne. Nämä energiamallit määrittelevät aurakenttänne kirkkaus- tai himmeystason.
 
* Ilo ja seesteisyys ovat sielun inspiroimia. Toisten palveleminen on sielun vaisto.
 
* Pelko, viha ja suru ovat egon inspiroimia ja sieluitsen ilo ja autuus korvaa ne, kun saatte pääsyn korkeampiin harmonia- ja selkeysulottuvuuksiin.
 
* Myrkylliset ajatukset ovat kuin happoa ja ne pilaavat vähitellen miljardeja soluja kehossa, mikä johtaa sairauteen, vaivaan ja lopulta kuolemaan.
 
* Jokaisen ihmisen kehossa on aliatomisia tummia kristalleja, jotka resonoivat matalamman taajuuden ajatusmuotojen kanssa. Näihin kristalleihin on pakattu negatiivista jäteainetta, mitä on luotu ja taas luotu monien elämien aikana. Näistä jotkut ovat perittyjä negatiivisia malleja, jotka toitte mukananne fyysiseen muotoon parannettavaksi.
 
* Vanhasta, altistuneesta ja myrkyllisestä energiasta irtipäästäminen saa usein aikaa flunssamaisia oireita.
 
* Kaikilla kristalleilla on jossain määrin kyky tallentaa ja säteillä informaatiota. Ne ovat kaikki menneisyyden ja tulevaisuuden tiedostojen säilyttäjiä.
 
* Teidän on siirryttävä harmoniaan Maan ja ihmiskunnan kohtalon valoelämänlangan kanssa. Uusi Jumalan suunnitelma on tehty ja te, tähtisiemenet, olette pääpelaajia tämän aliuniversumin uudessa kosmisessa luomisessa.
 
* Teidän on kyettävä metaboloimaan valoa. Solujenne on kyettävä tunnistamaan valo tärkeäksi energialähteeksi ja hyödyntämään sitä.
 
* Kolmannen/neljännen ulottuvuuden ympäristössä mentaalikehonne on altis projisoimaan tulevaisuuteen ja luomaan pelkoa ja epävarmuutta siitä, mitä tulevaisuus pitää sisällään. Tunnekeho toistaa aina menneisyyttä - joitain rakkaita muistoja, mutta se tarkastelee enimmäkseen kokemuksia epäonnistumisesta tai tuskasta. Läsnäolevaa hetkeä tuskin rekisteröidään, ellei siinä ole jokin dramaattinen ilo-, viha- tai tuskatapahtuma.
 
* Kun etenette valaistumispolulla, suhteenne muuttuvat, usein dramaattisesti. Ne eivät enää perustu tunnekiinnittymiseen. Ette yritä enää manipuloida ihmisiä tunteilla ettekä salli ihmisten manipuloida itseänne. Lakkaatte tanssimasta matalamman ulottuvuuden todellisuuden "vedetään ja työnnetään" -tunnesidetanssia. Sydänchakrasta tulee hallitseva voima koko chakrajärjestelmässä. Olette luomassa yhtenäistä chakrajärjestelmää, harmonista energiakenttää.
 
* Jokainen sielu maan päällä joka haluaa vilpittömästi rukoilla Jumalaa tai lähettää rakastavaa energiaa toisille, lähettää automaattisesti sielunsa osan Maailmanpyramidiin. Se on kaikkien sielujen kokoontumispaikka. Sitä voitaisiin kutsua Taivaalliseksi katedraaliksi - paikka kommunikoimiseen Isä/Äiti Jumalan ja enkelivoimien kanssa. Melkein jokaisella sielulla maan päällä on hetkiä, jolloin hän tuntee tai säteilee puhdasta ehdotonta rakkautta jollekin. Tuosta rakkauskipinästä tulee tuon sielun eetterikopio ja se alkaa asua Maailmanpyramidissa.
 
* Jokaisen yksittäisen sielun on vähitellen kehitettävä sielutietoisuus, jotta se voi siirtyä massatietoisuuden uskomusrakenteen vaikutuksen yli. Seuraava askel on siirtyä yli egopersoonan hallinnasta, jotta sieluitsen viisaus ja vahvuus voi kasvaa.
 
* Teidän on hiottava moraaliarvojanne, niin että teette tavanomaisesti oikeita valintoja itsenne ja toisten kannalta. Elintasoanne muokataan ja jalostetaan, kun teistä tulee tietoisempi itsestänne.
 
* Fyysinen astianne suunniteltiin vastaanottamaan Luojavalon jatkuvaa virtaa. Se on elämän ydinolemus. Kapasiteettinne sisältää jalostuneen valon koko asteikko, erityisesti tähän aliuniversumiin suunniteltu, kasvaa kyetessänne jakaa rakkauttanne ja valoanne toisten kanssa.
 
* On helppoa ja tyydyttävää antaa takaisin hyvyyttä oikeasta toiminnasta. Vaatii kuitenkin jumalaista luonnetta antaa takaisin hyvyyttä pahansuovasta tai loukkaavasta toiminnasta.
 
* Älkää koskaan unohtako Isä/Äiti Jumalamme määräystä: jotta me korkeammista maailmoista voimme muodostaa vuorovaikutuksen ja yhteyden jokaisen sielun kanssa maan päällä, on ponnisteltava väsymättä ja käytettävä kaikkia mahdollisia keinoja.
 
* Maailmanpyramidi on puolitien asema sieluitsellenne. Hyvät tekonne tallennetaan valovarastokammioon Maailmanpyramidissa. Joka vuosi korjataan hyvien tekojen sato ja rakastavat ajatuksenne ja tekonne moninkertaistetaan ja tallennetaan sinne. Suurempi osuus sulatetaan yhteen Luojavalon kanssa käytettäväksi suuremman hyvän luomisessa koko ihmiskunnalle. Saatte erityislahjojanne ja jumalaisia erityisvapauksia sen mukaisesti, miten olette osallistuneet valovarastoon.
 
* Aliuniversumimme joka ulottuvuustasolla on Maailmanpyramideja. Kun jalostatte ja nostatte taajuusmallejanne, saatte automaattisesti sisäänpääsyn seuraavaksi korkeamman ulottuvuuden Maailmanpyramidin.
 
* Tämän universumin monet ulottuvuudet ovat niiden erikoistuneiden taajuusmallien mittayksiköitä, jotka sisältävät tietoisuuskerroksia.
 
* Enkelikunta vahvistaa valoa, ihmiskunta levittää sitä.
 
* Enkelikunnasta tuli Jumalan ominaisuuksien heijastajia ja vahvistajia, silloin kun ihmiskunta vajosi tiheyteen eikä se enää voinut päästä suoraan Isä/Äiti Jumalan ydinolemuksen koko asteikkoon, mikä oli alussa suoraan kaikkien sielujen käytettävissä.
 
Luojan valo on kaikenkattavaa ja ikuisesti kestävää. Pimeys ja varjomaat ovat vain tilapäinen ilmiö. Älkää hetkeäkään epäilkö, rakkaat: yhdessä voitamme. Kiedon teidät suojaavaan aurakenttääni. Teitä rakastetaan hyvin syvästi.
 
Olen arkkienkeli Mikael.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >