HomeViestejäAlexandra Mahlimay ja Dan Bennack - Saint Germain22.12.2011 - Saint Germain: "Kutsu toimintaan sekä paluu rakkauteen ja terveeseen järkeen"

22.12.2011 - Saint Germain: "Kutsu toimintaan sekä paluu rakkauteen ja terveeseen järkeen"

SAINT GERMAIN: "KUTSU TOIMINTAAN SEKÄ PALUU RAKKAUTEEN JA TERVEESEEN JÄRKEEN"
Joulukuun päivänseisauksen 2011 ja uuden vuoden 2012 viesti
 
Alexandra Mahlimay ja Dan Bennack (www.joyandclarity.com)
22.12.2011
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tämä kanavointi koskee planeetan korkeampaa tarkoitusta.
 
Olen Saint Germain. Joulukuun päivänseisaus 2011 ja uusi vuosi 2012 saapuvat kera energioiden, jotka ovat intensiivisiä ja joskus kaoottisia. Ne kehittyvät nopeasti kohti maaliskuun päiväntasausta ja sitten jatkuvat koko vuoden. Neuvonamme on nyt odottaa odottamatonta, mutta olla pelkäämättä mitään.
 
Kiihotus on yleistä tulevana vuonna, mutta muistutamme pysymään tyynenä. Konfliktit ja neuvottelut ovat vaikeita jonkin aikaa, joten muistakaa olla vaipumatta pelkoon tai huoleen. Pysykää yhdistyneenä ilon tunteeseen, joka on läsnä elämänne joka hetki, ja kaikki menee hyvin. Syleilkää näitä energioita ja käyttäkää niitä rakentavasti. Antakaa viisautenne ja kypsyytenne ohjata teitä. Älkää taistelko niitä vastaan impulsiivisesti tai reagoiko kiireessä.
 
Hätiköity toiminta vahvistaa vain virheellistä uskomustanne, että maailmassa on jotain vialla, kun pohjimmiltaan ei ole. Virheellisesti pyritte syyttämään toisianne ongelmistanne sen sijaan, että etsitte toimivia ratkaisuja yhdessä. Energiat joita tulee nyt elämäänne, ovat laajentumisen ja vapautumisen, eivät kaaoksen ja hämmennyksen energioita, miltä ne vaikuttavat. Sallikaa niiden transformoitua täksi korkeammaksi ilmaisumuodoksi ja pian näette, että näin on. Luottakaa sisäiseen johdatukseenne tässä.
 
Muistakaa, että tietoisuusmuutos vaikuttaa usein tuhoisalta ja kaoottiselta asioiden olemassa olevalle järjestykselle. Tästä syystä tietoisuuden vakiintuminen ja siirtäminen vaatii kärsivällisyyttä, suvaitsevaisuutta ja välittämistä. Teitä pyydetään välttämään liikakiireisyyttä tässä ja pitämään sydämenne avoimena rakkaudelle, mikä leviää kaikkiin asioihin.
 
Transformaatiopyörä
 
Joulukuun päivänseisauksessa ja uutena vuonna 2012 jatkuu merkittävä transformaatio maan päällä. Jokainen transformaatiovaihe mihin olette ryhtyneet viime vuosina, on rakentunut aiemmille vaiheille - ja se mitä olette luoneet tänä vuonna, kantaa varmasti seuraavaan vaiheeseen. Mutta nyt kun siirrytte uuteen vuoteen, lisätään voimakkaasti intensiivisiä ja laajentavia energioita, jotka auttavat teitä maailmanlaajuisessa tietoisuusheräämisessä. Tämä muutos parantaa asioita kaikilla, vaikkei siltä aina näytä.
 
Muistakaa, että itselle asettamienne henkilökohtaisten tavoitteiden lisäksi kollektiivisena tehtävänänne tänä aikana on antaa rakkautta ja tervettä järkeä maailmalle, joka on unohtanut, miten se tehdään. Kun havainnollistatte valmiutenne astua eteenpäin, sielunne antaa teille tilaisuuksia palvella. Muistakaa, että teitä kannustetaan aina elämään sielutarkoituksen ja vakaumuksen kera.
 
Tulevina aikoina teitä kutsutaan hellittämättä ottamaan paikkanne. Ette voi seistä enää, koska energiat muuttuvat liian usein ja äkillisesti. Teidän täytyy osallistua tapahtumiin ja ylläpitää tasapainonne tässä. Teitä pyydetään julistamaan asemanne, siirtymään eteenpäin rohkeana ja ryhtymään sopivaan, muttei impulsiiviseen toimeen - luottaen, että näette positiivisia tuloksia, kun pidätte kurssinne.
 
Kun kuljette uuden vuoden läpi, te ja monet muut voitte tuntea houkutusta toimia impulsiivisesti ja jopa armottomasti tyydyttääksenne tarpeenne ja tavoitteenne. Ja vaikka on totta, että toiminnan rajoituksia vähennetään nyt, teidän pitäisi pysyä tyynenä, läsnä, tietoisena ja "vakaumuksellisena". On tärkeää ottaa askel kerrallaan eikä yrittää tehdä kaikkea kerralla.
 
Transformaatiopyörä on kääntymässä maan päällä - ja uusi vuosi tuo varmasti lisää tätä. Kuitenkin joulukuun päivänseisaus kutsuu teitä tuomaan tasapainoa ja harmonista muutosta elämäänne sekä käyttämään voimaa ja auktoriteettia viisaasti, mikä auttaa toisia, vaikka se hyödyttääkin teitä. Teitä kutsutaan käyttämään kurinalaisuutta ja henkilökohtaista mestaruutta tavoitteidenne saavuttamiseksi, sen sijaan että seuraatte impulssejanne. Kuten sanoin aiemmin, muutos tietoisuudessa - aivan kuten muutos olosuhteissanne - voi tulla hetkessä. Mutta tällaisten muutosten vakiinnuttaminen ja lujittaminen ei tapahdu niin nopeasti. Ei ole mitään tarvetta kiirehtiä.
 
Kärsivällisyys ja suvaitsevaisuus ovat tässä avaimena. Se säästää lopulta aikaanne, koska teidän ei tarvitse aloittaa taas alusta. Miksi toistaa historiaa, kun voitte kirjoittaa oman tarinanne sen sijaan? Siksi teitä kutsutaan ymmärtämään rajoittuneita mutta todellisia mahdollisuuksia, joita on ulottuvilla tänä aikana, ja sitten toimimaan älykkäästi, kun etenette - toimia eteenpäin liikkumisen hengessä, mutta käyttää itsekontrollia ja sisäistä itsehillintää tarvittaessa.
 
Älkää eksykö toimintaan, mikä tuhlaa tai haaskaa energioitanne tai hämmentää mieltänne. Pysykää raiteilla ja pysykää selkeänä. Tuokaa selkeyttä elämäänne, silloin kun kaikki muu on kaoottista, ettekä voi mennä vikaan.
 
Kurjuus rakastaa seuraa?
 
Kun vuosi kuluu, teidät kutsutaan työskentelemään harmonia- ja tasapainoenergioiden kanssa muutoksen keskellä. Säilyttäkää tasapainotuntunne myös siirtyessä uuteen vuoteen 2012 ja muistakaa, että tehokas toiminta syntyy aina hiljaisuudesta.
 
Silloin kun on aika toimia, tunnette tämän sisällä. Sielunne opastaa teitä tässä ja saatte myös opastusta henkioppailtanne ja -auttajilta. Teidän ei tarvitse pakottaa mitään. Ei ole mitään tarvetta antaa periksi impulssille tai kaaokselle tai joutua apokalyptisen ajattelun tai pimeyden huhujen valtaan. Muistakaa, että tuemme teitä ja joskus tönäisemme eteenpäin. Muistakaa hymyillä usein ja pitää sinnikäs asenne, rakkaat ystävät.
 
Ajankohtaisen transformaation intensiivisyydessä monet lankeavat kaoottiseen ajatteluun. Kyllä, pian kohtaatte monia, jotka sekoittavat asioita kaikille muille. He hössöttävät, he valittavat ja he vetävät huomion itseensä. He löytävät vikaa kaikista ja kaikesta, eivät kuitenkaan ehdota mitään vastineeksi. He pitävät kiinni vallitsevasta tilanteesta eivätkä onnistu tunnistamaan muutostarvetta, mikä nousee heidän sisältään. Sen sijaan he pelkäävät muutoksia, joita heitä kutsutaan tekemään, ja he pitävät tätä ajautumisena kaaokseen, hulluuteen ja kurjuuteen.
 
Kuten sanonta kuuluu, "kurjuus rakastaa seuraa" ja se etsii varmasti teidän seuraanne. Siksi teitä kannustetaan antamaan myötätuntoa, silloin kun se tuntuu teistä sopivalta, mutta tehkää tämä terveellä tunnekiintymättömyydellä ja älyllisellä kiinnostumattomuudella. Välttäkää kaikkea, mikä uuvuttaa teitä.
 
Tulevien päivien roolinanne on ylläpitää mielenne selkeys ja hyvä tahtonne, olla suvaitsevainen ja luottaa, että tapahtuvat muutokset ovat kaikkien korkeimmaksi parhaaksi. Pysykää läsnä ja siirtykää eteenpäin lankeamatta kaaokseen, jota toiset aiheuttavat. Kun teette tämän, annatte toisille viitekehyksen, mikä auttaa heitä löytämään oman korkeamman maaperänsä sen sijaan, että vetävät teidät sinne, missä itse ovat.
 
Niinpäs myllertävinä ja kaoottisina aikoina, joita tulee toisille, muistakaa säilyttää sisäinen tasapainonne, myötätuntonne ja mielenne läsnä. Nämä ovat parhaita asioita, mitä voitte antaa maailmalle ja itsellenne tänä aikana.
 
Kutsu toimintaa ja paluu rakkauteen ja terveeseen järkeen
 
Kun joulukuun päivänseisauksen ja uuden vuoden energiat tulevat, tunnette, että alatte kiihdyttää taas eteenpäin. Tämä ei merkitse, ettei teidän pitäisi pysähtyä ja pohtia, kun aloitatte tämän siirtymän. Teidän pitäisi. Se merkitsee vain, että vauhti jota keräätte nyt, on uutta vapautta, mitä tulee elämäänne alueille, missä tunsitte rajoituksia aiemmin.
 
Tuleva vuosi pyytää teitä löytämään tämän vapauden fokusoitumalla ja itsekurilla eikä hätiköiden ja tuhlaten, sekä suunnittelemaan etenemisenne hallittaviin askeliin. Älkää heittäkö pois tilaisuuksianne impulsiivisella käyttäytymisellä tai alistumalla ympärillänne olevien kaaokseen. Olette täällä työskentelemässä positiivisella tavalla tulevien muutosten kanssa. Ette pelkäämässä tai vastustamassa niitä, koska ne pyytävät teitä tekemään asiat eri tavalla.
 
Jos tunnette olevanne jumissa ettekä tiedä, miten liikkua eteenpäin, älkää olko ankara itsellenne nyt. Vain muistakaa löytää harmonia ja tasapaino tulevissa muutoksissa. Tämä asenne elämään tekee teille mahdolliseksi paljon vähemmän energian käyttämisen, kun siirrytte eteenpäin, ja päätösten tekemisen, jotka suosivat tietoisuuskasvuanne antamatta paljon vastusta.
 
Kun siirrytte uuteen vuoteen 2012, tulevat muutokset vaativat paljon huomiotanne. Älkää pelätkö niitä. Hyväksykää vain, mitä tarjotaan, jos se tuntuu teille oikealta. Muistakaa, että sielunne tuomat tilaisuudet ovat aina korkeimmaksi parhaaksenne. Näin universumi toimii. Muutos on aina kutsu toimintaan ja paluuta rakkauteen ja terveeseen järkeen. Luottakaa tähän ja niin on.
 
Tosiaankin, olen Saint Germain ja teitä rakastetaan kovasti, ystäväni.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >