HomeViestejäAlexandra Mahlimay ja Dan Bennack - Saint Germain16.9.2011 - Saint Germain: "Sielun sinfonia - syyskuun päiväntasaus 2011"

16.9.2011 - Saint Germain: "Sielun sinfonia - syyskuun päiväntasaus 2011"

SAINT GERMAIN: "SIELUN SINFONIA - SYYSKUUN PÄIVÄNTASAUS 2011"
 
Alexandra Mahlimay ja Dan Bennack (www.joyandclarity.com)
16.9.2011
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Seuraava viesti koskee planeettamme sielutarkoitusta. Jos haluat tietää omasta sielutarkoituksestasi, annamme myös henkilökohtaista opastusta.
 
Rakkaat ystävät, olen Saint Germain. Jos astutte sivuun hetkeksi ja mietitte planeettanne elämänhistoriaa, näette, että jokin on muuttumassa. Uusi maailma on heräämässä. Näette todisteita tästä painostuksessa ja usein väkivaltaisissa vaatimuksissa yhteiskunnallisiin uudistuksiin, rahoitusmarkkinoiden epävarmuudessa ja horjuvissa poliittisissa prosesseissa ja instituutioissa, joiden pitäisi tarttua ihmisten tarpeisiin, mutta jotka eivät enää osaa tehdä sitä.
 
Nämä vääntämiset ovat merkki vanhasta maailmasta, joka on nyt syvästi transformoitumassa. Vanhasta maailmasta jossa olette sallineet monia väärinkäytöksiä. Kollektiivisesti olette laiminlyömällä tai tekemällä jotain sallineet ahneuden ylittää hyvinvoinnin ja onnellisuuden ja oman edun korvata ystävälliset ja hyväntekeväisyysteot.
 
Uudessa maailmassa ette enää salli tätä.
 
Maailmassa mikä nyt herää, tiedätte, ettei onnellisuutta ja hyvinvointia vaadita toisten kustannuksella, vaan ne tulevat ykseyspuitteissa, jotka kohottavat kaikkia yhtälailla. Heräävässä maailmassa jumaluutenne antaa nämä puitteet teille.
 
Uudessa maailmassa löydätte itsenne kaltaisia ihmisiä, jotka ovat päättäneet syventää suhdettaan Jumalaan, itseensä ja toisiin. Yhdessä muodostatte yhteiskuntia, jotka tuovat planeettanne suurempaan yhteyteen kokonaisuutena, kieltämättä teiltä henkilökohtaisia vapauksia, joita haluatte.
 
Se tuntuu "uudelta" uudessa maailmassa, että on yleinen visio rauhasta ja hyvästä tahdosta, ja maailma kokee ennenkuulumattomasti harmoniaa kaaoksen sijasta.
 
Sielun sinfonia
 
Jumaluutenne jakaminen rakentaa parempaa maailmaa, koska olette jaettu jumaluus. Olette yksittäisiä tietoisuuspisteitä ja jaatte sen Jumalan mielen, joka synnytti teidät. Koska jaatte Jumalan mielen toistenne kanssa, yhteistyö on perustavanlaatuista luonteellenne. Ette voi muuttaa tätä tosiasiaa, vaikka yrittäisitte.
 
Jos koskaan tarvitsette mantraa itsenne tunnistamiseen, se on tämä: "Jumaluutemme jakaminen rakentaa parempaa maailmaa, koska olemme jaettu jumaluus."
 
Valitsemalla tietoisesti tämän elämäntavan - sen vastustamisen sijasta, mitä olette tehneet - havaitsette, että saatte enemmän aikaan ykseydessä, kuin voisitte koskaan tehdä yksin. Yksi tapa nähdä, miten tämä toimii, on ajatella orkesterin aikaansaamaa musiikkia.
 
Orkesterissa on viulisteja, huilisteja, lyömäsoittajia ja monia muita muusikoita. Toimiessaan tarkoitetulla tavalla tämä moninaisuus rikastaa kaikkien musiikkikokemusta. Jokainen henkilö esiintyy hyvin, mutta kukaan ei peitä alleen toista. Kokonaisuudessa he esittävät oman osansa täsmällisesti, kuuntelevat valppaana toisiaan ja sekoittuvat luomaan yhtenäisen äänen, mitä kaikki voivat arvostaa.
 
Silloin kun orkesteri ei ole harjoitellut tai on kuriton, muusikot esiintyvät piittaamatta toisista. Eri osuudet soivat kovaa, pehmeästi tai eivät ollenkaan eikä niillä ole mitään suuntaa tai koordinointia. Ne tuottavat riitasointuisia ääniä, mitä ei ole miellyttävää kuulla ja mitä kukaan ei sietäisi pitkään. Tämän esimerkin puitteissa vanha maailmanne on ollut musiikillista kaaosta.
 
Nyt kun olette siirtymässä suuremman harmonian aikaan, vaaditaan enemmän huomiota. Ilmaisumuotonne ovat riittävän jalostuneita sekoittumaan toisten kanssa tavoilla, jotka eivät olleet mahdollisia aiemmin. Tulette resonanssiin sielunne kanssa ja kun näin tapahtuu, kosketatte toisia syvästi ja teidän täytyy kuunnella heidän vastakaikuaan. Kaikki hyvät muusikot tietävät tämän. Orkesterin taitavat jäsenet tietävät, että itsensä ilmaisemiseksi täysin heidän on myös kuunneltava ympärillä olevia. Pian te ja kaikki ihmiset käytätte tätä taitoa luomaan yhteisöjä ja yhteiskuntia, jotka palvelevat teitä paremmin.
 
Ihmiskudelma
 
Toinen tapa ymmärtää uuden maailmanne toimintaa on ajatella kudelmaa.
 
Kuvitelkaa itsenne yksittäisenä lankana suuremmassa ihmiskankaassa. Kun katsotte läheltä tätä kudelmaa, näette, että voitte erottua kaikista muista kuiduista värillä ja kiillolla, mikä on aivan omanne. Tämä valo- ja rakkauslaatu on ainutlaatuinen tapa, millä ilmaisette jumaluuttanne. Olette ainutlaatuinen ilmaisumuoto siitä Jumalasta, joka asuu sisällänne sisimpänä itsenänne.
 
Jos katsotte kudelmaa lähempää, näette, että langat on kudottu yhteen - joskus yksinkertaisesti ja joskus monimutkaisesti. Tämä kudosten punoutuminen symboloi suhteitanne. Suhteet lisäävät kirjoa elämäänne tuomalla teille sydämellisiä jakamishetkiä. Mutta silloin kun suhteenne sisältävät Jumalan, ne ovat muutakin kuin jakamista. Te jaatte siinä Jumalaa toisenne kanssa.
 
Lopulta kudelma edustaa ihmiskollektiivianne. Aivan kuten monet langat muodostavat kuvioita koko kankaaseen, ihmiskunta on tehty monista ihmisistä, jotka elävät monimutkaisissa yhteiskunnissa ja suhteissa ympäri planeettaa. Ja aivan kuten kangas voi vaatettaa kehon, peittää pöydän tai sisustaa seinän - kun taas yksi lanka ei voi - yhteiskuntanne voivat Jumalan rakkaudessa yhdistyneenä saada aikaan asioita, joiden tekeminen teille yksilönä olisi mahdotonta.
 
Mitä on vielä tulossa?
 
Riittävän monet teistä arvostavat nyt harmoniaa ja virtausta niin, että teidän on helppoa tulla yhteen. Olette saavuttaneet kriittisen massan. Pian tämä sallii teidän rakentaa maailman, mikä tukee tarpeitanne, eikä teidän tarvitse kamppailla sen tekemisessä. Mutta ensin puhdistetaan sen pois, mikä ei enää palvele teitä, ja tämä voi olla kiusallista. Kun tätä tapahtuu, älkää antako huiputtaa itseänne. Olkaa sen sijaan kärsivällisiä.
 
Aina kun epäilys valtaa teidät, muistakaa orkesteri ja kysykää itseltänne: "Silloin kun muusikko kohtaa toisen, joka arvostaa harmoniaa yhtä paljon kuin toinen, eikö heidän ole luonnollista yhdistyä rakkaudessaan musiikkia kohtaan ja luoda jotain sellaista yhdessä, mitä kumpikaan ei voisi tehdä erikseen?"
 
Jos vastauksenne tähän kysymykseen on "kyllä", niin tietäkää, että tämä vastaus palvelee teitä hyvin, sillä tämä on se henki, mikä rakentaa uuden maailmanne.
 
Paljon samaan tapaan kuin sinfonian liike riippuu siitä, että orkesterin jokainen jäsen soittaa hyvin ja harmoniassa, uuden maailmanne rakentavat yksilöt, jotka ilmaisevat itseään täysin yhtenäisyydessä, joka toimii. Kannustakaa toisianne tässä ja pian huomaatte elävänne paremmassa maailmassa. Jokainen teistä voi tuoda tätä suurempaa tiedostamista ja herkkyyttä planeettanne yhdistämiseen.
 
Uskokaa tämä ja niin tulee olemaan.
 
Olen Saint Germain ja teitä rakastetaan syvästi.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >