HomeViestejäAlexandra Mahlimay ja Dan Bennack - Saint Germain20.3.2011 - Saint Germain: "Maaliskuun päiväntasaus 2011 - apokalypsi vai ilmestys?"

20.3.2011 - Saint Germain: "Maaliskuun päiväntasaus 2011 - apokalypsi vai ilmestys?"

SAINT GERMAIN: "MAALISKUUN PÄIVÄNTASAUS 2011 - APOKALYPSI VAI ILMESTYS?"

Alexandra Mahlimay ja Dan Bennack ( www.joyandclarity.com)
20.3.2011 Cluj-Napoca, Romania
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Maaliskuun päiväntasauksessa on tänä vuonna kyse transformaatiosta. Siinä on kyse teidän ilmestymisestänne - ja lisääntyvän yksilömäärän ilmestymisestä - ristiriita- ja kärsimysolosuhteista valaistuneen elämisen kokemuksiin. Siinä on kyse heräämisistä, joita kumuloituu riittävä määrä kohottamaan ihmiskunnan kollektiivin arvoja ja kiidättämään muutoksia siinä tavassa, millä elätte maailmanlaajuisena yhteisönä.

Rakkaat ystävät, tämä on Saint Germain ja on tosiaankin valtavaa transformaatioaikaa maapallolle ja ihmiskunnalle. On syvällisen muutoksen aika ja minä sekä kaikki ystävänne hengessä haluaisimme muistuttaa teitä tämän transformaation tavoitteesta. Tämä on tavoite, jonka asetitte ennen ajan alkua. Se edustaa haluanne tulla täysin tietoiseksi ydinjumaluudestanne ja sitten jakaa tämä muisto jumaluudestanne toisten kanssa.

Viimeaikaiset haasteenne

Nämä kuluneet viikot ovat olleet haastavia monille teistä. Voimistuneet konfliktit, luonnonkatastrofit ja kiireiset vetoomukset helpotuksen ja vapauden puolesta ovat vain pieni osa muutoksia, joita kohtaatte. On koeteltu myös kärsivällisyyttänne, mielenterveyttänne, myötätuntoanne, tiedostamistanne ja hyväksyntäänne.

Mutta samaan aikaan teillä on ollut tilaisuus muistaa, kuka todellisuudessa olette ja miksi oikeasti olette täällä. Olette Jumalan lapsi ja myös Jumala … ja olette täällä tukemassa toisianne tämän jumaluustodellisuutenne jakamisessa joka hetki. Olette täällä elämässä sen ja olette täällä jakamassa sen toistenne kanssa.

Kyllä, monille tämä on traagista aikaa. Mutta te ette ole täällä vahvistamassa tätä tunnetta vaipumalla itse epätoivoon. Olette täällä katkaisemassa ne rajoittuneen tietoisuuden kahleet, jotka pitävät vankinaan mieltänne, sydäntänne ja elämäänne - ja se estää teitä tunnistamasta ydinjumaluutenne ja rakentamasta yhteiskuntia, jotka heijastavat tätä.

Apokalypsi vai ilmestys?

Monien teidän mielessä on tänä päivänä - myös teillä henkisesti suuntautuneilla - kysymys maailmantapahtumien merkityksestä. Olemmeko menossa kohti tuomiopäivää? Voiko tilanne tästä enää pahentua? Tähän kietoutuu hyvin paljon pelkoa. Ja se ajaa maailmaa vain yhtä pelokkaita ratkaisuja kohti.

Mutta pelko ei ole vastaus.

Sen sijaan teitä pyydetään astumaan suurempaan vastuuseen siitä tietoisuudesta, mikä teillä on, ja vaikutuksesta, mikä tällä on toisiin.

Tulevina aikoina jokaisen teidän vastuuna on kohdata pelko ja ahdistus keskittymällä totuuteen: totuuteen jumaluudestanne. Totuuteen, että olette jumalainen olento ja että henkinen alkuperänne ja perintönne on yhteinen jokaisen ihmisen kanssa tällä planeetalla.

Silloin kun pidätte tätä tietoisuutta sydämessänne ja mielessänne, se voi mitätöidä paljon pelko- ja tuhopotentiaalia maailmasta ja edistää rauhaa ja ykseyttä sen sijaan. Niin yksinkertaista se on.

Apokalypsi vai ilmestys? Esitätte yksilöinä ja kollektiivina roolia lopputuloksen määrittelemisessä.

Apokalypsi on profetoitu tapahtuma, usein mullistava, missä hyvä lopulta voittaa pahan, kun taas ilmestys on universaalin totuuden syvällinen ilmentyminen, mikä valkenee teille useimmiten noustessanne tällaisen kaksinaisen kokemuksen yläpuolelle.

Edessänne oleva valintatilanne

Edessänne oleva valintatilanne on tämä: kumpaan keskitytte? Apokalypsiin vai ilmestykseen? Mitä aikomuksia, ajatuksia ja tunteita lisäätte elämäänne ja maailmaan nyt? Lisäarvonne on todella yksinkertainen, mutta vastuu on suuri ja hetki ratkaiseva.

Kun Neptunus siirtyy Kaloihin huhtikuussa 2011, pian maaliskuun päivätasauksen jälkeen - ja on siellä seuraavina vuosina - voitte tehdä osanne maailman siirtämisessä konfliktista rauhaan. Toisaalta voitte seurata pelkojanne ja jatkaa kollektiivisten epävakaustulien lietsomista. Valinta on teidän, kuten on aina ollut.

Neptunus Jupiterin tukemana ohjaa teitä ensimmäistä polkua pitkin, kun taas Pluton ja Uranuksen välinen jännite ohjaa toista kohti. Viimeinen lopputulos on tietysti sama. Suurempi kokemus Jumalan tahdosta hyvään ilmestyy lopulta tälle planeetalle. Tämä on jumalaisen tahdon asia eikä sitä voi estää. Ihmisen pelko ja päättämättömyys voivat vain viivyttää sitä.

Mutta voitte vaikuttaa siirtymän vauhtiin ja vaivattomuuteen. Kyse on kokonaan siitä, mitä päätätte tehdä sillä jumaltietoisuuden valaistuneella sirpaleella, joka teillä nyt on. Jatkatteko apokalyptisten ja pelokkaiden ajatusten ylläpitämistä maailmantapahtumista ja näin välitätte pelkoa ympärillänne oleville? Vai keskityttekö johonkin, mikä on lähempänä Jumalan sydäntä, johonkin mikä on linjassa jumalaisen tahdon kanssa, millaisen tiedätte sen olevan? Tämä on valintanne ja vastuunne.

Mitä voitte tehdä?

Nyt on aika, jolloin teiltä vaaditaan todellista muutosta yksilöinä, jos toivotte parantavanne kollektiivista kokemustanne rauhasta, konfliktin sijasta. Kaipauksenne yhdistyä toisiinne universaalissa rakkaudessa ja luovassa yhteistyössä on muutosagentti. Mutta tämän tapahtumiseksi teidän täytyy tehdä todellisia valintoja ja alkaa ryhtyä todellisiin toimiin.

Voitte aloittaa tunnistamalla millaista elämää haluatte itsellenne ja millaisen maailman haluaisitte jakaa toisten kanssa. Olkaa rehellinen ja selkeä toivomuksissanne, koska se minkä ilmaisette nyt aikomukseksenne, vaikuttaa yksilökokemukseenne sekä kollektiivitodellisuuteen. Ottakaa vastuunne valita parempi tulevaisuus nyt. Älkää pelätkö ja toimikaa.

Tämän valinnan hyväksyminen on henkisen kypsyyden saavuttamista. Siinä on kyse sen suuren voiman ja vahvuuden ymmärtämisestä, mitä pidätte sisällänne. Siinä on kyse kärsivällisyyden, päättäväisyyden ja rohkeuden käyttämisestä siirtyäksenne eteenpäin ja omaksuaksenne roolinne näinä muutosaikoina.

Siirrytte kriisin läpi vakaasti pysyen poissa massojen muuttuvista mielialoista ja myllerryksestä, minkä läsnäolo jatkuu maailmassa. Sen sijaan että joudutte pelon valtaan, olette vakauttava voima elämänne ihmisten ympärillä, koska pystytte pysymään tyynenä ja ymmärtämään, että jokaisen hauraan hetken tuolla puolen lepää syvä transformaatio. Pystytte tuntemaan rakkauden, mitä virtaa lävitsenne Jumalasta ja jumaluudesta. Ja olette myös aulis jakamaan sitä anteliaasti toisten kanssa - tietäen, että mitä enemmän annatte, sitä enemmän saatte elämäänne. Ymmärrätte, että lopulta kaiken tämän tuolla puolen lepää kaikille tilaisuus kokea harmonia jumaluuden kanssa, sallimalla myötätunnon täyttää sydämen.

Tämä on suurin saavutus, mitä te kaikki työstätte tulevina kuukausina ja vuosina ja tämä maaliskuun päiväntasaus on näiden kokemusten käynnistäjä. Ottakaa roolinne nöyrästi ja vilpittömin sydämin ja olkaa rohkea unelmissanne ja haluissanne paremmasta maailmasta.

Lisää maaliskuun päiväntasauksen energioista

Siirtymä kohti valaistunutta elämistä käynnistyy maaliskuun päiväntasauksen aikana. Monet henkiset vaikutukset esittävät roolia tässä ja vaikutus on tietysti maailmanlaajuinen, kuten pitäisikin olla.

Voitte alkaa nyt ymmärtää tämän, jos katsotte taivaalle sekä kirjaimellisesti että kuvaannollisesti. Katsokaa tarkkaan parantavia voimia näiden takana: äskettäinen täysikuu Neitsyessä, auringon ja Uranuksen voimakkaat energiat Oinaassa, Pluton transformatiiviset voimat Kauriissa, jumalaisen tahdon korostunut välittäminen Galaktisesta keskuksesta kuunsolmujen kautta ja mikä tärkeintä - katsokaa Neptunuksen myötätuntoista viritystä Vesimiehen viimeisessä asteessa. Neptunuksen asema tässä resonoi voimakkaasti ihmiskunnan tarpeeseen orientoitua nyt uudelleen universaalin rakkauden linjojen mukaisesti.

Miksi Neptunuksen asema tässä on tärkeä?

Vesimiehen viimeisessä asteessa on kyse yksilön kehittymisestä valaistuneeseen ryhmätietoisuuteen ja vastuullisen yhteistyöhön, uhraamatta oikeutta päättää itsestään. Neptunus, tuonpuoleisen tietoisuuden planeetta, sijaitsee tässä - ja se myös resonoi tämän viestin kanssa. Virkaintoinen huuto itsenäisyyden puolesta ei ole ratkaisu. Eikä ankarasti toteutettu riippuvuus. Kyse on sen sijaan astumisesta keskinäisen riippuvuuden uuteen maailmaan.

Astrologi Marc Edmund Jones ja selvänäkijä Elsie Wheeler kuvasit tämän viestin tärkeyttä visiossa, minkä he saivat Vesimiehen viimeisestä asteesta:

"Syvälle juurtuneena hyvin muinaisen kulttuurin menneisyyteen, henkinen veljeskunta - missä monta mieltä on yhdistynyt yksimielisen tietoisuuden hehkuvaan valoon - paljastuu jollekin, joka on ilmestynyt esiin onnistuneesti metamorfoosistaan."

Tähän maailmaan olette siirtymässä nyt. Tämä on maaliskuun päiväntasauksen energia, mikä aktivoituu parhaillaan. Ja tämä on viestimme teille tänään. Kiitos, ystäväni. Teitä rakastetaan syvästi.

Olen Saint Germain.

Huomautuksia Alexandralta ja Danilta:

Voit oppia lisää energioista, jotka liittyvät eläinradan jokaiseen asteeseen Marc Edmund Jonesin kirjasta "The Sabian Symbols in Astrology" (Aurora Press, 1993). Voit lukea Sabian symbolien alkuperästä ja historiasta täältä sabian.org/sabian_symbols.php (englanniksi).

Neptunus siirtyy pian Kaloihin ja tekee työtä suurempaa maailmanlaajuista yhtenäisyyttä kohti. Mutta Uranuksen ja Pluton aiheuttama jännite matkan varrella on voimakasta. Jupiter antaa tukea Neptunukselle, mutta se ei ole aina harmonista, kuten voisi odottaa. Suosittelemme, että pidätte yllä henkistä fokusta tänä hyvin myrskyisänä aikana, Neptunuksen aloittaessa 14-vuotista siirtymäänsä Kalojen läpi. Tässä on joitain päivämääriä maaliskuun päiväntasauksen jälkeen, jotka ehkä kannattaa pitää mielessä:

20.3.2011:
Maaliskuun päiväntasaus klo 23.21 (universaali aika, yleisaika).

4.4.2011:
Neptunus siirtyy Kaloihin.

Kesäkuu 2011:
Neptunusta (Kalat) tukee suotuisasti Jupiter (Härkä).

Heinäkuu 2012:
Uranus (Oinas) haastaa Pluton (Kauris) aiheuttaen jännitettä.
Neptunus (Kalat) on hämmentävässä suhteessa Jupiteriin (Kaksoset).

Syyskuu 2012:
Uranus (Oinas) haastaa kiihkeästi Pluton (Kauris).

Toukokuu 2013:
Uranus (Oinas) haastaa Pluton (Kauris) aiheuttaen jännitettä.

Heinäkuu 2013:
Neptunusta (Kalat) tukee suotuisasti Jupiter (Rapu).

Marraskuu 2013:
Uranus (Oinas) haastaa Pluton (Kauris) aiheuttaen jännitettä.

Huhtikuu 2014:
Uranus (Oinas) ja Mars (Vaaka) haastavat kiihkeästi Pluton (Kauris).
Uranuksen, Marsin ja Pluton riitasointuisia vaikutuksia vahvistaa Jupiter (Rapu).

Joulukuu 2014:
Uranus (Oinas) haastaa Pluton (Kauris) aiheuttaen jännitettä.

Maaliskuu 2015:
Uranus (Oinas) haastaa Pluton (Kauris) aiheuttaen jännitettä.

Syyskuu 2015:
Neptunusta (Kalat) tukee suotuisasti Jupiter (Neitsyt).

Maaliskuu 2025:
Neptunus siirtyy Oinaaseen ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1861.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >