HomeViestejäAlexandra Mahlimay ja Dan Bennack - Saint Germain17.7.2010 - Saint Germain: "Sielusi tarkoituksen tukeminen, ihmistarpeidesi tyydyttäminen"

17.7.2010 - Saint Germain: "Sielusi tarkoituksen tukeminen, ihmistarpeidesi tyydyttäminen"

SAINT GERMAIN: "SIELUSI TARKOITUKSEN TUKEMINEN, IHMISTARPEIDESI TYYDYTTÄMINEN"

Alexandra Mahlimay ja Dan Bennack ( www.joyandclarity.com)
17.7.2010 Cluj-Napoca, Romania
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Ystäväni, olen Saint Germain. Monta kertaa olet huomannut, että inhimillisten perustarpeidesi tyydyttäminen voi tuntua olevan epäharmoniassa haluusi luoda jotain arvokasta maailmassa. Olet huomannut miettiväsi, miksi et pysty tyydyttämään fyysisiä ja tunnepuolen perustarpeitasi ja samanaikaisesti kulkemaan ihmiskunnan valaistuneen palvelemisen polkua.

Kysy itseltäsi, onko elämässäsi jännitettä siinä, mitä haluat ja tarvitset fyysiseltä maailmalta ja minkä ajattelet tuovan sinulle suurinta iloa henkisessä mielessä.

Monilla teistä on ollut tämä kokemus. Teillä on ollut tämä kokemus, kun olette yrittäneet sovittaa aidon halunne kulkea henkistä polkua niihin tarpeisiin, että teillä on turvaa ja mukavuutta ihmisenä. Näette, että henkisten tavoitteidenne ja aineellisten tarpeidenne välillä on jonkinlainen ristiriita, vaikkei todellisuudessa ole.

Sen sijaan että turhaudutte ja jatkatte tämän ristiriidan kokemista, miksi ette tunnustaisi, että sielullanne on suunnitelma ja tarkoitus elämällenne ja että voitte tukea tätä suunnitelmaa ja tarkoitusta tavalla, mikä huolehtii myös ihmisosastanne?

Sielun suunnitelman ja tarkoituksen parempi ymmärtäminen

Kyllä, on totta, että monet teistä ovat päättäneet kulkea henkistä polkua maan päällä. Olette valinneet harmonisoivanne ihmiselämänne sielunne suunnitelmaan ja tarkoitukseen ja se on kiitettävää. Teillä on myös oikeus olettaa, että henki tukee teitä, kun teette tämän. Mutta teidän pitäisi tietää, että ihmiskunnalla on suuri väärinkäsitys tästä, mikä voi edelleen ehdollistaa omaa ajatteluanne.

Tämä väärinkäsitys voidaan ilmaista näin. Nyt kun olette päättäneet kulkea henkistä polkua, kaiken fyysisessä maailmassa pitäisi tulla teille helpommaksi. Vaikeuksienne ja haasteidenne pitäisi hävitä. Teidän pitäisi pystyä omistautumaan korkeammille pyrkimyksille, koska henki huolehtii ihmistarpeistanne ilman, että teidän täytyy kiinnittää niihin paljon huomiota.

No, tämän uskomuksen ylläpitämisessä ei ole mitään väärää - aivan kuin siinä ei ole erityisesti mitään oikeaakaan. Niinpä sen sijaan, että kysytte itseltänne, mikä on oikein tai väärin tässä uskomuksessa, miksi ette kysyisi itseltänne, mikä siinä on totta?

Mikä on totuus sielunne suunnitelmasta ja tarkoituksesta?

Se on totta, että henki rakastaa teitä ja huolehtii teistä aina syvällisellä tavalla. Mutta on myös yhtä totta, että te olette vastuussa inhimillisten tarpeidenne huolehtimisesta. Esimerkiksi teillä on ruuan, rakkauden, suojan, kumppanuuden ja paljon muun tarve. Ja teillä on määrätty rooli esitettävänä tässä.

Olette hengen kanssaluoja tässä, aivan kuin kaikessa muussakin. Ette ole yksin huolehtimassa tästä, muttei teitä ole vapautettu myöskään siihen osallistumisesta. Tämä on kiistämätöntä. Tämä on totuus.

Muistakaa tämä perustanlaatuinen totuus. Olette täällä maan päällä henkiolento, jolla on ihmiskokemus. Olette sielunne ruumiillistuma. Ja kuten olemme jo tutkineet aiemmissa lähetyksissä, sielunne on valinnut olevansa täällä, jotta se voi täysin kokea totuuden jumaluudestaan fyysisessä ulottuvuudessa.

Henkisten pyrkimystenne ja maallisten tarpeidenne tyydyttäminen

Perimmäinen polku jonka sielunne on valinnut, on palata täydelliseen kumppanuuteen Jumalan kanssa. Olemme keskustelleet tästä hiljattain suorassa kanavointilähetyksessä. Se on tietysti henkinen polku, mutta olette mukana siinä myös te ihmisenä. Ja koska ihmisyytenne on mukana tämän polun kulkemisessa, se on riippuvainen uskomustenne rajoittuneesta näkökulmasta. Muistakaa, että ihmisitseä tavallisesti ohjaa se, minkä uskotte olevan totta, kun taas henki-itse on vastaanottavampi itse totuudelle.

Nimittäin todellinen ongelma on tämä … Pitämällä kiinni tästä uskomuksesta, että kulkiessanne henkistä polkua ihmishuolienne ja -murheidenne pitäisi vain hävitä, saatatte alkaa laiminlyödä ihmisyyttänne ja sen oikeutetusti vaatimaa huolehtimista.

Unohdatte perusasian: olette henkiolento, jolla on ihmiskokemus ja inhimillisillä tarpeillanne on yhtä paljon merkitystä kuin henkisellä perusidentiteetillänne.

Kiellätte sen tosiasian, että ihmistarpeidenne tyydyttäminen - hyvä ravinto, kunnon yösija, henkilökohtainen saavuttaminen ja merkityksellinen sosiaalinen vuorovaikutus - auttaa teitä elämään tasapainoista elämää, koska nämä asiat kiinnittävät huomiota sekä fyysisyyteenne että henkisyyteenne.

Teidän täytyy muistaa, että silloin kun kunnioitatte fyysisyyttänne, myös henkiset pyrkimyksenne voidaan saavuttaa helpommin. Kyllä, fyysisyytenne ja henkisyytenne välillä on tärkeä yhteys. Jos ei olisi, ette pystyisi olemaan täällä.

Miten voitte kunnioittaa tätä yhteyttä fyysisyytenne ja henkisyytenne välillä? Aloitatte ensin tunnustamalla ihmisyytenne ja rakastamalla sitä ja sitten kysytte itseltänne, mitä tarvitsette tunteaksenne turvaa ja varmuutta maailmassa. Ymmärrätte, että huolehtimalla tästä luotte perustan niiden henkisesti arvokkaiden asioiden ilmentämiselle ja jakamiselle, jotka olette tuoneet maailmaan.

Kunnioittakaa siis oikeutettuja inhimillisiä tarpeitanne. Pitäkää huolta itsestänne. Kysykää itseltänne, mitä tarpeitanne ette ole hoitaneet vielä? Viettäkää vähän aikaa tutkien tätä. En pyydä teitä tulemaan dramaattiseksi tai tunteelliseksi sen osalta. Kyse on vain sen tarkkailemisesta ja tutkimisesta, mikä nyt kutsuu teitä.

Ja muistakaa, että tarpeet ja tarvitsevuus eivät ole sama asia. Tarvitsevuus on systemaattinen uskomus puutteeseen, millä ei ole todellisuusperustaa. Silloin kun jatkuvasti määrittelette tarvitsevanne, lopulta heikennätte itsetuntoanne ja itseluottamustanne. Toisaalta, tarpeenne eivät ole heikentäviä. He ovat vain osa biologista perintöänne. Lisäksi, kun tyydytätte tarpeenne, tuette hyvinvoinnin peruskokemusta. Tarpeisiinne sisältyvät kunnon ravinto, sopiva yösija, rakastavat suhteet ja tarkoituksenmukainen autonomia kunnioittavissa yhteistyötilanteissa toisten ihmisten kanssa.

Ihmisyytenne ja henkisyytenne antaminen kulkea yhdessä

Inhimilliset tarpeenne ovat tärkeitä, koska ne ovat osa maallista kokemustanne. Älkää kieltäkö niitä, älkää piiloutuko niiltä. Sen sijaan antakaa niille se kunnia ja huomio, minkä ne ansaitsevat.

Rakas ystävä, jokainen ihmiselämän puoli on tärkeä. Tämän monet ylenkatsovat, erityisesti ollessaan keskittyneempiä henkisten halujensa ja aikomustensa toteuttamiseen.

Ymmärtäkää, että te ette ole valmis auttamaan itseänne henkisessä kasvussanne tai auttamaan toisia, jos ette huolehdi tarkoituksenmukaisesti hyvinvoinnista fyysisessä elämässänne. Miksi ette siis tekisi sitä nyt? Käsittäkää, että fyysiset tarpeenne ovat aivan yhtä tärkeitä kuin henkiset pyrkimyksenne. Ne kulkevat käsi kädessä niin kauan, kuin olette täällä maan päällä. Varmistakaa siis, että annatte niille saman arvon. Älkää unohtako olla aktiivisesti mukana tasapainoisen elämän luomisessa itsellenne kaikilla tasoilla - fyysisellä, tunne-, mentaali- ja henkisellä tasolla. Kaikki nämä muodostavat maallisen kokemuksenne. Kuten aiemmin mainittiin, olette henkiolento, jolla on ihmiskokemus. Olette täällä kunnioittamassa tätä ja yhdistymässä tähän parhaan kykynne mukaisesti.

Kun teette tämän, huomaatte, että tunnette enemmän tyydytystä elämässänne. Tämä johtuu siitä, että sallitte kaiken täyttää teitä: sielunne viisauden joka opastaa teitä, ravitsevan ruuan jota syötte, lämpimän vuoteen missä nukutte, upean musiikin jota kuuntelette ja rakastavat ystävät joita on lähellänne. Kaikki tämä koetaan samalla tärkeysasteikolla ihmiselämässänne. Jos sallitte tämän, se parantaa hyvinvointia ollessanne täällä maan päällä ja auttaa ympärillänne olevia tekemään saman.

Rakkaat ystävät, kiitos, että olette täällä tänään. On ilo jakaa tämä paikka ja aika kanssanne.

Katselijan kysymys

"Rakas Saint Germain, henki opettaa meitä olemaan uskollinen itsellemme, omalle ilollemme. Olen naimisissa, minulla on kaksi lasta ja teen työtä, josta en pidä, elättääkseni vaimoni ja lapseni. Haluaisin murtautua vapaaksi tästä kaikesta ja hävitä johonkin kaukaiseen luostariin vuorille tai vain matkustella ja olla vapaa olemaan itseni. Miten voin tehdä jotain tällaista, kun minulla on vaimo ja kaksi lasta elätettävänä?"

Ystäväni, tämä on tosiaan tilanne, mikä osuu suoraan sen asian ytimeen, mistä puhumme tänään.

Miten pystytte huolehtimaan omista inhimillisistä tarpeistanne, erityisesti kun huolehditte myös toisten ihmisten tarpeista? Ja tässä tapauksessa nämä ihmiset ovat vaimosi ja lapsesi.

Ymmärrän, että olet turhautunut ja haluaisit saada muutosta elämääsi. Mutta ennen kuin teet jonkin impulsiivisen päätöksen, minne mennä ja mitä tehdä, kehotan sinua ensin pysähtymään hetkeksi ja hengittämään.

On luonnollista kaikille ihmisille haluta murtautua vapaaksi rajoituksista ja siirtyä parempiin elämänolosuhteisiin, erityisesti tuntiessaan niin, kuin sinä tunnet tällä hetkellä.

Kuitenkaan luopuminen kaikesta, mihin olet panostanut, ja elämästä, minkä olet luonut itsellesi ja rakkaillesi, ei tee sinusta onnellisempaa. En yritä lannistaa sinua tässä. Mutta luostarissa asuminen ei tee sinua onnelliseksi kovin pitkäksi aikaa, vaikka siltä näyttäisikin tällä hetkellä. Mutta tiedät tämän jo, muuten olisit valinnut tämän polun sen sijaan, että kyselet siitä, kuten teet nyt.

On kuitenkin tärkeää tunnistaa syvemmät tarpeesi tässä tilanteessa. Niiden täytyy saada huomiosi nyt, hyvin pikaisesti. Nämä tarpeet ovat nousseet eräänlaiseen kapinaan sisälläsi, ne haluavat sinun keskittävän huomiosi johonkin perustavanlaatuisen tärkeään. Olet laiminlyönyt näitä nyt niin kauan, että tunnet nykytilanteesi tukahduttavan sinut, joten sinun on kiinnitettävä huomiosi niihin nyt.

Perustavanlaatuisen tärkeä asia tällä hetkellä on ottaa aikaa itsellesi. Sinun täytyy huolehtia itsestäsi ensin. Tee tämä sopivalla tavalla, ennen kuin huolehdit toisista. Hoivaa, vahvista ja uudista itseäsi nyt. Tämä ei vapauta sinua velvollisuuksistasi toisia kohtaan elämässäsi - etkä todellisuudessa haluakaan sitä. Mutta se auttaa sinua laittamaan vastuusi oikeaan perspektiiviin.

Nimittäin sitten kun olet muodostanut tasapainoisen näkökulman omien ja rakkaidesi tarpeiden tyydyttämisestä, saat selkeyttä ja samanaikaisesti ylläpidät myötätuntoista näkemystä asioihin. Ymmärrät paremmin motiivisi ja pystyt valaisemaan sitä, mikä on tuonut onnettomuuden ja rajoittuneisuuden tunteet elämääsi. Sitten näet, mitä tarpeita kehittyy tällä hetkellä ja miten voit parhaiten huolehtia niistä siinä rakastavassa suhdeverkossa, minkä olet luonut.

Kun teet tämän, näiden tarpeiden tyydyttämisestä tuleva tyytyväisyyden tunne avaa kanavan sielusi kanssa kommunikointiin ja kutsuu enemmän helppoutta ja iloa elämääsi.

Niin, rakkaani … Tärkeä kysymys sinulle tällä hetkellä on: miten pystyt paremmin huolehtimaan itsestäsi? Mitä voit tehdä parantaaksesi sitä tapaa, millä henkilökohtaiset tarpeesi tyydytetään?

Tärkeimpänä askeleena kannustaisin sinua nyt miettimään uudelleen niitä uskomuksia ja oletuksia, joita on esittämäsi kysymyksen takana. Sanoit: "… teen työtä, josta en pidä, elättääkseni vaimoni ja lapseni. Haluaisin murtautua vapaaksi tästä kaikesta …" Tunnet selvästi rajoittuneisuutta ja tyytymättömyyttä tässä tilanteessa ja etsit helpotusta. Etsit perustarpeiden tyydyttämistä. Mutta mitä nuo tarpeet ovat? Kysy itseltäsi tätä.

Esimerkiksi, onko yksi perustarpeesi hankkia fyysistä turvaa ja varmuutta itsellesi ja rakkaillesi? Vai onko perustarpeesi tuntea saavuttaneesi jotain yksilönä, eheyttä ja kokonaisuutta siinä työssä ja palvelussa, mitä annat toisille? Kenties perustarpeesi on yhteenkuuluvuus, rakkaus ja mukaan kuulumisen tunne, mitä koet perheesi kanssa? Tai kenties päätarpeesi tällä hetkellä on perheen, itsen ja biologisen turvallisuuden ulkopuolella? Kenties se on enemmän henkilön ylittävä tarve? Ehkäpä kaipaat yhteyttä koko elämään eikä nykytilanteesi ole tyydyttävä.

On myös täysin mahdollista, että kaikki nämä tarpeet ovat oikeutettuja ja vuorovaikutuksessa samanaikaisesti. Mutta sinun on tarkasteltava niitä. Ja kun teet sen, alat tuntea jokaisen totuudenmukaisuuden ja saat paremman ymmärryksen, mitä sinun täytyy tehdä tai sallia niiden tyydyttämiseksi.

Ajattele näitä kysymyksiä vähän, mutta älä dramatisoi tilannettasi. Anna itsellesi aikaa nähdä, miten todelliset tarpeesi paljastuvat sinulle, ja tarkkaile itseäsi tässä prosessissa. Löydät tapoja, joilla voit tehdä asioita eri tavalla, ja tämä mahdollistaa sinulle siirtymisen tämän tunteen yli, ettei sinun tarpeillasi ole merkitystä.

Sinulla on toki merkitystä monille ja sinua rakastetaan sanoinkuvaamattomasti, ystäväni. Kiitos kysymyksestäsi.

-----------

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

< PrevNext >