HomeViestejäMuita kirjoittajia17.11.2018 - Amanda Lorence - Energiapäivitys - meitä valmistellaan

17.11.2018 - Amanda Lorence - Energiapäivitys - meitä valmistellaan

ENERGIAPÄIVITYS – MEITÄ VALMISTELLAAN

Kirjoittanut Amanda Lorence (Facebook)
17.11.2018
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

TIENNÄYTTÄJÄT: On vaikeaa ilmaista tätä vaihetta kirjoittamatta, mitä en pysty juuri nyt mentaalisesti tekemään. Niinpä yhteenvetona ja toivottavasti auttamaan tässä vaiheessa: "MEITÄ VALMISTELLAAN". On valmistelujakso, joka käynnistyi 11-11-11-energioilla, portilla ja sitä seuraavilla aktivoinneilla. Kaikkea voidaan tarkastella eri havaintotasoillamme, joten tässä on kolme havaintoa tästä yhdestä vaiheesta.

HYVIN IHMISTASOLLA: Meistä tuntuu vaikeammalta nyt osallistua lineaariseen keskusteluun – kuuntelemiseen tai puhumiseen. On erittäin vaikeaa antaa energiaa itsemme ulkopuolella millekään, mitä voimme nimittää kolmannen ulottuvuuden taajuuksien "ihmisolemiseksi". Tunnemme vastustusta antaa energiaamme millekään kolmannen ulottuvuuden taajuudelle.

KORKEAMMAN ITSEN TASOLLA: Korkeampi itsemme kannustaa päästämään irti kaikesta "ihmisolemisesta". Kannustaa irrottautumaan siitä taajuudesta, jota nimitämme kolmanneksi ulottuvuudeksi. Korkeampi itse ei toimi kolmannen ulottuvuuden taajuudella, ja siitä tulee uusi ihmiskokemus/havainto fyysisessä kehossa. Siksi tapahtuu irrottautuminen alemmista energiataajuuksista. Kyllä, olemme jo irrottautuneet suuressa määrin, mutta tämä vaihe on hyvin erilainen. Toimimme koko planeetan ja sen asukkaiden tarkkailijana, jotka kokevat kolmannen ulottuvuuden taajuuksia. Irrallisuus on myötätuntoista ja rakastavaa, kuitenkin pelkästään tarkkailua. (Selvyyden vuoksi, kun monet lukevat näitä postauksia: kaikki irrallisuus ylösnousemuspolulla on sellaista, mikä perustuu puhtaaseen myötätuntoon ja rakkauteen. Kaikki irrallisuus jota koetaan pelkona, vihana, katkeruutena jne. tai rakkaudenpuutteena, on pelkästään kolmannen tai alemman neljännen ulottuvuuden kokemusperäinen havainto, johon sisältyy oleminen kolmannen ulottuvuuden kokemustaajuudessa.)

ENERGIATASOLLA: Korkeampaa itseä vetää magneettimaisesti 26000 vuoden syklin energiat ja muutokset, joita tapahtuu. Se on valotanssia.

Tämän laittamiseksi ylösnousemuskontekstiin ihmistajuntaa varten … Voidaksemme lähteä kolmannen ulottuvuuden taajuudesta, jolla havaitsemme, meidän täytyy irrottautua siitä. Emme voi olla uppoutuneena tähän itse luotuun todellisuuteen, jos meidän on tarkoitus lähteä harhakokemuksesta. Koska sitten kun "Muutos" tapahtuu, jotkut eivät koskaan enää havaitse kolmannen ulottuvuuden taajuudella. He havaitsevat ja kokevat ainoastaan viidennen ja korkeamman ulottuvuuden taajuudella.

Tähän saakka olemme vaihdelleet taajuutta, ja siksi havaintomme ja kokemuksemme ovat olleet 3D, 4D, 5D, 6D, 7D ja korkeampi. Kuitenkin "Muutoksen" jälkeen jotkut eivät enää koskaan koe niitä taajuuksia, jotka luokitellaan kolmannen ulottuvuuden havainnoiksi. "Muutos" vie taajuutemme täysin POIS kolmannesta hertsitaajuudesta. Jotkut jäävät kehoon tätä uutta tietoisuushavaintoa ja -kokemusta varten (kokien 5D-Gaian), jotkut saattavat jättää kehon omana valintanaan, jotkut jatkavat kolmannen ulottuvuuden kehityskaarella Gaian tuon version kera.

Jotkut ovat 11-11-11 saakka kokeneet fyysisen kehonsa versioparannuksia solutasolla, kun heitä valmistellaan nyt. Henkisesti heistä tuntuu etäiseltä ja he tarvitsevat hiljaisuutta melusta ja ihmisrupattelusta, joka jatkaa kolmannen ulottuvuuden ihmiskokemusta. Heidän havaintonsa ovat tällä hetkellä sekoitusta seuraavasta:
1. hiljaisuuden tarve ollakseen vain energiaa (ei-ihminen)
2. vetäytyminen lineaarisuudesta ollakseen vain energiaa (ei-ihminen)
3. kaiken 3D:tä olevan tarkkaileminen itsensä ulkopuolella.

Näille ihmisille tämä on valmisteluvaihe, joka tekee mielen ja kaiken siihen liittyvän, fyysisen kehon ja sielun valmiiksi tulevaan aaltoon, jota nimitetään "Tapahtumaksi". Mutta jotain muutakin tärkeä kertoa …

Noin kolme viikkoa sitten minulle näytettiin sisäänkäynti uuteen Maahan. Mutta minulle näytettiin vain kaksi kehityskaarta tällä kertaa (3D-maakehityskaari ja 5D-maakehityskaari). Niinpä ylempää neljättä kehityskaarta joka minulle näytettiin syyskuussa 2017, ei ollut enää. Tällä viikolla minulle näytettiin hyvin lyhyesti aurinkovälähdys. Noin neljään vuoteen minulle ei ole annettu fyysistä simulaatiota tulevasta aurinkovälähdyksestä, ja tällä viikolla sain lyhyen sellaisen. Ei ollut mitään syytä antaa minulle sitä taas tällä viikolla, 11-11-11-portin jälkeen, ilman jotain taustasyytä. Mutta en tiedä, milloin tuo aurinkovälähdys/Tapahtuma on. Tiedän vain sen, että jotkut ovat olleet nyt 11-11-11-portista saakka valmisteluvaiheessa poistuakseen 3D-tietoisuudesta Tapahtuman ajankohtana.

Merkittävää 11-11-11-portissa on myös, että tapahtui ajan yhtyminen. Muutama ihminen joiden kanssa olin, tunsi sen. Kun menin henkilökohtaisesti "katsomaan" mennyttä aikajanaa, näin vain valkoista valoa. Niinpä minusta tuntuu taas, että joillakin se rakenne, joka on aika, on myös hävinnyt.

Toivon, että tässä päivityksessä on tolkkua ja se auttaa. On erittäin vaikea laittaa näitä energioita kontekstiin.

Rakkautta kaikkiin sydämiin,
Amanda Lorence

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >