HomeViestejäMarlene Swetlishoff13.11.2016 - Viesti Hilarionilta

13.11.2016 - Viesti Hilarionilta

VIESTI HILARIONILTA 13.–20.11.2016
 
Kanavoinut Marlene Swetlishoff (www.therainbowscribe.com)
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat ystävät,
 
Kaksinaisuus kaikkine aspekteineen loppuu nyt silmienne edessä. On suurempi kuva siitä, mitä tässä on panoksena. Kyse on valon ja pimeyden taistelusta, kyse on iänikuisesta vanhasta taistelusta, joka saadaan nyt päätökseen. Ne jotka seuraavat agendaa, joka ei ole kaiken korkeimmaksi hyväksi, ottavat viimeisen kerran jyrkästi kantaa, ja heidän kaikki taktiikkansa paljastetaan ja jokainen askel, jonka he ottavat yrittäen saada takaisin kontrollin.
 
Ne jotka seuraavat viestejämme ja ne, joilla on näkevät silmät, ovat olleet täynnä surua niistä polariteettienergioista, joita ilmaisevat ne, jotka väittävät kantavansa valoa. Pyydämme teitä muistamaan sanamme, jotta teillä on suvaitsevuutta, kärsivällisyyttä ja ymmärrystä, että nämä ajat jotka nyt ilmentyvät maailmassanne, ovat tarpeellinen osa sitä puhdistumista, joka tapahtuu asioiden korkeammassa kuvassa planeetallanne, ihmisten järjestelmissä ja yhteiskuntarakenteissa.
 
Se ei ole niin vakavaa, miltä näyttää – se vaatii pelkästään hyväksymistä, toimivien energioiden huomaamista ja palaamista omaan keskukseensa. Kaikki on täydellistä, rakkaat ystävät. Muistakaa tämä ja pitäkää valonne vakaana. Taivas ei putoa – maapallo jatkaa pyörimistä ja jatkaa matkaansa. Tietäkää, että muutoksia tapahtuu jokaisessa ihmisessä, joka on ilmaissut suurta ahdistusta äänekkäästi. Tämäkin menee ohi, ja elämä jatkuu.
 
Nämä ajat joita nyt tarkkailette ja koette, ovat heräämisaikoja, jotka sallivat jokaisen yksilön valita tietoisesti rakkauden, rakkauden tien, korkeamman energian ja ykseystietoisuuden. Tämä on välttämätön ja haluttu ominaisuus henkisesti kypsässä ihmisessä, joka voi hyväksyä, että kaikki mitä hän kokee, on muuttuvaa, ja hän on ns. valinnut sen puolen, johon hän haluaa keskittää energiansa.
 
Jos se mitä koette sosiaalisessa mediassa ja uutisraporteissa joka päivä, tulee ylivoimaiseksi, tietäkää, että teidän on aika keskittyä ja maadoittua takaisin omaan tietoisuuteenne ja siihen todellisuuteen, mitä olette kannattaneet. Ymmärrätte, ettei ole mitään, mikä teidän täytyy muuttaa ja mitä teidän tarvitsee tehdä. Se on, mitä on. Antakaa energioiden "pelata loppuun" ja näette suuren transformaation alkavan tapahtua planeetallanne.
 
Muutos on alkanut tosissaan ja se pannaan ilmentymään maailmassa ympärillänne – ja jo on aikakin! Jokaisella ihmisellä on oikeus ilmaista oma sisäinen vakaumuksensa ja toimia sen mukaan, minkä hän tuntee oikeaksi, ja jokaisen velvollisuutena on alkaa kunnioittaa toisia riippumatta siitä, miten erilaisia heidän mielipiteensä ja vakaumuksensa ovat. Jokaisella on oikeus vapaan tahdon valintaan, koska elätte vapaan tahdon planeetalla ja sitä merkitsee vapaan tahdon planeetalla eläminen!
 
On jokaisen yksilön oikeus päästä sisäiseen täysivaltaisuuteensa ja käyttää jumalaista viisauttaan ja tietoaan tehdäkseen vapaan tahdon valintoja siitä, minkä hän tuntee oikeaksi ja hyväksi. Se, että mielipiteet eroavat, ei merkitse, että ne jotka vastustavat teitä, ovat vähäisempiä kuin te. Se merkitsee vain, että he kulkevat eri rytmissä. Se merkitsee vain, että he ovat ottaneet aikaa kääntyä sisäänpäin ja valita sen, minkä he uskovat oikeaksi valinnaksi.
 
Näissä ajoissa on kyse päätöksestä seurata omaa tähteään, kulkea ilossa ja tehdä niitä asioita, jotka tuovat teille iloa ja onnellisuutta. Ei vaadita, että tarvitsette ulkoisen maailman sanelemaan, mikä voi tuoda teille tuon ilon. Se kaikki on sisällänne ja on aina ollut, sillä jumala asuu – sisällänne! Se mitä ajattelette ja puhutte, minkä mukaan toimitte, vaikuttaa kollektiivitietoisuuteen, joten te jotka valitsette rauhan, te jotka päätätte seurata aitoa itseänne, älkää horjuko niiden vuoksi, jotka yrittäisivät halventaa teitä, koska teillä ei ole samaa perspektiiviä siihen, mitä planeetallanne tapahtuu tällä hetkellä.
 
Tietäkää, että te kuuntelette oman sydämenne neuvoja, ja se on aina hyvä asia. Sanomme teille, rakkaat ystävät, että tämäkin menee ohi. Maailman asioiden luonne on jatkua – ihmisten luonne on sopeutua, muuttua ja hyväksyä. Pian tulee uusi perspektiivi, suurempi ja syvällisempi ymmärrys kaikesta, mitä tapahtuu näinä aikoina. Olkaa kärsivällisiä ja ilmaiskaa ystävällisyyttä ja hyvää tahtoa toisillenne. Mikään ei ole muuttunut ihmisten hyvyydessä, mikään ei ole toisin. Kaikki ovat tasavertaisia ja ovat aina olleet – ykseystietoisuudessa ei ole jakautumista.
 
Pyydämme, että jatkatte olemista omassa valossanne, tarkkailette ja heijastatte sisäistä valoanne, sisäistä hyvyyttänne ja sitä rauhaa ja hyvää tahtoa, jota teillä on tosianne kohtaan. Tämän sitten lisäätte kollektiivitietoisuuteen rauhallisena, levollisena ja tyynenä. Tämä on sitä energiaa, jonka te lisäätte kollektiivitietoisuuteen, ja tämä on tärkeintä näinä muuttuvina aikoina. Katselkaa, tarkkailkaa ja oppikaa. Paljon hämmästyttävää ja taianomaista tapahtuu. Etsikää sitä, rakkaat ystävät!
 
Seuraavaan viikkoon …
 
Olen Hilarion.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.  

Next >