HomeViestejäDaniel Scranton2.10.2021 - Lokakuun 2021 energiat

2.10.2021 - Lokakuun 2021 energiat

LOKAKUUN 2021 ENERGIAT

Arcturuslaista 9D-neuvostoa kanavoinut Daniel Scranton (danielscranton.com)
2.10.2021
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys, olemme Arcturuslainen neuvosto. Yhdistymme mielellämme teidän kaikkien kanssa.

Olemme hyvin tyytyväisiä siihen tapaan, jolla te kaikki avaudutte niille energioille, joita tulee palvelemaan ja tukemaan teitä.

Lokakuun energiat ovat ainutlaatuisia, kuten kaikki energiat ovat, ja kaikki olennot ja kollektiivit jotka työskentelevät ihmiskunnan kanssa tänä aikana, ponnistelevat yhdessä varmistamaan, että nämä lokakuun energiat ovat lempeitä ja menevät sinne, missä niitä tarvitaan, ja tekevät sen, mitä niiden on tarkoitus.

Lokakuun energioissa on kyse teidän saamisestanne korkeampaan tietoisuus- ja tiedostamistilaan siitä, kuka olette, kuka olette olleet, sekä yhteydestänne kaikkiin muihin olentoihin universumissa.

Lokakuun energioissa on kyse itsetietoisuutenne levittämisestä ulospäin, sisältämään enemmän kuin vain tämän versionne tässä fyysisessä kehossa, tässä elämässä.

Ne päästävät teidät enemmän käsiksi rinnakkaiselämiinne, rinnakkaisuniversumeiden itseihinne, menneisiin ja tuleviin itseihinne, sekä avaavat teitä enemmän totuuteen siitä, kuka todella olette lähde-energiaolentona – olentona joka kokee aina ainoastaan ykseys-, yhtenäistietoisuuden.

Tämä tunne voi tulla teille meditointihetkellä. Tuo tunne voi vallata teidät nyt, kun saatte tämän lähetyksen, mutta jossain kohtaa tajuatte kokemusperäisesti, mistä puhumme, kun puhumme ykseydestä, yhteydestänne kaikkiin olentoihin, koko tietoisuuteen.

Se on enemmän kuin vain yhteys – siinä otatte itsellenne väliaikaisen muodon tai olemuksen väliaikaisessa ei-fyysisessä tilassa.

Ja kun teillä on tuo tietoisuus, tiedätte, että voitte aina virittyä mihin tai kehen tahansa, johon haluaisitte virittyä tuolla hetkellä. Rajat eivät ole tarpeellisia, kun teillä on ykseyskokemus itsestä.

Ei ole erillisyyttä myöskään teidän ja sen välillä, mitä haluatte ilmentää. Siis sanomme, että teissä tapahtuu paljon tällä hetkellä energeettisesti, koska lokakuu on jo alkanut ja tunnette jatkuvasti enemmän toveruutta, yhteenkuuluvuutta ja myötätuntoa. Ja teillä on enemmän tunne, että mitä ikinä tapahtuukin maailmassa, se on osa teidän kokemustanne, vaikka se olisi hyvin erilaista kuin, mitä elätte Maa-planeetalla pienessä nurkassanne.

Teidän ei tarvitse tuntea enää jakautuneisuutta tai erillisyyttä tai eristyneisyyttä, ja totta puhuen sen kokeminen ei ole koskaan palvellut ylösnousemustanne.

Se palveli kuitenkin egoanne ja kykyänne saada tiettyjä kokemuksia, joita voisitte saada vain uskomalla siihen, että olitte yksilö, erillinen, kuolevainen ja rajallinen. Mutta teillä ei tarvitse enää olla noita kokemuksia, ja näin lokakuun energiat tulevat auttamaan teitä tuntemaan enemmän yhteyttä Kaikkeen olevaiseen, kaikkiin hetkiin, kaikkiin kokemuksiin, kaikkiin värähtelyihin.

Tämä muuttaa sitä tapaa, jolla puhutte, ajattelette ja toimitte, ja se kohottaa statuksenne egoistisesta olennosta korkeamman itsen kollektiiviin. Ja siitä ylösnousemuksessa on kyse, siitä tässä matkassa on kyse, ja se on vääjäämätöntä joka ikiselle olennolle tässä kauniissa universumissamme.

Olemme Arcturuslainen neuvosto, ja olemme nauttineet yhdistymisestä kanssanne.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >