HomeViestejäMax ja Lana1.1.2015 - Miksi kaksoisliekkisuhteeni ei toimi?

1.1.2015 - Miksi kaksoisliekkisuhteeni ei toimi?

MIKSI KAKSOISLIEKKISUHTEENI EI TOIMI?

Kirjoittanut Max ja Lana (www.in5D.com)
1.1.2015
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Kaksoisliekkien jälleentapaaminen on yksi haastavimmista, pakottavimmista ja hämmentävimmistä kokemuksista kummallekin osapuolelle - ja usein myös heidän elämänsä muille ihmisille. Aiemmassa artikkelissamme "Mistä tiedän löytäneeni kaksoisliekkini?" puhuimme kaksoisliekkiyhteyden ominaisuuksista sekä niistä syistä, miksi tällaiset suhteet ovat merkittäviä kaksoskumppaneille ja koko planeetalle. Valitettavasti löytämisen jälkeen kaksoisliekkikumppanisi voi käydä läpi vaiheita, missä hän vaikuttaa arvoitukselliselta, etäiseltä, pelottavalta, ennakoimattomalta tai olevan epäsynkronissa sen ihmisen kanssa, jonka tiedät ja muistat hänen olevan.

Siksi artikkelissa "Vinkkejä kaksoisliekkikokemuksen navigoimiseen" erittelimme joitain yleisempiä ja tehokkaita taktiikoita, jolla autetaan osapuolia hallitsemaan paremmin tuota syvää yhteyttä sekä ymmärtämään niitä usein pakahduttavia tunteita ja esteitä, joita he kohtaavat. Onhan meidän sosiaalistettu olemaan itsenäisiä yksilöitä, tuntemaan olevamme kontrollissa ja priorisoimaan oman selviytymisvaistomme. Kaksoisliekkiyhteys haastaa kaikki nämä näkemykset, antaa meille vilauksen siitä, mitä ehdoton rakkaus ja ykseys oikeasti merkitsee, ja pakottaa meidät hyväksymään haavoittuvuuden vahvuuden merkiksi. Kaksoisliekkikumppanien on tarkoitus yhdistyä pysyvästi, mutta sen tapahtuminen voi viedä monta vuotta, vuosikymmentä tai koko inkarnaation. Vaikka liitto on jumalainen ja usein hyvin taianomainen, itse jälleenyhdistymisprosessi on kaukana siitä sadusta, mitä toivoisimme sen olevan!

Tietoisesti ja tiedostamatta kaksoisliekkikumppanit käyttäytyvät tavalla, mikä voi vaikuttaa haitalliselta, vahingolliselta tai loukkaavalta, mutta näiden tekojen on perimmiltään tarkoitus palvella kumpaakin, sysätä liikkeelle heidän sielutehtävänsä ja auttaa heitä auttamaan muita ihmisiä maailmassaan. Kiitos vapaan tahdon, ihmisegon, aikajanojen ja muutamien muiden alla listattujen tekijöiden, monet muuttujat vaikuttavat siihen, miten nopeasti ja tasaisesti kaksoisliekkien pysyvä jälleenyhdistyminen kehittyy.

Jos kaksoisliekkisuhteesi ei näytä toimivan, ei ole mitään syytä lannistua. Suhdematkasi voi tuntua tuskalliselta ja aikaavievältä, mutta ajoittaisiin viivytyksiin, vaikeuksiin ja sydänsuruihin on arvokkaita syitä!

1. KARKAUSVAIHE

Osapuolten energiapuumerkkien uskomattomasta yhteensopivuudesta tai tuttuudesta huolimatta ainakin toinen karkaa suhteesta. Karkaaja saattaa yrittää sabotoida kaksoskumppania, unohtaa hänet, olla piittaamatta hänestä tai asettaa tiukat rajat parin vuorovaikutukselle. Karkaajat pelkäävät fyysistä, älyllistä, energeettistä ja tunneriippuvuutta yhdestä ihmisestä, koska tämä tekee heistä alttiin uskomattomalle tuskalle, pettymykselle tai epätoivolle, jos suhde epäonnistuisi. Tämän vuoksi he usein etsivät vähemmän intensiivisiä ja matalammalla värähteleviä suhteita tai jäävät sellaisiin, tapailevat useampaa ihmistä tai heittäytyvät muihin asioihin. Tämän kaiken on tarkoitus antaa karkaajille muuta ajateltavaa ja auttaa heitä voittamaan kaksoisliekkiyhteyden voima. Jos karkaajille annetaan paljon tilaa, useimmat heistä heräävät lopulta kaksosen merkittävyyteen ja siihen, ettei kukaan toinen kumppani, mikään määränpää tai toiminta pysty koskaan ottamaan kaksoisliekkisuhteen paikkaa.

2. MUIDEN ASPEKTIEN TAI TAVOITTEIDEN VAHVISTAMINEN

Kaksoisliekkisuhde vaatii niin paljon fokusta, huomiota ja energiaa, kuin kumpikin osapuoli oppii jakamaan ja harmonisoimaan älyllisesti, fyysisesti ja tunteellisesti. Toisen tai kummankin ammatilliset pyrkimykset, perhe, muut suhteet ja fyysinen terveys voivat suistua raiteiltaan tai vähentyä arvoltaan sen vuoksi, miten paljon liitolle omistaudutaan. Tästä syystä toinen tai kumpikin saattaa tiedostamatta viivyttää kaksosyhteyden löytymistä tai liiton pysyvyyttä, kunnes elämän muita tärkeitä alueita on vahvistettu tai ne on saavutettu. Niinpä "huushollin saaminen järjestykseen" ja muiden tärkeiden tilaisuuksien hyödyntäminen auttaa sen varmistamisessa, että jälleenyhdistyminen tapahtuu nopeammin ja siihen ollaan valmistauduttu kaikin mahdollisin tavoin.

3. RIIPPUVUUDET TAI VÄKIVALTAINEN KÄYTTÄYTYMINEN

Kaksoisliekkiyhteyden voima inspiroi melkein aina hyvin positiiviseen transformaatioon kummassakin osapuolessa. Tällaiset muutokset saavutetaan kuitenkin äärimäisen intensiivisen, koettelevan ja usein räjähdysalttiin polun kautta. Myös mitä itsevarmin, älykkäin ja kyvykkäin kaksoisliekkikumppani huomaa jälleenyhdistymisprosessissa olevansa tunteellisempi, epäloogisempi ja epävakaampi, kuin olisi koskaan voinut kuvitella. Niinpä jos toinen tai kumpikin osapuoli on altis pakonomaiseen, väkivaltaiseen tai riippuvuuskäyttäytymiseen, pysyvä kaksoisliekkisuhde voi pysähtyä tai viivästyä. Kaksoisliekkisuhteen on tarkoitus vahvistaa kumpaakin osapuolta, mutta kummankin täytyy pystyä kestämään prosessi vahingoittamatta fyysisesti itseään tai toista. Tämän vuoksi jälleenyhdistyminen voi vaatia erityisajoitusta tai edeltäviä tapahtumia, jottei se vahingoita osapuolia peruuttamattomasti.

4. TOISTEN IHMISTEN AIKAJANAT

Yksi kaksoisliekkisuhteen päätarkoituksista on vahvistaa kumpaakin osapuolta, jotta he voivat auttaa paremmin toisia maailmassaan. Joissain tapauksissa toisen tai kummankin voi tarvita tilapäisesti osallistua muihin suhteisiin tai hankkeisiin voidakseen luoda tai säilyttää jonkin aikajanan, mikä on tärkeä tälle planeetalle. Tästä syystä monet kaksoisliekkikumppanit ovat naimisissa toisten ihmisten kanssa tai saavat lapsia muissa suhteissa, erityisesti ennen kaksosen tapaamista tai pian sen jälkeen. Nämä suhteet ja vuorovaikutustilanteet eivät ole ainoastaan arvokasta "harjoitusta" kaksoselle, vaan ne johtavat myös melkein aina positiiviseen kasvuun tai tarpeelliseen lopputulokseen kummankin osapuolen kannalta. Jos kaksossuhde siis viivästyy tai pysähtyy, on todennäköistä, että toinen tai kumpikin osapuoli vaikuttaa aktiivisesti jonkun toisen aikajanaan kaiken suuremmaksi hyväksi, ennen kuin pysyvän suhteen annetaan tapahtua täällä tai tuolle puolen.

5. SIELUKUMPPANIT JOIDEN TARKOITUKSENA ON VALMISTELLA KAKSOISLIEKKIIN

Melkein kaikki kaksoisliekkikumppanit kokevat ainakin yhden äärimmäisen syvän sielukumppaniyhteyden jonkun toisen kanssa, mikä matkii kaksoisliekkisuhdetta. Tuo syvä sieluyhteys resonoi kovasti, koska hän on usein samanlaista tai tuttua taajuutta ja osa suurempaa sieluperhettä, mikä tuntuu kodilta. Toisaalta kaksoisliekki on sinä - sielusi toinen puolisko. Useimmat kaksoisliekkikumppanit kertovat, että syvät sieluyhteydet voivat tuntua identtisiltä kaksoisliekkiin verrattuna monin positiivisin tavoin, mutta loppujen lopuksi niiden on tarkoitus valmistella sellaiseen eikä olla se. Tällaisissa tapauksissa syvä sieluyhteys voi hävitä ennen varsinaista kaksossuhdetta. Joskus syvä sieluyhteys jää elämään koko inkarnaation ajaksi ja se palvelee tukena tai kontrastina varsinaiselle kaksoselle. Jos siis voimakas suhde häviää pitkäksi aikaa, suhde on yksi monista positiivista ja merkittävistä yhteyksistä sinulle tai syvä suhde tulee siihen pisteeseen, ettei se enää palvele kasvuasi, ole rohkea, koska hän ei ehkä ole varsinainen kaksonen.

6. HALUTTOMUUS VALITA "PAHIN ENSIN" -DYNAMIIKKAA

Valitettavasti yksi todellisen kaksoisliekkisuhteen tärkeistä ominaisuuksista on, että ensimmäiset 3-10 vuotta tai pidempään voivat olla helvetillisiä ja antaa kaikki kuviteltavissa olevat haasteet, epämukavuudet ja oppitunnit. Jos pari päättää kestää sen ja päästä läpi hyvin rankoista vaiheista, suhteen "loppuunsaattamisen", luottamuksen ja helppouden tunne itse asiassa lisääntyy ajan kuluessa, koska huonoimmat ajat ja kummankin huonoimmat puolet esitellään ensin. Kääntöpuolena syvät sielukumppaniyhteydet alkavat usein upeina ja voivat kestää jonkin aikaa, mutta eivät ennemmin tai myöhemmin enää riitä, erityisesti kun uusia haasteita tai henkilökohtaisia nyansseja tulee esiin. Monet kaksoisliekkikumppanit viivyttävät tietoisesti tai tiedostamatta jälleentapaamista voidakseen tavoitella syviä sielukumppaniyhteyksiä, jotka eivät ole tyypillisesti yhtä työläitä tai tuskallisia, erityisesti varhaisemmissa vaiheissa. Sekä kaksoisliekki- että sielukumppaniyhteydet palvelevat omaa tarkoitustaan vahvistaessaan, auttaessaan kehittymään ja valmistellessaan seuraaviin vaiheisiin tässä elämässä ja sen tuolla puolen.

Kummankaan tyyppinen suhde ei ole oikea tai väärä, parempi tai huonompi - ainoastaan erilainen siinä, milloin, miten ja miten voimakkaasti se tuntuu paremmalta ja huonommalta. Kuten voit nähdä niistä monista haasteista ja vaikeuksista, joita jälleenyhdistymisessä on, kaksoisliekkien ei ollut koskaan tarkoitus yhdistyä samassa elämässä. Ne suunniteltiin vuorottelemaan inkarnoitumisessa, jotta toinen voisi tukea toista tuolta puolen. Juuri nyt tämä planeetta ja sen ihmiset tarvitsevat epätoivoisesti niitä intensiivisiä energioita ja perspektiivejä, joita kaksoisliekkissuhteet antavat, ja tästä syystä useampia ja useampia kaksoisliekkipareja inkarnoituu yhdessä näinä aikoina. Se on usein epämiellyttävä, vieras ja hämmentävä tilanne kummallekin osapuolelle. Tästä syystä pysyvät liitot usein viivästyvät tai pysähtyvät, jotta autetaan kumpaakin valmistautumaan - vahvoiksi yksilöiksi ja vahvaksi pariksi.

Jos kaksoisliekkisuhteesi ei toimi, se ei merkitse, ettei sadunomaista jälleentapaamista ole olemassa. Se merkitsee vain, että polku on täynnä universumin "kovaa rakkautta". Miksi? Jotta pysyvä yhdistyminen voi tapahtua, silloin, siellä ja siten, mistä sinä, kumppanisi ja maailmasi hyödytte eniten.
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >