HomeViestejäDenise Le Fay22.7.2016 - Kehittyvät psyykkiset havainnot ja kyvyt

22.7.2016 - Kehittyvät psyykkiset havainnot ja kyvyt

KEHITTYVÄT PSYYKKISET HAVAINNOT JA KYVYT
 
Kirjoittanut Denise Le Fay (highheartlife.wordpress.com)
22.7.2016
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Minulla on ollut psyykkisiä kykyjä syntymästä lähtien – selvänäköisyys (näkö), selväkuuloisuus (kuulo), selvätuntoisuus (tunteminen), selvätietoisuus (tietäminen) ja muuta. Ne eivät ole tässä elämässä hankittuja kykyjä, vaan ikivanhoja – kykyjä jotka olivat pakollisia minulle, jos aioin tulla inkarnaatioon fyysiselle 3D-maapallolle aikana, jolloin astrologinen aikakausi muuttuu, monia galaktisia ja universaaleja syklejä päättyy samaan aikaan, on kovan luokan pitkittynyttä taistelua moniulotteisen pimeystiimin kanssa ja tapahtuu kaikenkattava universaali ylösnousemusevoluutio. Kaikki työkalut jotka minulla oli korkeammassa työkalupakissani ja jotka pystyn turvallisesti ruumiillistamaan, tulivat mukanani (täsmällisesti Denisen), kun korkeampi minä sijoitti vapaaehtoisesti aspektejaan fyysisen inkarnaation kautta maapallon aikaan. Tämä vaati suurta pudotusta valomäärässä, muistoissa, korkeammassa tietoisuudessa ja kyvyissä, jotta pystyi ylipäätään inkarnoitumaan fyysisen 3D-maan energiaäärimmäisyyksiin, tiheyteen, pimeyteen ja kaksinaisuuteen ennen tämän ylösnousemusprosessin alkamista.
 
En ole erityislaatuinen tässä – jokaisen olennon/aspektin joka tuli vapaaehtoisesti tekemään tämän ylösnousemusprosessin 3D-fyysisyyden sisältä, täytyi hylätä paljon Kotia, jotta se pystyi ylipäätään pääsemään tänne ja olemaan erottumatta "avaruusolennoksi" 3D-maan paikallisille asukkaille. Kyllä, lue tarvittaessa uudestaan tuo lause. Ne jotka kuitenkin välittömästi aistivat meidät, näkivät ja tunsivat meidät, olivat ei-fyysisen pimeystiimin olentoja ja negatiivisia fyysisiä olentoja. Lue tarvittaessa uudestaan tämäkin lause.
 
Ne jotka voivat tutkia korkeuksia ja syvyyksiä samanaikaisesti suuremman itsensä aspekteina, ovat työstäneet täällä ylösnousemusprosessia fyysisyyden sisällä ja ulkopuolelta, korkeammista ulottuvuuksista. Olemme fyysisiä avaruusolentoja ja enkeleitä maan päällä tekemässä enimmäkseen näkymätöntä energiatyötä täällä alhaalla, koska mitään tästä ei olisi voinut tapahtua, jos erittäin kyvykkäät ja kestävät aspektit eivät olisi täällä nappaamassa, ankkuroimassa ja ruumiillistamassa Maan fyysiseen ulottuvuuteen niitä korkeamman taajuuden uusia koodeja, energioita ja tietoisuutta, joihin ihmismassat voivat siirtyä, kun se aika tulee. Se aika on tullut, mutta ensin tapahtuu vanhan ja matalamman tason suurempaa yhteentörmäystä ja palamista.
 
Monet edelläkävijöistä, vapaaehtoisista, polunraivaajista ja tiennäyttäjistä ovat aina olleet empaattisia, psyykkisiä ja herkkiä. Tarvitsimme niin monia korkeamman tietoisuuden työkaluja, kuin pystyimme kantamaan kehossa, elääksemme siinä äärimmäisessä negatiivisuudessa ja tiheydessä, josta on tullut normaalia maan päällä ja ihmistietoisuudessa. Tarvitsimme ainakin pari korkeampaa työkalua pitämään meidät yhteydessä kotivalotiimeihimme, jotta voisimme saada työn tehtyä täällä eikä tiheys musertaisi tai negatiivisuus tappaisi meitä. Niin huonoa kuin edelläkävijöillä on ollutkin, useimmat meistä ovat tehneet kaiken, mitä olemme tehneet, minimaalisin työkaluin, tietoisuuksin ja korkeamman ulottuvuuden kotimme luonnollisemmin olemistavoin. Kun toisinaan ajattelen tätä, minua hämmästyttää, että olemme onnistuneet – ja aiemmin ja paremmin kuin suunniteltiin, lisäisin – eikä meiltä ole mennyt järki, keho tai sielu tässä inhottavassa rähinässä. Vau, oikeasti.
 
Koska inkarnoiduin psyykkisten kykyjen ja monien entisten elämien muistojen kera, noiden kykyjen toimintatapa on muuttunut vähän minun (Denise) kasvaessani elämän aikana. Kuitenkin silloin kun aloitin tämän ylösnousemusprosessin fyysisen ja biologisen vaiheen (47-vuotiaana vuonna 1999), elämänaikaiset psyykkiset kykyni alkoivat kehittyä ja muuttua hyvin dramaattisesti. Ne tavat joilla vastaanotin ja havaitsin korkeamman ulottuvuuden valoinformaatiota yleisesti sekä kommunikointi korkeamman ulottuvuuden olentojen kanssa jne., alkoi muuttua, ja se on ollut jatkuvalla kummallisella kehityskäyrällä siitä lähtien. Älä ymmärrä väärin – en valita! Tiedän, että monet edelläkävijät ovat käyneet läpi tämäntyyppisiä evoluutiomuutoksia itsessään ja siinä, miten ja mitä he pystyvät havaitsemaan, vastaanottamaan, ruumiillistamaan ja välittämään.
 
Kun ennen havaitsin psyykkisesti jotain, minulle oli aina hyvin selvää, että se mitä näin, kuulin, tunsin, tiesin jne. selvänäköisesti, tapahtui ei-fyysisellä tasolla. En koskaan sekoittanut ei-fyysistä tasoa fyysiseen, koska ne olivat silloin minulle hurjan erilaisia todellisuustaajuuksia ja –tasoja. Kun havaitsin jotain, esim. fyysisen katastrofin, joka vaikuttaisi suureen ihmismäärään pitkän aikaa, näin aina tuon lähestyvän tapahtuman ja tiesin, ettei se ollut vielä fyysinen, vaan suuri mahdollisuus, joka oli pian tulossa, koska se oli hyvin dramaattinen, häiritsevä, voimistunut ja korostunut. Mitä kehittyneempi näky, sitä lähempänä se oli todellista ilmentymistä tähän fyysiseen maailmaan.
 
Minulla oli myös sellaisia psyykkisiä vaikutelmia, joissa kuin valtava neonväreissä vilkkuva nuoli osoitti johonkin ja/tai johonkuhun tai ryhmään tietoisuudessani – yhtä valtavaa huutavaa viestiä: "Katso, katso tässä tätä, se on tulossa …" Psyykkiset vaikutelmani, näkyni ja muut havaintoni olivat aina kristallinkirkkaita ja tietysti ei-fyysisiä minulle. Kaikki tämä on hitaasti muuttunut siitä lähtien, kun fyysinen, biologinen ylösnousemusprosessini alkoi 1999.
 
Sen jälkeen selvät energia- ja ulottuvuusrajat fyysisen ja ei-fyysisen välillä hämärtyivät ensin ja sitten alkoivat liikkua vähän. Seuraavaksi nuo hämärtyneet ja liikkuvat ulottuvuusrajat hävisivät täysin. Tarpeetonta kai sanoa, että silloin asioista alkoi tulla todella mielenkiintoisia minulla ja monilla edelläkävijöillä! Vuosien saatossa, vuodesta 1999 lähtien, ne tavat joilla havaitsen ei-fyysisiä tapahtumia, moniulotteisia olentoja, eri ulottuvuuksia, energioita ja vastaavaa, ovat kehittyneet ja muuttuneet niin dramaattisesti, etteivät ne ole mitenkään niin kuin ennen. Tiesin 1999, että koska muutuin, niin myös tapani havaita, vastaanottaa, ruumiillistaa ja välittää havaitsemaani muuttui myös. Sitä en tiennyt tuolloin, että vanhat tutut rajat fyysisen 3D- ja 4D-astraaliulottuvuuden väliltä häviäisivat pääasiassa eikä niitä olisi enää entiseen tapaan. Tämän oppiminen ja siihen sopeutuminen vei minulta vähän aikaa. Se mitä käsittelen ja opettelen tänä päivänä, on yhtä erilaista, uutta ja kummallista minulle, kuin kuluneet 17 vuotta ovat olleet. Ja se luonnollisesti jatkuu edelleen.
 
Ennen minulle oli aina selvää, että se mitä näin, oli jokin ei-fyysinen, eteerinen asia. Kuitenkin jatkuvan ylösnousemusprosessin vuoksi näin ei enää ole moneen vuoteen ollut. En aina tunnista välittömästi ei-fyysiseksi asiaksi tai olennoksi sitä, mitä nyt näen selvänäköisesti. Se mitä nyt näen (nähnyt muutaman vuoden), on nyt samassa tilassa kuin minä. Noita vanhoja alemman taajuuden rajoja ei enää ole. Olen kehittynyt niiden yli, kuten myös monet teistä tätä lukevista, ja olemme astuneet uusille alueille, joilla on uudet säännöt ja paljon laajemmat rajat. Seurustelen nyt suoraan itselleni uusien värikkäiden energiailmaisujen, olentojen, energioiden jne. kanssa, ja se kaikki on hyvin – ja tämä on tärkeä osa – luonnollista, ei-dramaattista, korostumatonta ja ei-silmiinpistävää.
 
Toisin ilmaistuna, se on samanlaisempaa kuin alkuperäinen Koti, eli on tuskin enää yhtään vanhaa alempaa 3D-egodraamaa, intensiivisyyttä, järkytystä, traumaa, paniikkia, oo-la-laa, sekoamista, hiusten kiskomista, vanhoja alempia 3D-tunnereaktioita, eteerisiä vilkkuvia neonnuolia tai muita sellaisia matalamman taajuuden egopohjaisia tietoisuuksia, reaktioita ja tienviittoja. Nyt se on hyvin erilaista ja "normaalia" – paitsi, että tiedän, ettei tämänhetkinen taso ole vielä "se"! Tämä ylösnousemuksen täyttämä ulottuvuussekasotku, jota kutsutaan havainnoikseni ja toimintaperustakseni tällä hetkellä, muistuttaa minusta Tähtiensota-elokuvan ikonista kohtausta Mos Eisley Cantinassa. Ja se kaikki on ok ja normaalia, kun kuljen hitaasti tämän tietyn kolkan läpi uudella 5D-alueella.
 
Tärkeä pointti tässä kaikessa jonka halusin saada ymmärretyksi, on, että se mitä nyt näen, tunnen, tiedän jne. selvänäköisesti, ei enää ole "kaukaisessa, kaukaisessa galaksissa". Tuo suuri energia- ja ulottuvuuskuilu maanpäällisen inkarnaationi ja korkeampien ulottuvuuden olentojen välillä ei ole enää suuri. Olemme kaikki nyt toistemme asteikolla, eli se mitä havaitsen, vastaanotan, ruumiillistan ja väitän ja keiden ja minkä kanssa olen suoraan vuorovaikutuksessa tässä tilassa, ei ole mitään vastaavaa kuin ennen ylösnousemusprosessin alkamista. Painotan tätä siksi, että tiedän myös monien teistä kokeneen tämän fyysisen ja havaintoevoluutiomuutoksen ja haluan kaikkien oivaltavan, että tämä vain laajenee, koska me laajennumme yksilöinä.
 
Koen nyt joskus asioita, joille minulla ei ole sanastoa, joten en edes yritä kirjoittaa niistä. Koen nyt vain vähän "uutta Deniselle" ja työnnän sen sivuun mahdollista tulevaisuuden valaisevaa tarinakerrontaa varten. Nämä lähes sanoinkuvaamattomat kokemukset, joita minulla on ollut – sen alemman tason maailmanlaajuisen kaaoksen ja järjettömyyden keskellä, joka liittyy kuolevaan patriarkaattiin – ovat upeita, mutta eivät vaikuta minuun samalla tavalla, kuin jotkut asiat, visiot, ennalta tietämiset olisivat vaikuttaneet alemman 3D-todellisuuden ja henkilökohtaisen tietoisuuden vanhempina aikoina. 5D ja korkeampi neutraalius, ykseys ja korkea sydän-tietoisuus on täysin epädramaattista, elä ja anna elää ja hyvä jumala – eikö ihmiskunta tarvitse sitä tällä hetkellä!
 
Hampaiden kiristely, vihapuhe, kuka kertoo enemmän valheita ja saa tietämättömät silti uskomaan ne kaikki ja yleinen negatiivisuuden murskavoitto nopeasti lisääntyvässä kaksinaisuudessa jatkuu kaikkien tietämättömien osalta. Tämä kuilu on liian suuri valotiimille, joten älkää menkö siihen lainkaan. Pitkää etäisyyttä siitä ja kiihtyvästä "toisten energeettisestä ahmimisesta", jota tapahtuu siellä. Se ei ole teidän/meidän asiamme. Se on teidän/meidän asiamme, miten hyvin pystyt säilyttämään nykykorkeutesi ja korkean sydämen fokuksesi, huolimatta upean kummallisista kohtaamisista toisten olentojen ja energioiden kanssa, tietämättömien käyttäytyessä kuin hullut nälkäänäkevät zombit. Mitä paremmin ja kauemmin sinä/minä/me pystymme säilyttämään korkeamman tilan ja tavan, sitä vähemmän alempaa järjettömyyttä ja epävakauttaa on kaikilla kaikkialla. Ei kuitenkaan mitään painetta – jatka vain sitä samaa, mitä sinä/minä/me olemme tehneet.
 
Onnellista Leijonan ensimmäistä päivää ja Siriuksen vuosittaista nousemista ja kaikkea, mitä tulee sen myötä ja jälkeen. Käytä tämän kesän 2016 energioita viisaasti ja jatka liikkumista eteenpäin, koska 2017 järisyttää vakavasti kaikkea/kaikkia. Se on hyvä ja voimakas asia, joten tee valmistautumistyö nyt.
 
Denise

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.  

< PrevNext >