HomeViestejäHannah Beaconsfield29.2.2012 - Viesti plejadivalolta

29.2.2012 - Viesti plejadivalolta

VIESTI PLEJADIVALOLTA
 
Kanavoinut Hannah Beaconsfield (the2012scenario.com)
29.2.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Vuoden 2012 saavuttaminen on voimakohta massatietoisuudellenne. Se paljastettiin muinaisaikananne ja sitä on kannettu aikakausien halki muutoksen polttopisteenä.
 
Tämän informaation levittäminen viimeaikaisimmassa historiassanne kaikkialla läsnäolevan elektronisen kommunikointinne kautta on luonut energiahahmon tämän kohdan ympärille ja kasvattanut sen voimaa ennustettua transformaatiota tukien.
 
Saapuminen tähän vuoteen maailmanne etenemisessä on vapauttanut tämän kumuloituneen energian räjähtäväksi voimaksi, mikä jouduttaa uusien todellisuusmallien integroimista maailmanne tietoisuuteen nopeammin kuin se hyperkiihtynyt aikavirtaus, mitä jo koette.
 
Tämä voima ravistaa monien yksilöiden, instituutioiden ja erityisesti ryhmittyneiden massojen perustaa. Uskomuksia, elämän arvoja, kulttuurirakenteita ja koko elämän mosaiikkia maan päällä ravistellaan.
 
Tämän energian ensimmäinen syöksy voi olla hämmentävä tai kohottava, pelottava tai lähes huomaamaton riippuen siitä, miten, milloin ja missä vastaanotatte sen.
 
Transformaation seuraavaan vaiheeseen sisältyy näiden muutosten prosessointi ja integrointi, mikä sallii niiden löytää oman tasonsa ja ilmaisunsa kaikkien maailman osien kautta, mukaan luettuna jokainen ihmisyksilö.
 
Kun nämä energiat ravistelevat itsensä mukavaan asentoon, ne alkavat ilmaista luonteenpiirteitään maailmantietoisuutenne kaikkien tekijöiden kautta. Mitä ovat niiden luonteenpiirteet?
 
Tiedätte ne ulkoa: rauha, rakkaus, harmonia, tasapaino, tasavertaisuus ja vapaus sairaudesta, köyhyydestä ja väkivallasta. Jos katsotte historiaa, erityisesti tutkimattomampia ihmismuistoja (kuten kysykää isoäidiltänne hänen maailmansa mahdollisuuksista, arvoista ja uskomuksista), näette, että olette siirtyneet tätä transformaatiota kohti vakain askelin kuluneen vuosisadan ajan.
 
Ennen sitä oli merkittäviä kohokohtia, missä valon tähtisiemeniä ladattiin tunnettuun historiaanne: Muinais-Egypti, Kreikan kultainen aika, renessanssi, valaistuksen aika, Amerikan demokraattisen mallin luominen ja monia huippuja muissa sivilisaatioissa, jotka kylvivät historiaanne kirkasta valoa.
 
Nämä valoajat tihkuivat maailmantietoisuuteenne ja vähitellen siirsivät teidät tähän ylösnousemuskohtaan ja täysin uudelle tietoisuustasolle.
 
Olemme tietoisia siitä, että teillä on vähän erimielisyyttä liittyen ylösnousemuksenne numeeriseen nimeämiseen. Meidän näkökulmastamme nämä tiheät ja numeroidut nimet ovat harhaa, mitä lineaarinen todellisuusmallinne vaatii.
 
Korkeammasta näkökulmasta katsottaessa numerot auttavat teitä tajuamaan edistymistä, mikä on itse asiassa aikavapaan ikuisuuden moniulotteisesti integroitu tekijä. Nykytodellisuudessanne on äärimmäisen vaikeaa, itse asiassa mahdotonta, kommunikoida kanssanne käyttämättä aikaa tai edistymisen numeerista sanastoa.
 
Annamme teille oman näkemyksemme numeerisista nimityksistänne. Näemme sen, mitä kutsutte 4D:ksi, astraali- tai eetteritasona, joka ympäröi teitä - taso jolle nousette kuoleman jälkeen. Tällä tasolla vapaudutte monista 3D-elämän rajoituksista. Kuitenkin siihen saakka, kunnes siirrytte toisille kuoleman jälkeisille tasoille, olette edelleen yhteydessä tuntemaanne maapallon kulttuuriin.
 
Tämä 4D-taso on tulossa nyt enemmän maan keskivertoasukkaan tietoisen hahmottamisen ulottuville. Aluksi se tapahtuu selvänäkijöiden kautta, joilla on avoin putki kuoleman jälkeisille tasoille. Ja materiaalia levitetään massamedianne kautta. Mutta se on aina ollut osa maan tietoisuutta, varhaisista kulttuureista lähtien, siinä uskossa kuoleman jälkeiseen elämään, mitä on kutsuttu monilla eri nimillä.
 
Pidämme 4D:tä läpikulkutasona, joka johtaa 5D-ylösnousemustavoitteeseenne. Tähän kasvupyrähdykseen sisältyy muita tiheystasoja, mutta niiden tuominen esiin nyt mutkistaisi asioita. Haluamme tukea sitä ymmärrystä, mistä olette tällä hetkellä riippuvaisia todellisuushavainnoissanne.
 
Taas kerran, meidän näkökulmastamme tiheysnumerot ovat umpimähkäisiä. Voisitte valita mitkä tahansa haluamanne nimitykset. Voisitte laittaa sen sijaan hedelmien nimiä symbolisoimaan eri kasvutasoja. Banaanitaosta mangoon! Olemme nyt tyhmiä, mutta käytämme tätä purkamaan sitä valtavaa vakavuutta, mitä liitätte näihin nimikkeisiin ja vaatimukseenne absoluuteista. Kunnioitamme toki nykytarvettanne nimityksiin, jotka erottelevat kasvutasojanne, kunnes ette enää tarvitse niitä ja mielenne mukautuu ja yhdistyy.
 
Vuoden 2012 energiat aktivoivat ja säteilevät ylösnousemustietoisuutta. Kerromme teille tarinan kehittyvästä draamasta, missä Luomisvoimat (mikä sisältää suuren "sinän") ilmentävät täydellisen 5D-kopion planeettamaailmastanne, mukaan luettuna sinä yksilönä.
 
Tämä ulottuvuudeltaan muutettu kopio yhdistyy lempeästi 3D/4D-mallinne kanssa ja muuntaa sen. Se on kuin kuvatekniikkaa, missä kaksi samanlaista kuvaa laitetaan päällekkäin. Toinen kuva, vaikkakin samanlainen, muuttuu merkittävästi. Ne sulautuvat yhteen, kunnes muunnetusta kuvasta tulee hallitseva ja sitten on kaikki, mitä on.
 
Annamme tämän kuvan auttaaksemme teitä mukautumaan siihen, mitä tapahtuu. Kuulette monia erilaisia kuvauksia tästä transformaatioprosessista. Omaksukaa ne kaikki ja toivottavasti saatte sitten oman kuvanne, mikä antaa teille tukea. Auktoriteettien ja gurujen aika on tulossa loppuun. Levittääkseen jotain oppia yksilö joka "tietää", jakaa sen yksilön kanssa, jonka tarvitsee tietää. Teidän on otettava vastuu omasta ylösnousemuksestanne.
 
5D-aspektinne toimii eri todellisuusperspektiivistä, mikä vuorostaan toimii eri arvojen kautta ja eri suhteessa saman ylösnousemistason toisten elementtien kanssa. Kannustamme teitä harkitsemaan yhtenäisempiä perspektiivejä, kun sallitte mielenne vaeltaa koko ylösnousemusmaisemassa. Yhtenäiset perspektiivit ovat luontaisia 5D-todellisuustulkinnalle.
 
Seuraava silta - alkaen tästä vuodesta ja jatkuen tulevaisuuteen - sisältää kaikkien uusien havaintotasojenne integroimisen nykyisiin "vanhan maailman" todellisuustasoihin. Voitte odottaa, että nämä integroinnit tulevat esiin yksilön elämän aktiviteeteissa.
 
Kenties olet lääkäri, sisätautilääkäri. Olet riippuvainen suuresta määrästä testejä diagnoosiesi vahvistamisessa. Kun tietoisuusparannus alkaa tulla pintaan elämässäsi, alat ehkä nähdä välähdyksiä potilaan aurasta ja sitten vakaamman auranäkymän. Kun kykysi kasvaa, tarkkailet eri värejä, joita on keho-osien ympärillä, ja tämä valo antaa sinulle informaatiota eri elimiin liittyen. Tämä taito parantaisi kovasti työtäsi diagnosoinnissa.
 
Toinen ihminen, täysin eri asemassa elämässään, alkaa ehkä kehittää psykokinesiaa tai selvänäköisyyttä tai ohjata energiaa käsistään kaikkeen, paremman kasvun tuottamisesta sairaiden parantamiseen. Yleisesti sanottuna, laajentuneiden tietoisuustasojenne rajat ovat paljon yli siitä, minkä sisällä tällä hetkellä toimitte.
 
Vaikka uusien havaintotapojen ja kykyjen hankkiminen on kiehtovaa, se virtaa täysin uudesta tavasta käyttää aivojanne, uudesta ajattelutavasta. Tämä uusi ajattelu on perusta, mille ylösnoussut maailmanne rakennetaan. Emme kuitenkaan voi kuvata tätä ajatteluprosessia teille. Se teidän on koettava ja määriteltävä itse, kun se tapahtuu.
 
Maailmanne on käymässä läpi hienovaraista transformaatiota räjähtävän sijasta. Tämä on suuren "sinän" tämänhetkinen aikomus. Muutos sisältää sekä monia menetyksiä että saavutuksia ja menetykset ovat usein hyvin tuskallisia. Tarpeeton murhe voi pidätellä teitä. Tarvitsette jonkinlaisen vision siitä, mikä korvaa vanhan 3D-maailmanne ja -itsenne.
 
Olemme pyrkineet vakuuttamaan teille, että uusi ylösnoussut itse sekoittuu vanhan itsen kanssa tavoilla, mitkä kokevat elämän iloisena ja luovat yhtenäisen elämiskokemuksen, mikä on positiivinen, tyydyttävä ja rikas - vanhaan elämään perustuva, mutta erilainen!
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja http://luxonia.com/viestit. Näillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >