HomeViestejäJudith Kusel26.12.2015 - Suuri kosminen suunnitelma tulee esiin 2016 ja sen jälkeen ...

26.12.2015 - Suuri kosminen suunnitelma tulee esiin 2016 ja sen jälkeen ...

SUURI KOSMINEN SUUNNITELMA TULEE ESIIN 2016 JA SEN JÄLKEEN …
 
Kirjoittanut Judith Kusel (judithkusel.wordpress.com)
26.12.2015
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Meillä on ihmisrotuna nyt tilaisuus astua todella korkeimpaan palvelukseen ja tarjota se kaiken suuremmaksi hyväksi – ei ainoastaan tällä planeetalla vaan kosmisesti.
 
Olen kokenut tämän kerta toisensa jälkeen tänä vuonna, kun minut kutsuttiin tekemään massiivista maan puhdistamista jatkona sille, mitä minua on kutsuttu tekemään tai hakemaan ja hyödyntämään heräämisestäni saakka 2004.
 
Tässä tapauksessa minun täytyi usein piirtää energialinjoja kartalle niin, kuin "luin" niitä, ja sitten tietämättä, miten pisteet yhdistyisivät tai miten tekisin tätä työtä, minulla oli vain luottamus, että se mitä minulle annettiin, oli osa omaa sielumatkaani, että minun täytyi sallia itseni olla vain jumalaisten käsien käyttämä instrumentti ja sitten antaa oman negatiivisen egoni astua täysin pois tieltä.
 
Tässä prosessissa minun täytyi usein nauhoittaa asioita, jotka olivat niin korkeaa teknologiaa ja olemisen niin korkeita oktaaveja, että kamppailin sanojen kanssa. Havaitsin ihmiskielen täysin riittämättömäksi, sillä sallin itseni välittää tietoa niistä supertietoisista energiakentistä, joita pidetään jumalaisessa Lähteessä, ja tehdä täällä tätä työtä.
 
Korkeampi itseni oli kosmisesti kuulolla ja siksi maaitseni ei aina ymmärtänyt suurta jumalaista suunnitelmaa tämän takana. Minun oli luotettava, että jotenkin kaikki minulle annettavat palapelin palaset sopisivat lopulta yhteen, ja sitten yhtenä päivänä kun näkisin suuremman kuvan, kaikki tulisi esiin ja ymmärtäisin.
 
Tässä prosessissa sallin itseäni johdettavan sinne, missä minun tarvitsi olla. Menin sinne, sain opastusta, lähetykset alkoivat ja sisäinen näköni ja kuuloni lisääntyivät, kunnes opin kulkemaan ulottuvuuksissa enkä ollut enää sidottu fyysiseen olemukseeni.
 
Yksi ystäväni kuvasi sitä yhtenä päivänä seuraavasti ja se on hyvin osuvaa: "Kuulen korkeammilta oppailtani, että kehosi ja henkesi menevät 13. tasolle, laajentuneeseen sieluun, niin kuin venytettäisiin haitaria, voidaksesi tehdä tätä massiivista puhdistamis- ja hakemistyötä."
 
Minusta tämä on täsmälleen sitä, mitä koemme enemmän ja enemmän 2016 ja sen yli – meitä venytetään normin, itse määräämiemme rajoitusten, ajattelu- ja näkemisrajojemme jne. yli. Meidän täytyy sallia tämä venyttäminen – muuten alamme hajota ja pirstoutua.
 
Kaksoisliekkisuhteissa tämä on äärettömän totta. Niinpä usein viime vuonna toinen kaksonen on kasvanut, sallinut itsensä venyä normin yli – ja sitten huomannut, että hänen kaksosensa juoksee karkuun sitä itse määräämiensä vankiloiden vuoksi. Ja sitten myös pelkoa on venytetty tai hän ei ole ymmärtänyt, mitä tapahtuu, ja mennyt karkuun.
 
Minulle on valjennut se uusi ymmärrys, että jos kaksonen ei tee omaa osuuttaan, joku toinen astuu tilalle.
 
Omassa tapauksessani kaksonen ei pitänyt lupauksiaan ja silloin kun hän tiesi täysin, että minun oli mentävä jonnekin hänen kanssaan korkeamman puhdistamistyön tekemistä varten, hän yritti tarkoituksellisesti estää tämän menemällä sinne yksin.
 
Laitoin sitten kokonaisuuden jumalaisten ja kosmisten neuvostojen eteen. Ilmoittauduin vapaaehtoisesti astumaan korkeimpaan mahdolliseen palvelukseen, vielä enemmän kuin ennen, ja pyysin niiden apua, jotta voisin tehdä tämän työn ilman häntä.
 
Siinä paljastuminen alkoi ja työtä tehtiin askel askeleelta juuri niin, kuin minulle oli näytetty, niiden viivojen mukaan joita piirsin Maan kartalle.
 
Joka kerta kun minun tarvitsi yhdistyä kaksoseni kanssa, todellinen aviomieheni ja puolisoni Andromedalta, kotigalaksistani ja Galaksienvälisestä liitosta oli paikalla ja yhdisti maskuliinienergiansa minun feminiinienergioihini, jotta tämä työ voitiin tehdä. Tämä yhdistyminen lisäsi liikevoimaa ja vauhtia työhön, joka täytyi tehdä, ja siksi se oli korkeinta palvelutyötä.
 
Silloin kun tarvitsin eniten apua, maakaksoseni yksinkertaisesti ohitettiin ja kosminen kaksonen astui tilalle. Lisäksi työ tehtiin ilman, että minun täytyi mennä tuohon paikkaan fyysisesti, sillä minulle näytettiin, miten venytetään itseään ja siirrytään moniulotteiseen olemukseen voidakseni tehdä tämän työn. Minulle tämä oli itsessään ihme!
 
Se oli minulle vahvistus siitä, mitä minulle oli annettu vuosia sitten, kun aloitin tämän matkan: kun tämän planeetan taajuudet ja värähtelyt nousivat, jotkut sielut olisivat täysin hereillä ja pystyisivät siirtymään korkeampiin ulottuvuustiloihin. Kuitenkin ne jotka eivät heränneet tai pystyneet tekemään muutosta, eivät pystyisi nousemaan olemisen korkeampiin oktaaveihin, kun 3D hitaasti mutta varmasti hajoaa.
 
Tämä oli kuitenkin heidän oma vapaa tahtonsa ja valintansa, muistaen, että kaikilla valinnoilla on heijastevaikutus kokonaisuuteen. Saamme kaikki herätyksiä matkan varrella. Usein herätys tulee kuoleman lähikokemuksena tai jonain dramaattisena tapahtumana, joka työntää meidät sielun pimeään yöhön – mutta tuo herätys tulee. Kuitenkin jotkut sielut pelkäävät muutoksia enemmän kuin mitään muuta ja uskovat niiden harhaan, jotka haluavat pitää massat kontrollissa ja näin vastustavat muutoksia.
 
Suuremmassa kosmisessa suunnitelmassa yhtään sielua ei kuitenkaan koskaan menetetä. Useimmat palaavat alkuperäiseen kotigalaksiinsa tai suorittavat oppituntinsa ulkogalaksien muilla planeetoilla tai muualla kosmoksessa. Tällaista on suurenmoinen jumalainen rakkaus, joka on täysin ehdotonta.
 
Kaikki sieluoppitunnit on tarkoitus hallita ja jos se ei onnistu yhdessä inkarnaatiossa, ne tulevat eri muodossa tai olemassaolossa.
 
Kun katselin viime viikolla ihmeen toisensa jälkeen tulevan esiin, kun tein tätä massiivista työtä, tunsin voimakkaasti muutoksen tapahtuvan kaikilla tasoilla. Sillä on heijastevaikutus kokonaisuuteen, kun vie jonkin aikaa, että tämä massiivinen muutos tuntuu todella.
 
Minulle on annettu noin 10 vuoden kehys ensimmäiselle aallolle ja sitten vielä 30 vuotta, jotta tämän liikevoima saa aikaan muutoksia kaikilla tasoilla.
 
Olemme jo viidennen ulottuvuuden tilassa ja astumme seuraavana vuosituhantena seitsemänteen ulottuvuuteen, joka oli Maan ensimmäisten sivilisaatioiden alkuperäinen ulottuvuus.
 
Hitaasti mutta varmasti kolmas ulottuvuustila hajoaa eikä sitä enää ole.
 
Näin tärkeä tämä aika on.
 
Judith Kusel
  -----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.  

< PrevNext >