HomeViestejäTaryn Crimi6.6.2017 - Aktiiviset värähtelyt eivät lakkaa ilmentymästä välittömästi

6.6.2017 - Aktiiviset värähtelyt eivät lakkaa ilmentymästä välittömästi

AKTIIVISET VÄRÄHTELYT EIVÄT LAKKAA ILMENTYMÄSTÄ VÄLITTÖMÄSTI

Enkelioppaita kanavoinut Taryn Crimi (www.angelic-guides.com)
6.6.2017
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tänään haluaisimme kiinnittää huomionne aktiivisiin värähtelyihin, joita kullakin teistä on tiettynä aikana. Muutatte jatkuvasti fokustanne ja näin ollen värähtelyänne – kaikilla teillä on kuitenkin joitain hyvin tavanomaisia ajatuksia, joilla on melko tavalla liikevoimaa. Pelkästään se että siirrätte fokuksenne takaisin positiivisuuteen, ei estä välittömästi negatiivisia ilmentymiä. Sallikaa meidän selittää lisää.

Sanomme usein, että ajatustenne, tunteidenne ja niiden fyysisen ilmentymisen välillä on aikaviive. Nimittäin fokusoituessanne johonkin melko kauan, olette antaneet melkoisen liikevoiman tuolle ajatukselle. Tämä voi olla elämänne jokin alue, josta teillä on tiettyjä uskomuksia ja odotuksia, koska "niin on aina ollut".

Nyt kun teistä tulee tietoinen ajatuksistanne, valitsette myös tarkoituksellisemmin, mitä ne ovat. Monet ihmiset sallivat ajatustensa reagoida ympäröiviin olosuhteisiin. Sanomme, että ajatuksenne laitetaan "automaattiohjaukselle", koska ne perustuvat enemmän reagointiin, kuin ovat tietoisesti valittuja. Silloin kun fokuksenne on elämänne olosuhteissa, samanlaisia kokemuksia ilmentyy uudestaan jatkuvasti. Näin on, koska se mihin keskitytte, laajenee aina. Se vetää lisää samanlaisia ajatuksia ja lopulta olosuhteita teille.

Kun olette keskittyneet negatiivisiin asioihin elämässänne ja sallineet noiden ajatusten saada melkoisen liikevoiman, fokuksenne muuttaminen on välttämätöntä voidaksenne vetää puoleenne erilaisia olosuhteita. Kuitenkaan pelkästään se, että lakkasitte ajattelemasta jotain negatiivista tilannetta ja siirsitte huomionne johonkin, mikä tuntuu paremmalta, ei välittömästi romuta niitä olosuhteita, jotka ovat jo hyvin matkalla ilmentymään fyysiseen todellisuuteenne.

Tarkoitamme tällä sitä, että joskus on vielä liikevoimaa jäljellä aiemmasta fokuksestanne ja negatiivisia ilmentymiä tulee, vaikka olette vaihtaneet fokuksenne johonkin positiivisempaan. Haluaisimme käyttää analogiana kattotuuletinta. Kun tulette huoneeseen, jossa tuuletin on täysillä, ettekä enää halua sen olevan päällä, sammutatte sen. Ette kuitenkaan odota, että tuuletin pysähtyy välittömästi, koska tiedätte, että jäljellä on vielä liikevoimaa, jonka täytyy loppua, ennen kuin tuuletin pysähtyy täysin. Kuitenkin katselemme, kun hyvin monet ihmiset antavat paljon liikevoimaa sille, mitä he pelkäävät, ja sillä hetkellä kun he vaihtavat fokuksen positiivisiin ajatuksiin, he odottavat, ettei mitään voi ilmentyä siitä negatiivisesta liikevoimasta, jota he ovat ilmaisseet koko ajan.

Ehdottaisimme tässä tapauksessa tunnustamaan negatiivisen ilmentymän, mutta muistamaan, että te ette tee mitään väärin. Positiiviset ajatukset eivät vetäneet negatiivisia olosuhteita – ne ovat ilmentymä siitä, mikä resonoi aiempien negatiivisten ajatustenne kanssa. Jos muistatte sen ettekä lankea taas negatiivisten ajatusten ansaan siksi, että jokin negatiivinen asia ilmentyi, olette hyvin matkalla luomaan ja vetämään puoleenne täysin uusia olosuhteita.

Muistakaa, että ajatusten ja fyysisesti ilmentyneiden kokemusten välillä on viive. Pitäkää fokuksenne vakaasti siinä, mitä haluatte, ja todellisuutenne alkaa heijastaa valitsemaanne uutta perspektiiviä.

Toivomme, että tämä on palvellut teitä jollain tavalla.

Rakkaudessa ja valossa, olemme Enkelioppaitanne.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >