HomeViestejäTaryn Crimi10.6.2016 - Avain kaiken muuttamiseen

10.6.2016 - Avain kaiken muuttamiseen

AVAIN KAIKEN MUUTTAMISEEN
 
Enkelioppaita kanavoinut Taryn Crimi (www.angelic-guides.com)
10.6.2016
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tänään haluaisimme keskittää huomionne muutokseen. Hyvin monet teistä haluavat muutosta – muutosta taloudelliseen tilanteeseen, muutosta suhteisiin, muutosta terveyteen – ja kuitenkin katselemme, kun hyvin monet luovat jatkuvasti aivan samoja kokemuksia uudestaan ja uudestaan. Kyllä, järjestely saattaa olla vähän erilainen, vuosi on kulunut, ihmiset saattavat vaihtua, mutta yleisesti ottaen paljonkaan ei muutu hyvin monilla. Haluaisimme käsitellä syvällisemmin tätä, jotta ymmärtäisitte, miksi näin tapahtuu hyvin usein.
 
Kun ymmärrätte, miten kaiken fyysinen ilmentyminen tapahtuu, ymmärrätte, miten saatte aikaan haluamanne muutoksen. Olette kaikki kuulleet, että jos haluatte muutosta, teidän täytyy muuttaa tapojanne. Mutta emme puhu niiden asioiden muuttamisesta, joita teette pitkin päivää – voi, tämä tapahtuu – vaan puhumme ajatustenne, tavanomaisten ajatustenne, muuttamisesta. Aivan liian usein näemme teidät hyvin lähellä sen värähtelyhypyn tekemistä, joka sallii etsimänne muutoksen tulla fyysiseen todellisuuteenne – ja sitten taas lankeatte ajatustapoihinne, epäilyksiinne ja pelkoihinne, mikä hukkaa etsimänne muutoksen.
 
Vertaisimme suurta osaa kokemuksista, joita luotte itsellenne, viivyttelyksi. Miksi näin on? Miksi kukaan pitäisi itsensä ei-halutuissa kokemuksissa? No, tietysti ymmärrämme, että te ette tee sitä tahallaan – kyse on vain siitä, että monet eivät tiedä, mikä sen aiheuttaa. Sallikaa siis meidän jakaa oma perspektiivimme siinä toivossa, että autamme teitä vapautumaan ei-halutuista kokemuksista, joita näyttää jatkuvasti tulevan tavalla tai toisella.
 
Nimittäin kaikki on jo olemassa – jokainen ajatuksenne, unelmanne, halunne, ehdottomasti se kaikki on jo olemassa. Emme tarkoita tätä vertauskuvallisesti – tarkoitamme sitä hyvin kirjaimellisesti. Se kaikki on tässä, aivan vieressänne. Miksi siis ette näe sitä, miksi että pysty kokemaan sitä? Vastaus on "värähtely". Kun ymmärrätte, että kaikki on tehty energiasta ja sen seurauksena kaikki värähtelee tietyllä taajuudella, niin ymmärrätte myös, että ainoa asia joka erottaa teidät kaikesta, mitä ette havaitse, on värähtelytaajuutenne suhteessa siihen kaikkeen, mitä etsitte. Samanlaiset vetävät puoleen toisiaan – voitte kokea vain sen, minkä kanssa olette täysin resonanssissa. Mutta tässä on avain: monet teistä pitää samojen vanhojen luomusten pattitilanteessa itsepintainen ja horjumaton fokusoitumisenne niihin tapahtumiin ja olosuhteisiin, joita on edessänne. Se ei tee koskaan mitään muuta kuin luo samaa kokemusta uudestaan ja uudestaan, kuten monet teistä tietävät hyvin.
 
Niinpä voidaksenne ilmentää erilaisia kokemuksia todellisuuteenne, teidän täytyy muuttaa värähtelytaajuuttanne. Lähtekää pois samalta vanhalta kanavalta ja valitkaa uusi kanava. Katselemme, kun monet teistä haluavat katsoa, mitä kanavalla 10 on, ja keskittyvät samalla jatkuvasti ja vakaasti kanavaan 5. Ymmärrätte, että televisiossanne on muita kanavia, vaikkette katselisikaan niitä. Ymmärrätte myös, että jos haluatte katsoa jotain muuta, teidän täytyy vaihtaa kanavaa. Ja niin on elämässänne. Teidän täytyy olla valmis muuttamaan tavanomaisia ajatuksianne, koska ilmennätte sen, mitä ajattelette. Piste. Kaikki todellisuudessanne on tulosta ajatuksista, joita teillä on ollut, mutta ne eivät määrää, mitä luotte tulevaisuudessa. Ne edustavat vain sitä, mitä olette ajatelleet tähän asti. Niinpä vaihtamalla fokuksenne niiltä alueilta, jotka eivät toimi elämässänne, niille monille alueille, jotka toimivat, painatte periaatteessa kaukosäädintä. Vaihdatte kanavaa! Teidän täytyy pitää fokuksenne ja huomionne unelmissanne useammin kuin siinä, mitä on jo edessänne. Siitä mihin fokusoidutte pääasiassa, tulee fyysinen todellisuutenne.
 
Toivomme, että olette havainneet tämän viestin hyödylliseksi ja olemme palvelleet teitä jollain tavalla.
 
Rakkaudessa ja valossa, olemme Enkelioppaitanne.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.  

< PrevNext >