HomeViestejäTaryn Crimi28.12.2014 - Mitä on tulossa vuonna 2015

28.12.2014 - Mitä on tulossa vuonna 2015

MITÄ ON TULOSSA VUONNA 2015

Enkelioppaita kanavoinut Taryn Crimi (www.angelic-guides.com)
28.12.2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tänään haluaisimme keskittää huomionne vuoteen 2015. Kuten monet teistä tietävät, emme erityisemmin pidä tulevaisuuden ennustusten antamisesta - yksinkertaisesti siksi, että tulevaisuutenne ei ole kiinteä, vaan se muuttuu jatkuvasti niiden päätösten perusteella, mitä teette nyt-hetkessä. Kuitenkin ihmiskollektiivinen tuleva energia on paljon vakaampi kuin yhdenkään yksilön. Syynä on, että se perustuu massojen päätöksiin eikä pelkästään yhden yksilön valintoihin. Emme keskity tapahtumiin, vaan energiaan ja kokemuksiin, joita luultavasti ilmentyy toistuvasti teidän kunkin elämään ensi vuoden, kalenterivuotenne 2015, aikana.

Kuten olemme sanoneet monta kertaa tänä vuonna, vuosi 2014 olisi luottamuksen ja uskon vuosi. Monet teistä ovat nyt kokeneet monia asioita, jotka ovat testanneet kykyänne säilyttää usko ja luottamus haluttuun lopputulokseen, uppoutumatta täysin siihen kaaokseen, mitä on edessänne. Fokuksenne pitäminen riippumatta siitä, mitä ympäristössä tapahtuu, on kriittinen ja ratkaiseva askel sen oppimisessa, miten otetaan vastuu omasta elämästä. Kun saatte jokainen takaisin kyvyn tulla mestariluojaksi fyysisessä ulottuvuudessa, teillä on epäilemättä kaikilla ollut kokemuksia, joissa kykenitte pysymään fokusoituneena ja onnistuitte ilmentämään halutun lopputuloksen - sekä monia haastavia kokemuksia, jotka testasivat uskoanne ja luottamustanne kykyyn tehdä se. Tämä on odotettavaa, kun opettelette vakauttamaan ajatuksenne ja päästämään irti peloistanne.

Vuosi 2015 tuo voimakasta edistymisenergiaa. Monet teistä havaitsevat, että paljon siitä minkä luomiseksi olette väsymättä tehneet työtä, toteutuu tänä vuonna. Tämä ei tarkoita, että jokainen toive toteutetaan. Sanoisimme kuitenkin, että vuoden 2015 lopussa monet teistä katsovat taaksepäin ja näkevät valtavan määrän saavutuksia. Kuten usein sanomme, kaikessa energiassa on luontaista aaltoilua. Teillä on ollut useita pohdiskelu-, integrointi- ja irtipäästämisvuosia ja nyt olette taas valmiita ja kykeneviä työntämään itseänne eteenpäin. Vuodet joissa energia tukee liikettä ja etenemistä, voivat usein tuntua vähän kaoottisilta joillekin, jotka eivät näe todellista potentiaalia energian käyttämiseksi hyödykseen. Jos kuitenkin pysytte fokusoituneena ja tiedätte, että kaikki yhdistyy jumalaisella ajoituksella, hämmästytte varmasti siitä, mitä pystytte saamaan aikaan tänä vuonna. Joistakin tämä on ehkä pelottavaa, mutta toivomme, että monet teistä näkevät ne upeat siunaukset, joita tulee luonnostaan tällaisten vuosien mukana.

Tärkein oppitunti tulevana vuonna on pysyä fokusoituneena siihen lopputulokseen, minkä haluatte ilmentää, koska tämän vuosi on täynnä tapahtumia. Tämä tuntuu sekä yksilö- että kollektiivitasolla. Kun vuosi 2015 lähenee loppuaan, monet teistä katsovat taaksepäin ihmetellen, miten niin paljon on voinut tapahtua yhdessä lyhyessä vuodessa, kun jokainen teistä singotaan pidemmälle eteenpäin kuin minään aiempana vuotena. Se mitä ennen olisi voitu saavuttaa vuosikymmenessä, saadaan aikaan nyt tässä yhdessä lyhyessä vuodessa.

Toivomme, että odotatte tätä tulevaa vuotta innostuneena ja ihmetellen. Muistutamme teitä kuitenkin pitämään hyvin selkeän kuvan siitä, mitä haluatte saada aikaan. Tämä vuosi saattaa hyvinkin tuntua pyörremyrskyltä valtaosalle teistä, mutta tämän ei tarvitse merkitä, ettei se voi olla ihmeellinen, innostava ja jännittävä pyörremyrsky. Niinpä kannustamme teitä käyttämään energian hyödyksenne ja laukaisemaan itsenne uusiin paikkoihin, joissa ette ole koskaan ennen uskaltaneet elää.

Toivomme, että tämä viesti on palvellut teitä jollain tavalla ja olemme olleet palveluksessanne.

Rakkaudessa ja valossa, olemme Enkelioppaitanne.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >