HomeViestejäTaryn Crimi30.7.2014 - Yltäkylläisyyden luominen kaikissa muodoissa

30.7.2014 - Yltäkylläisyyden luominen kaikissa muodoissa

YLTÄKYLLÄISYYDEN LUOMINEN KAIKISSA MUODOISSA

Enkelioppaita kanavoinut Taryn Crimi (www.angelic-guides.com)
30.7.2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tänään haluaisimme puhua yltäkylläisyyden ilmentämisestä. On tärkeää huomata, ettemme puhu pelkästään taloudellisesta yltäkylläisyydestä, koska se on vain yksi yltäkylläisyysmuoto. Puhumme enemmänkin siitä, miten luodaan yltäkylläisyyttä mihin tahansa, mitä haluatte. Aloitetaanpa.

Sanomme usein, että te kaikki luotte yltäkylläisyyttä koko ajan – ette vain ehkä erityisemmin pidä siitä, missä olette yltäkylläisiä. Muistakaa, että teillä voi olla yltäkyllin ongelmia, puutetta, sairautta ja haasteita yhtä helposti, kuin teillä voi olla yltäkyllin rahaa, iloa, rakkautta, autuutta ja ystävyyttä. Tämän vuoksi sanomme, että ilmennätte kaikki aina yltäkylläisyyttä. Haluaisimme selittää kuitenkin paremmin, miten voitte tietoisesti ohjata sitä, missä haluatte olla yltäkylläinen.

Te jotka tunnette vetoa tähän viestiin, tiedätte jo varsin hyvin, että olette oman todellisuutenne luoja. Miksi siis on edelleen puutetta, sairautta, kärsimystä ja sydänsurua? Tähän vastaamme: vaikka olette tulleet tietoiseksi siitä, että olette todellisuutenne ainoa luoja, alatte vasta muistaa, miten ohjataan tietoisesti sitä, mitä haluatte luoda. Usein samaistamme tietoisen luomiskyvyn mihin tahansa ihmiskehon lihakseen. Jos lihasta ei käytetä pitkään aikaan, se alkaa heikentyä ja ajan kuluessa lopulta surkastua. Nimittäin kykynne ei ole koskaan mennyt pois, se on vain surkastunut käytön puutteesta. Kuitenkin käyttämällä ja tietoisesti kehittämällä tätä taitoa saatte taas kerran kyvyn ohjata sitä tahdonalaisesti. Koska olette edelleen sidottu lineaariseen aikaharhaan, saatte luultavasti tämän kyvyn takaisin ajan kuluessa ettekä koe sen heräävän hetkessä.

Mietitte siis: "Miten voin kehittää kykyä ilmentää tietoisesti kaikki haluni? Miten alan luoda yltäkylläisyyttä elämääni?" Tähän vastaamme, että teidän täytyy ensin ja ennen kaikkea sallia sen tulla elämäänne päästämällä irti muureista ja rajoista, joita olette luoneet estämään sitä virtaamasta sisään. Kuten olemme sanoneet, rahallinen yltäkylläisyys ei ole ainoa yltäkylläisyysmuoto – se on kuitenkin yksi yleisimmin etsityistä yltäkylläisyysmuodoista. Vaikka keskitymme nyt pääasiassa taloudellisen yltäkylläisyyden luomiseen, tietäkää, että teillä ei ole ainoastaan kapasiteettia luoda mitä tahansa yltäkylläisyyttä, vaan se on myös jumalainen oikeutenne luojaolentona.

Kerromme nyt joitain hyvin yleisiä pelkoja, joita on edelleen kollektiivisessa massatietoisuudessa rahallisen yltäkylläisyyden luomiseen liittyen. On erittäin yleinen puutteen pelko, ansaitsemattomuuden tunne ja uskomus, ettette voi olla henkinen ja yltäkylläinen samanaikaisesti. Nämä ovat vain joitain yleisimpiä pelkoja ja uskomuksia, joita on maailmassanne monilla, riippumatta kansallisuudesta, uskonnosta tai rodusta. Puhutaanpa lyhyesti näistä huolista.

Kuten olemme sanoneet monta kertaa, ei voi pelätä puutetta ja vetää puoleensa samaan aikaan yltäkylläisyyttä. Sitä uskomusta mille annatte eniten energiaa, vedätte onnistuneesti todellisuuteenne. Elätte universumissa, mikä on tehty kokonaan energiasta. Olette itse energiaa. Universumi on äärettömän yltäkylläinen ja siksi siitä ei voi koskaan loppua energia. Se mitä päätätte ilmentää, riippuu täysin teistä. Universumi missä olette, on äärettömän yltäkylläinen – voitte valita vähän tai paljon, siinä ei ole eroa. Kun tämä on sanottu, vakuutetaanpa, että päätöksenne ilmentää yltäkylläisyyttä ei ota millään tavalla pois toisten kykyä luoda omaa yltäkylläisyyttään.

On myös erittäin monia, jotka kyseenalaistavat, ansaitsevatko he yltäkylläisyyttä, ja pitävät kiinni monista syyllisyyksistä ja katumuksista, joiden he pelkäävät tekevän itsestään vähemmän ansaitsevan saamaan haluamaansa yltäkylläisyyksiä. Taatusti on monia miljoonia olentoja, jotka eivät elä yltäkylläisyydessä ja vähintäänkin ansaitsisivat sitä.

Yltäkylläisyys luodaan uskomustenne, aikomustemme ja odotustenne kautta. Maailmassa on edelleen monia, jotka uskovat, että on henkisempää elää puutteessa kuin aineellisen yltäkylläisyyden keskellä. Hymyilemme tälle, koska muistakaa, että olette jumalainen olento, joka valitsee fyysisen inkarnaation, ja jumalaisena olentona olette aina tietoinen äärettömästä yltäkylläisyydestä. Näemme usein väärinymmärrystä siinä uskomuksessa, että aineellinen vauraus vähentää jotenkin henkistä kasvuanne. Yltäkylläisyyden vetäminen fyysiseen todellisuutenne ei tee teistä yhtään vähemmän henkistä kuin ihmisestä, joka estää yltäkylläisyyden ja kokee puutetta.

Henkisyys ei ole mitään, minkä voitte voittaa tai hävitä – se on, kuka olette. Vaikka olette saattaneet hetkellisesti unohtaa jumaluutenne, henkisyytenne on ikuista. Kun sanotaan, että aineellisen vaurauden riistäminen itseltänne on henkisempää kuin yltäkylläisyyden kokeminen, se on sama asia kuin sanoa, että on henkisempää kokea sairautta kuin yltäkyllin terveyttä. Tämä lause on monista outo ja kuitenkin joillakin on edelleen vaikeuksia integroida se uskomus, että aineellinen yltäkylläisyys on yhtä lailla heidän jumalainen oikeutensa.

Jos haluatte elää puutteessa, niin tietysti kannustamme teitä tekemään niin, ja jos haluatte elää yltäkylläisyydessä, niin kannustamme teitä luomaan myös sitä. Emme näe kumpaakaan valintaa virheenä – kumpikin johtaa sielukasvuun. Emme kuitenkaan halua teidän tuntevan, että teidän täytyy riistää itseltänne yltäkylläisyys ja elää puutteessa varmistaaksenne, että saatte henkistä kasvua. Olette luojaolentoja ja vapaita luomaan sen, mitä haluatte kokea. Jokainen teistä on jumalainen luojaolento, joka on epäilemättä ansaitseva ja kykenevä luomaan yltäkylläisyyttä kaikissa muodoissa. Teidän on tarkoitus olla yltäkylläisiä rakkauden, energian, terveyden, talouden, ystävien, rauhan ja autuuden osalta.

Haluaisimme kertoa teille suosituksemme, miten toivotetaan tervetulleeksi yltäkylläisyys elämänne joka osaan, jos haluatte tehdä sen. Määrittelemällä tarkkaan, miten yltäkylläisyyttä voi virrata elämäänne, ja keskittymällä vain tuloihin, palkkaan, asiakkaisiin ja suhteisiin, estätte ääretöntä yltäkylläisyysvirtaa tulemasta teille missään toisessa muodossa. Universumi on äärettömän yltäkylläinen ja se pyrkii palvelemaan. Sallikaa sydämenne avautua kaikille mahdollisuuksille, millä yltäkylläisyyttä voi tulla teille. Se voi olla lahja, se voi olla idea, se voi olla vieras ihminen, se voi kauppatekoa. On ääretön määrä tapoja, joilla kaikki haluamanne voi ilmentyä.

Jos huomaatte pitävänne kiinni uskomuksista, jotka eivät enää palvele teitä, olkaa hyvä ja kutsukaa meitä ja autamme mielellämme teitä muuntamaan nämä rajoittavat uskomukset sellaisiksi, jotka tukevat sisäistä jumaluutta. Muistakaa, ettemme voi muuttaa uskomuksia teidän puolestanne – muistutamme kuitenkin mielellämme teille, miten päästetään irti mistä tahansa uskomuksesta helposti, jos haluatte sitä. Tietäkää, ettemme opeta teille mitään uutta, vaan muistutamme teille siitä, minkä jo tiedätte sisällänne.

Toivomme, että olemme palvelleet teitä jollain tavalla. Rakkaudessa ja valossa, olemme Enkelioppaitanne.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >