HomeViestejäTaryn Crimi23.5.2013 - Déjà vu

23.5.2013 - Déjà vu

Déjà vu
 
Enkelioppaita kanavoinut Taryn Crimi ( angelicguides.wordpress.com)
23.5.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tänään haluaisimme keskittää huomionne ilmiöön, mihin yleisesti viitataan déjà vuna. Monet kuvaisivat tätä tunteeksi, että olette jo nähneet tai kokeneet täsmälleen saman tilanteen, mitä parhaillaan tapahtuu. Meitä on pyydetty puhumaan tästä aiheesta aiemmin. Tunsimme kuitenkin, että olisi parempi ensin jakaa perspektiivimme rinnakkaistodellisuuksiin ja ajan luonteeseen, ennen kuin yritämme antaa teille selityksen tästä ilmiöstä.
 
Erittäin yksinkertaisesti ilmaistuna déjà vu on sitä, kun tietoinen tajuntanne vaihtaa rinnakkaistodellisuudesta toiseen. Vaikka vaihdatte säännöllisesti edestakaisin monien rinnakkaistodellisuuksien välillä riippuen niistä valinnoista, joita teette, ja siitä värähtelystä minkä kanssa resonoitte, tietoinen mielenne ei havaitse tätä vaihdosta. Kuitenkin aina silloin tällöin tapahtuu "limittyminen" - paremman sanan puutteessa - mikä koetaan tietoisesti ja mihin on viitattu déjà vuna.
 
Annetaanpa teille analogia, jotta voitte paremmin ymmärtää selityksemme. Kuvitelkaa, että elämänne jokainen hetki on valokuva. Kaikki kuvat yhdistää nauhaksi valinnat, fokus ja aikomukset, jotka vaikuttavat suoraan värähtelyynne. Kuvitelkaa nyt, että nämä valokuvat yhdistetään elokuvaksi. Tämä on hyvin samanlaista, miten elokuvanne tehdään. Jokainen kuva nähdään nopeasti, mikä antaa harhakuvan liikkeestä. Joka hetki on tietysti ääretön määrä rinnakkaistodellisuuksia, mitkä sisältävät eri valinnan tai eri kuvan, joista voitte valita. Tämän kuvan kera mielen on helpompi ymmärtää, miten usein vaihdatte rinnakkaistodellisuudesta toiseen. Kuitenkin silloin kun koetaan déjà vu, sama kuva koetaan ikään kuin kaksi kertaa. Miten? Miksi? Selitetäänpä lisää.
 
Toinen avaintekijä on aika tai paremminkin kokemuksenne lineaarisesta ajasta. Taas kerran, aika on osa harhaa, kuten olemme maininneet monta kertaa aiemmin. Koette ajan kulkevan lineaarisesti, mikä auttaa vakiinnuttamaan fyysisen todellisuutenne harhan. Kuten olemme selittäneet aiemmissa viesteissä, me hahmotamme ajan hyvin joustavana. Käytämme aikaa merkkinä, mikä auttaa meitä löytämään kokemuksen, mihin haluaisimme ohjata fokuksemme - samaan tapaan kuin kirjan sivunumerot, mitkä auttavat teitä löytämään kappaleen, minkä haluatte kokea. Koemme myös kaiken olevan nyt-hetkessä ja kaikki kokemukset tapahtuvat samanaikaisesti. Ymmärrämme, että ihmismielen voi olla vaikea tajuta tätä, koska se on koulutettu toimimaan lineaarisen ajan harhassa.
 
Kun vaihdatte rinnakkaistodellisuudesta toiseen, mielenne hahmottaa kokemukset kiinteänä janana - asiat virtaavat tasaisena koosteena peräkkäin. Ihmismieli suodattaa kaikki muut todellisuudet pois salliakseen teidän hahmottaa tämän hyvin ainutlaatuisen kokemuksen yhdestä aikajanasta, vain yhdestä todellisuudesta tietoisessa tajunnassanne. Muistakaa, että korkeammissa ulottuvuuksissa olette tietoisia kaikista todellisuuksista ja voitte nähdä, miten kaikki päätökset ilmentyvät. Se ainutlaatuinen tilaisuus mihin te kaikki osallistutte, on sallinut teidän saada hyvin erilaisen kokemuksen. Kuitenkin aina silloin tällöin tietoinen mieli hahmottaa vaihtamisen rinnakkaistodellisuuksien välillä. Koska tietoisella mielellä ei ole tapaa käsitellä tuota informaatiota sillä logiikalla, mitä se käyttää informaation suodattamiseen, vaihtuminen koetaan täydellisenä kopiona toisesta kokemuksesta, mikä on jo havaittu. Kuitenkin oikeasti se on pelkästään peilikuva siitä kokemuksesta, minkä koitte jo toisessa todellisuudessa, mistä vaihdoitte.
 
Usein kokiessanne déjà vun, ette muistaa tarkkaa "aikaa" tai hetkeä, jolloin teillä on ollut sama kokemus. Tiedätte vain, että teillä on ollut tuo kokemus aiemmin. Tuntuu siltä, että jokainen yksityiskohta ja myös samat tunteet toistuvat. Teillä ei ole ollut samanlaista kokemusta, minkä tällä hetkellä hahmotatte - itse asiassa olette tietoisesti havainneet saman kokemuksen kaksi kertaa! Ensimmäinen kerta oli silloin, kun vaihdoitte toisesta rinnakkaistodellisuudesta, ja toinen oli siinä rinnakkaistodellisuudessa, mihin vaihdoitte. Tietoinen mieli suodattaa "kopiot" pois useimmiten eikä teille jää mitään tietoista muistikuvaa tuosta kokemuksesta. Kuitenkin aina silloin tällöin pystytte havaitsemaan samankaltaisuuden, mikä saa monet raapimaan päätään hämmästyneenä.
 
Siis seuraavalla kerralla kun koette déjà vun, pidätte sitä ehkä hyvin kiehtovana, kun nyt tiedätte, että olette juuri havainneet vaihtamisen todellisuudesta toiseen.
 
Toivomme, että tämä viesti on jollain tavalla palvellut teitä.
 
Rakkaudessa ja valossa, olemme Enkelioppaitanne.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >