HomeViestejäTaryn Crimi19.3.2013 - Äänen valtava voima

19.3.2013 - Äänen valtava voima

ÄÄNEN VALTAVA VOIMA
 
Enkelioppaita kanavoinut Taryn Crimi ( angelicguides.wordpress.com)
19.3.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tänään haluaisimme keskittää huomionne ääneen. Paljon siitä äänen voimaan liittyvästä informaatiosta, mikä oli laajasti hyväksyttyä ja käytettyä Lemurian ja Atlantiksen muinaissivilisaatioissa, on kadonnut tai paremminkin unohtunut. Aikomuksemme on jakaa kanssanne oma perspektiivimme siitä, miten hyödyllistä ääni on todellisuudessanne, mihin se kykenee ja miten se toimii.
 
Miten lempeän meditointimusiikin ääni pystyy rauhoittamaan stressaavimmatkin tilanteet? Miten rumpurytmi voi herättää kehossa reaktion, mikä voidaan kemiallisesti havaita mittaamalla adrenaliinin lisääntymistä? Miten kasvien joilla ei näytä olevan korvia, on tiedetty kukkivan säännöllisemmin ja kasvan nopeammin klassisen musiikin soidessa? Miksi vesi alkaa väreillä tai pikkukivet täristä kovan musiikin lähellä? Kuullaanko musiikki vai tunnetaanko itse asiassa? Tässä on muutamia kysymyksiä, joita halusimme herättää sisällänne auttamaan teitä avautumisessa sille laajalle potentiaalille, mikä äänen voimalla on maailmassanne.
 
Aloitetaanpa yksinkertaisella selityksellä, mitä ääni on. Ääni voidaan määritellä edestakaisin liikkuvaksi energiavärähtelyksi, minkä aivonne tulkitsevat ääneksi. Kun ilma värähtelee aaltomallina, tämä luo äänen. Energian värähtelytahti luo äänikorkeuden - mitä nopeampi värähtely, sitä korkeampi ääni. Desibelit määrittelevät äänen volyymin - mitä korkeampi desibeli, sitä kovempi ääni.
 
Ääni kykenee parantamaan kehon, selvittämään tukkeutuneet chakrat, liikuttamaan energiaa ja muuttamaan fyysistä ainetta. Ihmettelette ehkä, miten tämä voi olla mahdollista. Tästä haluaisimme alkaa jakaa kanssanne. Voidaan saada monia hyötyjä käyttämällä ääntä ja monet teistä jo nauttivat joistain äänen eduista todella ymmärtämättä, miten tai miksi. Tietenkään ei ole välttämätöntä ymmärtää "miten" tai "miksi" nauttiakseen jostain. Haluaisimme kuitenkin kertoa sen teille, jotta voitte löytää enemmän sen valtavan voiman, mikä äänellä on todellisuudessanne.
 
Muistakaa, että kaikki on energiaa, ja siksi energia voi vaikuttaa kaikkeen. Hyvin yksinkertaisesti ilmaistuna ääni välittää taajuutta, mikä vaikuttaa minkä tahansa aineen molekyylirakenteen värähtelyyn. Kaikki aine ei kuitenkaan reagoi samalla tavalla altistuessaan samalle äänelle. Esimerkiksi samanlainen musiikki ei rauhoita ja lohduta kaikkia, erilaiset olennot reagoivat siihen, mikä resonoi eniten niiden nykyvärähtelyn kanssa.
 
Ne jotka pystyvät havaitsemaan toisten auran, näkisivät varmasti sen välittömän vaikutuksen, mikä äänellä on kehon värähtelyyn ja siksi yleismielialaan. Aivan kuten sanat ovat vain väline, mitä käytetään välittämään tai kantamaan informaatiota, mitä haluatte jakaa toisten kanssa, musiikkikin on vain väline, millä energiaa jaetaan ja koetaan.
 
Ääni ja värähtely ovat yhtä. Nekin jotka ovat kuuroja, tuntevat silti energian, mitä ääni kantaa. Te ette itse asiassa kuule ääntä, vaan aivonne havaitsee ja sitten tulkitsee tämän energian kuultavaksi ääneksi kokemistanne varten. Ihmisaivojen havaitsema vaihteluväli on hyvin pieni verrattuna laajaan äänivalikoimaan, mikä on saatavilla universumissanne. Vaikka ette voi havaita niiden monien taajuusaaltojen ääntä, joita virtaa lävitsenne joka hetki, voitte varmasti tuntea ne. Se on toinen juttu, oletteko tietoinen siitä vai ette.
 
Värähtely vaikuttaa suoraan solujenne molekyylirakenteeseen. Äänen volyymi ei määrittele värähtelytahtia, vaan äänikorkeus määrittelee nopeuden, millä energia värähtelee - vaikka volyymi esittää merkittävää roolia siinä, miten voimakkaasti aineeseen vaikutetaan. Energian äänikorkeus muuttaa fyysistä ainetta, kuitenkin äänen volyymi määrittelee muutosvoimakkuuteen. Yksinkertainen esimerkki voisi olla oopperalaulaja, joka kuiskaa viinilasin vieressä, ja oopperalaulaja joka laulaa koko voimallaan viinilasin vieressä. Kumpikin ääni vaikuttaa viinilasiin, kuitenkin äänen volyymi määrittelee suoraan vaikutuksen voimakkuuden. Kuiskaus saa viinilasin värähtelemään hieman, kun taas laulaminen saa sen pirstoutumaan.
 
Matalammalla äänikorkeudella on hitaampi värähtelytahti - mitä korkeampi ääni, sitä nopeammin energia värähtelee. Tämä värähtely luo äänen. Sekä korkea että matala ääni voi tehdä muutoksia aineeseen. Emme aio mennä liian laajasti siihen fysiikkaan, miten ääni luodaan. Haluamme vain antaa perusselityksen siitä, mitä ääni todellisuudessa on, ja tämä sallii meidän selittää lisää äänen kapasiteettia ja sitä, miten sitä on käytetty menneisyydessä ja minkä sivilisaationne tulee taas kerran saamaan takaisin.
 
Lemurialaiset ja myöhemmin atlantislaiset käyttivät ääntä moniin tarkoituksiin. He olivat hyvin tietoisia, että aineen molekyylirakennetta voidaan muuttaa lähettämällä oikeaa äänikorkeutta, mikä ylittää kovasti sen, minkä ihmiset pystyvät havaitsemaan fyysisillä korvillaan. Kun käytetään oikeaa korkeutta, äänivärähtelyt voivat kaivertaa kiveä, nostaa ainetta, jakaa veden ja muuttaa energiaa. Tämä tekniikka on vastannut joistain suurimmista monumenteista maailmassanne, joista jotkut voidaan vielä nähdä tänäkin päivänä.
 
Nämä sivilisaatiot käyttivät laitteita, mitkä olivat samanlaisia kuin "kristallivahvistimet" - paremman sanan puutteessa - jotka lähettivät hyvin korkeita ja hyvin matalia taajuuksia. Tätä laitetta voitiin helposti manipuloida, paljon samaan tapaan kuin radion valitsinta voidaan käyttää virittymiseen halutulle kanavalle. Laite antoi käyttäjän määritellä sekä volyymin että äänikorkeuden, halutun vaikutuksen saavuttamiseksi helposti. Tämä salli tehdä uskomattoman tarkkoja leikkauksia, jotka ovat tarkempia kuin tämän päivän kehittyneimmillä moderneilla työkaluilla. Tämä laite salli uskomattoman rakentamisen ja siihen vaadittiin vähän tai ei yhtään fyysistä työtä.
 
Tunneleita kaivettiin helposti graniittikallion läpi minuuteissa, kivenjärkäleitä nostettiin helposti ja lempeästi sivuun ja myös suuria vesiä manipuloitiin helposti näiden sivilisaatioiden hyödyksi. Tämä teknologia johti lopulta Atlantiksen mantereen tuhoutumiseen luomalla "shokkiaaltoja", jotka vapautettiin syvällä maankuoressa. Kuten olemme sanoneet monta kertaa aiemmin, kaikkea todellisuudessanne voidaan käyttää "hyvään" tai "pahaan" - voiman käyttäjä määrittelee, miten sitä käytetään. Tämä tieto on kaikkien saatavilla, jotka pyrkivät saamaan takaisin menneisyyden informaation. Tietäkää, että vaikka informaatio voidaan unohtaa, sitä ei voi koskaan menettää.
 
Miten on mahdollista, että ääni voi tuoda olemuksenne takaisin harmoniaan? Silloin kun tunnette jotain negatiivisia tunteita, kuten huolta, vihaa, pelkoa tai surua, niin olemuksenne on epäharmoniassa todellisen itsenne kanssa. Silloin kun olette harmoniassa, pystytte vastaanottamaan jumalaisen virran yltäkylläisyyttä - se on ehdottoman rauhan tunne, mikä resonoi koko kehossanne. Olette täysin läsnä hetkessä, ette kadu menneisyyttä ettekä murehdi tulevaisuutta, silloin kun olette täydellisessä harmoniassa.
 
Teistä on ehkä mielenkiintoista, että on ainutlaatuinen taajuus tai sävelkorkeus, mikä tuo välittömästi jokaisen yksilön takaisin täydelliseen harmoniaan. Tarkoitamme tällä, että silloin kun tutustutte siihen ainutlaatuiseen taajuuteen, mihin sielunne on virittynyt, se tuo välittömästi olemuksenne takaisin täydelliseen harmoniaan. Kaikkia yksilöjä ei ole viritetty samaan sävelkorkeuteen, se on ainutlaatuista teille. Tietäkää, ettemme viittaa ainoastaan ihmisiin - jokaisella olennolla on oma ainutlaatuinen sävelkorkeutensa, mikä tuo sen olemuksen takaisin täydelliseen harmoniaan. Tästä syystä sanomme, että äänellä on voima parantaa keho. Jos kehonne on täysin harmoniassa, sairaus ei voi jäädä.
 
Ääntä käytettiin usein parannustemppeleissä Lemurialla ja Atlantiksella harmonisoimaan ja palauttamaan henkinen, tunne- ja fyysinen keho. Lasikulhoja, kristalleja ja kielisoittimia käytettiin usein tässä toiminnassa. Koska näissä sivilisaatioissa voitiin nähdä auroja, he pystyivät heti näkemään, mikä ääni resonoi eniten kunkin olennon kanssa. On useita tiedeyhteisöjä, jotka alkavat muodostaa yhteyden äänen ja kehon paranemisen välille.
 
Vaikka voitte tietysti alkaa tiedostaa, mikä äänikorkeus täsmälleen harmonisoi olemuksenne, tietäkää, että teidän ei tarvitse tulla tietoiseksi äänikorkeudesta, mikä resonoi olemuksenne kanssa, hyötyäksenne yhteydestä siihen. Täsmällinen sävelkorkeus on aina alitajuisessa mielessänne. Tästä syystä kaikki olennot eivät halua kuunnella samaa musiikkia tai heitä eivät tyynnytä samat äänet. Tunnette yksinkertaisesti vetoa sitä kohtaan, mikä resonoi parhaiten olemuksenne kanssa. Tietäkää myös, että se ainutlaatuinen sävelkorkeus pysyy, mikä välittömästi harmonisoi olemuksenne. Kuitenkaan ne äänet, joihin tunnette vetoa, eivät ole aina samoja. Ette ehkä halua kuunnella toisena päivänä sitä, mitä haluatte kuunnella yhtenä päivänä. Monet sanovat sen riippuvan mielialastanne. Täsmällisempi toteamus olisi kuitenkin, että se riippuu värähtelystä, minkä kanssa resonoitte tuolla hetkellä.
 
Monista on sattumaa, että radio soittaa jatkuvasti musiikkia, mikä vaikuttaa heijastavan mielialaanne. Esimerkiksi jos olette äärettömän surullinen rakkaan menettämisestä, huomaatte kuulevanne jatkuvasti samanlaisia lauluja, jotka heijastavat tunteitanne. Tietäkää, että soivat laulut ovat suoraan yhteydessä värähtelyynne. Te vedätte jatkuvasti puoleenne lauluja, jotka resonoivat lähettämänne taajuuden kanssa. Ihmettelette ehkä, miten teillä voisi olla sellainen vaikutus julkiseen radioasemaan. Miten mielialanne voisi määritellä, mitkä laulut soivat, kun miljoonat muutkin kuuntelevat samaa asemaa? Tämä on upea kysymys ja siihen vastaamme niin, että vedätte aina puoleenne sitä todellisuutta, minkä kanssa resonoitte eniten.
 
Radio ei soita sattumalta lauluja, jotka edustavat mielialaanne, vaan värähtelynne vetää puoleensa lauluja, jotka resonoivat olemuksenne kanssa tuolla hetkellä. Muistakaa, että on ääretön määrä rinnakkaistodellisuuksia. Vaikka näette itsenne vain yhdessä todellisuudessa, kuitenkin me katselemme, kun hypitte päivän aikana edestakaisin monien todellisuuksien välillä riippuen siitä värähtelystä, mitä koette. Ette voi kokea sellaista, minkä kanssa ette resonoi.
 
Voitte kokeilla tätä laittamalla musiikkisoittolistanne satunnaisjärjestykseen tai kuuntelemalla radioita. Saatte hyvin tarkan kuvauksen siitä, mitä parhaillaan sykitte, juuri tuolla hetkellä. Vedätte puoleenne lauluja, jotka resonoivat eniten. Tämä on taas yksi kokemus, minkä usein saatte siitä, että te todella luotte todellisuutenne. Kuitenkin useimmat ovat tietämättömiä siitä omasta voimastaan, mikä luo jokaisen kokemuksen todellisuudessanne. Kaikki todellisuudessanne on teidän luomaanne - kaikki.
 
Siis vaikutatteko te ääneen vai vaikuttaako ääni teihin? Lyhyesti sanottuna, te ette vedä puoleenne ääntä, minkä kanssa ette resonoi. Aivan perusvastauksena, te vedätte puoleenne ääntä, minkä kanssa resonoitte, ja vuorostaan äänellä minkä kanssa resonoitte, on suora vaikutus olemukseenne. Monet voivat vahvistaa sen suoran vaikutuksen, mikä musiikilla voi olla heidän mielialaansa. Monet soittavat musiikkia päästäkseen sopivaan tunnelmaan kuntoillakseen, tanssiakseen, rentoutuakseen tai vapautuakseen negatiivisista tunteista. Tietäkää, että olette ensin muuttaneet värähtelyänne ja vedätte sitten puoleenne lauluja, jotka auttavat tuon värähtelyn vakiinnuttamisessa lisää.
 
Fyysisiä korvia ei vaadita, jotta musiikki liikuttaa. Fraasi "anna rytmin liikuttaa" on uskomattoman täsmällinen, koska todellisuudessa sitä ääni juuri tekee. Ääni liikuttaa ainetta. Tästä syystä myös kasvit ja puut reagoivat vääjäämättä musiikkiin. Kaikki olennot tuntevat energian ja värähtelytaajuuden.
 
Äänen voima on laajasti hyödyntämättä nykytodellisuudessanne. Tämä kuitenkin muuttuu ja saatte taas kerran tiedon, mikä on ollut unohdettuna. Kun teistä tulee tietoisempia siitä valtavasta voimasta, mikä on ympärillänne, opitte vääjäämättä, että se on aina heijastusta sisäisestä voimastanne.
 
Toivomme, että tämä viesti on jollain tavalla palvellut teitä.
 
Rakkaudessa ja valossa, olemme Enkelioppaitanne.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >