HomeViestejäTaryn Crimi27.3.2013 - Raha on vain energiasiirtoa

27.3.2013 - Raha on vain energiasiirtoa

RAHA ON VAIN ENERGIASIIRTOA
 
Enkelioppaita kanavoinut Taryn Crimi ( angelicguides.wordpress.com)
27.3.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tänään haluaisimme keskittää huomionne rahaan. Joitain hyvin yleisiä rahaan liittyviä uskomuksia ovat: "raha on paha asia", "yltäkylläisyys merkitsee, että olet ahne ihminen", "raha ja henkisyys eivät sovi yhteen", "ne joilla on rahaa, ovat saaneet sen huijaamalla toisia", "on tehtävä kovasti työtä rahansa eteen", "koskaan ei ole riittävästi". Nämä ovat vain muutamia uskomuksia, joita näemme yleisesti. Rahaan liittyy monia väärinkäsityksiä ja tarkoituksemme on jakaa kanssanne oma perspektiivimme siinä toivossa, että se karkottaa joitain näistä rajoittavista uskomuksista.
 
Tietäkää, ettemme näe rahaa hyvänä emmekä pahana, vaan se on neutraalia - aivan kuten kaikki todellisuudessanne on neutraalia. Ainoastaan havainnoija määrittelee arvon kaikelle todellisuudessanne. Kyse on palvelun vaihtamisesta toiseen. Raha on käypä vaihdon väline, mikä on tasaveroinen minkä tahansa muun yltäkylläisyysmuodon kanssa maailmassanne.
 
Muistakaa, että tämä todellisuus on pelkästään harhakuva, mikä sallii teidän saada ainutlaatuisen perspektiivin ja auttaa sieluanne kokemaan valtavan määrän kasvua. Voitte kaikki valita, mitä haluatte kokea, käyttämällä vapaata tahtoanne. Vaikka sielunne saa kasvua jokaisesta päätöksestänne, teidän ei tarvitse elää puutteessa - voitte saada paljon myös yltäkylläisestä elämästä. Universumi missä olette, on äärettömän yltäkylläinen. Voitte valita saavanne vähän tai paljon, sillä ei ole väliä.
 
Maailmassanne on edelleen monia, jotka uskovat, että on henkisempää elää puutteessa kuin yltäkylläisessä aineellisessa vauraudessa. Hymyilemme tälle. Muistakaa, että olette jumalainen olento, joka valitsee fyysisen inkarnoitumisen, ja jumalaisena olentona olette aina tietoinen äärettömästä yltäkylläisyydestä. Näemme väärinymmärrystä usein siinä uskomuksessa, että aineellinen varallisuus haittaa jotenkin henkistä kasvuanne. Yltäkylläisyyden puoleen vetäminen fyysisessä todellisuudessa ei tee teistä yhtään vähemmän henkistä ihmistä kuin joku, joka päättää estää yltäkylläisyyden ja kokea puutetta.
 
Henkisyys ei ole mitään, minkä voitte saavuttaa tai menettää - te olette sitä. Vaikka olette ehkä tilapäisesti unohtaneet jumaluutenne, henkisyytenne on ikuista. Jos sanotaan, että on henkisempää riistää itseltänne aineellinen varallisuus, kuin kokea yltäkylläisyyttä, se vastaa sanontaa: on henkisempää kokea sairautta kuin yltäkyllin terveyttä. Tämä lause olisi monista outo ja kuitenkin joidenkin on vaikea yhdistyä uskomukseen, että aineellinen yltäkylläisyys on yhtälailla heidän jumalainen oikeutensa.
 
Tuomitsemalla rahan vähemmän henkiseksi kuin mikä tahansa muu yltäkylläisyysmuoto, estetään vain yltäkylläisyysvirtaa tulemasta luoksenne. Jos haluatte elää puutteessa, kannustamme tietysti teitä tekemään niin, ja jos haluatte elää yltäkylläisyydessä, kannustamme teitä luomaan myös sen. Emme näe kumpaakaan valintaa virheenä - kumpikin johtaa sielukasvuun. Emme kuitenkaan halua teidän tuntevan, että teidän täytyy riistää itseltänne yltäkylläisyys ja elää puutteessa varmistaaksenne, että saatte henkistä kasvua. Olette luojaolentoja ja olette vapaita luomaan sen, mitä tahansa haluatte kokea.
 
Näemme vähän epäselvyyttä sen eron tulkitsemisessa, että vedetään luojaolentona aineellista yltäkylläisyyttä parantamaan fyysisen elämän mukavuutta tai että etsitään aineellista yltäkylläisyyttä määrittelemään oma arvo. Ne jotka sallivat aineellisen varallisuuden määritellä oman arvonsa, saavat usein erittäin vähän iloa omaisuudesta, mitä he jatkuvasti keräävät. Syynä on, että henkiolentona teitä ei voi määritellä luomanne fyysisen omaisuuden mukaan. Tästä syystä sanotaan, ettei rahalla voi ostaa onnea - eikä todellakaan voi. Jotkut yrittävät täyttää tämän sisäisen tyhjyyden tunteen hankkimalla lisää "asioita", oivaltamatta koskaan, ettei se tyydytä heidän palavaa haluaan tuntea rauhaa, rakkautta ja iloa. Se on sama kuin söisi jatkuvasti sammuttamaan janonsa. Ei voi sammuttaa janoa syömällä ruokaa, se täyttää, mutta veden tarve jää edelleen - aivan kuten aineellinen omaisuus ei voi sammuttaa sielun rauhan, rakkauden ja ilon janoa.
 
Elätte fyysisessä todellisuudessa ja tietysti fyysisen yltäkylläisyyden luominen on hyvinkin kapasiteettinne puitteissa. Vaikka rahan kerääminen lisää aineellista vaurauttanne, se ei voi täyttää tyhjiötä, minkä tunnette sisällänne ja mikä on olemassa, koska yritätte täyttää sen itsenne ulkopuolisilla asioilla. Ilo tulee ainoastaan sisältä. Mitkään ulkopuoliset olosuhteet eivät voi luoda teille onnellisuutta. Teidän on ensin täytettävä olemuksenne sisäisellä ilolla ja vasta sitten voitte tuntea iloa, mikä tulee ulkopuolisista kokemuksista. Monet vastaavat sanomalla, että "rahanpuute tuo minulle kurjuutta", ja siihen vastaamme, että kurjuutenne tuo teille puutetta.
 
Tietäkää, ettemme näe kiinnostusta liikavarallisuuteen vääränä tai oikeana, vaikka tulee aika, jolloin ei yksinkertaisesti haluta enää omistaa enempää, kuin tarvitaan tiettynä ajankohtana. Ei siksi, että opitaan tyytymään vähempään, vaan koska tiedetään, että voidaan milloin tahansa luoda, mitä halutaan. Tarpeen yli omistaminen pelkästään näyttääkseen toisille, miten paljon on kerännyt, ei ole enää nautittavaa, silloin kun kaikki pystyvät ilmentämään kaiken, mitä haluavat.
 
On joitain, jotka tuntevat niiden olevan ahneita ihmisiä, jotka ovat hankkineet runsaasti aineellista varallisuutta. He uskovat, että toisten yltäkylläisyys jotenkin vie heiltä yltäkylläisyyttä ja lisää heidän kokemaansa puutetta. Muistutamme teille, että universumi on ääretön. Siksi on enemmän kuin riittävästi energiaa toimittamaan kaikille olennoille kaiken, mitä he haluavat. Tietäkää, ettei oma yltäkylläisyytenne vie millään tapaa pois toisten yltäkylläisyyttä. Universumi on ääretön, loputon "varasto". Raha on vain energiaa. Ainoastaan rahalle antamanne nimilaput saavat näyttämään siltä, että varanto on rajallinen.
 
Monet alkavat nyt ymmärtää, että universumi on yltäkylläinen. Kuitenkin he pelkäävät edelleen aineellisen yltäkylläisyyden puutetta. Tätä he tietysti vetävät puoleensa, mikä vahvistaa heidän pelkoaan siitä, ettei ole riittävästi. Kuitenkin rahaa voi ilmentää yhtä helposti kuin ilmaa, mitä hengitätte.
 
Annetaanpa yksinkertainen esimerkki siitä, mitä usein näemme maailmassanne. Monet tuntevat tarvetta säästää ja hamstrata rahaa siitä pelosta, ettei heillä ole riittävästi, sitten kun he tarvitsevat sitä. Voitte kuitenkin käyttää vain tietyn määrän kerralla. Te ette pelkää, ettei ole riittävästi ilmaa hengitettävänä - hengitätte sisään ja ulos kaiken päivää tietäen, että voitte vetää henkeä seuraavan kerran, sitten kun teidän tarvitsee. Te ette huolehdi siitä, miten seuraava hengenvetonne tulee, ettekä tunne tarvetta "kerätä" ilmaa, jotta teillä on tarpeeksi, sitten kun tarvitsette sitä. Odotatte sitä olevan yltäkyllin tarvitessanne - ja niin se on. Teistä tämä ajatus voi tuntua huvittavalta, emme kuitenkaan näe omasta perspektiivistämme mitään eroa. Varmasti teidän ei tarvitse säästää ilmaa, sitä on aina tarvitessanne - aivan kuten yltäkylläisyyttä voi olla aina tarvitessanne, jos uskomuksenne tukevat tätä.
 
Tulee aika, jolloin tätä yltäkylläisyysmuotoa ei enää tarvita maailmassanne. Kuitenkin monia uusia järjestelmiä, ajatuksia ja uskomuksia on oltava, ennen kuin rahantarve poistuu. Alatte vaihtaa palveluja sen sijaan, että vaihdatte palvelujanne rahaan. Voitte nähdä tämän alkuvaiheita nyt. Kuitenkin raha on tällä hetkellä aineellisen yltäkylläisyyden symboli maailmassanne. Sitä tarvitaan ostaaksenne ihan perustarpeita. Käyttämällänne symbolilla ei ole väliä, raha on energiaa. Voisitte aivan yhtä helposti käyttää kanoja, halauksia, väriliituja tai kiviä käypänä vaihdon välineenä, nyt käyttämienne paperin, kolikkojen ja muovikorttien sijasta.
 
Haluaisimme kertoa suosituksemme siitä, miten toivotetaan yltäkylläisyys tervetulleeksi elämänne joka osaan, jos sitä haluatte.  Määrittelemällä tarkkaan, miten yltäkylläisyyttä voi virrata elämäänne, keskittymällä vain tuloihin, palkkaan ja asiakkaisiin, estätte ääretöntä yltäkylläisyysvirtaa tulemasta luoksenne millään muulla tavalla. Universumi on äärettömän yltäkylläinen ja se pyrkii palvelemaan. Sallikaa sydämenne avautua kaikille mahdollisuuksille, millä yltäkylläisyyttä voi tulla. Se voi olla lahja, se voi olla idea, se voi olla vieras ihminen, se voi tulla myös kauppana. On ääretön määrä tapoja, joilla kaikki haluamanne voi ilmentyä.
 
Käsitämme, että ihmismielen on erittäin vaikeaa sulkea pois tarve suunnitella ja tietää, miten jokin tapahtuu. Vanhassa energiassa mitään ei voinut saada tehtyä, jos ei ollut vaiheittaista prosessia siitä, miten se tapahtuisi. Mutta energia ei ole sitä enää. Se ei vaadi niin paljon työtä teiltä. Nyt teidän täytyy oppia sallimaan. Ongelmana on tarve tietää, miten ja milloin, sen sijaan että sallii sen vain tulla. Ilmentymisen tietäminen epäilyksettä toteuttaa sen. Se estää vain prosessia, kun laitatte rajoja ja rajoituksia sille, milloin ja miten tämä ilmentyminen voi tapahtua. Päättäkää, mitä haluatte ilmentää, sallikaa ja odottaa saavanne se vähimmän vastustuksen polulla, ja kun kukin askel tulee tietoonne, ryhtykää vaadittuihin toimenpiteisiin toiveidenne ilmentämiseksi fyysiseen todellisuuteen.
 
Jos huomaatte pitävänne kiinni uskomuksista, jotka eivät enää palvele teitä, odotamme teidän kutsuvan meitä, ja autamme iloisesti teitä muuntamaan nämä rajoittavat uskomukset sellaiseksi, mikä tukee sisäistä jumaluutta. Muistakaa, että me emme voi muuttaa uskomuksia puolestanne. Muistutamme kuitenkin mielellämme, miten päästetään vaivattomasti irti mistä tahansa uskomuksesta, jos sitä haluatte. Tietäkää, ettemme opeta teille mitään uutta, vaan muistutamme teitä siitä, minkä tiedätte jo sisällä.
 
Olemme jakaneet perspektiivimme rahaan siinä toivossa, että se saavuttaa ne, jotka tarvitsevat tätä viestiä eniten. Toivomme, että tämä viesti on jollain tavoin palvellut teitä.
 
Rakkaudessa ja valossa, olemme Enkelioppaitanne.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >