HomeViestejäTaryn Crimi3.3.2013 - Enkelien perspektiivi mielen häiriöihin - bipolaarisuus, skitsofrenia ja autismi

3.3.2013 - Enkelien perspektiivi mielen häiriöihin - bipolaarisuus, skitsofrenia ja autismi

ENKELIEN PERSPEKTIIVI MIELEN HÄIRIÖIHIN - BIPOLAARISUUS, SKITSOFRENIA JA AUTISMI
 
Enkelioppaita kanavoinut Taryn Crimi ( angelicguides.wordpress.com)
3.3.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Meitä on pyydetty antamaan perspektiivimme mielen häiriöihin. Tietysti on monia mielen häiriöitä. Aikomuksemme on valaista useampia mielen häiriöitä sekä antaa oma perspektiivimme siihen, miksi niitä on todellisuudessanne. Puhumme bipolaarisuudesta, skitsofreniasta ja autismista. Mutta ennen kuin aloitamme, haluaisimme antaa määritelmämme mielen häiriöstä. Pankaa merkille sana "epä-järjestys" (= häiriö, vaiva). Yksinkertaisesti ilmaistuna se on epäjärjestyksen ilmentymä tai todellisuuden kokemista epäharmoniassa. Silloin kun on harmonia ja järjestys, tasapaino palautuu ja säilyy.
 
Kuten mikä tahansa "epäjärjestys", yksilökokemuksen vakavuus liittyy luotuun epäharmoniaan. Sanomme "luotuun", koska kaikki epäjärjestykset luodaan - niitä ei vain tapahdu teille, vaan te luotte ne. Melkein aina se luodaan alitajuisesti ja se on sovittu olosuhde, minkä sielu päättää kokea.
 
Aloitetaanpa nyt.
 
Moni ihmettelee, onko mielisairauden kokeminen valinta, ja jos on, miksi valitsisitte sellaisen. Tietysti vastauksemme on aina sama: pelkästään kokemuksen vuoksi. Monia oppitunteja voidaan saada mistä tahansa elämästä, minkä valitsette maailmassanne. Kuten olemme todenneet monta kertaa aiemmin, todellisuus mihin olette päättäneet inkarnoitua, on täynnä ainutlaatuisia kasvutilaisuuksia, joita ei voi löytää mistään muualta. Tietysti todellisuutenne on yksi haastavimmista. Se ei ole arkajaloille - ei millään muotoa. Vaatii valtavan määrän rohkeutta luiskantaa siihen harhaan, mihin olette niin kovasti lumoutuneet. Olemme täällä antamassa vain toisen perspektiivin siihen todellisuuteen, mihin olette tulleet leikkimään. Koska me emme ole uppoutuneet harhaan, voimme tarjota apua eri näkökulmasta.
 
Aloitamme mielen häiriöstä, joka tunnetaan "kaksisuuntaisena mielialahäiriönä eli bipolaarisuutena". Sairaus voi vaikuttaa aikuisiin ja lapsiin, vaikka pienillä lapsilla sitä harvoin diagnosoidaan. Näemme tämän kemiallisena epätasapainona, mikä ilmenee äärimmäisinä mielialavaihteluina kyseisessä henkilössä. Vaikka tämä kemiallinen epätasapaino ei ole periytyvä, sitä löytyy yleisesti samaan perheen jäsenistä. Ei siksi, että se välitetään vanhempien solujen kautta lapselle, vaan koska uskomukset välitetään ja jaetaan geneettisessä linjassa. Henkilöä joka "kärsii" bipolaarisuudesta, voidaan verrata erämaan dramaattisiin lämpötilavaihteluihin. Selitetäänpä.
 
Erämaassa ei ole paljon kasveja, puita tai ruohoa. Siellä on valtava määrä hiekkaa, mikä helposti imee auringonsäteitä kuumana päivänä ja yhtä helposti vapauttaa lämmön, kun yö koittaa. Koska erämaassa ei ole kosteutta, se on altis valtaville lämpötilavaihteluille. Vesi tasapainottaa ja ylläpitää. Ihmiseltä jolla on laajaa tunnevaihtelua bipolaarisuutena tunnetun kemiallisen epätasapinon vuoksi, puuttuu kehosta kyky säilyttää ja tasapainottaa kemiallisesti vakaa taso jatkuvasti.
 
Terveen ihmisen aivot vapauttavat kemikaaleja sen stimuloinnin perusteella, minkä viisi fyysistä aistia havaitsevat. Esimerkiksi kohdatessanne pelottavan kokemuksen, aivot lähettävät signaalin ylimääräisen adrenaliinimäärän erittämisestä, mitä ehkä vaaditaan reagoidaksenne tarkoituksenmukaisesti. Kuitenkaan ihmisellä joka "kärsii" bipolaarisuudesta, aivot eivät valvo kunnolla niiden lukuisien kemikaalien erittämistä, jotka ovat vastuussa mielialoistanne.
 
Aivokudoksen riittämätön vesimäärä korreloi voimakkaasti sen kyvyttömyyteen tasapainottaa ja valvoa kunnolla niiden lukuisten kemikaalien erittämistä, jotka ovat vastuussa suurista mielialavaihteluista. Emme ehdota, että vain suuremman vesimäärän juominen palauttaa epätasapainon ja aivotoiminnan näillä potilailla. Suosittelemme kuitenkin painavasti, että ne jotka kärsivät tästä epätasapainosta, juovat ainakin kymmenen 2.5 desin vesilasillista päivässä. Tämä yksin ei yleensä ratkaise kemiallista epätasapainoa, vaikka se vaikuttaa merkittävästi niiden mielialavaihteluiden vakavuuteen, joita liittyy yleensä tähän sairauteen. Nekin joilla ei ole tätä häiriötä, huomaavat tämän, silloin kun eivät ole juoneet riittävästi päivän mittaan - heidän mielialansa muuttuu dramaattisesti.
 
Tämä on tietysti fyysinen selitys sille, miksi henkilö kokee niitä dramaattisia mielialavaihteluja, mikä tunnetaan bipolaarisuutena. Kuten aina, mikään ei kuitenkaan ilmenny fyysisyyteen ennen ilmentymistään ensin henkiselle ja tunnetasolle. On epätasapaino henkisellä tasolla, mikä sitten ilmentyy eri tavoin fyysiseen todellisuuteen. Ihmettelette ehkä, minkä epätasapaino. Puhumme vakavasta uskomusepätasapainosta. Niillä joilla on bipolaarisuutta, on usein hyvin monia ristiriitaisia uskomuksia.
 
Uskomukset joita teillä kaikilla on, määrittelevät, miten näette kokemukset todellisuudessanne. Oletetaan yksinkertaisena esimerkkinä tästä, että kahdella ihmisellä oli hyvin erilainen uskomus numerosta 13. Toinen uskoi, että numero 13 on uskomattoman huono enne, mikä kertoi hänen kokevan erittäin huonoa tuuria, kun taas toinen ihminen uskoi, että numero 13 oli uskomattoman onnekas ja että se ennusti hänen kohtaavan suurta onnea. Toinen odottaisi erittäin huonon kokemuksen ilmentymistä, samalla kun toinen odotti onnensa saapuvan. Samat olosuhteet voidaan nähdä hyvin eri tavalla riippuen uskomuksistanne. Oletetaan nyt, että joku muu henkilö uskoi numeron 13 merkitsevän sekä uskomatonta onnea että uskomattoman huonoa tuuria, mikä merkitsi jonkin erittäin pahan tapahtumista. Nämä kaksi uskomusta ovat ristiriidassa toistensa kanssa.
 
Silloin kun ihmisellä on bipolaarinen mielialahäiriö, hänellä on monia hyvin voimakkaasti ristiriitaisia uskomuksia. Tämä selittää hyvin dramaattisen vaihtelun hänen mielialoissaan. Useimmat näistä uskomuksista ovat alitajuisia ja ihminen tajuaa tietoisesti hyvin vähän tai ei ollenkaan nämä ristiriitaiset uskomukset.
 
Ihmettelette ehkä, miten teillä mitenkään voisi olla kahta vastakkaista uskomusta. Annetaanpa hyvin yleinen esimerkki: ihminen joka uskoo, että universumi on ääretön, ja kuitenkin hän pelkää edelleen puutetta.
 
Monet ehkä ihmettelevät, miksi usein löytyy lääkitys tasapainottamaan näitä valtavia mielialavaihteluja. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että fyysinen olemus tasapainotetaan "keinotekoisesti" pakottamalla aivot lähettämään hidasta ja vakaata kemikaalimäärää. Tämä ei kuitenkaan pysty tasapainottamaan ongelman lähdettä. Tämä vaatisi henki- ja tunnekehon tasapainottamista. Energiatyö olisi tietysti hyödyllistä näille potilaille sekä voimakas keskittyminen tunnekehon parantamiseen ja myrkkyjen poistamiseen siitä. Ehdottaisimme puna-apilakukkatippoja näille potilaille, koska tämä auttaa poistamaan myrkkyjä ja vapauttamaan stressiä tunne- ja fyysisestä kehosta.
 
Toinen mielen sairaus mistä haluaisimme puhua, tunnetaan skitsofreniana. Tämän kuvataan vaikuttavan potilaan mielen kykyihin monilla eri tavoilla. Potilailla on tämän häiriön vaihtelevia vakavuusasteita. Tässä sairaudessa hyvin yleinen oire ovat hallusinaatiot.
 
Selitetäänpä ensin, että teidän todellisuutenne perustuu fyysisyyteen, mutta se on myös harhaa. Todellisuus minkä havaitsette, luodaan mielellä ja sitten se havaitaan viidellä fyysisellä aistilla. Jokainen tähän todellisuuteen inkarnoitunut sielu suostuu havaitsemaan joitain yleisharhoja. Tämä toimii mallina, missä voitte kaikki sopia havaitsevanne samanlaisen todellisuuden. Tämä sallii teidän kaikkien pelata peliä yhdessä. Esimerkiksi voitte seistä jonkun vieressä ja katsoa maisemaa ja hän näkee samanlaisen näkymän - hän voi nähdä auringon, taivaan, ruohon, puut jne. Vaikka tämä kaikki on harhaa, teillä on oltava se yhteisenä perustana, mitä käytetään mallina. Tämä todellisuus on koko kollektiivin luomus.
 
Ne jotka kärsivät tästä sairaudesta, ovat päättäneet "irrottautua" jollain tapaa toisten sopimasta havaintotodellisuudesta. Esimerkiksi he voivat nähdä ihmisiä, paikkoja, asioita jne., joita muut eivät havaitse. Nämä ovat tietenkin heidän oman mielensä luomuksia. Niin kuitenkin ovat kaikki asiat, joita näette todellisuudessanne. Meidän perspektiivistämme koko todellisuutenne on harhaa. Tietokone jonka ääressä istutte, tuoli jolla istutte, tila jossa olette - minkään näistä ei ole todellista. Niinpä kysymme teiltä tätä: mikä tekee jostain todellisen? Ainoastaan teidän uskomuksenne ja havaintonne sanovat sen olevan todellista.
 
Sanommeko siis, että ne jotka kärsivät skitsofreniasta, näkevät vain sellaista, mitä muut eivät voi nähdä? Hyvin yksinkertaisesti ilmaistuna, kyllä. Monien joilla on tämä häiriö, on sanottu kärsivän hallusinaatioista. Kuitenkin meidän perspektiivistämme koko todellisuutenne on hallusinaatio. Kuitenkin useimmat teistä ovat päättäneet osallistua samaan hallusinaatioon ja nähdä sen. Se on osa peliä - te ette voi pelata, jos ette hyväksy harhaa todeksi.
 
Ne joilla on skitsofrenia, ovat päättäneet pelata toista peliä itsekseen. Tämä ei kuitenkaan ole tietoinen päätös ja sen vuoksi heistä tuntuu usein yksinäiseltä ja erilliseltä muista. Näillä potilailla on usein katkeruutta, masennusta, ärsyyntyneisyyttä, turhautumista, vainoharhaisuutta ja tämä on pääasiassa tulosta väärinymmärryksen, erillisyyden ja hulluuden tunteesta. He alkavat olla luottamatta omiin havaintoihinsa yhtä paljon, kuin he eivät luota toisiin. Hallusinaatiot joita he luovat ja sitten havaitsevat, ovat heijastusta heidän uskomuksistaan, ja siksi ne jotka alkavat tulla vainoharhaiseksi, vihaiseksi ja pelokkaaksi, hallusinoivat usein pelottavia luomuksia, koska tämän värähtelyn kanssa he resonoivat.
 
Tämä häiriö luodaan suurelta osin, koska teidät on opetettu luottamaan ehdottomasti fyysisiin aisteihin. Kollektiivi uskoo horjumatta, että jos jokin voidaan havaita silmillä, korvilla, nenällä, suulla tai kosketuksella, on todellista. Mitä jos silmänne eivät kuitenkaan nähneet samaa, mitä toiset näkivät? Kuka on oikeassa ja kuka väärässä? Kollektiivinne ylläpitää erittäin voimakasta uskomusta tällä hetkellä. Sitten kun lakkaatte luottamasta ehdottomasti tähän ja käytätte omia fyysisiä aistejanne sen määrittelemiseen, onko jokin olemassa vai ei, tämä häiriö häviää lopulta todellisuudestanne.
 
Viimeisenä mielen häiriönä haluaisimme puhua tänään autismista. Tästä on tulossa hyvin yleistä useammilla ja useammilla teidän maailmassanne. Kuten missä tahansa häiriössä, oireiden vakavuus vaihtelee laajasti. Tällä "häiriöllä" on erittäin laaja asteikko ja yhtä monia ainutlaatuisia oireita siitä "kärsivillä". Usein autisteiksi nimettyjen kuvataan "olevan omassa maailmassaan". He eivät usein kommunikoi hyvin puhutulla kielellä ja ovat myös haluttomia olemaan sosiaalisissa tilanteissa mukana. Vaikka heiltä näyttää puuttuvan sosiaalisia ja kommunikointitaitoja, he usein kuitenkin ylittävät keskivertoihmisen kyvyt jollain tietyllä alueella.
 
Yleinen havainto autisteista on, että he ovat hitaita tai he eivät ole älykkäitä, mutta näin ei ole. Monet maailmassanne uskovat, että kyky kommunikoida ajatuksia, tunteita ja uskomuksia puheen avulla määrittelee jotenkin älykkyystason. Kuten puhuimme viime viestissämme "Te ette kommunikoi sanoilla", se että te ette käytä puhetta kommunikointivälineenä, ei merkitse, ettei teillä ole älykkäitä ajatuksia. Tallennetun historianne jotkut kyvykkäimmistä mielistä olisi luokiteltu autisteiksi, jos heidän inkarnaationsa aikana oli ollut löydetty tämä häiriö.
 
Koska niiltä joilla on tämä häiriö, puuttuu kyky käyttää puhetta kommunikoimiseen useimpien omaksumalla tavalla ja he ovat usein onnellisimpia, kun heidät jätetään yksin ajatuksineen, näillä ihmisillä on suurempi kyky kanavoida energiaa korkeammista ulottuvuuksista. Heille ulkopuolinen maailma on usein pakahduttava ja he turvautuvat "sen sulkemiseen pois" kokonaan ja sen sijaan keskittyvät intensiivisesti omiin ajatuksiinsa.
 
Aivonne on suunniteltu keskittymään intensiivisesti vain yhteen todellisuuteen ja suodattamaan pois valtaosan, mitä ympärillänne tapahtuu. Ääretön määrä todellisuuksia tapahtuu silmienne edessä ja kuitenkin mielenne havaitsee vain sen, mitä odotatte näkevänne. Se ei voi havaita paljon sellaista, mitä se ei pysty käsittämään. Autistin aivot ovat vielä keskittyneemmät kuin henkilön, jolla ei ole tätä "häiriötä".
 
Miksi heillä on siis taipumusta loistaa yhdellä tietyllä alueella? Heidän mielensä keskittyy kuin laser. Tämä sallii heidän kehittää tiettyä aivojen osaa täydellä kapasiteetilla. Tietäkää, että niiden kyvyistä tulee yhtenä päivänä normi, joilla näyttää nyt olevan "superihmisen" lahjat, mitkä ylittävät kovasti sen, mihin useimmat voivat tällä hetkellä yltää.
 
Tästä syystä näette monien autistien loistavan muissa taidoissa, kuten uskomaton valokuvamuisti, hyvin elävien kuvien piirtäminen ja maalaaminen, suurten lukujen laskeminen päässä vaivattomasti. Autistit näyttävät usein olevan taipuvaisia uskomattomaan herkkyyteen, heidän tunteensa näyttävät dramaattisemmilta kuin toisten. Koska he eivät kehitä kykyä sanoilla kommunikoimiseen, heidän on näytettävä tunteensa toisille niistä kertomisen sijasta.
 
Koska he eivät ole usein taitavia käyttämään puhuttua kieltä, he säilyttävät myös paremman kyvyn havaita toisten ajatuksia ja tunteita telepaattisesti. Huomaatte usein autistien tuntevan luonnostaan vetoa eläimiin. Eläimet eivät luota puhuttuun kieleen ja ne joilla on tämä häiriö, pystyvät yhdistymään helpommin eläinystäviin ja jakamaan niiden kanssa. Eläimillä on upea tasapainottamis- ja parantamiskyky ja ne ovat upeita kavereita niille, jotka tuntevat usein tulevansa väärinymmärretyksi tai joille on ylivoimaista se kiivastahtinen elämä, mitä monet elävät tänä päivänä.
 
Tämä on selityksemme siitä, mitä tapahtuu fyysisellä tasolla. Kuten tiedätte, kaikki kuitenkin ilmentyy ensin henkisellä tasolla. Usein ne joilla on tämä häiriö, irrottautuvat säännöllisesti fyysisestä kehostaan sen stressin ja intensiivisen levottomuuden vuoksi, mitä he tuntevat ollessaan täysin kehossa. Jotkut ehkä ihmettelevät, minne he "menevät". Emme vihjaa, että he jättävät fyysisen kehonsa täysin - he vain haarukoivat kumpaakin maailmaa, ns. toinen jalka sisällä ja toinen ulkona. Monet teistä tekevät tätä, kun tunnette pakahtuvanne tai olette hyvin dramaattisen kokemuksen keskellä. Irrottaudutte jossain määrin tuskan vähentämiseksi. Jotkut sanoisivat, että tämä on maadoittumattomuutta kehoon.
 
Kuitenkin ne joilla on autismi, elävät usein tällä tavalla. Tämä saa heidät usein tuntemaan, että he ovat vähän maadoittumattomia, irrallaan, eivät ole mukana asioissa eivätkä kykene täysin yhdistymään siihen maailmaan, missä he elävät. Tietysti tämä on taas sielun tekemä valinta kokemusten saamiseksi. Toiminta mikä auttaa heitä olemaan fyysisissä asioissa mukana, auttaa heitä maadoittamaan energiansa tiukemmin kehoon. Myös eläimet ovat ilmiömäisiä niiden "selviytymisessä", joilla on tämä häiriö. Suosittelemme kovasti, että heitä kannustetaan olemaan vuorovaikutuksessa eläinten kanssa säännöllisesti tai jos mahdollista, ottamaan lemmikki kotiin.
 
Toivomme, että tämä viesti on jollain tavalla palvellut teitä ja että se löytää ne, jotka tarvitsevat tätä viestiä eniten.
 
Rakkaudessa ja valossa, olemme Enkelioppaitanne.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >