HomeViestejäTaryn Crimi4.11.2012 - Aika on vain merkki

4.11.2012 - Aika on vain merkki

AIKA ON VAIN MERKKI
 
Enkelioppaita kanavoinut Taryn Crimi ( angelicguides.wordpress.com)
4.11.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tänään haluaisimme keskittää huomionne aikaharhaan todellisuudessanne. Monet teistä ovat eläneet koko elämänsä sallien ajan sanella jokaisen päivänsä. Mutta tietäkää, että aika on ihmisen keksimää - se ei ole todellista, se on harhaa. Monet teistä kokevat ajan vääristyvän, kun harhan hajoaminen jatkuu. Panette merkille, että on aikoja, jolloin koette ajan kulkevan nopeasti ja mietitte, mihin aika meni. On toisia aikoja, missä aika tuntuu kirjaimellisesti pysähtyneen. Tämä on jatkuvasti selvempää, kun jatkatte värähtelyjenne nostamista.
 
On yleinen uskomus, että teillä on vain tietty määrä aikaa päivässä tai että teille on annettu vain tietty määrä aikaa maan päällä tai että kaikki hyvät asiat tulevat niille, jotka odottavat. Koko elämänne pyörii aikaharhan ympärillä. Tiedättekö, ettei kaikissa vuorokausissa ole 24 tuntia? Se riippuu päivää havainnoivasta ihmisestä. Tästä syystä jotkut päivät lentävät ohi, kun taas toiset eivät näytä koskaan loppuvan. Vuodet, kuukaudet, vuorokaudet, tunnit, minuutit ja sekunnit ovat kaikki ihmisen keksimiä. Mitään niistä ei oikeasti ole.
 
Meidän perspektiivistämme aika on vain merkki. Me käytämme aikaa hyvin eri tavalla kuin te, jotka olette kolmannessa ja neljännessä ulottuvuudessa. Analogia joka auttaa selittämään aikaa meidän perspektiivistämme, on tapanne käyttää sivunumerointia kirjassa. Voitte käyttää sivunumeroita löytääksenne kokemuksen, mihin haluatte keskittyä. Olette kuitenkin vapaa selailemaan edestakaisin kirjaa mille tahansa sivulle. Tämä on hyvin samanlaista, kuin meidän tapamme käyttää aikaa. Olemme vapaita menemään edestakaisin menneisyyteen ja tulevaisuuteen, mutta jos haluamme keskittää huomiomme tiettyyn tapahtumaan, käytämme aikaa merkkinä löytääksemme tuon kokemuksen, mihin haluamme omistaa vähän huomiotamme.
 
Sanomme "vähän", koska toisin kuin teidän todellisuudessanne, koko huomiomme ei ole koskaan 100%:sti keskittyneenä yhteen "aikaan" tai yhteen todellisuuteen. Koemme moniulotteista todellisuutta. Tietysti tekin olette moniulotteisia olentoja. Kuitenkin päätätte keskittää huomionne niin intensiivisesti vain yhteen todellisuuteen, että te ette voi nähdä kaikkia muita todellisuuksia, joita on hahmottamanne rinnalla. Te kaikki voitte siirtyä edestakaisin ajassa tällä hetkellä, kuitenkin uskomuksenne sanovat, että te ette voi.
 
Aika tavallaan nopeutuu tai paremminkin sen harha hajoaa. Tämän vaikutuksena monille teistä - kun jatkuvasti värähtelette korkeammalla - on suurempi vapaus käsitellä aikaa. Aika on muokattavaa, aivan kuin kaikki muukin todellisuudessanne. Se on teidän luomuksenne ja siksi olette vapaita ohjaamaan sitä valitsemallanne tavalla. Monet teistä värähtelevät nyt vakaasti neljännen ulottuvuuden maailmoissa. Aika on hyvin joustavaa siellä. Todiste ajan joustavuudesta voidaan nähdä siinä, että kun teette jotain rakastamaanne, aika näyttää lentävän - kun taas toisilla kerroilla kun teette jotain, mistä ette pidä, tunnette ajan laahaavan. Tämä on suoraan suhteessa siihen, miten nopeasti tai hitaasti värähtelette. Mitä nopeampaa värähtelette, sitä vähemmän aika tuntuu.
 
Voitte alkaa harjoitella kykyänne käsitellä aikaa jokapäiväisessä elämässänne. Olette ehkä myöhästymässä tapaamisesta ja jos pelaatte 3D:n säännöillä, on aivan mahdotonta päästä perille ajoissa, joten miksi ette mukauttaisi aikaa tarpeisiinne näkemällä itsenne tulevan perille juuri ajoissa? Hämmästytte, miten hyvin tämä toimii. Koko todellisuutenne muuttuu päästäksenne määränpääjänne ajoissa. Liikennevalot ovat ehkä kaikki vihreitä, ketään muuta ei ole tiellä, liikenne selkenee yhtäkkiä - kaikki tämä on mahdollista. Itse asiassa monet teistä käyttävät jo kykyään käsitellä aikaa. Usein kuitenkin luotte "ei riittävästi aikaa" ja huomaatte, ettei teillä koskaan ole riittävästi aikaa tehdä kaikkia asioita, joita teidän on tehtävä.
 
Ajan käsitteleminen hyödyksenne vaatii vähän harjoittelua, mutta se on ehdottomasti saavutettavissa ja siitä tulee hyvin pian yleinen työkalu, mitä käytätte jokapäiväisessä elämässänne. Uskomalla ja todella tietämällä, että aika on harhaa ja että se on vain yksi monista luomuksistanne hahmottamassanne todellisuudessa, kykenette taivuttamaan aikaa, niin että se toimii teidän hyväksenne eikä teitä vastaan.
 
Kuulemme usein monien teistä sanovan, ettei "päivässä ole riittävästi aikaa". Hymyilemme tälle, koska aina on runsaasti kaikkea, mitä koskaan tarvitsette. Ette elä universumissa, missä kaikkea on muuta yltäkyllin, paitsi aikaa. Se ajan tiivistyminen mitä tunnette, sallii teidän poistua aikarajoituksesta. Ettekö ole huomanneet, että jokainen vuosi näyttää kuluvan nopeammin ja nopeammin? Monet sanovat, että aika kuluu nopeammin, koska vanhenette. Tämä on yhdessä mielessä totta, mutta ei siksi, että vanhenette, vaan koska kuluessaan aika nopeutuu. Rajoitukset joita ajalla on teihin, eivät voi tulla korkeampiin ulottuvuuksiin, ja näin nostaessanne jatkuvasti värähtelyänne, katselette hämmästyneenä, miten aika lentää. Te muokkaatte aikaa, aivan kuten kaikkea muutakin todellisuudessanne. Ainoa ero on nyt siinä, että tiedostatte kykynne muuttaa aikaa palvelemaan omia tarpeitanne, eikä toisinpäin.
 
Toivomme, että tämä viesti on jollain tavalla auttanut teitä. Seuraavaan kertaan.
 
Rakkaudessa ja valossa, olemme enkelioppaitanne.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >