HomeViestejäElizabeth Ayres Escher16.2.2015 - Siirtymän ja integroinnin sallimisesta

16.2.2015 - Siirtymän ja integroinnin sallimisesta

SIIRTYMÄN JA INTEGROINNIN SALLIMISESTA
 
Enkeleitä kanavoinut Elizabeth Ayres Escher (bluedragonjournal.com)
16.2.2015
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Olemme Jumalaisen äidin enkelijoukkoa. Tulemme luoksenne tänään antamaan tukeamme ja lohduttavaa energiaamme tässä siirtymävaiheessa, mistä jotkut teistä löytävät itsensä.
 
Oletteko tuntenut olevanne vähän vereslihalla nykyään? Kuin iho olisi poistettu ja liha ja hermot altistuisivat ilmalle? Tuntuuko haavoittuvalta, kuin haluaisitte vetäytyä ja piiloutua maailmalta?
 
Olette uudessa kehittymisvaiheessa, missä vanha on riisuttu pois. Uusia energioita tunnetaan, mutta koska ne ovat myös uusia havaintotavallenne, olette sijoiltanne, poissa tasapainosta, kenties vähän hämillänne ettekä tiedä, miten edetä.
 
Olkaa tunteidenne kanssa. Sallikaa itsenne tuntea syvästi tätä prosessia, missä viimeistellään vanhasta irtipäästäminen ja integroidaan uutta.
 
Olette kuin vastasyntynyt karitsa, vähän horjuva jaloillaan. Löydätte tasapainonne, mutta varmistakaa, että annatte itsellenne aikaa sopeutua.
 
Enää ei ole rajoja, miten olla. Niille jotka ovat kasvaneet tiukan yhteiskuntamallin tavoissa ja odotuksissa, tämä vasta löydetty vapaus voi saada tolaltaan, jopa pelottaa. Muistakaa kuvat juuri vapautetuista luontokappaleista, jotka viivyttelevät häkissään ja pelkäävät hypätä houkuttelevaa valoa kohti. Tältä monista teistä tuntuu nyt, kun olette rehellinen itsellenne.
 
Ja kuitenkin … ja kuitenkin valo kutsuu teitä eteenpäin ja antaa teille tarvittua vahvuutta mennä tuntemattomaan. Vedätte syvään henkeä, keskitätte itsenne, kuten teille on opetettu, ja astutte valoon, kun enää ei ole mitään sääntöjä, aitoja, laatikoita tai muita asioita estämässä teitä tavoittelemasta korkeimpia unelmianne.
 
Kenties kehonne kapinoi edelleen ja on täynnä särkyä ja kipua ja kieltäytyy tekemästä sitä, mikä oli kerran helppoa. Kuunnelkaa kehoanne. Antakaa sille sen tarvitsemaa lepoa. Kohdelkaa sitä lempeästi, sillä se on kulkuneuvo, mikä kantaa teitä eteenpäin. Muuttakaa odotuksianne siitä, mikä on mahdollista fyysisessä maailmassa, mutta älkää koskaan luopuko unelmistanne. Kulkekaa hitaasti ja lisätkää höyryä, kun itseluottamuksenne lisääntyy.
 
Tässä uudessa maailmassa ei ole sijaa epäilylle ja epäröinnille. Tunnustelkaa omaa suuntaanne. Testatkaa tuulia ja tehkää kurssikorjauksia, silloin kun ette enää resonoi sen kanssa, mitä olette tehneet. On ok jättää se, mikä ei enää toimi teillä. On ok jäädä, jos tunnette, että teidän täytyy. Jokainen ihminen on nyt vastuussa omasta matkastaan. Säännöt ovat muuttuneet. Te olette muuttuneet ja teitä hallitaan sisältä täysivaltaisena olentona.
 
Eräs suuri opettaja pyysi kerran seuraajiaan miettimään kedon liljoja. Kukilla ei ollut tarvetta vaatteisiin, kun luonto oli antanut niille upeaa kauneutta ja loistoa. Vaikka teillä on perustarpeet, kun elätte fyysisessä maailmassa, niin tarpeenne ovat nyt ehkä vähäisemmät kuin ennen, silloin kun teitä kenties ajoivat itsenne ulkopuoliset voimat. Kuunnelkaa sisältä. Valitkaa niitä asioita, jotka ovat hyödyllisiä ja riittävät matkalle – ei enempää, ei vähempää. Valitkaa sitä, mikä antaa teille iloa. Päästäkää irti niistä asioista, joita painavat teitä. Huomaatte, ettei teillä on enempää tarpeita kuin kedon liljoilla – auringonvalo, vesi, ilma, ruoka ja suoja, kun tuulet kylmenevät. Löytäkää sisältä vastasyntynyt halu yksinkertaisuuteen ja keveyteen, kun astelette aloittelevalla maapallolla.
 
Maapallokin tuntee olevansa vereslihalla. Myrskyt ja epätavalliset säätilat raivoavat edelleen. On ihmisiä, jotka pelkäävät luonnon voimaa, kun he ovat eriytyneet siitä. Siinä ei ole mitään pelättävää. Sopeutukaa ja menkää vuodeaikojen mukaan – sademäärien, myrskyjen ja lämpötilojen mukaan.
 
Ihmisellä on hyvä kyky sopeutua luonnon rytmiin ja virtaukseen. Voitte nähdä tämän siinä tavassa, millä alkuperäiskansat ovat eläneet – lähellä maata ja sen luontokappaleita, tuntien lääkekasvit ja yksinkertaisen ruokavalion. Nykyihminen on eriytynyt luonnosta tai hänet on erotettu siitä poliittisilla ja taloudellisilla agendoilla, jotka on suunniteltu laittamaan kiila ihmisen ja luonnon väliin. On aika poistaa tuo kiila ja laittaa varpaanne syvälle maaperään. On aika parantaa itsenne ja luonto liittämällä voimat yhteen sen kanssa. On aika löytää taas olemisen rytmi ja tapa, mikä on kestävä, lempeä ja ystävällinen luonnolle, omalle kehollenne, lapsillenne ja tämän maailman tulevaisuudelle.
 
Päästäkää irti pelosta, mikä nousee katsellessanne niitä vaikeuksia, jotka vainoavat nyt maailmaa. Tämä on aikaa, jolloin se pimeys mitä on ollut täällä hyvin pitkään, paljastetaan ulkoisesti siksi, mitä se on … ja mitä se ei ole.
 
Teillä on valta voittaa pimeys maailmassanne. Älkää katsoko poispäin omasta sisäisestä pimeydestänne ja heijastako sitä toisiin syyttelemällä ja häpeämällä. Käsitelkää omat väärät luomuksenne – ne joita on kannettu geneettisessä sukulinjassanne, kansanne sukulinjassa ja kokemuksissa – ja päästäkää irti toisten tuomitsemisesta.
 
Antaessanne anteeksi teidän ei tarvitse elää pimeyden kanssa. Integroitte sen, mutta toisin kuin maalissa, missä valkoisen sekoittamisesta mustaan tulee harmaata, aidossa sydämessänne ei ole harmaata. Kun valo integroidaan pimeyteen, se säilyttää edelleen valo-olemuksensa. Pimeys haihtuu, häviää ja sen voittaa omasta sydänliekistänne säteilevä valo.
 
Teidän ei tarvitse kärsiä toisten pimeydestä. Pyrkikää olemaan tuomitsematta ja ymmärtäkää, että siellä on tuskaa, kärsimystä ja pelkoa, missä on pimeyttä. Kun ajatte ulos oman pimeytenne, tunnette tätä tuskaa, näitä tunteita. Ei ole mitään tarvetta analysoida näitä tunteita – kenties epätoivoa, vihaa, masennusta, turhautumista, menetystä – koska ne ovat pelkästään kaikuja perushaavastanne, erillisyydentunteesta omaan jumalaiseen itseenne, "juuriinne" jotka yhdistävät teidät siihen suurempaan osaanne, mitä ette voi nähdä fyysisillä silmillä, kuulla korvilla, maistaa suulla, haistaa nenällä ja koskettaa sormilla.
 
Sallikaa näiden tunteiden nousta pintaan niin, kuin kerma erottuu maidosta. Sallikaa violetin liekin muuntaa nämä tunteet ja kahdeksannen säteen sinivihreän liekin, Jumalattaren äitienergioiden parantaa ne … Jumalattaren joka on palannut Pyhän Hengen valepuvussa, mikä paljastuu nyt kultaan pukeutuneeksi naiseksi. Kylvettäkää kehoanne ja sen elementtejä kultaisella energialla, Kristus-valolla, mikä pyrkii jälleenyhdistymään sisäiseen valoon. Sallikaa tuon jälleenyhdistymisen tapahtua – ensin pikkuruisin askelin kun fyysinen kehonne sopeutuu taajuuksien kohoamiseen.
 
Muistakaa, että kehonne on energiaa. Se reagoi energeettisiin ajatus- ja aikomusmalleihin. Ylläpitäkää moitteetonta käsitystä siitä, mihin haluatte mennä, ja antakaa keholle aikaa sopeutua ja yhdistyä noihin unelmiin ja haluihin. Lihanne, verenne ja luunne muuttuvat. Tämä muodon, laadun ja taajuuden muuttuminen vaatii veronsa fyysisestä astiasta, joten antakaa itsellenne aikaa levätä. Löytäkää asioita mitä tehdä, silloin kun energiatasonne näyttää matalalta. Tämä sallii kehonne tehdä työnsä ja pieniä muutoksia, joita ei voi nähdä paljaalla silmällä, mutta jotka voi tuntea, jos sallitte hiljaisuuden puhua teille hiljaisella äänellään.
 
Siinä missä havaintonne maailmasta on ollut hyvin ulkoa ohjattu, huomaatte tarvitsevanne enemmän aikaa sisäiseen pohdiskeluun. Tätä ehkä karsastavat ne, jotka ovat tottuneet aktiiviseen elämään. Teidän tarvitsee edelleen elää aktiivisesti, mutta eri tavalla – tietoisemmalla tavalla, mikä ottaa huomioon sen, mitä syvä sisäinen hiljaisuus tuo esiin.
 
Ponkaisette kuin lilja ylös syvältä rikkaasta talvimaaperästä ja kasvatte, kun kehonne ja mielenne taipuu tässä maailmassa lisääntyvää valoa kohti. Teidän ei tarvitse tietää nyt, minne olette menossa, aivan kuten liljan ei tarvitse tietää, miten pitkäksi se kasvaa, milloin levitetään lehdet ottamaan vastaan aurinkoa, milloin muodostetaan kukat ja milloin säteillään päivänvalossa kaikkien nähtävänä ja ihailtavana. Tiedätte sisältä, sisäisestä tietämisen tunteesta, mitä tehdä, milloin, missä ja miten. Luottakaa. Uskokaa.
 
Olemme aina kanssanne, lempeät valo-olennot. Tunnemme voimamme. Tiedämme kauneutemme. Tiedämme vahvuutemme. Kaikki tämä huokuu yhteydestämme Lähteeseen, siihen yhteen joka on kaikki olevainen. Ei ole mitään tarvetta kyseenalaistaa tai etsiä vastauksia, joita ei voi löytää sydämen meditaatiosta. Elämme ykseyttä varten. Palvelemme ykseyttä.
 
Teistä on tulossa tietoinen omasta valostanne, voimastanne ja kauneudestanne. Kyseenalaistatte, koska sillä tavalla olette toimineet ennen. Päästäkää siitä irti. Oppikaa pitämään tauko, pohtimaan ja tuntemaan jokaista päätöstä, mikä teille tulee. Ja sallikaa itsenne muuttaa suuntaa, silloin kun se mikä näytti hyvältä, ei enää tunnu oikealta. Ei ole virheitä, on vain kokemuksia. Päästäkää irti tarpeesta tuomita itsenne tai toiset näkemällä asiat oikeina tai väärinä, mustina tai valkoisina tai millä tahansa mittarilla siitä kaksinaisesta toimintamallista, missä olette olleet viimeaikaisen menneisyyden. Ja oivaltakaa, että jotkut perheenjäsenenne, ystävänne ja yhteisönne jäsenet työskentelevät, ajattelevat ja käyttäytyvät edelleen tuosta olemistavasta käsin. Se on valinta, mikä teidän on tehtävä hetkestä toiseen, kun estätte itseänne putoamasta vanhoihin reagointimalleihin ajattelematta tai pohdiskelematta päätöstä ja siten lankeamasta häpeään tai katumiseen. Päästäkää siitä kaikesta irti.
 
Hetkestä toiseen teillä on enemmän muutoksia kuin useimmilla ihmisillä, jotka elivät yhden elämän vanhassa olemistavassa. Uudestisynnytte joka päivän joka hetki, nyt-hetkessä mikä on ainoa hetki, mihin keskitätte nyt koko olemuksenne. Olkaa hetkessä. Pohtikaa ja harkitkaa. Oppikaa kärsivällisyyttä, jos teillä ei ole ollut aiemmin siihen kykyä. Olkaa ystävällinen itsellenne ja toisille.
 
Pysähtykää siinä, missä olisitte aiemmin reagoineet. Pohtikaa, meditoikaa, tarkkailkaa ja tehkää sitten valinta. Hyväksykää valintanne parhaaksi, minkä tunnette nyt, ja muuttukaa, kun voitte, jos on tarvetta. Jättäkää katuminen taakse ja vapauttakaa sydämenne niistä asioista ja kuvitelmista, jotka eivät suo teille vapautta siirtyä eteenpäin. Taakat ja aidat voidaan päästää nyt irti sydämen ympäriltä. Kun kykynne rakastaa itseänne ja rakastaa itseänne toisissa jatkuvasti laajenee, niin laajenee myös oman sydämenne kyky suojella luonnostaan ja tukea lisälaajentumistanne.
 
Pimeys supistaa, torjuu, tuomitsee, syyttelee, heijastaa häpeän ja syyllisyyden itsen ulkopuolelle ja pyrkii kontrolloimaan kaikkea tiukalla ja rajoittuneella tavalla. Valo integroi, sekoittaa, kasvaa, laajenee, kukoistaa, antaa vahvuutta heikoille, antaa pelottomuutta pelokkaille ja rohkeutta aroille. On teidän valintanne hetkestä toiseen, minne menette, minkä laulun kuulette sydämessänne ja mikä viisaus opastaa teitä. Kun teette valintojanne, kun kuljette päivänne läpi tietoisena, kun muutatte sitä tapaa, millä reagoitte toisten tekoihin ja sanoihin … se määrää vauhdin, millä sopeudutte kasvavaan intensiivisyyteen ja uuden maailman puhtaisiin energioihin.  
 
Kuljette pikkuaskel askeleelta, kenties seuraten toistaiseksi muiden johdolla. Oivaltakaa, rakkaat ystävät, että monet polut johtavat uuteen maailmaan. Luottakaa, että teille annetaan, mitä tarvitsette, silloin kun tarvitsette, ja että tiedätte, mitä teidän täytyy tietää. Päästäkää irti epäilystä ja pelosta, mikä vain sitoo teidät ja johtaa hämmennykseen. Ymmärtäkää, että on hetkiä, jolloin tunnette näitä tunteita nousevan sisältä, mutta älkää roikkuko kiinni niissä ja soimatko itseänne näennäisten epäonnistumisten vuoksi. Ette ole epäonnistuneet, jos se suunta mihin olette edenneet, vie teidät umpikujaan. Vaihtakaa suuntaa. Kääntykää sisäänpäin etsimään opastusta. Antakaa itsellenne aikaa ja tilaa, aikaa yksin, päästää irti kaikista epäonnistumisen, täyttymättömien odotusten ja itsensä arvostelemisen ja tuomitsemisen tunteista. Kaikki nämä asiat ovat vanhaa energiaa eivätkä ole koskaan olleet teidän.
 
Pitäkää itseänne pioneerina, joka menee ensimmäisenä tuntemattomaan. Teitä ei ole vielä viitoitettu. Kaupunkeja ei ole vielä ilmentynyt pinnalle. Yhteisöt ovat edelleen unelmia mielikuvituksellisten päässä. Sallikaa kaikki nämä unelmat ja syvä halu palvella niin kuin me – palvella sisäistä jumaluutta. Sallikaa itsenne siirtyä epäilyjen läpi, päästää irti peloista ja astua esiin sen rakkauden ja valon haarniskassa, miksi alatte nyt todella uskoa itsenne.
 
Menkää eteenpäin, ihmisenkelit, menkää eteenpäin pää pystyssä, täynnä sitä vahvuutta mitä huokuu avoimesta sydämestä, tasapainoisesta mielestä, herkästä luonteesta mikä tuntee ilman ulkoista kompassia, ja tietäkää, että löydätte tienne. Olette täällä tarkoituksesta ja tuo tarkoitus on tuoda taivas maan päälle, täyttää maailmanne niillä ominaisuuksilla, jotka tunnette kotina, parantaa toisenne ja maailmanne ja saattaa se täyteen kohtaloonsa galaktisena kansana, yhtenä monista, joka on täynnä valoa ja iloa.
 
Olemme täällä. Kutsukaa meitä tarpeen hetkellä. Kutsukaa meitä, kun tunnette tarvetta puhua jollekin, joka ymmärtää syvimmät tunteenne. Vaikkette voisikaan kuulla tai nähdä meitä, tietäkää, että olemme paikalla teitä jokaista varten. Aina kun annatte luvan työskennellä kanssamme, teemme sen. Kunnioitamme vahvuuttanne, päättäväisyyttänne ja haluanne palvella … eri tavalla kuin me, mutta ei syvyydeltään ja mielikuvitukseltaan vähäisemmällä tavalla. Jos voisitte vain nähdä itsenne niin, kuin me näemme teidät, ette enää ihmettelisi, kykenettekö toteuttamaan sisimmät haaveenne. Kykenette ja tulette toteuttamaan.
 
Namaste.
  -----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.  

< PrevNext >