HomeViestejäElizabeth Ayres Escher24.8.2014 - Voiman hyväksymisestä

24.8.2014 - Voiman hyväksymisestä

VOIMAN HYVÄKSYMISESTÄ

Enkeleitä kanavoinut Elizabeth Ayres Escher (Tazjima) (bluedragonjournal.com)
24.8.2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Voimaantuminen, henkilökohtainen täysivaltaisuus, itserakkaus - kaikki nämä ovat ajankohtaisia muotisanoja niiden keskuudessa, jotka ovat paljastamassa totuutta ihmisille, jotka ovat vuosisatoja nälkiintyneet valheista.

Mitä voima kuitenkin oikeasti on? Antaako se teille luvan piestä toisia ihmisiä tärkeyden tai ylemmyyden tunteellanne?

Tuskin ... kuitenkin tällä tavalla monet ihmiset käyttävät hyväkseen voimaa maailmassanne.

Auktoriteetti jokaisen miehen tai naisen tai lapsen sisällä antaa voiman elää vapaasti. Ja pitkään vallassa olevat ovat kieltäneet ja tukahduttaneet tuon henkilökohtaisen voiman ja parjanneet sitä.

Keksittiin valheita riisumaan voima ja henkilökohtainen täysivaltaisuus niiltä, joita joku auktoriteetti piti erilaisina tai alempina ihmisinä. Toisin sanoen näitä valheita keksivät ne, jotka vaativat itselleen tuon auktoriteetin sen jumaluuden sijasta, mikä on jokaisen sisällä - ihmisen, eläimen, kasvin tai kiven. Ja he tekivät, mitä lystäsivät, ja käyttivät itse määrittelemäänsä "oikeutta" tekosyynä.

Miten nämä itsensä auktoriteetiksi nimittäneet voivat päästä kuin koira veräjästä tästä manipuloinnista? Kosmisten lakien tuntemuksen ja väärinkäytön avulla - lakien joita he pitivät tarkkaan piilossa ihmisiltä, niiltä joita he hallitsivat itse määrittelemällään jumalaisella oikeudella.

Tuo väärinkäytetty voima/valta riisutaan nyt systemaattisesti kaappaajilta, jotka ottivat kaikkien elävien olentojen jumalaisen oikeuden elää vapaasti ja ilman ennakkoluuloja tässä maailmassa.

Miksi tämän transformaation tapahtuminen on vienyt näin kauan?

No, sen ymmärtäminen vaatii ymmärtämään monia asioita - joitain asioita, jotka ylittävät tällä hetkellä ihmismielen ymmärryskapasiteetin.

Oli syitä, miksi tämän ilmeisen epäoikeudenmukaisuuden on sallittu jatkua. Ja yksi syy oli kokemus elää olosuhteissa, joita ei ole ollut ylösnousseilla planeetoilla satoihintuhansiin vuosiin. Toinen oli sen syklin vaihtuminen, mikä on tämän maailman rajojen ulkopuolella ja mikä määrittelee kaikki alut ja loput. Uusi sykli alkaa, mikä merkitsee, että uusia tilaisuuksia syntyy niille, jotka olisivat vapaita.

Monet sielut tulivat tänne kasvamaan, kokemaan ja kehittämään sielunsa ymmärrystä ja myötätuntoa paljon nopeammalla tahdilla, kuin on tällä hetkellä mahdollista niiden kotimaailmoissa tai valoulottuvuuksissa, jotka ovat kaiken aineellisen elämäntarpeen ulkopuolella.

Sielut jotka ovat matkalla luojajumaliksi, tulevat usein fyysiseen elämään, koska vasta silloin voidaan todella sisäistää oppitunnit, joita kohdataan. Sitä ei voi tehdä kuuntelemalla luentoa tai lukemalla kirjaa, miten nautinnollinen tuo kokemus saattaa ollakin - muutaman hetken.

Yksilö oppii kulkemalla polkua ja kompastumalla aina silloin tällöin.

Oman päätösvoimansa takaisinsaaminen on myös sen vastuun hyväksymistä, mikä kulkee voiman rinnalla - joka on oikeutenne. Vastuu on sen tunnustamista, ettei voima anna teille oikeutta ottaa valtaa toisiin, vaan teidän pitää toimia yhteistyössä heidän kanssaan. Näin kaikki todelliset mestarit toimivat yhdessä, yhtenä yhtenäisenä olentona, mikä he todellisuudessa ovat.

Kun ihmiset täällä voimaantuvat ja saavat takaisin henkilökohtaisen täysivaltaisuuden tunteen, he alkavat lähestyä toisia, sillä se on ihmisen todellinen luonne, mikä on tukahdutettu väärillä opetuksilla ja lyöty alas henkilökohtaisen ja valtiollisen vallan väärinkäytöllä.

Tullakseen voimaantuneeksi, on oltava ensin valmis päästämään irti tarpeesta olla uhri - minkä tahansa olosuhteiden, toisten hyväksikäytön tai jonkin katastrofin, mitä voi kuvitella. On päästettävä irti siitä otteesta, mikä ilkeällä uhri-hyväksikäyttäjä -kierteellä on hengestä. Toisin sanoen, on päästettävä irti kaikesta pelosta.

Monet naiset ja miehet pelkäävät, mitä tapahtuu, jos he astuvat pois mukavuusalueeltaan, vaikka se on monta kokonumeroa liian pieni heidän hengelleen. Tuntemattoman pelkoa on kovasti tähdennetty ihmisen psyykessä vuosisatoja - on vaikea mennä tuon pelon läpi, mutta sen voi tehdä.

Monet pelkäävät, mitä toiset ajattelevat, sitten kuin he ovat ohittaneet "ei takaisinpaluuta" -kohdan - ei takaisinpaluuta siihen ehdollistuneeseen tilaan, missä olette ennen kokeneet ns. elämistä tässä hämmentyneessä maailmassa. Kuitenkin astuttuaan tuon kuvitteellisen rajan yli, he alkavat maistaa, millaista todellinen vapaus oikeasti on.

Vapauden myötä tulee vastuu - minkä ihmiset ovat haluttomia ottamaan itsestään, koska monta kertaa he ovat tietoisesti tai tiedostamatta luopuneet oikeuksistaan ja omasta tahdotaan toisten hyväksi, on kyse sitten omasta perheestä, auktoriteettivirastoista tai -paikoista, mentoreista, ammattilaisista tai rikkaista ja vaikutusvaltaisista, joista jotkut pitävät itseään parempana kuin kaikki muut pelkästään siksi, että he omistavat enemmän tavaraa ja maata ja tällä hetkellä käyttävät enemmän valtaa kuin keskivertomies tai -nainen.

On niitä ihmisiä, jotka todella tuntevat ansaitsevansa enemmän kuin toiset. Riippumatta siitä, perustuuko heidän uskonsa todellisuuteen, niin se on heidän totuutensa, vaikka se loukkaa toisten oikeuksia ja voimaa/valtaa. Koska he todella uskovat omaan totuuteensa, universumi on tukenut heitä siinä - tähän saakka.

Tämä itsekkyys - ja sitä se vain todellisuudessa on - perustuu myös pelkoon. Kyse on siitä peruspelosta, ettei ole yhtään mitään, sitten kun kaikki lopulta riisutaan pois - todellisen eksymisen pelko.

Tämä pelko kumpuaa jumaluuden kieltämisestä itsessään. Ja jumaluuden kieltämisestä toisissa.

Kun nämä eksyneet näkevät ihmisen, jonka valo loistaa, se tekee heidät hulluksi. Tämä kuvastui oman jumaluutensa syvälle tukahdutetusta pelosta. He hyökkäävät ja menneinä vuosisatoina ovat onnistuneet tukahduttamaan ja väliaikaisesti myös tuhoamaan nämä valaistuneet.

Sanon "väliaikaisesti", koska nämä samat valaistuneet ilmestyvät esiin kuin voikukat hyvin hoidetulle nurmikolle. Myrkytä ne, kisko ne juurineen ja kuitenkin ne pulpahtavat kuin päivänkakkarat kevätsateessa, sillä nämä valaistuneet ovat planeetan valonkantajia. Jotkut on lähetetty tänne, toiset ovat tulleet vapaaehtoisesti. He ovat täällä syystä ja syy on tiennäyttäjänä toimiminen.

Tiennäyttäjien on määrä pelkästään elää sellaisena, joka on voimaantunut ja vapaa olemaan oma itsensä ja joka kunnioittaa jumaluutta kaikissa elävissä olennoissa, planeetan elävässä lihassa, taivaan tähdissä ja itsessään.

Henki on lähettänyt meidät auttamaan ihmiskunnan syntymässä, kun se transformoituu suurten intuitiivisten luomisvoimien roduksi. Olemme olleet kätilöitä, opettajia, pappeja ja papittaria, kuninkaita ja kuningattaria, sotureita ja nöyriä käsityöläisiä, jotka loivat suuria taideteoksia ja kulttuuria kansalle. Olemme eläneet pitkään joukossanne ihmisinä, jotta teidän on mahdollista saavuttaa se kohta, missä voitte lopultakin valmistua aikuiseksi - ei ainoastaan vuosissa, vaan myös viisaudessa ja ymmärryksessä.

Tätä viisautta ja ymmärrystä on tullut teille niiden aikakausien saatossa, joina sielunne on elänyt täällä, kärsinyt vaikutusvaltaisten käsissä ja toiminut vuorostaan hyökkääjänä hyväksikäyttäen toisia - kaikki kokemisen nimissä.

Ette voi ymmärtää toisia, ennen kuin kuljette heidän kengissään. Kuitenkin saadessanne viisautta, sydämenne ja korkeampi mielenne avautuu ja silloin tulee ilmestyksiä.

Olette eläneet toisina monta, monta kertaa. Ja silloin kun tiedätte tämän - kirjoitettuna tulisanoina omaan sydämeenne - ymmärrätte todella ja alatte saada myötätuntoa itseänne ja kaikkia muita olentoja kohtaan, joiden kanssa jaatte maailmanne.

Tällä ymmärryksellä on korkea hinta. Alatte ymmärtää todellisen voiman, mikä on rakkaudessa. Se on pehmeä kuin höyhen ja kirkas kuin räjähtävä tähti. Rakkaudessa on kaikki asiat ja kaikki asiat ovat olemassa rakkaudessa.

Rakkaus on voimaa.

Tasapainoinen voima on rakkautta.

Voima mikä sallii toisten elää vapaasti, itse määräämissään ja tunnustamissaan rajoissa, on rakkautta. Se on myös jumaluuden kunnioittamista kaikissa olennoissa - riippumatta siitä, kulkevatko ne kahdella vai neljällä jalalla vai lentävät, uivat ja kiemurtelevat maan päällä. Ne jotka todella rakastavat, ymmärtävät tämän eikä heille tarvitse opettaa tätä viisautta, sillä se on kirjoitettuna heidän sydämeensä ja lihaansa.

Rakkaus ei "hellittele" tai sivuuta vastuuta. On pidettävä tasapaino. Syklit kuluvat ja vuodenajat vaihtuvat ja virtaamme niiden mukana tai meistä tulee yhtä järkähtämätön kuin kivi.

Myös kivet hajoavat tuulesta, auringosta ja vedestä - muista elementeistä, jotka etsivät luonnostaan tasapainoa, mikä vallitsee koko luonnossa.

Virratkaa kuin vesi, uikaa kuin delfiini, juoskaa kuin hevonen, naurakaa kuin lapsi - ja tuntekaa voima, mikä kumpuaa keskuksestanne. Se on elämänrakkautta. Se on elämä rakastuneena elämiseen. Se on SINÄ.

Tässä maailmassa on paljon nautittavaa. Sallikaa ilon olla teissä ja tulla ilmaistuksi kiitollisuudessanne, että saatte olla täällä, elää ja hengittää sitä suloista vapauden hengitystä, mitä kannetaan kosmisilla tuulilla, jotka pyyhkivät nyt maapallon yli.

Hyväksykää se vapaus, mitä nämä tuulet tuovat teille, rakkaat ystävät. Siirtykää tuohon kauan kiellettyyn voimaan ja kauneuteen ja olkaa valmis ilmaisemaan vapaasti se, mitä koette sisällä. Ja astukaa siihen uuteen, itse luomaanne kollektiivielämään, mikä on uusi maa.

Se odottaa lasten naurua ja niiden rohkeiden jalanjälkiä, jotka ovat kulkeneet pimeyden laakson läpi ja ilmestyneet sieltä vapaana pelosta ja sydän täynnä kiitollisuutta ja anteeksiantoa.

Odotamme täällä jo teitä, rakkaat ystävät, ja tervehdimme teitä uudessa aamunkoitossa.

Olemme Enkelit ja lady Tazjima. Tervehdimme teitä kaikkia.

Namaste.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >