26.1.2014 - Matkasta

MATKASTA
 
Valokollektiivia kanavoinut Elizabeth Ayres Escher (bluedragonjournal.com)
26.1.2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Olemme Valokollektiivi, joukko valo-olentoja, ylösnousseita mestareita, arkkienkeleitä, enkeleitä, ylösnousseita galaktisia ja elementaaleja, jotka valvovat ja ohjaavat ihmiskunnan ja Gaian, rakkaan planeettakotinne, ylösnousemusta.
 
Tänään haluaisimme tarttua muutamiin kommentteihin, joita kanavamme on saanut ja joissa ihmiset ilmaisevat olevansa vähän neuvottomia nykyenergioissa. Tämä on odotettavaa, rakkaat ystävät, kun osallistutte aktiivisesti prosessiin, missä puratte itsestänne ja elämästänne kaiken ehdollistamisen, mitä teille on opetettu aiemmassa elämässänne 3D-matriisin haluttomana vankina.
 
Joka päivä fyysisessä maailmassa olette tekemisissä yksilöjen kanssa, joilla on alempi ja harvemmissa tapauksissa korkeampi värähtelypuumerkki kuin omanne. Kun teidät on pitkään ehdollistettu, saatatte katsoa alaspäin niitä, jotka näyttävät olevan unessa, ja kenties kadehtia niitä, jotka näyttävät tietävän ja kokevan enemmän kuin te itse. Näin tulkitsette energioita ja lajittelette tiedostamatta ihmiset ja järjestöt luokkiin, kuten teille on opetettu ja ehdollistettu ikuisuuksia. Teidän on astuttava pois tästä tiedostamattomasta tavasta ja todella katsottava, mitä te teette itsellenne ja toisille.
 
Ihmiskunta on systemaattisesti jaettu ja näin alistettu sattumanvaraisesti luokkiin kouluttamalla ja ehdollistamalla peräkkäiset sukupolvet ulkoisten olosuhteiden mukaisesti - on kyse sitten sukupuolesta, seksuaalisesta mieltymyksestä, ihonväristä, kansallisuudesta, uskonnosta ja/tai rodusta, taloudellisesta asemasta, geeneistä (sukupuu) tai muusta jaottelutavasta. Tämä on tehty estämään teitä oivaltamasta ja tuntemasta, että olette todellisuudessa yksi olento, mikä elää fyysisellä planeetalla, mutta jakaa henkisen perinnön.
 
Me - ja monet viime vuosikymmenien aikana toimitettujen viestien sanat - olemme kannustaneet teitä katsomaan sisälle ja niiden keinotekoisten rajojen yli, jotka pyrkivät jakamaan. Oman jumaluutenne tunnistamalla alatte palata eheyteen, mikä teillä on oikeus kokea. Ette voi päästä siihen jatkamalla uskomista siihen, että toiset ovat enemmän tai vähemmän erityislaatuisia tai ansaitsevia kuin te. Jokainen teistä on ainutlaatuinen, kyllä, erilainen, kyllä, mutta kaikkia tarvitaan rotunne transformaation tapahtumiseen, teidän muuttumiseenne homo erectuksesta homo luminasiksi.
 
Kyllä, planeetalla kulkee kanssanne niitä, joilla on tietoisuus siitä, mitä he ovat tai ainakin, mitä he voivat olla luottaessaan prosessiin. Jotkut näistä varhaispioneereista tulivat tänne useampien jumalaisten lahjojen kera, ennen inkarnoitumista tehtyjen sielusopimusten vuoksi. Toiset teistä tulivat ilman herkkyyttä energioille, koska teillä oli - ainakin alkuun - muita töitä tehtävänä, ennen siirtymistä henkisempiin toimiin ja osallistumista korkeamman itsen laskeutumiseen fyysiseen kehoonne.
 
Kerromme teille nyt, että monet teistä jotka ovat heränneet ja lukevat nyt innokkaasti niiden töitä, jotka ovat kulkeneet polkua edellänne, eivät ylösnouse fyysisesti tässä elämässä. Tätä ihmiset eivät halua kuulla, erityisesti jos he tuntevat vetoa henkisyyteen ja myös lupaukseen paremmasta elämästä luvatussa maassa, uudella maapallolla.
 
Uusi maa on jo olemassa. Kultaisia eetterikaupunkeja rakennetaan nytkin, kun välitämme näitä sanoja ja ajatuksia kirjurimme kautta. Monet teistä eivät kuitenkaan kulje noita katuja ja kiipeä askelmia temppeleihin tässä elämässä, kun ette osaa vielä tietoisesti nostaa taajuuttanne niin, että voisitte tehdä sen.
 
Rakkaat ystävät, ymmärtäkää, ettei tämä ole minkäänlaista etenemisenne kritisointia. Ihmiskunnan heräämisprosessi etenee nopeampaa, kuin olemme toivoneet mahdolliseksi, mutta jos tyydytte kehittymään massojen vauhdilla, ette kehity riittävän nopeasti yltääksenne vaaditulle tasolle, ankkuroidaksenne korkeammat valotaajuudet eteeriseen ja fyysiseen kehoonne. Kuitenkin sen edistymisen minkä saavutatte tässä elämässä, viette tuleviin elämiinne.
 
Rakkaat ystävät, osallistutte koko lajin evoluutioon. Teidän kaikkien tekemän työn määrä on valtava. Ja on paljon, mitä ette näe ulkoisesti vähään aikaan. Valokoodien aktivointi on työtä, mikä on tehtävä tietoisesti ja mitä on lähestyttävä tarmokkaalla aikomuksella. Se on elämäntyyli, mikä ei viehätä monia yksilöjä, joten ne jotka ovat vapaaehtoisesti kulkeneet tiedustelijoina ja pioneereina, ovat tehneet sen tietäen täysin, etteivät he eläisi "normaalia" elämää. Ja niin on ollut.
 
Nämä vapaaehtoiset näyttivät tulevan useampia lahjoja käytössään kuin useimmilla ihmisillä, jotta he voisivat osallistua melkein välittömästi aiottuun työhönsä kiihtyneellä itsemestaruuspolulla. Toiset ovat tulleet mukaan myöhemmin elämässään, kenties käytyään läpi useita laukaisevia olosuhteita, mikä pakotti heidät murtautumaan läpi kaikesta aiemmasta pelosta tai vastustuksesta pyrkiäkseen sellaiseen, mitä he eivät vielä voineet selittää muille. Ja vielä lisää yksilöitä tulee mukaan joka päivä, heräten ensin tarpeeseen kyseenalaistaa kaikki, mitä on heidän elämässään - ansaintakeino, henkilökohtaiset suhteet, asema elämässä, asiat joita heille ovat perhe ja mentorit opettaneet, uskonto, kansallisuus, lyhyesti sanottuna kaikki mikä ei enää resonoi siihen kaipaukseen, mikä heijastuu heidän sielustaan.
 
Kenties olette nyt keskellä kaoottista heräämisprosessia ja tunnette olonne hyvin, hyvin epämukavaksi sen vuoksi. Ja miksi teidän ei pitäisi tuntea epämukavuutta ja sallia tuo erittäin epämiellyttävä tunne? Kirjurimme ja muut vastaavat ovat kuvanneet sitä "jumalaiseksi kutinaksi", mitä ei voi raapia - sisäiseksi kaipaukseksi jostain erilaisesta, jostain enemmästä ja jostain, mikä on vielä tuntematonta.
 
Monille teistä on opetettu, että teillä on oltava elämänsuunnitelma menestyäksenne fyysisessä maailmassa ja että jokaisen ihmisen tavoite on tai pitäisi olla halu kilpailla toisten kanssa muutamasta paikasta arvoasteikon huipulla.
 
Kuitenkin ne jolla on suurempi viisaus tai kenties kyynisyys, ovat panneet merkille, että vanhojen energioiden menestymispeli oli täydellinen asetelma jatkamaan massojen kontrollointia ja sallimaan vain harvojen ja valittujen menestyä, mutta vasta kun he olivat luopuneet kunniastaan ja luovuttaneet sielunsa paholaiselle. Vanha peli oli manipulointia ja kontrollointia, joskus hienovaraista ja joskus peittelemätöntä. Sen suunnittelivat ne, jotka toimivat vapaaehtoisesti massojen heräämisyllykkeinä, ja peli on näitä yksilöjä varten, jotka ovat nyt esittäneet osansa äärimmäisen hyvin.
 
On kauan ymmärretty, että ihmiset vastustavat - joskus koko olemuksellaan - kaiken muutoksen tulemista elämäänsä. Kuitenkin nyt muutosta on tulossa kaikkien elämään - fyysisten, taloudellisten, tunnepuolen ja muiden rasitteiden vuoksi. Voitte katsoa suoraan muutosta ja päättää nähdä sen tilaisuutena transformoida maailmaanne tai voitte iskeä kantapäänne maahan ja vastustaa niin paljon, kuin pystytte. Kyse on valinnasta ja sen on oltava tietoinen.
 
Ylösnousemuksessa on kyse mestaruudesta. Mestariksi tuleminen vaatii tietoista ponnistusta ja keskittymistä. On paljon voitettavaa ja puhdistettavaa - on se sitten karmasuhteita, aikajanoja tai energian epäharmoniaa. Teidän on oltava valmis katsomaan itseänne selkein ja erottelevin silmin. Minkään ei pitäisi yllättää teitä tullessaan, sillä te kaikki olette eläneet monia elämiä kumpanakin sukupuolena, kaikissa kansoissa ja heimoissa, monissa kulttuureissa ja monissa muodoissa, joita ette tunnistaisi ihmiseksi tai eläimeksi.
 
Pyydämme, että alatte kiinnittää huomiota pieniin asioihin, joita tulee elämäänne, erityisesti toistuviin malleihin. Esi-isänne tiesivät, miten luetaan tähtiä ja taivasta, kuunnellaan tuulta, puhutaan eläimille symbolikielellä ja kuunnellaan omaa sydäntään löytääkseen tiensä vaikeiden aikojen läpi. Teidän kaikkien on yhdistyttävä taas näihin kykyihin, sillä monet teistä ovat omia esi-isiään.
 
Kenties tässä elämässä opitte jäljittämään eläimiä ja metsästämään isänne kanssa. Kenties keräsitte marjoja metsästä äitinne kanssa tai opitte poimimaan tiettyjä kasveja parantaviksi lääkkeiksi. Kenties opitte, miten kuljetaan betoniviidakossa arvovaltaisesti ja vaivattomasti. Tai kenties synnyitte tiettyjen lahjojen ja kykyjen kera, jotka saivat olonne tuntumaan epämiellyttävältä muiden lähellä, levottomalta tässä maailmassa ja kaipasitte jotain muuta. Ja kenties kaipasitte jotain toista pelastamaan, kaipasitte saada tuon yhden täydellisen ihmisen tulemaan elämäänne ja kantamaan teidät luvattuun maahan.
 
Unelmat - teillä kaikilla on sisällänne unelmia, joita ette voi vielä jakaa kenenkään toisen kanssa. Kenties on salaisuuksia tästä elämästä tai muista, joita pelkäätte paljastaa. Ja kuitenkin sanomme teille nyt, että siihen saakka kunnes olette valmis tulemaan täysin läpinäkyväksi ja haavoittuvaksi itsenne ja maailman edessä, ette hallitse taajuuksia voidaksenne maadoittaa olemuksenne täysin fyysiseen kehoon - ainakaan ajassa mikä teille annetaan tässä elämässä.
 
Tie siihen tulevaan tilaan, mikä on luvattu, on omassa sydämessänne. Ja valmiutenne hyväksyä kaikki nuo erilaiset osanne kotiin ja tulla täysin integroituneeksi - valo ja pimeys - jotta teistä voi tulla taas kokonainen, vie teidät läpi mestaruuden eri vaiheista. Mestariksi tuleminen vaatii sinnikkyyttä, vilpittömyyttä, tietoista keskittymistä ja aikomusta ja suurta itsepäisyyttä tai tahdonvoimaa.
 
Opettelette nimittäin hallitsemaan Jumalan säteitä, joita tulee kehoonne. Ensimmäiset kolme jotka on hallittava, ovat Jumalan tahdon ja voiman (jumalainen maskuliinisuus) sininen säde, vaaleanpunainen säde (aktiivinen ja luova älykkyys - jumalainen feminiinisyys), mikä on Jumalan rakkaus, ja kullankeltainen säde, mikä on Kristus-tietoisuus (jumalainen lapsi, mikä ilmestyy jumalaisen feminiinisyyden ja maskuliinisuuden liitosta tai pyhästä avioliitosta). Esittelemme tässä yksinkertaisen käsityksen näistä säteistä ja on paljon informaatiota, mikä voi opastaa lisää, mutta riittää kun sanomme, että nämä säteet edustavat tiettyjä askelia mestaruuden saavuttamista kohti ja ne on selvitettävä voidakseen edetä polulla.
 
Kyllä, on hetkiä, jolloin tunnette saavuttaneenne jonkin tasanteen tai eksyneenne, mutta näinä hetkinä teidän täytyy järjestäytyä uudelleen ja tunnistaa, miten pitkälle olette tulleet matkalla. Nämä ovat hetkiä, jolloin teidän täytyy tunnistaa ja ottaa vastaan kiitollisena tilaisuudet, joita teille on annettu, kyetäksenne tietoisesti kokemaan ylösnousemusprosessin tässä elämässä tai tulemaan edes tietoiseksi sen mahdollisuudesta. Kerromme teille tämän, jotta voitte päästää irti kaikesta itsenne tuomitsemisesta siksi, että te ette tunne energioita niin kuin joku toinen. Kokemuksenne ovat erilaisia, koska jokainen teistä on Jumalan energioiden ainutlaatuinen polttopiste. Jokaisella teistä on mahdollisuus käskeä ja käyttää erilaisia lahjoja. Riippuu teistä ja päätöksestänne antautua auliisti prosessille, että voitte löytää, mitä nämä sisäiset lahjat ovat.
 
Vain antautumalla prosessille valo alkaa sarastaa itsensä oivaltamisen kautta. Silloin kun olette halukas hyväksymään itsenne täysin sellaisena, kuin olette nyt tässä hetkessä, ilman ennakkoluuloja ja itsensä tuomitsemista, olette valmis avautumaan itsemestaruuden polulle.
 
"Antautuminen" ei ole suosittu sana tai ajatus kulttuurissanne, missään maailman kulttuurissa, kun se ilmaisee, että yksilö on antanut periksi, päästänyt irti omasta voimastaan ja sallinut jonkun valloittajan hallita itseään. Kuitenkin teidän on antauduttava ollaksenne itsenne mestari. Siinä prosessissa kun annatte tulevaisuutenne Luojan ja sielunne käsiin, alatte avautua uusille mahdollisuuksille ja oivalluksille.
 
Vastustus on turhaa. Ihmiskunta on kollektiivina päättänyt ylösnousta. Tämä merkitsee, että jokainen mies, nainen ja lapsi ylösnousee planeetan mukana. Sitä miten kauan tämä prosessi kestää, ei tällä hetkellä tiedetä, koska kollektiivitietoisuus muuttuu. Tietäkää, että monet lähtevät planeetalta, palatakseen uudessa kehossa, mikä kykenee paremmin kestämään planeetan jatkuvat taajuusmuutokset. Ja toiset onnistuvat hallitsemaan tulevaa valoa niin, että heidän fyysinen kehonsa käy läpi muuntumisprosessin hiilipohjaisesta luomuksesta piikristallipohjaiseksi luomukseksi ja näin keho pystyy imemään ja sisältämään vielä enemmän valoa.
 
Älkää tunteko eksyneenne, rakkaat ystävät, jos tämä tieto ja mitä siihen liittyy, näyttää hämmentävältä ja ylittää ymmärryksenne nyt. Olette tottuneet analysoimaan maailmaanne rationaalisella mielellä ja monissa näissä käsitteissä ei ole järkeä tuolle mielelle. Ja ei pitäisikään olla, koska rationaalinen mieli on 3D-oleskelunne tuote - se ei toimi korkeammilla taajuustasoilla. Kääntykää sen sijaan tuohon älykkääseen keskukseen eetterikehossanne, mikä toimii helposti korkeammilla taajuustasoilla ja mikä tunnetaan "korkeana sydänkeskuksena", mikä sijaitsee fyysisen kateenkorvan yläpuolella, ja "korkeana mielenä", mikä on keskittynyt sielutähtichakraan kruunun tai päälaen yläpuolella. Koko rauhasjärjestelmänne saa eri merkityksen, kun alatte tiedostaa sisäisen mestarin, enemmän fyysisistä kehotoiminnoistanne annetaan teidän hallittavaksenne ja se uskomaton luomus, mikä olette, saa valvetietoisuuden omasta jumaluudestaan ja potentiaalistaan.
 
Olette kauan kaivanneet sitä, mikä ei voi olla teidän. Herätkää nyt siihen, mikä on teidän ja on aina ollut sisällänne, fyysisten aistien saavuttamattomissa. Kun onnistutte ankkuroimaan enemmän ja enemmän korkeampaa itseänne fyysiseen kehoon, meta-aistinne alkavat toimia ja alatte rekisteröidä paremmin noita hienovaraisia energiamuutoksia, mutta se vaatii harjoitusta ja kärsivällisyyttä, rakkaat ystävät, ja kuten mikä tahnansa muu taito tässä fyysisessä maailmassa, se vaatii päättäväisyyttä ja keskittymistä.
 
Mestariluistelijaa tai ballerinaa ei synny yhdessä yössä, joten teiltä kaikilta vie jonkin aikaa sopeutua olemaan enemmän, mitä näytätte olevan nyt. Tärkeää on kyetä hyväksymään se, että te ette tiedä mitään nyt, ja astumaan tuntemattomaan sydän ja mieli yhtä avoimena, halukkaana oppimaan, tarkkailemaan ja toimimaan, silloin kun tuntuu oikealta tehdä se. Luottamuksen ja uskon pitäisi olla mottonne. Usko itseenne, luottamus prosessiin ja usko ja luottamus siihen, että mentorinne ja korkeampi itsenne tuovat tietoisuutenne ne asiat, jotka on käytävä läpi ja/tai muutettava.
 
Kenties päätätte torjua antamamme opastuksen. Sillä ei ole merkitystä meille, kun elätte vapaan tahdon planeetalla. Teidän tehtävänne on erottaa, mikä on oikein teille tällä hetkellä. Millään mitä sanomme tai teemme, ei ole merkitystä, jos ette kykene siirtymään niiden ennakkoluulojen tai tuomitsemisten yli, jotka estävät prosessianne. Ja tietäkää, että erottelukykynne kehittyy, kun alatte luottaa ja kuunnella intuitionne ja henkiopastuksenne yllykkeitä.
 
Sielu puhuu teille koko ajan, mutta useimmat teistä ovat olleet haluttomia tai kyvyttömiä kuulemaan sen kuiskauksia. Jotkut teistä kokevat opastuksen intuitiona tai vaistona tai selittämättömänä aavistuksena. Tietäkää, että näihin aavistuksiin luottaminen ja niiden noudattaminen on ensimmäinen tapa herätä siihen tietoisuuteen, että olette aina olleet yhteydessä omaan jumaluuteenne, mutta päättäneet päästää irti sen ulkoisesta tunnistamisesta, voidaksenne sukeltaa kokemuksiin, joita tämä maailma antaa teille.
 
Nyt kun tilaisuus astua paluupolulle on tullut tietoisuuteenne, sallikaa noiden asioiden tulla tietoisuuteenne, sisäisen majakkanne tarkoin tutkittavaksi. Tiedätte, mitä tehdä, kun siirrytte eteenpäin, jos vain luotatte prosessiin ja alatte ymmärtää, että kyse on prosessista. Matkasta mikä tehdään askel kerrallaan, jotta voitte onnistuneesti ankkuroida niitä energioita, mitä voitte, ja mennä aamunkoittoon silmät auki, paluussanne täyteen tietoisuuteen.
 
Lopetamme tämän viestin nyt siinä toivossa, että olette saavuttaneet uuden ymmärrystason siitä, mitä olemme yrittäneet välittää teille tämän kirjurin kautta. Kun omat sisäiset yhteytenne vahvistuvat, tietäkää, että tarve ja halu lukea tällaisia viestejä vähenee, ja niin pitäisi ollakin.
 
Nämä viestit palvelevat silloin vahvistuksina tai oman sisäisen prosessinne opasteina. Emme tarkoita, että seuraatte ketään viestintuojaa sokeasti, koska hekin ovat hyvin inhimillisiä ja heillä on omat haasteensa voitettavana. Päästäkää siis irti kaikesta halusta tuomita tai kritisoida, jos heidän viestinsä eivät miellytä teitä. Sillä te muututte, jos annatte itsenne muuttua. Tänään ette ehkä ymmärrä sanaakaan, mutta huomenna alatte yhtäkkiä ymmärtää, kun lataukset ja tähtikoodit avataan sisällä kuin joululahjat ja sisältö paljastuu näyttäen teille tietä eteenpäin.
 
Siunaustamme teille kaikille, rakkaat ystävät. Pyydämme teitä kutsumaan meitä tarvittaessa tai kun haluatte vain tuntea pienen kosketuksen kotoa. Kun menette eteenpäin, alatte tuntea kodin energioita helpommin, kun niitä on kaikkialla ympärillänne juuri nytkin. Olkaa tyytyväinen siihen, missä olette matkallanne, ja tietäkää, että olette paljon enemmän, miltä vaikuttaa. Ja tässä yhdessä korkeampien maailmojen paradoksissa, antakaa jumalaisen tyytymättömyyden sisällänne ajaa teitä eteenpäin matkalla itsenne löytämiseen ja ykseyteen sielun, jumalien ja toistenne kanssa. Se on seikkailu - tulette olemaan samaa mieltä - mikä on ennenkuulumaton lajinne historiassa, tällä planeetalla ja universumissa. Ja olette jokainen tärkeä ja oleellinen osa sitä.
 
Namaste. Kumarramme kunnioittaen ja arvostaen Jumalaa/Jumalatarta teidän jokaisen sisällä.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >