HomeViestejäElizabeth Ayres Escher25.12.2013 - Sisäisen pelastajan etsimisestä

25.12.2013 - Sisäisen pelastajan etsimisestä

SISÄISEN PELASTAJAN ETSIMISESTÄ
 
Valkoista pilveä kanavoinut Elizabeth Ayres Escher (bluedragonjournal.com)
25.12.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
"He etsivät häntä täältä, he etsivät häntä tuolta,
nuo ranskalaiset etsivät häntä kaikkialta.
Onko hän taivaassa? Onko hän helvetissä?
Tuo hiton vaikeasti tavoitettava Pimpernel!"
 
Nämä sanat kirjoitti viime vuosisadalla englantilainen nainen (Punainen neilikka), kuitenkin ne kuulostavat todelta tänä päivänä. On pelkästään muutettava viimeinen sana siitä pelastajasta, mitä yksilö tai kollektiivi etsii aina itsensä ulkopuolelta.
 
Eilen illalla saitte viestin yhden sellaisen äidiltä, jota monet ovat kutsuneet Jumalan ainoaksi pojaksi. Kuitenkin tämä yksilö, Jeshua, ei vaadi tätä titteliä omakseen. Hän on täysin hyväksynyt paikkansa ylösnousseiden mestareiden ja kosmisten olentojen joukossa ja käsittää, että hän yksi monien joukossa.
 
Valotyöntekijöiden joukossa on niitä, jotka yrittävät tulla tähtisukulaistensa pelastamaksi. Näiden yksilöjen keskuudessa on katkeruutta ja vihaa, koska galaktiset eivät ole laskeutuneet maillemme ja aloittaneet sitä työtä, mikä on luvattu joissain kanavoiduissa viesteissä.
 
Käsitättekö rakkaat, että te olette niitä, joita olette odottaneet ja kaivanneet? Siihen saakka kunnes käsitätte, tähtisukulaisenne eivät kykene kohtaamaan teitä taivasportaiden puolivälissä.
 
Kyseenalaistatte sanamme ja todenperäisyytemme. Sellainen on niiden tapa, jotka eivät hyväksy vastuuta ajatuksista ja teoista. He heijastavat jatkuvasti omaa itseinhoaan ja tuomitsemistaan toisiin, mukaan luettuna galaktiset, ylösnousseet mestarit, salaseura … kenen tahansa pitäisikin pelastaa heidät tai pidättäytyä tuhoamasta tätä maailmaa.
 
Te olette itsenne pelastajia. Kyllä, teillä on tähtisukulaisia, jotka valvovat ja partioivat taivaalla maailmanne yläpuolella, mutta nämä ovat enimmäkseen olentoja, jotka ovat paljon korkeammassa taajuudessa kuin ihmiskollektiivi. He tekevät voitavansa auttaakseen, pitämällä taivaanne vapaana tunkeutuvista laivueista. Pimeät sielut joita on edelleen planeettanne pinnalla, ovat niitä, jotka ovat päättäneet esittää pimeää roolia tässä elämässä, katalyyttinä kasvullenne ja heräämisellenne. Ettekö olisi samaa mieltä, että he ovat esittäneet roolinsa erittäin hyvin?
 
Kyllä, on tullut muutoksen aika. Kyllä, maailmassanne on vielä monia, jotka kärsivät. Kuitenkin edelleen tuomitsette toiset ulkopuolellanne, kun he ovat epäonnistuneet tulemaan pelastamaan monet. Kysymme teiltä jotain, mikä saattaa järkyttää: miksi heidät pitäisi pelastaa?
 
Miksi toisten pitäisi pelastaa heidät, jos heillä on sisällään kyky pelastaa itse itsensä?
 
Kaikilla ihmisillä - ja tarkoitamme todella kaikkia - on kyky yhdistyä korkeampaan itseen. Jokaisella teistä on kyky sytyttää sydänkeskuksessanne pyhä siemen, mikä on jumaluutenne siemen, mutta ainoastaan teillä on valta ja oikeus tehdä se.
 
Jokainen yksilö on täysivaltainen olento ja siihen saakka kunnes tuo yksilö tunnistaa vastuunsa tai kykynsä reagoida sisäiseen jumaluuteen, mikään pelastusmäärä ei riko tuota uskomus- ja itsevihamuuria ja saavuta sitä pikkuista, joka roikkuu itsepintaisessa halussaan olla äidin tai isän hellimä.
 
Olemme sukulaisianne, muttemme voi pelastaa maailmaanne ilman apuanne. Siirtymä mikä on tapahtunut planeetallanne ja koko universumissa, on suunniteltu herättämään sisäinen mestari. Mestarina oleminen on täysivaltaisuuden ja voiman käyttämistä.
 
Teidän jokaisen tehtävänä on hyväksyä, että olemme vastuussa oman sisäisen pimeytemme puhdistamisesta ja integroimisesta. Me jotka olemme oppineet hallitsemaan kolmannen ulottuvuuden taajuuden ja nousseet pilviin, emme pyri komentamaan teitä tekemään tätä tai tuota. Ne jotka ovat kauan komentaneet ja kontrolloineet ihmiskuntaa, ovat tehneet sen tehokkaasti irrottamalla teidät omasta voimastanne ja täysivaltaisuudestanne. Jos me astuisimme ratkaisemaan kaikki ongelmat ja yhteiskunnalliset epäkohdat maaplaneetalla, mihin se jättäisi kollektiivin? Tarvitsevuuden tilaan ja edelleen jonkin ulkopuolisen, vaikkakin hyväntahtoisen voiman kontrolloimaksi.
 
Niinpä toimimme ulkopuolelta heijastamalla kosmisia säteitä planeettanne pinnalle. Elementtien mestarit pystyvät tekemään näitä asioita ja paljon muuta yli sen, mitä mielenne pystyy tällä hetkellä ymmärtämään. Tietäkää kuitenkin tämä, rakkaat ystävät: teillä on kyky työskennellä luonnonhenkien kanssa ja komentaa suunnattomia voimia omassa olemuksessanne, mutta siihen saakka kunnes pystytte hallitsemaan omat ajatuksenne ja tunteenne, teille ei voi antaa noita voimia - edes itsenne vuoksi.
 
Odotamme siis hetkeä, jolloin on riittävästi yksilöitä, jotka ovat nostaneet omaa puumerkkitaajuuttaan sallimaan galaktisten tulemisen maillenne. Me tulemme, sillä emme lupaa jotain ja sitten peräänny. Jos haluatte vahvistuksen tästä, katsokaa peiliin, rakkaat ystävät. Monet teistä jotka kutsuvat nyt itseään valotyöntekijöiksi, ovat sukulaisiamme. Meitä on jo planeetan pinnalla pukeutuneena ihmisiksi.
 
Universaalit lait eivät salli sekaantumista jonkin lajin asioihin, mikä on kehitysprosessissa. Tähtisukulaisenne, enkelit, arkkienkelit ja valo-olennot ovat auttaneet teitä lähettämällä omiaan luoksenne lapsienne ja teidän itsenne muodossa. Te olette niitä, joita olette etsineet, rakkaat ystävät. Teillä ei ole enää tarvetta etsiä pelastajaa oman olemuksenne ulkopuolelta.
 
Sitten kun voitte nostaa taajuuttanne, tapaatte meidät taivaalla. Tulemme luoksenne tiedustelualuksissamme ja unissanne. Meidän on tavattava samalla tasolla, samassa taajuudessa, sillä vain tällä tavalla emme puutu täysivaltaisuuteenne ja itsemestaruuteenne.
 
Ymmärrämme niiden tuskan, jotka tuntevat edelleen toisten kärsimyksen. Tietäkää, että tämä sama herkkyys on merkki, että olette yhdistyneet niihin, joiden uskotte olevan yläpuolellanne. Primitiivisimmän heimon shamaani tuntee tämän yhteyden ja tietää olevansa yhtä niiden kanssa, jotka hän tuntee sisä- ja ulkopuolellaan. Hän etsii merkkejä taivaalta, eläimistä, tuulesta, kuusta ja tähdistä, sillä hän resonoi kaikkeen ympärillään, tietäen ja tuntien yhteyden. Viestejä ja opetuksia tulee niille, jotka pysähtyvät ja luopuvat tuomitsemisesta, jotka osaavat kuunnella ja tarkkailla kaikkea ympärillään vahvistuksena sisäisestä viisaudesta. Itsen ja toisten välillä ei ole eroa, sillä kehä ei ole katkennut niissä.
 
Viisautta voi tulla linnun tai perhosen lentämisen katselemisesta, tähtien liikkeiden tarkkailemisesta ja sielun hiljaisten kuiskausten kuuntelemisesta. Silloin kun pyritte löytämään tienne kuuntelemalla ulkoista meteliä, eksytte ristiriitaisten tunteiden ja ajatusten erämaahan. Siivotkaa pois toisten roskat ja etsikää, mikä kuuluu yksinomaan teille, rakkaat.
 
Jokainen teistä on inkarnoitunut tuoden ainutlaatuisia lahjoja ja viehkeyttä, joita on voitettu täällä ja muissa maailmoissa ja ulottuvuuksissa vietetyissä elämissä. Vain te voitte antaa näitä lahjoja kollektiiville, jos voitte onnistua oman maailmanne hallinnassa. Sitten kun olette edenneet riittävän pitkälle polulla, alatte kuulla meistä. Emme ole koskaan lähteneet rinnaltanne - emme hetkeksikään - mutta teidän täytyy avautua kuullaksenne. Onko teillä silmät nähdä ja korvat kuulla meidät, rakkaat? Vai oletteko edelleen lukittuna erillisyystietoisuuteen ja etsitte pelastusta ritarilta kiitävässä haarniskassa tai galaktisilta sulavalinjaisissa aluksissa tai kenties joltain ylösnousseelta mestarilta?
 
Te olette itsenne pelastajia. Valotyöntekijöinä ja sellaisina, jotka ovat heräämässä ja yhdistymässä mestaruuteen, joka on jo sisällä, olette tämän maailman mahdollisia liikuttajia, ravistajia ja muokkaajia. Kyse on siitä, että hyväksytte kykynne saada opastusta sisältä, hoivaatte tuota opastusta, kunnes siitä tulee jokin luomus, ja tuotte sen esiin toiminnan kautta - näin maailmanne ongelmat ratkaistaan. Hyväksymällä ja tunnustamalla, että olette Lähteen kanssaluojia, kaikki kaksinaisuus integroidaan ja se palaa tasapainotilaan.
 
Tämä voi vaikuttaa kovalta oppitunnilta, mutta se on projekti, minkä aloititte itse kollektiiviolentona, minkä osa olette nyt inkarnoituneena tälle planeetalle. Olette ihminen ja paljon muuta. Teidän tehtävänne on löytää, miten paljon muuta.
 
Jos on tehty lupauksia, ne ovat teidän, rakkaat. Jokainen teistä sitoutui pelastamaan tämän maailman ja teette sitä. Luottakaa kapasiteettiinne tuoda muutos ympäristöön, missä elätte.
 
Osa turhautumistanne on muutosvauhdin hitaus, mutta taas neuvomme teitä katsomaan sisään. Oletteko sama ihminen kuin vuosi, kuukausi tai päivä sitten? Muistatteko, miten perheenne teki asioita, kun olitte lapsi? Välitättekö? Oletteko jo päästäneet irti asioista, joista ette pitkään uskonut voivanne erota?
 
Seuraatteko toisten sääntöjä vai oletteko aina halunneet välttämättä seurata omaa tietänne? Jos tilanne on jälkimmäinen, kerromme teille, että olette jo kuunnelleet sisältä tietämättä, että teitte niin. Tekemällä niin tietoisemmin, lisäätte sitä tahtia, millä voitte sallia muutokset elämässänne.
 
Jumalainen siemen sisällä aktivoituu, kun alatte keskittää huomionne siihen. Eetterikehossanne on pyhä tila, mitä joskus kutsutaan salaiseksi puutarhaksi, pyhimmästä pyhimmäksi, sydämen salaiseksi kammioksi. Minkä tahansa nimen annattekin sille, se on siemen, minkä Isä ja Äiti antoi teille jokaiselle ja kylvi lihaanne kasvaaksenne ja laajentuaksenne itsemestaruuteen tarkoituksenmukaisella hetkellä, minkä korkeampi itsenne on ennalta määrännyt.
 
Ette voi kiirehtiä toisten prosessia, voitte työstää vain itseänne. Nähdessänne, että toiset ovat puutteen ja rajoittuneisuuden tilassa, tuomitsette heidät edelleen. Ja tuomitsemalla heidät heikennätte heitä ja itseänne, sillä olette yksi olento.
 
Ymmärrämme, että nämä sanat ilmaisevat vähän niille, jotka sallivat mielensä edelleen johtaa. Ne hyväksytään vain sisällä lukemalla teksti sydänkeskeisessä tilassa. Älkää hyökätkö sellaisen kimppuun, mitä ette ymmärrä mielellä, rakkaat, sillä se on jatkuvaa sisäisen pelkonne ja puutteenne heijastamista maailmaan. Muutos parempaan ei voi tulla tällä tavalla riippumatta siitä, kuka astuu esiin pelastamaan toiset. Jonkin ulkoisen olennon pelastamaksi tuleminen on voimattomuuden jatkamista.
 
Uskokaa meitä, kun sanomme, että riippumatta siitä, mitkä jonkin ihmisen nykyolosuhteet näyttävät olevan, hän on sisällään mestari. Jokainen ihminen sisältää luomisen ja mestaruuden pyhän siemenen. Jos ette ymmärrä tätä, niin ette kuuntele sydämellänne, mikä on sisäisen viisautenne lähde, yhteytenne korkeampiin tasoihin.
 
Päästäkää irti turhautumisen tunteesta ja toisten ja itsenne tuomitsemisesta. Itserakkauden kerääminen on ensimmäinen askel itsemestaruutta kohti. Ymmärrämme, että ajatus itserakkaudesta on vastoin kaikkia tämän planeetan uskomusjärjestelmiä, mitkä on suunniteltu kontrolloimaan ja hillitsemään ihmisen luontaista neroutta, mutta kerromme teille nyt, että jos ette kykene rakastamaan itseänne, ette muuta maailmaanne.
 
Olette mestari. Päätätte oman kohtalonne. Olette Lähteen kanssaluoja. Teillä on kyky hallita luomislait, mutta vain toimiessanne rakkauden kautta, itserakkaudesta alkaen.
 
Taajuuksien kohoamisen myötä taivaalliset maailmat ovat julistaneet, etteivät tämä maailma ja universumi ota enää vastaan taajuuksia, jotka eivät resonoi ehdottoman rakkauden kanssa. Kaikki lähtee, mikä ei voi kohota ja vastata planeetan, aurinkokunnan, galaksin ja universumin nousevia taajuuksia.
 
Luotamme teihin, rakkaat, että voitte kohdata meidät puolivälissä portailla taivaaseen, sillä olette rakentamassa näitä portaita työllä, mitä teette uniaikana, silloin kun teissä ei ole kiinni ihmisego eikä se hillitse vanhanaikaisella rajoittuneisuustunteella ja halulla pitää teidät sopivana vanhaan toimintamalliin. Pyydämme teitä jättämään vanhan taaksenne, sillä näin alatte nähdä, että teillä on enemmän vaihtoehtoja, kuin olette koskaan uskoneet mahdolliseksi. Mahtava uusi maailma on jo ympärillänne. Voitteko nähdä sen? Voitteko alkaa tuntea sen?
 
Pudottamalla puolustuksenne, tulemalla herkäksi aistimuksille ja heijastamalla henkistä energiaanne maailmaan, alatte tiedostaa, että olette jo kokonainen sisällä. Ja laajentuminen täyteen itseen tulee yhtä luonnostaan kuin ruusun puhkeaminen kukkaan kesäkuun aamuna.
 
Tuotte taivasta maan päälle, rakkaat, ja tapaamme teidät, sitten kun olette valmis, kun olette päättäneet omasta puolestanne, että olette sisällänne se pelastaja, joka muuttaa maailmanne paremmaksi.
 
Päätämme tämän nyt siinä toivossa, että sisäinen ymmärrys kukoistaa. Sydämemme ovat yhteydessä teidän sydämiinne ja seisomme rinnallanne, jos teillä on tarvetta konsultointiin, tukeen tai vain lämpimään rakkaushalaukseen. Olemme aina valoveljiänne ja -sisarianne.
 
Namaste.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >