HomeViestejäElizabeth Ayres Escher9.6.2013 - Syleilkää todellista itseänne

9.6.2013 - Syleilkää todellista itseänne

SYLEILKÄÄ TODELLISTA ITSEÄNNE
 
Jumaläidin enkelijoukkoja kanavoinut Tazjima (bluedragonjournal.com)
9.6.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Olemme Jumaläidin enkelijoukot. Tulemme tänään ilmaisemaan kiitollisuutemme siitä työstä, mitä valotyöntekijät tekevät tällä planeetalla joka kaupungissa, joka alueella ja joka maassa.
 
Mitä maailmassanne tapahtuu? Oletteko edelleen lukittuna vanhojen ajattelu- ja elämismallien rakenteisiin? Vai olette astumaisillanne siihen vapauteen, mikä on nyt tilaisuutena kaikille, kolmannen ulottuvuuden päättyvän toimintamallin vanhojen rakenteiden ulkopuolella? Ajatteletteko edelleen rationaalisella mielellänne vai toimitteko sydämestä?
 
Vanhat rakenteet ovat murentumassa, kun niiden perusta on poistettu. Nyt jokainen voi astua yli siitä, mitä pidetään tapana tehdä asioita - perheessä, työelämässä, klubeissa, uskonnossa, rodussa ja kulttuurissa. Se mikä näytti tärkeältä teille ennen, ensisijaisesti vanhempien, opettajien ja mentorien ehdollistamisen vuoksi, ei ehkä kiinnostakaan yhtäkkiä teitä enää. Kahleet on poistettu, nyt on aika siirtyä uuteen olemistilaan.
 
Viime viikolla on nähty suuria kehitysaskelia sydämen ja mielen avautumisessa mahdollisuudelle elää ilman rajoja. Yhtäkkiä ihmiset reagoivat uuteen vapaudentunteeseen ja mahdollisuuteen tehdä omat valintansa siinä, mitä hyväksyä elämäänsä ja mitä ei. Joillakin tämä uusi draivi vapautta kohti ilmentyy massiivisina protesteina hallituksen menettelytapoja ja toimia vastaan, rahoituslaitoksia vastaan, yritysten väärinkäytöksiä vastaan, niitä valheita vastaan, joita media ja hallituslähteet ovat esittäneet totuutena ennen.
 
Turkissa, Kreikassa ja muissa maissa ihmisiä kaikilta elämänaloilta ja ikäryhmistä on yhdistynyt puhumaan ja toimimaan yhtenä olentona - päättänyt olla vapaa, päättänyt olla se, kuka he ovat tässä hetkessä. Joistain Turkin protesteihin osallistujien kommenteista tulee oivallus, että vapauskutsua kommunikoidaan ei-verbaalisti ihmisille. Yhtenä hetkenä opiskelija osallistui tunneille, seuraavana - kuultuaan uusista protesteista - hän menee seisomaan protestilinjoille ja improvisoi keinot kohdata todennäköisyyden mukaan ylivoimaisilta näyttävät poliisin julmuudet.
 
Turkin kansalla ei ole paluuta takasin, protestit ovat levinneet ympäri maata. Tämän yhden esimerkin kautta tulee selväksi, että ihmisten asenteet muuttuvat ennenkuulumatonta vauhtia. Se mikä oli totta näille ihmisille päivää ennen ensimmäistä protestia, ei ole enää totta. Kollektiivisesti he ovat päättäneet olla tottelematta tai kuuntelematta, minkä heidän hallituksensa päättää olevan parasta heille. He haluavat lisääntyvässä määrin vapautta ja oikeutta määrätä itse yksilöinä ja kollektiivina. Tuloksena rohkeudesta kohdata poliisijoukot ja kestää julmat kostoiskut, he yhtäkkiä oivaltavat sen todellisen voiman, mikä heillä kollektiivina on. Muutosta on ilmassa ja se tulee lähinaapurustoonne.
 
Vanhat määritelmät oikeasta ja väärästä, mustasta ja valkoisesta, hyvästä ja pahasta eivät enää päde. Energia on neutraalia. Ei ole mitään pahoja ihmisiä, jokainen planeetalla on tehnyt sen, mitä hän piti oikeana ottaen huomioon ne olosuhteet, joissa hänet kasvatettiin, joissa hän eli ja teki työtä. Nyt jokaiselle on annettu tilaisuus astua rajoitusten yli mahdollisuuksien maailmaan. On haasteita, on vastustusta ja joillakin halu palauttaa asiat vanhaan ajattelu- ja tekemistapaan. Ei kuitenkaan ole paluuta sellaiseen, mitä ei enää ole - niihin keinotekoisiin ja äärimmäisen kaksinaisiin rakenteisiin, mitkä muutama rakensi kontrolloimaan monia. Urheat ihmiset ovat viimein valmiita astumaan esiin ja julistamaan sitä, minkä he tuntevat omaksi totuudekseen, niille jotka kuuntelevat tai lukevat heidän sanojaan. Sitä tapahtuu ympäri maailmaa. Se vaihtoehto ei ole enää asialistalla, että on jonkun oman olemuksensa ulkopuolisen kontrolloima.
 
Sen rationaalisen mielen ulkopuolella, mikä pyrkii suojelemaan teitä ja saamaan teidät sopimaan joukkoon, muodostetaan nyt yhteyksiä korkeammalla taajuudella, mikä on olemassa ilman sanoja, sääntöjä ja määritelmiä. Ne jotka ennen käyttivät kolmannen ulottuvuuden tiukkoja rajoja omaksi edukseen, koska he ymmärsivät pelisäännöt paremmin kuin toiset, ovat nyt neuvottomia ja peloissaan näennäisen kontrollipuutteen vuoksi, kun kasvaa oivallus pelin todellisesta menettämisestä. Toimiessaan vanhasta mallista ja hallitessaan edelleen valtavia rahamääriä, nämä entiset kontrolloijat pyrkivät vielä aiheuttamaan sotaa suunnittelemalla tapahtumia, joiden tarkoitus on lisätä rodullisia, uskonnollisia ja taloudellisia jännitteitä, käyttämällä "mielikontrolloituja" ja huumattuja pelinappuloita.
 
Kun näitä lavastettuja asioita tapahtuu, tavallinen kansa tulee tietoisemmaksi kulissien takaisesta manipuloinnista ja narujen vetelemisestä. On liikaa kysymyksiä ja epäjohdonmukaisuuksia, näiden tapahtumien suunnittelijoista tulee huolimattomia, sekä rajattomassa ylimielisyydessään että kätketyssä paljastumispelossaan. Se luottamus mitä ihmisillä oli hallituksiinsa ennen, heikkenee nopeasti. Ihmiset alkavat kyseenalaistaa kaiken, myös ne perinteet ja mallit jotka ovat aina olleet osa heidän perhettään, uskontoaan ja maataan.
 
Kuitenkin siirtymäjakson vaikeuksiin keskittymisen sijasta kutsumme teitä kaikkia valotyöntekijöinä ja tiennäyttäjinä ilmaisemaan omassa elämässänne sitä, miten voitte astua yli kaikesta rajoittuneisuuden tunteesta. Voitte tehdä tämän oppimalla universaaleista laeista ja niiden soveltamisesta elämäänne. Se mihin keskitytte, määrää, mitä tulee elämäänne. Jos jatkuvasti huolehditte ja tunnette pelkoa, niin sattuu tapahtumia vahvistamaan pelkojanne ja huoltanne. Vetovoimanlaki ilmentää sen, mihin kiinnitätte huomiota, joten aikomalla elää rakkaudessa ja antautua huomaatte, että rajoitukset joita oma ehdollistumisenne ja rationaalinen mielenne ennen laittoivat ympärillenne, yksinkertaisesti häviävät pois.
 
Opetelkaa tiedostamaan energiasyklit ja -virta ja kulkekaa virran mukana, älkää sitä vastaan. Rakkausaalto mikä nytkin valtaa planeettaanne ja aurinkokuntaanne, pyyhkii kaiken jätteen ja vastustuksen edestään. Varjomaailmaa missä olette kaikki eläneet ja toimineet, ei enää ole - se on poissa, niin kuin sumu hälvenee auringon lämmöstä.
 
Pelon ja rajoittuneisuuden tunteesta irtipäästäminen ei tarkoita, ettei teillä ole haasteita elämässänne. Päiväunelma elämisestä rannalla drinkki kädessä on vain sitä, haave. Elätte edelleen fyysisessä maailmassa kera vaatimusten ja elätte ihmisten keskuudessa, joita on evoluution ja tiedostamisen koko asteikolla. Kohtaatte edelleen ongelmia, jotka täytyy ratkaista. Se miten päätätte käsitellä nämä ongelmat, määrää edistymisenne kohti vapautumista kaikista itse luoduista rajoituksista. Päätättekö reagoida vihalla ja pelolla? Vai pysähdyttekö, katsotte vaihtoehtojanne, valitsette yhden ja sitten menette eteenpäin tyynesti, liikkuen lähemmäs valitsemianne tavoitteita? Eläkää ilman rajoituksia, ilman pelkoa. Ei ole enää oikeaa ja väärää, on vain valintoja. Valitkaa se, mikä toimii teillä, ei sitä, mitä joku toinen on kehottanut teitä tekemään, ajattelemaan tai uskomaan. Tulette uuteen voimaantumisen tunteeseen. Tuo voima tulee sydämestänne, missä olette todella suurenmoinen ja moniulotteinen olento.
 
Kun valo lisääntyy, kaikki minkä auktoriteetit ja yksilöt ovat aiemmin kätkeneet ja kieltäneet, tulee valoon. Ei ole enää salaisuuksia, mitään ei voi kätkeä omalta tietoisuudelta tai toisilta ihmisiltä. Voitte nähdä sen, mitä aiemmin piditte häpeällisenä ja uhkaavana, yksikertaisesti kokemuksena, kasvun ja ymmärryksen tilaisuutena. Ajatus jonkin sellaisen kohtaamisesta, mitä pelkäätte toisten tai oman tuomitsemisen vuoksi, on usein halvaannuttavampi kuin itse kokemus tai ajatus, minkä olette kätkeneet pois tietoisesta tajunnastanne. Maassa ja taivaan alla ei ole mitään, mitä ei voi antaa anteeksi - ei mitään. Ja niillä jotka sanovat muuta, on omassa tiedostamattomassa astraalikehossaan jotain, mitä he eivät ole antaneet anteeksi itselleen. Älkää heittäkö tuomitsemisen kiveä toisia tai itseänne kohti.
 
Yksilötasolla näemme ihmisten ja järjestöjen kohtaavan pimeimpiä salaisuuksiaan, asioita joita he eivät ole halunneet käsitellä aiemmin ja jotka he ovat työntäneet tiedostamattomaan. Kuten olemme sanoneet aiemmin, näitä salaisuuksia ei voi enää pitää. Sosiaalisten verkostojen, internetin ja kännyköiden aikana on lähes mahdotonta säilyttää mediapimento ja vastaavasti yksilöille, perheille ja ryhmille tulee aina vain vaikeammaksi pitää salaisuuksia maailmalta ja toisiltaan. Rakkausaallot tunkeutuvat solujenne sisälle ja puhdistavat ja vetävät ulos kiellettyjen ajatusten taskut. On aika puhdistua, antaa rakkausenergioiden huuhdella aurakentästänne itsensä vihaamisen, itsensä epäilemisen ja itsensä tuomitsemisen jätteet, ovat ne perustaltaan yksilöllisiä tai kollektiivisia.
 
Uudet energiat tuovat uuden voimaantumisaallon yksilöille ja kollektiiville kokonaisuutena. Ihmiset alkavat oivaltaa, että he ovat enemmän, miltä näyttävät pinnalta, enemmän mitä heidät on opetettu uskomaan. He heräävät ja tuntevat tulen nousevan sisällään, tulen vatsassa mikä mahdollistaa kulkemisen pelon läpi. Ja indigot, järjestelmän tuhoajat, näyttävät kyntensä - on heidän aikansa olla, tehdä ja tulla johtajiksi.
 
Kun vanhat järjestelmät hajoavat, kun maapallo pyrkii puhdistumaan saasteista, muutos on vääjäämätön. Jokainen yksilö ja yhteisö kohtaa haasteita. Edessä olevassa tiessä on töyssyjä, mutta muutos tulee. Järjestelmät jotka vastustavat - ovat ne hallituksia, yrityksiä tai ryhmiä - pyyhitään sivuun jatkuvalla rakkausaallolla. Jokaisen ihmisen on hyväksyttävä uudet mahdollisuudet ja avauduttava niille tai muutos pakotetaan hänelle ulkoisten olosuhteiden ja tapahtumien kautta. Vastusta tai kehity.
 
Äärimmäiset sääolosuhteet, onnettomuudet, maanjäristykset ja vulkaaniset purkaukset, vallankumoukset ja hallitusvoimien manipulointi, talousromahdukset ja -paineet - kaikkien näiden muutoslähteiden potentiaalinen vaikutus elämään kiihtyy maailmanlaajuisesti. Näistä muutoslähteitä ei voi paeta, jos yksilö näkee itsensä rajoittuneena olentoja ilman vaihtoehtoja. Jokaiseen vaikutetaan tavalla tai toisella, kenties useammalla tavalla, mutta ei tarvitse pelätä.
 
Te voitte kuitenkin päättää astua draaman ulkopuolelle ja nähdä itsenne moniulotteisena olentona, joka asuu väliaikaisesti ihmiskehossa ja joka on täällä kokemassa elämää muodossa Luojan puolesta. Voitte oppia kouluttamaan itsenne keskittymään kokemusten positiivisiin puoliin, näkemään draaman kiihkottomin silmin ja pysymään siinä suojatussa ja tyynessä keskuksessa, minkä luotte yhdistymällä taas sieluunne ja monadiinne, Äiti/Isä Jumalaan ja Luojaan. Se mitä ympärillänne tapahtuu, on draamaa. Se on todellista niille, jotka kokevat sitä, mutta teidän ei ole tarpeellista osallistua siihen. Ei ole mitään pelättävää, ei ole koskaan ollut.
 
Suurin pelko monilla, jotka eivät ymmärrä todellista alkuperäänsä ja olemustaan, on kuolemanpelko. Tämä pelko nähdään Khimairana, mikä on aina ollut. Kuoleman ja kuolemisen pelkoa on käytetty kontrolloimaan ja manipuloimaan teitä tekemään asioita, jotka eivät ole parhaan etunne mukaisia ja jotka eivät kuulu teille. Nyt on aika karistaa kaikki, mikä ei kuulu teille, mikä ei saa sydäntänne laulamaan ja mitä ette enää halua elämäänne.
 
Tarpeeton kuoleman ja kuolemisen pelko on yksi ensimmäisistä asioista, mikä häviää iäksi, sitten kun todella opitte luottamaan siihen viestiin, mitä sydämenne antaa teille nyt: olette ikuinen olento. Suurin osa olemuksestanne on ajan ja muodon ulkopuolella. Olette osa Luojaa, elävää energiaa, voimakas ja kaunis. Olette nyt tulossa tietoiseksi siitä, että olette enemmän, mitä teidät on johdatettu uskomaan. Tietäkää se, tuntekaa se. Aistikaa totuus. Ette voi enää piiloutua tai pelätä sitä voimaa, mitä käytätte joka päivä jokaisella pienellä ajatuksellanne ja sillä, mihin keskitytte ja kiinnitätte huomionne.
 
Kun astutte totuuteenne ja voimaanne, riskinä on, että kaikki vanhassa maailmassanne muuttuu. Ystävät lähtevät. Huomaatte yhtäkkiä haluavanne lähteä työpaikastanne, kun se ei enää anna teille tyydytystä. Vanha toiminta mitä rakastitte tehdä perheen ja ystävien kanssa, ei ehkä merkitse teille enää mitään tai anna iloa. Perinteet joiden kanssa kasvoitte, ehkä eivät enää tyydytä ja tuntuvat ristiriitasilta. Ehkä huomaatte olevanne melko yksin, kun lajittelette, mikä on teidän ja mikä ei, mutta näin tapahtuu kaikissa siirtymissä. Syleilkää tätä siirtymää tilaisuutena tutustua Itseenne, sydämestä sydämeen. Ja löytäkää, mikä tuo iloa sydämeenne, sillä näistä asioista ilmestyy esiin tehtävänne ja uusi suuntanne. Olkaa valmis seuraamaan sisäistä kompassianne ja menemään uusien energioiden virran mukana. Olette yllättynyt ja tyytyväinen siitä, mihin uusi suuntaa johtaa teidät.
 
Toivotamme teille hyvää, kun siirrytte siirtymän ja haasteiden läpi. Kaikki mitä tarvitsette, on jo sisällänne. Luottakaa sydämeenne ja oppikaa kuuntelemaan sen opastusta. Menkää sitten eteenpäin rohkeasti ja tehkää yhteistyötä taivaan tuomiseksi maan päälle. Teette sitä jo ja teette sitä hyvin.
 
Kiitos, rakkaat enkelit.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >