HomeViestejäElizabeth Ayres Escher22.4.2013 - Oletteko avoin muutokselle?

22.4.2013 - Oletteko avoin muutokselle?

OLETTEKO AVOIN MUUTOKSELLE?
 
Jumaläidin enkelijoukkoja kanavoinut Tazjima (bluedragonjournal.com)
22.4.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Muutoksen jylinä - sisäisen ja ulkoisen - kajahtelee parhaillaan maanpinnan poikki. Oletteko avoin muutoksen tapahtumiselle elämässänne?
 
Olemme Jumaläidin enkelijoukot ja puhumme kollektiivina. Olemme yhtä Isä/Äiti Jumalan kanssa, yhtä Luojan kanssa. Olemme myös yhtä teidän kanssanne.
 
Tulemme tänään luoksenne puhumaan tarpeesta päästää irti odotuksista ja myös pettymyksistä. Asioilla on tapana selvitä, silloin kun vähiten odotatte sitä, jos olette valmis luopumaan tarpeesta kontrolloida maailmaa ulkopuolellanne.
 
Teille on kerrottu, että universumi rakastaa teitä. Se rakastaa teitä niin paljon, että ne asiat joihin kiinnitätte huomionne, tulevat käymään luonanne, joskus toistuvasti, kunnes oivallatte, että kyllä, te olette oman maailmanne luoja. Se miten käytätte huomiotanne, määrittelee, mitä koette.
 
Tiede on löytämässä, että jokainen ihminen on aikomus- ja huomiopolttopiste. Tarkkailija vaikuttaa aina kokeilun lopputulokseen. Tarkkailija on sekä tarkkailtu että tarkkaileminen. Kyse on aikomuksen, huomion ja kokemisen silmukasta.
 
Vapaan valinnan olentona teillä on siten vastuu määrätä, mitä haluatte kokea elämässä.
 
Monet ihmiset eivät ole valmiita tai halukkaita hyväksymään tällaista vastuuta, mutta niiden jotka ovat vakaasti päättäneet saavuttaa ylösnousemuksen tässä elämässä tai seuraavassa, on ilmaistava tämä aikomus voidakseen tulla luomustensa mestariksi.
 
Ylösnousemuksen saavuttamiseen tarvittavat työkalut ovat yksinkertaisia. Näiden työkalujen soveltaminen ja päivittäinen käyttäminen vaatii päättäväisyyttä, keskittymistä ja valmiutta päästää irti itsensä ja toisten tuomitsemisesta. Se vaatii myös valmiutta elää ilossa ja ihmetyksessä silloinkin, kun ympäröivä maailma romahtaa väkivallasta ja kaaoksesta.
 
Viime viikon tapahtumat ovat haastaneet monien tunnekehon. Jotkut etsivät turvaa ulkoisista toimenpiteistä - muuttavat pois vaikutusalueilta, yksinkertaistavat elämäänsä, elävät lähempänä maata, ostavat aseita ja tarvikkeita varastoon. Me emme suosittele mitään vaihtoehtoa enemmän kuin jotain toista. Jokaisen yksilön tehtävä on seurata sisäisen olemuksensa ja sydänkeskuksensa opastusta. Varoitamme teitä kuitenkin: jos olette päättäneet reagoida pelkoon, pelottavia tapahtumia voi tulla teille.
 
On erittäin tärkeää tarkastella yksinkertaisia työkaluja - meditointi, maadoittuminen, keskuksessaan oleminen, korkeampaan mieleen meneminen, yhdistyminen sieluun sydänkeskuksessa jne. Oppikaa käyttämään näitä työkaluja ja menetelmiä ja eläkää ne sitten.
 
Se mitä valintoja teette nyt, määrittelee, mitä te koette tämän intensiivisen siirtymäjakson loppuaikana, kun eri aikajanat tai maailmat alkavat erottua.
 
Kun sanomme "maailmat", tarkoitamme ilmaisutaajuutta. Jokainen yksilö löytää tasonsa oman aikomuksensa ja huomionsa tuloksena sen mukaan, nostaako hän taajuustasoaan vai laskee sitä, koska reagoi pelon kautta. Ja vaikka matalammat taajuudet eivät ehkä vaikuta teihin henkilökohtaisesti, tarkkailette niitä, kun ette mene minnekään.
 
Elämää tapahtuu täällä maaplaneetalla. Voitte päättää astua pois draamasta, mitä paraillaan esitetään, tai jäädä siihen. Voitte päättää elää helvetissä tai olla yksi niistä, jotka tuovat taivaan maan päälle.
 
Ennen 12.12.12-porttia monet valotyöntekijät pyrkivät siihen, että heidät tuodaan taianomaisesti uuteen maailmaan ilman omia ponnisteluja. Missä kohtaa tässä on mestaruus? Olette kaikki mestareita, jokainen teistä joka nyt kulkee tämän planeetan pinnalla. Teidän tehtävänne on määritellä, millä tavalla haluatte osoittaa tuon mestaruuden ja millä tahdilla.
 
Emme pyri arvostelmaan, mitä yksilö valitsee kokemuksikseen. Jokainen sielu on laittanut laajentumansa tänne näinä poikkeuksellisina aikoina, jotta se voi oppia lisää itsestään. Oppimiskäyrä on erittäin jyrkkä ja voimakas, mutta ajan haasteen kohtaaminen on äärimmäisen palkitsevaa itsensä tuntemisen ja viisauden osalta.
 
Ymmärtäkää, ettei teitä taianomaisesti siirretä fyysisesti toiseen maailmaan. Ettekä myöskään koe noita toisia olemassaolotasoja henkisesti, ellette työstä yhdistymistä sisätasojen kautta, ja silloinkin teidän on jatkettava maailmantapahtumien tarkkailemista ympärillänne. Mestaruuttanne testataan siinä, miten reagoitte tai olette reagoimatta noihin tapahtumiin. Tällaista mestaruutta ei voi saavuttaa sellainen, joka ei päästä irti vallitsevista yhteiskuntatavoista, pelkorakenteista ja lähtevän toimintamallin kontrollista. Lyhyesti sanottuna, jos toimitte uhrina tai hyväksikäyttäjää, näihin rooleihin liittyvät tilanteet jatkuvat elämässänne. Olkaa tarkkailija ja luopukaa tuomitsemisesta. Olkaa rakkaus ja näette rakkauden heijastuvan niiden kasvoista, joita on ympärillänne. Sallikaa toisten leikkiä omissa luomuksissaan, jos he päättävät olla leikkimättä teidän luomuksissanne.
 
Muutoksen on tultava yksilön sisältä, ennen kuin se heijastuu ulkoiseen maailmaan. Jos haluatte nähdä muutosta maailmassanne, olkaa tuo muutos sisältä käsin. Opetelkaa toimimaan sielun, arkkienkelien ja eläin- ja mineraalikunnan kanssa sisältä käsin. Liittykää monadiinne. Tehkää henkilökohtainen työ ja palatkaa oman maailmanne eläväksi mestariksi. Koska olette tarkkailija, tarkkailtu ja tarkkaileminen, muutos heijastuu jokapäiväisissä toimissanne.
 
Vaikka te ehkä olette valmis hyväksymään muutoksen elämäänne, ymmärtäkää, että monet eivät ole. He jatkavat leikkimistä lähtevän toimintamallin vanavedessä, vaikka se onkin paiskautumassa maata vasten. Siksi on välttämätöntä luopua tuomitsemisesta ja antaa myös itsellenne anteeksi kaikki lipsahdukset, kun tunne- ja mentaaliturbulenssin aallot sotkevat ilmakehää.
 
Kun kehitätte sisäisiä aistejanne, huomaatte itsenne herkemmäksi ajatusmuodoille ja sille, miten ne voivat vaikuttaa käyttäytymiseenne ja tunteisiinne. Voitte päättää irrottautua itsenne ja toisten tuomitsemisesta, silloin kun yllättävä tunneaalto valtaa teidät hetkellisesti jonkin ajatuksen tai vanhan muiston tullessa mieleenne.
 
Oivaltakaa, että nämä vanhat muistot ja ajatukset tulevat esiin irtipäästämistä varten. Päättäkää olla irrallaan ja antakaa niiden virrata lävitsenne ja katkaiskaa yhteys tunne-energiaan, mikä liittyy tuohon ajatukseen. Suuri osa siitä, mitä koette hienovaraisesti, ei ole teidän, vaan kuuluu niille, jotka päättivät pyörittää elämäänne, ennen kuin valitsitte itsemestaruuspolun, ovat he sitten entisiä kontrolloijianne tai niitä, joita olette rakastaneet, vanhempianne, lapsianne, ystäviä, työtovereita ja naapureita.
 
Ymmärtäkää, rakkaat ystävät, että ihmiskunta on avautumassa taas yhtenäiseksi tietoisuuskentäksi. Olette kollektiivi, kuitenkin jokainen yksilö kokee tänään ja tulevina päivinä erilaisia asioita riippuen siitä, mihin hän kiinnittää huomionsa. Jokainen ihmiskunnan jäsen kokee kollektiivikehon soluna oman skenaarionsa ja kuitenkin häneen vaikuttaa se, mitä toisten elämässä tapahtuu. Ihmiskunnan väärinluomisia puhdistetaan yksilönä ja kollektiivina. Se miten vaikeaa tämän puhdistaminen on, riippuu kollektiivin kunkin jäsenen tekemistä valinnoista.
 
Ihmiskunnan tiennäyttäjinä ja johtajina, valittuina opastamaan eksyneet ja nukkuvat massat uuteen aikaan, korkeampaan taajuuteen ja elämäntapaan, teidän tehtävänne on päättää - tai sitten ei - saavuttaa itsemestaruutenne, jotta olemistapanne loistaa esimerkkinä niille, jotka asuvat ja työskentelevät ympärillänne. Jokaisella teistä on tilaisuus olla säteilevä valo, kenties ensin eläen hiljaa, mutta mestaruutenne lisääntyessä tullen kenties juuri tuoksi opettajaksi tai oppaaksi, jota tarvitaan rauhallisen ja rakastavan muutoksen tuomiseksi niiden maailmaan, joita hän rakastaa.
 
Jos olette epävarma siitä, onko teillä tarvittava viisaus ja tieto mestaruuden saavuttamiseen, tietäkää nyt, että kaikki tarvitsemanne on sisällä. Löytäkää tapa yhdistyä sieluunne ja monadiinne ja saatte pääsyn kaikkeen, mitä tarvitsette muistaaksenne sen, minkä päätitte unohtaa tullessanne tänne. Unohduksen verhot nostetaan kaikilla. Se miten nopeasti pystytte omaksumaan "uuden" tiedon ja tietämisen, riippuu valmiudestanne irrottautua toisten odotuksista ja itsenne tuomitsemisesta.
 
Oppikaa pitämään itsestänne. Oppikaa rakastamaan itseänne oman elämänne vuoksi ja kokeminen alkaa olemuksenne keskuksesta, sydämestä ja virtaa ulos maailmaan, minkä näette ympärillänne. Tuo maailma on heijastusta tietoisuudestanne ja se käy läpi transformaation, kun samalla olette valmis hyväksymään mestaruuden, minkä jätitte taaksenne korkeampiin maailmoihin.
 
Ymmärtäkää, että te ette voi pakottaa muutosta toiselle, sillä se on vapaan tahdon rikkomista. Jokaisella yksilöllä on oma vauhtinsa siinä, miten hän sallii muutoksen vaikuttaa elämäänsä, mutta muutos on vääjäämätön kuin auringonnousu ja -lasku. Se tulee vallankumouksena tai evoluutiona. Se on teidän valintanne. Reaktionne tähän muutokseen - reagointi vai toiminta vai pelkkä oleminen - määrää elämänne kurssin tulevina vuosina.
 
Osissa maailmaanne on vanha sanonta: "Hänellä oli sydämen muutos …", mitä käytetään selittämään äkillistä täyskäännöstä yksilön toiminnassa, mikä heijastaa valintaa avata sydämensä ympärillä oleville. Kyse ei ole niinkään sydämen muutoksesta, vaan siitä että yksilö yhdistyi jotenkin sydämen viisauteen ja näin muutti tapaansa reagoida tai olla reagoimatta maailmaan ympärillään. Voitte kokea muutoksen - muutoksen minkä haluatte kokea - yhdistymällä sydämeen, yhdistymisväylään korkeampien maailmojen kanssa.
 
Yhdistymällä sydänkeskukseenne voitte olla se muutos, minkä haluatte nähdä ja kokea maailmassanne. Sen on alettava keskeltä ja liikuttava aaltona maailmaan. Osallistukaa tuohon rakkausaaltoon, mikä kietoo maailman sisäänsä, ajaa pois pimeyden ja loistaa valoa pitkään piilotettuihin salaisuuksiin, sekä synkkiin ja kamaliin että valoisiin ja rakastaviin. Te olette rakkaus ja teitä rakastetaan riippumatta siitä, mitä päätätte tehdä.
 
Teitä on opetettu etsimään pelastusta itsenne ulkopuolelta - toisen yksilön, kirkon, hallituksen, perheen tai puolison, liikekumppanin tai muiden kautta. Näissä energioissa on kuitenkin välttämätöntä kääntyä poispäin ulkoa etsimisestä ja etsiä sisältä. Kun muodostatte tuon yhteyden, tiedätte. Pelko häviää ja paljastuu harhakuvaksi, mikä on tullut halusta kontrolloida ja hallita. Tiedätte, mitä tehdä, kun opitte virittymään sisäiseen opastukseenne ja viisauteenne.
 
Se joka kulki keskuudessanne opettajana, sanoi kerran: "Etsikää taivasten valtakuntaa sisältänne." Valtakunta mistä hän puhui, on yhteytenne sieluun ja monadiin oman sydänkeskuksenne kautta. Tullessanne keskukseen palaatte Kotiin riippumatta siitä, mitä olosuhteita heijastetaan ulkoisessa elämässänne.
 
Menkää siunaustemme kera, rakkaat, sillä me ja Äiti/Isä Jumala rakastamme teitä. Jos tarvitsette opastusta tai apua, kutsukaa meitä ja olemme paikalla. Olemme yhtä kanssanne ikuisessa nyt-hetkessä.
 
Kiitos, rakkaat Enkelit.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >